E-raziskovalec //
Ključne besede: informacijski viri, odprti dostop, objavljanje rezultatov znanstvenega raziskovanja, alternativna metrika
1 Iskanje primarne in sekundarne literature

Informacijski viri v Knjižnici UL PEF

Nove knjige in visokošolska dela v knjižnici

raziskovanje in visoko šolstvo/higher education research 
akcijsko raziskovanje/action research
kurikulum in raziskovanje/curriculum research
raziskovalna metoda/research method
pedagoško raziskovanje/educational research
kvalitativno raziskovanje/qualitative research
raziskovalni projekt/research project
raziskovalna politika/research policy
raziskovalno poročilo/research report

Knjižne novosti
Mesečni seznam vseh knjižnih gradiv, s katerimi smo dopolnili knjižnično zbirko z nakupom, zamenjavami, darovi ali obveznimi izvodi. Iščemo lahko po vsebini, uporabimo pa lahko tudi naslovno, tematsko ali predmetno kazalo.

Izbranih 10
Izbor in predstavitev zanimivih desetih knjig, ki smo jih v knjižnico prejeli v preteklem mesecu.

PeFprints
Repozitorij, v katerem so dostopna zaključna dela študentov ter nekateri članki raziskovalcev UL PEF. 
 

Slovenske revije

Tuje revije


dLib (periodika) 

Revije - mesečne novosti
V seznam mesečnih novosti revij so vključene vse slovenske
in tuje revije, ki smo jih v tiskani in/ali v elektronski obliki
prejeli v knjižnico v zadnjem mesecu.Če revija ponuja tudi
e-dostop do člankov, je dodana povezava.

Slovenske revije v mednarodnih bazah podatkov 

Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske
baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji
znanstvenih publikacij
.
Vodič Spletni dostopi do naročenih tujih revij knjižnice vsebuje izbor revij s povezavami.

Katalog inf. virov UL

Faktor vpliva iz JCR za leto 2022 za revije s področja vzgoja in izobraževanje ter pedagoško izobraževanje

Faktor vpliva iz SNIP za leto 2022 za revije s področja vzgoja in izobraževanje

 
 
 
 
 
 
2 Elektronski informacijski viri na UL
Zagotavljanje dostopa do mednarodne znanstvene literature čim večjemu številu raziskovalcev na UL je bistvenega pomena za izvajanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Za doseganje dostopov do servisov mednarodne znanstvene literature in baz podatkov se zato slovenske knjižnice povezujemo v nabavne konzorcije. Knjižnica UL PEF je članica dveh konzorcijev: Konzorcijev CTK in Konzorcija COSEC (NUK). Povzetek pomembnejših licenčnih določil je dostopen na Konzorciji CTK. Delovno gradivo za licenciranje znanstvenih in strokovnih digitalnih vsebin konzorcija COSEC pa tu (Licenciranje znanstvenih in strokovnih digitalnih vsebin). V Katalogu informacijskih virov DiKUL lahko uporabniki na enem mestu dobijo informacijo o celotni ponudbi naročenih elektronskih informacijskih virov. Dostop do informacijskih virov izven lokacije UL je  študentom in zaposlenim na UL omogočen s storitvijo oddaljenega dostopa.

Več v Katalogu inf. virov , DiKUL-u in Mrežniku NUK.
 

  i   Ebscohost Databases
Dostopne zbirke: Academic Search Complete, Avery Index to Architectual Periodicals, Business Source Premier, eBook Collection (EBSCOhost), eBook Academic Collection (EBSCOhost), Business Source Premier, Communication & Mass Media Complete, ERIC,  GreenFILE  Library Literature  & Information Science Full Text, Library Literature & Information Science Full Text, Master FILE Premier, MEDLINE, RILM Abstracts of Music Literature,  SocINDEX. Vsaka zbirka ima kratek opis, seznam naslovov in pomoč za uporabo zbirke.
  i   Emerald
Emerald Insight je zbirka znanstvenih in strokovnih revij ter drugih publikacij založnika Emerald Publishing. Vsebuje vse (več kot 300) revije založnika, v katerih je več kot 200.000 prispevkov s področij ekonomije, trženja, logistike, strojništva, izobraževanja, informacijskih ved, turistike, organizacijskih ved, zdravstva in okoljskih ved.
Trajno je dostopnih tudi 50 knjig iz področja ekonomije, izobraževanja, turistike in organizacijskih ved. Večinoma gre za sloveniko (knjige slovenskih avtorjev ali na temo Slovenije). Seznam naslovov najdete na povezavi
  i   JSTOR Journal Storage
Arhiv hrani celotna besedila izbranih znanstvenih in strokovnih revij z različnih področij: antropologija, arheologija, ekonomija in podjetništvo, filozofija, glasba, izobraževanje, jezikoslovje in književnost, matematika, naravoslovne znanosti, politologija, pravo, sociologija, umetnost in umetnostna zgodovina, zgodovina itn. Poudarek je predvsem na starejših letnikih, tako da so naslovi pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja.
  i  
OECD iLibrary omogoča iskanje in branje celotnih besedil publikacij, ki jih izdaja OECD od leta 1998 naprej.
  i   Oxford Academic Journals
Zbirka založnika Oxford University Press pokriva različna področja znanosti
  i   Sage Journals Online
Sage Journals  omogoča dostop do znanstvenih in strokovnih revij s področja družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine.
  i   ScienceDirect
Zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij  in e-knjig pokriva vsa področja znanosti s poudarkom na naravoslovju in tehniki.
  i   SpringerLink
SpringerLink servis obsega dostop do znanstvenih in strokovnih revij ter knjig  z vseh področij znanosti.
  i   Taylor & Francis Online
Zbirka omogoča dostop do znanstvenih in strokovnih revij z vseh področij znanosti.
  i   Wiley Online Library
Wiley vsebuje besedila znanstvenih in strokovnih člankov z vseh znanstvenih in strokovnih področij. Dostopni so zeleno obarvani naslovi, označeni s simbolom elektronske ključavnice.
  i   ACS
Revije založnika ACS imajo status najprestižnejših znanstvenih publikacij s področja kemije.
  i   IEEE Xplore Digital Library
Dostop do celotne ponudbe digitalne knjižnice IEEE/IET Digital Library (IEL) zajema članke, zbornike, poročila, standarde s področij elektrotehnike, elektronike, računalništva in IKT, vključno z veljavnimi standardi IEEE – SA.
  i  
IOP Science Institute of Physics Journals
IOP Science omogoča dostop do znanstvenih revij ter nekaj zbornikov s konferenc  založbe Institute of Physics Publishing. Revije pokrivajo področja fizike, astronomije in matematike ter meritev, materialov, elektronike in računalništva. 
  i   IOS Press
Znanstvena založba IOS Press omogoča dostop do znanstvenih  revij, ki vsebinsko pokrivajo različna področja medicine, kemije, računalniških ved, okoljevarstvenih ved, matematike, fizike in tehnike.
  i   Literature Resource Center
Omogoča iskanje znanstvene literature in besedil člankov s področja literarnih ved, biografskih in kritičnih esejev o avtorjih, bibliografij in vsebin del ter izbranih spletnih mest in portretov.
  i   MathSciNet
Mathematical Reviews vsebuje bibliografske opise o člankih iz znanstvenih revij, knjig, prispevkov, zbornikov s področja matematike. Bibliografski zapisi za članke iz  izbranih časopisov za zadnjih nekaj let vključujejo tudi navedeno literaturo, kar omogoča iskanje po citiranih referencah. Informacijski vir naroča Matematična knjižnica, dostop je omogočen z lokacij UL.
  i   SPOLIT
Zbirka je namenjena iskanju znanstvene in strokovne literature s področja športa.
  i   RSC Gold
Royal Society of Chemistry omogoča dostop do znanstvenih revij, ki pokrivajo področja kemije, biologije, biofizike, materialov, medicine in farmacije ter iskanje po vsebini podatkovnih zbirk ter monografij iz zbirke Issues in Environmental Science and Technology.
  i   Ulrichsweb
Ulrichsweb je zbirka, ki omogoča iskanje podatkov o serijskih publikacijah: časopisih, časnikih, revijah, letopisih itd. Vključuje tudi podatke o indeksiranosti revije v mednarodnih podatkovnih zbirkah.

 
3 Akademski spletni iskalniki
  i   BASE
BASE je eden izmed najobsežnejših iskalnikov po akademskih spletnih virih v odprtem dostopu. Upravlja ga Bielefeld University Library.
  i   CiteSeerX
CiteSeex je akademski spletni iskalnik za področje računalništva in informacijskih znanosti.
  i  
Iskalnik po akademskem gradivu, ki pri razvrščanju rezultatov iskanja uporablja štetje citatov.
  i   Microsoft Academic Search
Razvijalci projekta MAS so se usmerili v ugotavljanje, kako znanstveniki, študentje in drugi dostopajo do akademskih vsebin. Poudarek je bil ne le na avtorjih in raziskovalnih ustanovah, ampak tudi na ključnih besedah, revijah, bibliometriji in vizualizaciji podatkov. Napovedujejo novo verzijo, ki je usmerjena v integracijo z iskalnikom Bing.
  i   RefSeek
Akademski spletni iskalnik za študente in raziskovalce. Najde ustrezne akademske rezultate iskanja iz spletnih strani, knjig, enciklopedij in revij.
4 Odprti dostop do e-virov
Odprti dostop je spletni dostop do znanstvenih informacij v obliki znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov, ki je za uporabnika brezplačen in omogoča ponovno uporabo znanstvenih informacij.
Digitalna knjižnica Pedagoškega inštituta
Spletna knjigarna (dostop do e-knjig v PDF) Založbe Univerze v Ljubljani 
  i   Digital Book Index
Zbirka omogoča iskanje elektronskih knjig predvsem v angleškem jeziku. Omogoča iskanje po različnih kriterijih in brskanje po tematskih kategorijah.
dLib (Zaključna poročila ARRS)
DOAB Directory of Open Access Books
  i   The National Academies Press
The National Academies Press omogoča brezplačen dostop do publikacij ameriške založbe National Academies Press..
  i   NCJRS National Criminal Justice Reference.
Servis omogoča  iskanje znanstvene in strokovne literature s področja kazenskega pravosodja in kriminologije.
OAPEN Open Access Publishing in European Networks
The Online Books Page
OpenGrey Europe Grey Literature in Europe
Project Gutenberg eBooks
SI-DIH Digitalna infrastruktura za humanistiko in umetnost
InTech
Zbirka slovenskih leposlovnih besedil
dLib  Digitalna knjižnica Slovenije (Znanstveno časopisje in članki)
DOAJ  Directory of Open Access Journals
Slovenske revije, ki so vključene v DOAJ
  i   EZB Electonic Journals Library
Zbirka omogoča iskanje znanstvenih revij. Omejimo ga lahko na iskanje po odprtodostopnih revijah, dostopnost ostalih revij  za UL pa preverimo v DiKUL.
Highwire Stanford University
  i   Hrčak
Portal, kjer so z enega mesta dostopni hrvaški znanstveni in strokovni časopisi, ki svoje članke ponujajo v odprtem dostopu.
JURN
Open Access Library
PLOS  Public Library of Science
PubMed Central
  i   Ulrichsweb Web Global serials directory.
Rezultate omejimo z izbiro kategorije »Open Access«
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PEF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
dLib (Visokošolska dela)
DART  European Theses Portal
EThOS  Electronic theses online service
NDLTD  Networked Digital Library of Theses and Dissertations
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PEF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
ALT Association for Learning technology Open Access Repository
ARA Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva
ArXiv Arhiv za področja matematike, fizike, računalništva.
Cogprints Cognitive Sciences Eprints Archive
CORE COnnecting REpositories
HAL Archives ouvertes France
IOE  Institute of Education London Eprints
peDOCS German Education Portal
OpenDOAR  Directory of Open Access Repositories (seznam vseh repozitorijev)
5 Objavljanje rezultatov znanstvenega raziskovanja
V akademskem svetu predstavljajo rezultati in objave znanstvenega dela del delovnih obveznosti vsakega raziskovalca. Ti se soočajo z vedno večjimi zahtevami za imenovanja v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. Objavljanje in citiranje sta pogoja tudi za pridobivanje raziskovalnih projektov in raziskovalnih sredstev. Predstavljanje rezultatov raziskav na konferencah in objavljanje v obliki monografije ali članka je pomemben kazalec raziskovalne in strokovne uspešnosti posameznika. Objavljanje znanstvenih in strokovnih del je nujno tudi za doktorske študente in mlade raziskovalce, ki s povratnimi informacijami mentorjev in recenzentov pridobivajo dragocene izkušnje.
CEPS Journal
Slovenske revije v mednarodnih  bazah podatkov
Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij
Čistopis Prilog UL PEF k Merilom (del Seznam revij  III. skupine, ki nadomeščajo revije, ki so  vključene v  SSCI,  SCI  z  IF>0  oz. AHCI)
Faktor vpliva revij
  i   Ulrichsweb
Izbiro omejimo na revije z znakom ref Refereed / Peer Reviewed in pogledamo, v kateri zbirki je revija indeksirana.
Google Scholar Top Publications
Edanz Journal Selector
Elsevier Journal Finder
Jane Journal Article Name Estimator
JournalGuide
JournalRate Academic Journal Search Tool
  i   PRE-val Peer Review Evaluation
je zbirka storitev, namenjena podpori in krepitvi recenzijskega postopka, ki je bistven del znanstvenega komuniciranja.
  i   SciRev
omogoča, da delimo svoje izkušnje z recenzijskim postopkom posamezne revije s  kolegi in kolegicami ter izberemo najbolj primerno revijo za objavo našega članka.
  i   DOAJ Directory of Open Access Journals
Zbirka omogoča dostop do znanstvenih in strokovnih revij, ki izhajajo v odprtem dostopu. Iščemo lahko po naslovih revij, pa tudi po bibliografskih podatkih člankov.
Slovenske revije, ki so vključene v DOAJ
OAPEN Open Access Publishing in European Networks
  i   OASPA Open Access Scholary Publishers Association
Združenje založnikov revij in knjig vidi svoje poslanstvo v zastopanju interesov in podpori pri objavljanju v odprtem dostopu.
QOAM Quality Open Access Market
Ulrichsweb Web Global serials directory (rezultate omejimo z izbiro kategorije »Open Access«)

Več o odprtem dostopu na Odprta znanost.
PEFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PEF UL. Prednosti in koristi
RUL Repozitorij Univerze v Ljubljani
  i   ROARMAP Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies
Spletna stran ponuja pregled urejanja odprtega dostopa, informacije o priporočenem ali obveznem shranjevanju v repozitorije v posameznih državah, na univerzah in različnih drugih institucijah.
  i   Sherpa/Romeo
Na spletni strani so zbrane politike založnikov znanstvenih revij glede shranjevanja v repozitorije.
6 Alternativna metrika
Znaten porast znanstvenega ustvarjanja, novi načini objavljanja, nove oblike akademskega komuniciranja, trend k odprtemu dostopu do znanstvenih informacij ter sodelovanja na podlagi odprtih raziskav, so odprli razpravo tudi o alternativnih metrikah (altmetrics, addmetrics, techmetrics, datametrics, submetrics), ki se osredotočajo na merjenja vpliva znanstvenega objavljanja v spletnih okoljih. Pojavljajo se ponudniki novih metrik, ki iščejo rešitve pri iskanju odgovorov na odprta vprašanja o uporabi metrike pri vrednotenju znanstvenoraziskovalnega dela. Klasičnim metodam merjenja se bodo morda pridružile in jih dopolnile tudi nove metrike.
 
  i   Altmetric
Storitev je plačljiva, orodje Altmetrics bookmarklet pa lahko naložimo brezplačno.
Primer uporabe
Primer uporabe v Scopusu
Primer uporabe v Wiley Online Library
  i   Impactstory
Informacije o naročniškem modelu so dostopne tu. Orodje pridobiva podatke iz družbenih omrežij, različnih zbirk kot sta Scopus in PubMed, orodij za upravljanje referenc itn.
Primer uporabe
  i   PLOS ONE Article Level Metrics.
Orodje ALM lahko uporabimo pri vseh člankih, ki so objavljeni v odprtodostopnih revijah.
PLOS Journals
Primer uporabe
  i   Plum Analytics
Komercialni ponudnik je v lasti Ebsca. Ponuja izdelavo metrike za članke, avtorja in institucije.
Primer uporabe

Več na Altmetrics
7 Akademska družbena omrežja
  i   Academia.edu
Raziskovalci različnih znanstvenih disciplin lahko delijo svoje objave, se povezujejo ter spremljajo delo kolegov in kolegic, ki raziskujejo sorodna znanstvena področja.
  i   Linkedin
je poslovno orientirano spletno omrežje.
  i   Mendeley
je spletno orodje za upravljanje referenc v odprtem dostopu ter uporabna podpora za citiranje dokumentov v skladu z različnimi standardi citiranja in hkrati akademsko družbeno omrežje za sodelovanje na področju raziskovalnega dela.
  i   ResearchGate
je podobno akademskemu omrežju Academia.edu. Omogoča povezovanje in sodelovanje na področju znanstvenega dela.
  i   AcademLink
Akademsko družbeno omrežje raziskovalcev jugovzhodne Evrope
                                   Spremenjeno: 9. 10. 2023