Spletni vodiči Knjižnice UL PEF //

Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov
Tematski vodič
Citiranje in navajanje virov po 7. verziji APA standardov
Tematski vodič
Connected papers - iskalnik znanstvene literature
Predmetni vodič
E-raziskovalec
Tematski vodič
EndNote - Program za organiziranje virov in citiranje
Tematski vodič
Google Učenjak
Tematski vodič
Iskanje člankov slovenskih revij v dLib
Tematski vodič
Iskanje gradiva v Knjižnici UL PEF
Tematski vodič
Izbranih 10
Tematski vodič
Izobraževanje uporabnikov
Tematski vodič
Izposoja e-knjig in uporaba bralnikov
Tematski vodič
Logopedija in surdopedagogika
Predmetni vodič
Matematika v umetnosti
Predmetni vodič
Mendeley - Program za organiziranje virov in citiranje
Predmetni vodič
Nadarjeni
Predmetni vodič
Pedagoška psihologija
Predmetni vodič
Praktično pedagoško usposabljanje
Predmetni vodič
Razvojna psihologija
Predmetni vodič
Revije - mesečne novosti
Tematski vodič
Slovenske revije v Knjižnici UL PEF
Tematski vodič
Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Predmetni vodič
Spletni dostopi do naročenih tujih revij knjižnice
Tematski vodič
Športna vzgoja
Predmetni vodič
Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
Predmetni vodič
Umetnost v izobraževanju in terapiji
Predmetni vodič
Viri na mobilnih napravah
Tematski vodič
Visokošolska dela / disertacije
Tematski vodič
Vodič za raziskovalce - osnove odprtega dostopa
Tematski vodič
Vodič za raziskovalce - raziskovalni podatki v odprtem dostopu
Tematski vodič
Vodič za raziskovalce – bibliografije
Tematski vodič
Vodič za raziskovalce – osnovne informacije
Tematski vodič
Iskanje