Izbranih 10 //
Knjižničarke enkrat mesečno izberemo 10 knjig, s katerimi smo tisti mesec dopolnili knjižnično zbirko.
Pri vsaki smo priložili sliko naslovnice in opis vsebine. Dodali smo številko, s katero najdete knjigo na polici naše knjižnice.

 
November 2023

Podobne vsebine: ustvarjalnost, teorije, družba, nevroznanost, kognicija, inteligenca, osebnost, čustva, motivacija, duševno zdravje, šole, spodbujanje ustvarjalnosti, organizacije

Creativity : an introduction
Učbenik je sistematičen in enostaven uvod v interdisciplinarno preučevanje ustvarjalnosti. Poleg temeljnih spoznanj vključuje tudi najnovejše raziskovalne dosežke. Vsako poglavje vključuje tudi uvod, ključne izraze in vprašanja za kritično razmišljanje, ki spodbujajo aktivno učenje. Predstavljena je ustvarjalnost v povezavi z nevroznanostjo, kognicijo, divergentnim mišljenjem, inteligenco, osebnostjo, čustvi, motivacijo, duševnim zdravjem ter šolo. Bralec se bo seznanil, kako lahko izboljša svojo ustvarjalnost.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  159.954 CREATIVITY
 

Podobne vsebine: simulacijske igre pri vzgoji in izobraževanju, ustvarjalne dejavnosti, aktivno učenje, tehnološke inovacije, oblikovanje iger, izkušnje učencev

Bisz, Joe, Mondelli, Victoria L.

The educator's guide to designing games and creative active-learning exercises : the allure of play

V knjigi so predstavljene praktične metode oblikovanja iger, vaje za kreativno aktivno učenje. Opisano je, kako izvajamo razne dejavnosti s pomočjo iger ter kako ocenimo izkušnjo učenca. Predstavljeni praktični nasveti nam bodo prikazali, kako biti bolj igriv z učenci, s poudarkom na nedigitalnih dejavnostih in igrah. Spoznali bomo igre Google Slides. Priročnik je nastal na podlagi bogatih izkušenj avtorjev pri vodenju delavnic. Čeprav so vsi primeri iz srednješolskega in visokošolskega okolja, se lahko uporabljajo tudi učitelji osnovnih šol ter oblikovalci digitalnih in analognih iger.

 

Postavitev: 004.4 BISZ, J. Educator's guide  
 

Podobne vsebine: višje in visokošolsko izobraževanje, Evropa, bolonjski proces, reforme, globalizacija, študenti, mobilnost, univerze

Globalizing higher education and strengthening the European spirit : how the Bologna reform has changed our world

Bolonjski proces je eden najbolj vplivnih, dolgoročnih sprememb politik, ki jih je Evropska unija izvedla. Uskladil je evropske visokošolske sisteme. Bolonjski proces, ki se je začel pred več kot 20 leti, nas postavlja pred temeljna vprašanja o evropskem integracijskem procesu, ki se sooča z največjim izzivom v svoji dosedanji zgodovini. Cilj je bil povečati primerljivost in konkurenčnost evropskih visokošolskih struktur, njihovo kakovost in rezultate. Toda, kako uspešno je bilo to prizadevanje? Knjiga obravnava različne vidike te reforme, nacionalne interese, globalizacijske trende, konkurenco in sodelovanje v visokem šolstvu ter vplive harmonizacije.
 
Postavitev: 378 GLOBALIZING  
 
Podobne vsebine: meritokracija, vzgoja in izobraževanje, meritokratska formula, edukacijska meritokracija, kritika, družbena neenakost, pravičnost

Tašner, Veronika

Meritokracija : zgodba o regulativni ideji našega časa

Analizirali so družbene pogoje, ki so bistveno prispevali k vzniku in vzponu meritokracije kot prevladujoče racionalnosti. Dokazovali so, da je skozi zadnja tri stoletja predrugačila, prevrednotila ter na splošno pomembno določala način dojemanja sveta in življenja posameznikov in posameznic v zahodnih družbah. Ugotavljali so, da njen položaj v družbi ohranjajo politiki, učiteljstvo, starši in predstavniki drugih javnosti. Uspeh osnovne ideje meritokracije, nagrajevanje posameznika oziroma posameznice glede na njegove, njene sposobnosti in trud so v pomembnem delu pripisali njenemu ujemanju z dvojčkom demokracija in tržno gospodarstvo. Tematizirali so Youngov inovativni zapis meritokratskega kriterija v obliki formule »trud + IQ prinaša zaslužnost« in dokazovali, da se ključna elementa v zapisu nista znašla po naključju.

Dostopno na https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/470
 
Postavitev:  316.7 TAŠNER, V. Meritokracija  
 

Podobne vsebine: senzomotorična integracija, otroci, senzorične motnje, SPD, diagnoza, terapija, otrokova čustva

Kranowitz, Carol Stock

The out-of-sync child : recognizing and coping with sensory processing differences

Ali vaš otrok kaže preveliko ali premajhno odzivnost na dotik ali gibanje? Otrok se lahko izogiblje svojih čutil, se umika dotikom, noče nositi določenih oblačil, se izogiba aktivnim igram. Morda si zakriva ušesa ali oči, je izbirčen pri hrani ali se zdi, da se ne zmeni za senzorične znake, ne zaznava razlik med predmeti ali izkušnjami, ne ve, kaj drži v rokah, če ne pogleda, in ne more zaznati, kdaj pada ali kako se ujeti. Otrok je lahko nenehno v gibanju, izčrpava vse okoli sebe ali pa se premika počasi in se zlahka utruja ter kaže malo zanimanja za svet. Lahko se zgrbi, nerodno giblje, se zdi nepreviden ali nagnjen k nesrečam. To so pogosto prvi znaki, ki kažejo na senzorično procesno motnjo. Ta motnja je pogost, vendar pogosto napačno diagnosticiran problem, pri katerem centralni živčni sistem napačno interpretira sporočila iz čutil. Knjiga ponuja izčrpne in jasne informacije za starše in strokovnjake ter pristop k zdravljenju otrok brez zdravil.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 376.1 KRANOWITZ, C. S. Out-of-sync
   


Podobne vsebine: motnja pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo, otroci, učenci, dijaki, študenti, odrasli, izobraževanje, vedenjske motnje, čustvene motnje, psihosocialni razvoj


Kejžar, Anamarija

Skrita moč ADHD : ADHD v življenju in šoli

ADHD je edinstven tip nevrodivergentnosti, ki je v današnjem času še vedno premalo raziskan. Prav zaradi pomanjkanja znanja je ta nemalokrat podvržen stigmatizaciji, ki vodi do (pre)pozne diagnoze. Priročnik je poln pozitivno naravnanih napotkov in dejstev, ki razbijajo razširjene mite o ADHD. Spremljajo ga tudi kratke izpovedi oseb z ADHD, njihovih svojcev in strokovnih delavcev, ki bodo v pomoč vsem, ki se s posebnostjo na kakršen koli način srečujejo tudi sami. Priročnik je rezultat projekta ADHD v življenju in šoli, v katerem sta moči združili Fakulteta za socialno delo v Ljubljani in Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Projekt je potekal pod vodstvom doc. dr. Anamarije Kejžar (FSD) in dr. Suzane Pulec Lah (PEF).

 

 Postavitev: 616.89 KEJŽAR, A. Skrita  
 

Podobne vsebine: glasba v vzgoji in izobraževanju, ustvarjalnost, glasba, učni načrt, učenje, poučevanje, vpliv glasbe

Fallin, Jana R., Tower, Mollie Gregory, Tannert, Debbie

Using music to enhance student learning : a practical guide for elementary classroom teachers

Uporaba glasbe za izboljšanje učenja učencev je praktični vodnik, namenjen učiteljem v osnovnih šolah. Cilj interdisciplinarnega pristopa je povečati zavzetost učencev pri jeziku, umetnosti, matematiki, naravoslovju in družboslovju  z minimalno uporabo glasbene teorije ter hkrati spodbuditi socialni in čustveni razvoj. Strategije in metode, ki jih podpirajo aktualne raziskave na nenehno spreminjajočem se področju, so primerne tako za učitelje začetnike kot izkušene, saj poudarjajo intuitivne glasbene poti, ki so učinkovite pri ohranjanju učenčeve pozornosti, krepitvi motivacije in izboljšanju učenja pri vseh predmetih. Spletne strani navedene v knjigi vsebujejo barvne animirane karte poslušanja, pretočne zvočne posnetke, vzorčne učne načrte in kvize, rubrike za naloge, povezave do dodatnih virov in še več.

 

 Postavitev: II 78 FALLIN, J. R. Using   
 

Podobne vsebine: umetna inteligenca, vzgoja in izobraževanje, učitelji, uporaba AI, poučevanje, učenje, etika

Luckin, Rosemary, George, Karine, Cukurova, Mutlu

AI for school teachers

Kaj je umetna inteligenca (UI)? Ali jo lahko realno uporabim v svoji šoli? Kaj najbolje opravi človeška in kaj umetna inteligenca ter kako lahko združim te prednosti? Kako bi bilo videti, če bi bila moja šola pripravljena na umetno inteligenco? Knjiga črpa primere uporabe od najmlajših do srednješolcev, saj na praktičen način opisuje izobraževalne posledice in koristi, ki jih UI prinaša v šolsko izobraževanje. Razvija razumevanje, kaj UI je in kaj ni. Knjiga bo učiteljem in ravnateljem predstavila, kako lahko oblikujejo strategijo za njeno uporabo na svoji šoli.
 
Postavitev: 004.4 LUCKIN, R. AI for school  
 

Podobne vsebine: svetovni splet, sporazumevanje, družbena omrežja, vedenje na spletu, besede, virtualni svet, odgovornost

Premisli, preden objaviš : kratek vodnik za nenasilno komunikacijo

Znaš komunicirati odgovorno do sebe in bližnjih? Ko se pogovarjaš s prijateljem, ko si v šoli, ko objavljaš na družbenih omrežjih ali odgovarjaš na sporočilo, sam odločaš, kaj sporočaš okolici. To ni vodnik o tem, kako se uporablja internet, ampak ti bo pomagal izboljšati svoje vedenje na spletu, pa tudi v resničnem življenju. Želiš spremeniti svet, besedo za besedo? Vodnik za nenasilno komunikacijo je dragoceno branje za vse šolarje, dijake, njihove starše in pedagoške delavce. V živem, dostopnem in razumljivem jeziku nas povede skozi labirinte sodobne komunikacije na spletu, zlasti na družabnih omrežjih. Z življenjskimi primeri slehernega bralca pozove k razmisleku in mu pomaga najti pravi način za spoštljivo izražanje mnenja.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 316.7 CUBEDDU, C. Premisli
   
 

Podobne vsebine: knjige, vrste knjig, zgodovina knjige, definicija knjige, družbeni status knjige, branje, založništvo, zvočnica, knjiga kot poslovni model

Phillips, Angus, Kovač, Miha

Je to knjiga?

Avtorja analizirata družbeno paradigmo, v kateri knjiga izgublja status privilegiranega medija znanja, in hkrati pokažeta, kaj vse izgubimo, če se kot družba in posamezniki odpovemo branju knjižnih vsebin. V Evropi je izum tiska skupaj s širjenjem tržnega gospodarstva ustvaril podlago za razvoj informacijske družbe. V tem procesu je knjiga v formatu kodeksa postala glavni medij za organizacijo, ustvarjanje, ohranjanje in razširjanje besedilnega znanja. Avtorja pokažeta, da je knjižni format ne samo z vsebinami, ampak tudi z obliko in nanj vezano organizacijo besedil pomembno vplival na to, kako ljudje razmišljajo in čustvujejo. V zadnjih petdesetih letih so se zaradi razvoja tiskarske in digitalne tehnologije razširili različni knjižni formati. Razvoj je sprožil potrebo po novi opredelitvi knjige in hkrati postavil vprašanje, ali se z razvojem zaslonskih medijev spreminja ne samo način hranjenja in posredovanja besedilnega znanja, ampak tudi tkivo sodobnih družb.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 001 PHILLIPS, A. Je to knjiga?
 
 
Oktober 2023

Podobne vsebine: psihologija, osebnost, psihologija osebnosti, storilnostna motivacija, vrednote, osebnostne lastnosti, čustva, doživljanje čustev, pet dimenzij osebnosti, stres, sindrom izgorelosti

Funkcionalni vidiki osebnosti
Osebnost v precejšnji meri določa, kako se posameznik edinstveno prilagaja na okolje. V pričujočem univerzitetnem učbeniku predstavljajo motivacijske in čustvene vidike osebnosti, ki so tesno povezani z delovanjem posameznika in prispevajo k razlikam v vedenju posameznika v različnih trenutkih in situacijah. Obravnavajo stres in fizično zdravje, ki sta ne le telesna procesa, ampak imata tudi zelo močno psihološko (osebnostno) komponento. Opisani so štirje osebnostni konstrukti povezani z medosebnimi odnosi (agentnost in komunost, navezanost, ljubezen in agresivnost). Na koncu so predstavljeni funkcionalnimi in nefunkcionalnimi vidiki osebnosti ter njihov vpliv na duševno zdravje in duševne motenje.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  159.923 FUNKCIONALNI vidiki
 

Podobne vsebine: svetovni splet, spolne zlorabe otrok, otroci, zloraba

Valentič, Urša, Miljavec, Lija L., Motl, Andrej

Spolne zlorabe otrok in mladostnikov na spletu : priročnik, ki predstavi problematiko ter ponudi smernice za ukrepanje strokovnim delavkam in delavcem

Priročnik je namenjen strokovnim delavcem, ki delajo z otroki, staršem in drugim, ki brskajo po svetovnem spletu zaradi zabave, učenja, službe ali radovednosti. Splet, družbena omrežja, virtualne igre, spletne trgovine in različni forumi so na dosegu vsem in so za uporabnike zelo všečni. Brez posebnega znanja in z osnovnimi navodili jih lahko uporabljajo starši, otroci in vsi, ki iščejo informacije, se želijo za trenutek umakniti iz resničnega sveta v svet zabave, pestrega dogajanja. Na spletu otroci dostopajo tudi do vsebin, ki so škodljive za njihov razvoj. Priročnik je namenjen ozaveščanju o spolnih zlorabah na spletu in preventivi, da so tega nikoli ne bi prišlo.

Dostopno na https://www.spletno-oko.si/sites/default/files/spolno_izkoriscanje_otrok_na_spletu_prirocnik_0.pdf

   
 

Podobne vsebine: socialna pedagogika, Evropa, Nemčija, Francija, Švedska, Poljska, mladostniki, ranljive skupine, socialno delo z mladimi, mladoletni prestopniki, šport

The diversity of social pedagogy in Europe

Knjiga predstavlja tradicijo in razumevanje prepletanja socialnega dela in izobraževanja v različnih državah (Nemčija, Francija, Švedska, Poljska). Razdeljena je na tri dele: pregled preteklosti in sedanjosti na tem področju, prikaz trenutnih problemov skozi študije primerov in vpogled v prihodnost socialne pedagogike kot znanstvene discipline. Poudarek je tudi na mladostnikih, ranljivih skupinah, mladoletnih prestopnikih in vlogi športa.
 
Postavitev: 37.013 DIVERSITY  
 
Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, digitalna tehnologija, digitalizacija v izobraževanju
Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : digitalizacija vzgoje in izobraževanja - priložnosti in pasti

Pričujoča monografija se osredotoča na kompleksne spremembe, ki jih prinaša digitalizacija ter vključevanje digitalnih tehnologij v izobraževalne procese. Ponuja različne razmisleke ter poglede na ta proces, saj razčlenjuje večplastne razsežnosti te spremembe in preučuje zapleteno mrežo politik, ki jo podpirajo. Sestavljena je iz dveh delov, od katerih je vsak posvečen samostojnemu, a kljub temu prepletenemu vidiku te digitalne preobrazbe.

Dostopno na https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-351-6.pdf
 
   
 

Podobne vsebine: znanstveno in tehnično pisanje, metodologija, slovenščina, jezik, pisanje vsebine, terminologija, slovnica, pravopis

Logar, Nataša

10! : strokovno-znanstveno pisanje od prve do zadnje strani

Učbenik je nastajal z mislijo na študente, ki morajo po treh oz. petih letih študija napisati ter zagovarjati svoje prvo pomembnejše besedilo, vendar pa z navodili, razlagami in priporočili nagovarja tudi tiste v nižjih letniki, ki se s pisnimi nalogami spopadajo še kot začetniki. Poglavji pet in šest obravnavata osnove pravopisa, slovnice in stila.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 001 LOGAR, N. 10!
   


Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, otroci s posebnimi potrebami, izobraževalna tehnologija, timsko delo, starši, učenci, pomoč in podpora, dodatna strokovna pomoč, svetovalne storitve, evalvacija

Individualizirani program : priročnik za kakovostno pripravo in evalvacijo individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami

Priročnik je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z učenci s posebnimi potrebami in sodelujejo pri pripravi in spremljanju individualiziranega programa (IP). Bralca vodi skozi proces priprave in spremljanja IP z vidika sodelujočih pri pripravi in uresničevanja IP ter vsebine in načina oblikovanja IP. Vsako teoretično poglavje je ob koncu podkrepljeno s primeri iz prakse ter ključnimi podatki za pripravo in spremljanje IP. Prikazani primeri služijo za konkretizacijo teoretičnih opredelitev in usmeritve za strokovne delavce. Usmeritve ob koncu poglavij pa strokovni delavci smiselno uporabijo tudi pri pripravi in spremljanju IP za otroke s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu.

 

 Postavitev: II 376.1 INDIVIDUALIZIRANI program  
 

Podobne vsebine: narava, travnik, Slovenija, travniške rastline, travniške živali, senik, baliranje, siliranje, kozolec, travniška zelišča, žuželke

Bajd, Barbara

Sprehod po travnikih

Travniki v Sloveniji se med seboj lahko zelo razlikujejo, saj na travniške združbe vplivajo različni dejavniki, npr. vlažnost prsti, prisojna ali osojna lega, nadmorska višina, naklon terena in še drugi dejavniki okolja. Niso pomembni le zaradi krme za živino. Na travniku živi in se hrani tudi veliko različnih opraševalcev, ki poleg travniških zelišč lahko oprašujejo tudi številne kulturne rastline, ki so pomembne za prehrano človeka (na primer ajda, sončnice, krompir, buče, zelje). V knjigi so opisani vlažni in suhi travniki, vrste rastlin, ki rastejo na travniku (trave, travniške metuljinice in travniška zelišča), živali na travniku (metulji, kobilice, pajkovci, polži, dvoživke in plazilci, price in sestalci), travnik kot ekosistem, ogroženost in ohranjanje travnikov (semenska banka).

 

 Postavitev: 58 BAJD, B. Sprehod   
 

Podobne vsebine: slovenski ilustratorji, ilustracije, knjižne ilustracije, slovenska umetnost, slovenski likovni umetniki, biografije

Pregl Kobe, Tatjana

Slovenska knjižna ilustracija. 1, Dvanajst opusov slovenskih ilustratork in ilustratorjev : Riko Debenjak, Danijel Demšar, Andrej Brumen Čop, Melita Vovk, Dušan Muc, Maja Lubi, Ančka Gošnik Godec, Ana Zavadlav, Marta Bartolj, Lila Prap, Marija Lucija Stupica, Hana Stupica

Prvi del monografije prinaša dvanajst opusov slovenskih knjižnih ilustratork in ilustratorjev: Rika Debenjaka, Danijela Demšarja, Andreja Brumna Čopa, Melite Vovk, Dušana Muca, Maje Lubi, Ančke Gošnik Godec, Ane Zavadlav, Marte Bartolj, Lile Prap, Marije Lucije Stupica in Hane Stupica. Vloga knjižne ilustracije je pojasniti, obrazložiti in razvozlati zgodbo, pesem ali drugačno pisno informacijo, jo opremiti z vizualno predstavitvijo nečesa, kar je opisano v literarni ali poljudnoznanstveni predlogi. Če se ilustrator pretesno drži besedila, ilustraciji manjka življenja. Če si pri interpretaciji jemlje preveč svobode, lahko literarno predlogo preglasi. Bistveno je, da najde pravo sozvočje med besedo in podobo, naredi verodostojno in v okviru besedila zvesto, a vendar sočno in živo upodobitev.
 
Postavitev: 75 PREGL KOBE, T. Slovenska/1  
 

Podobne vsebine: otroci, kreativno pisanje, mladostniki, delavnice

Priročnik za izvedbo delavnic kreativnega pisanja za otroke in mladostnike

Priročnik je rezultat štirimesečnega projekta Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav. Publikacija je nastala kot izdelek priprav na delavnice kreativnega pisanja, oblikovane v okviru dela na projektu. Namenjena je učiteljem, pedagoškim delavcem, delavcem v kulturi, staršem, ki mladim poskušate približati umetnost besede (pisane, govorjene, zapete ali celo narisane) in jih skozi igro spodbuditi, da kakšno misel namenijo tudi jeziku.

Dostopno na https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/469

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
 
   
 

Podobne vsebine: družbeno življenje in običaji, Slovenija, šege, navade, obredi, izobraževanje, cerkveni obredi, prisege, mladinske organizacije, delo, prosti čas, odraslost, služenje vojaške obveznosti, gradnja, hišni ljubljenčki, osebni prazniki in obletnice, smrt

Kvartič, Ambrož

Od imena do spomina : šege, navade in obredi življenjskega kroga na Slovenskem

S kakšnimi magičnimi dejanji so si nekoč ženske zagotovile lažji porod? Kateri poklic sprejme v svoje vrste novince s ‘skokom čez kožo’? Kaj pomeni smrečica na slemenu ostrešja? To in še veliko več boste izvedeli v tej knjigi. Skozi številna poglavja pregledno in privlačno predstavlja rituale, šege in navade na življenjski poti človeka od rojstva do smrti (praznovanje rojstnih dni, izbiranje imena, fazaniranje, brucovanje, vstop v novo delovno okolje, fantovščino, dekliščino, poroko, praznovanje abrahama, žalovanje, smrt) na širokem območju slovenskega etničnega prostora. Strokovno in zanimivo odkriva njihovo bogastvo, pojasnjuje njihovo vsebino in namen ob nastanku in danes. Knjigo dopolnjuje bogato dokumentarno gradivo, fotografije in ilustracije iz preteklosti in sedanjosti.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: Č II 39 KVARTIČ, A. Od imena
 
 
September 2023

Podobne vsebine: metodologija, kvalitativno raziskovanje, družbene vede, raziskovalno delo, refleksivna tematska analiza, raziskave, podatki

Braun, Virginia, Clarke, Victoria

Thematic analysis : a practical guide

Tematska analiza, ki so jo razvili in prilagodili avtorji te knjige, je ena najbolj priljubljenih tehnik kvalitativne analize podatkov v psihologiji ter družbenih in zdravstvenih vedah. Knjiga zajema naslednja področja: kontekstualizacijo, kvalitativno raziskovanje, razvoj tem, kodiranje, pisanje poročil, podatkovno analitično tehniko in refleksivno tematsko analizo. Vsebuje jasne opredelitve terminologije in razlage, v vsakem poglavju pa so uporabni okvirčki, ki pojasnjujejo pojme ali opozarjajo na napake, ki jih zlahka naredite pri analizi podatkov s to metodo.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 001 BRAUN, V. Thematic
 
 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, naravoslovje, tehnika in tehnologija, umetnost, matematika, dobre prakse, izobraževalna orodja

Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja : zbornik povzetkov dogodka

Z namenom predstavitve aktivnosti in izkušenj različnih deležnikov s področja STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) v vzgojno-izobraževalni vertikali je UL Pedagoška fakulteta organizirala dogodek z naslovom Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja. Teme dogodka so bile: razvoj, epistemologija in teoretični pristopi k izobraževanju, izobraževalne prakse, izzivi in izobraževalne priložnosti za razvoj politike STEAM, vplivi izobraževanja na družbo in orodja za razvoj izobraževanja v 21. stoletju.

Dostopno na https://digitalna.uni-lj.si/wp-content/uploads/2023/09/STEAMCOLAB23_zbornik-%E2%80%93-koncna-verzija_14_9.pdf

   
 

Podobne vsebine: psihološki testi, psihometrija, psihološko ocenjevanje, spletno testiranje, korelacije

Cooper, Colin

An introduction to psychometrics and psychological assessment : using, interpreting and developing tests

Študentom, raziskovalcem, uporabnikom in razvijalcem testov ter praktikom v družboslovju, izobraževanju in zdravstvu ponuja evalvacijski vodnik za izbiro, uporabo, interpretacijo in razvoj testov. Omogoča temeljito razumevanje načel (in omejitev) testiranja, skupaj s potrebnimi metodološkimi podrobnostmi. Zajema tako teorijo psihološkega ocenjevanja kot tudi praktične vidike iskanja, oblikovanja in uporabe testov za merjenje osebnosti, kognitivnih sposobnosti, izobrazbe, razpoloženja ali motivacije ter razlage njihovih rezultatov.
 
Postavitev: 159.9 COOPER, C. Introduction  
 

Podobne vsebine: sociologija, družbene vede, metodologija, raziskovalne metode, raziskovalni projekt, raziskovalni proces, kvantitativne raziskave, raziskave, kvalitativne raziskave

Bryman's social research methods

Knjiga ponuja jasno in popolno pokritost vseh ključnih področij družboslovnih raziskovalnih metod. Opisuje raziskovalne metode, raziskovalni projekt, raziskovalni proces, kvantitativne in kvalitativne raziskave. Je neprecenljiv vir informacij in nasvetov pri samostojnem raziskovanju. Teoretične razlage  dopolnjujejo okvirčki "ključni pojmi", ki povzemajo pomembne izraze in procese. Študije pokrivajo veliko število tem: od političnih protestov, veganstva, podnebnih sprememb do spletnih zmenkov, emojijev in selfijev na instagramu. Obsežni digitalni viri pomagajo študentom razumeti ključne koncepte in razviti praktične raziskovalne spretnosti ter učno gradivo za glavne programe za analizo podatkov (npr. SPSS).
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: II 31 BRYMAN'S social
 
   
 

Podobne vsebine: slepi in slabovidni, zaposlitev, osebe s posebnimi potrebami, sociološki vidik, izkušnje, osebne zgodbe

French, Sally

Visual impairment and work : experiences of visually impaired people

Prikazuje razvoj plačanega dela za ljudi z okvaro vida v Veliki Britaniji od 18. stoletja do danes. Slabovidne osebe spregovorijo o svojem poklicnem življenju. Opisna je zgodovina zaposlovanja na podlagi njihovih izkušenj, kar je pristop, ki ga v sedanji literaturi o slabovidnosti in zaposlovanju zelo primanjkuje. Z analizo petdesetih poglobljenih osebnih intervjujev z osebami z okvaro vida, ki govorijo o svojem poklicnem življenju (od tistih, ki so opravljali tradicionalne poklice, kot so telefonija, fizioterapija in uglaševanje klavirjev, do tistih, ki so opravljali bolj nenavadne poklice in poklicne dejavnosti), in z razvrstitvijo po poklicih ter z zgodovinsko dokumentarno raziskavo lahko te zgodbe umestimo v širši politični, gospodarski, ideološki in kulturni kontekst.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 376.1-056.262 FRENCH, S. Visual
   


Podobne vsebine: matematika, učenje in poučevanje, pouk, študije primerov, formativno ocenjevanje, učna orodja

Helping students become powerful mathematics thinkers : case studies of teaching for robust understanding

Knjiga je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s poučevanjem matematike. Podrobne študije primerov bralce popeljejo skozi kognitivne zahteve, pravičen dostop, zastopanost, lastništvo, identiteto ter formativno ocenjevanje. Predstavijo različne vidike pouka, pri čemer se osredotočajo na načine, kako se učenci ukvarjajo z matematiko in kako jo osmišljajo. Knjiga bo vsem učiteljem matematike v pomoč pri razvijanju globljega razumevanja matematičnih razredov in problematiziranju lastnega poučevanja matematike.

 

 Postavitev: 51:371.3 HELPING students  
 

Podobne vsebine: matematika, vzgoja in izobraževanje, vodenje razreda, domače naloge, ocenjevanje, praktični primeri

Liljedahl, Peter

Building thinking classrooms in mathematics, grades K-12 : 14 teaching practices for enhancing learning

Vodnik je nastal na podlagi avtorjevih izkušenj, ki jih je pridobil, ko je opazoval učitelje, ki so imeli težave pri uvajanju zahtevnejših matematičnih nalog med učenci. Želel je spodbuditi učitelje, da bi ustvarili razmišljujoči matematični razred. Opisal je 14 primerov, kako ustvariti idealno okolje za poglobljeno učenje matematike.

 

 Postavitev: 373.32.016:51 LILJEDAHL, P. Building   
 

Podobne vsebine: otroci priseljencev, pismenost, vzgoja in izobraževanje, opismenjevanje, učenci priseljenci. osnovne šole, poučevanje

Children in immigrant families becoming literate : a window into identity construction, transnationality, and schooling

Podaja pomemben vpogled v življenjske izkušnje otrok iz priseljenskih družin in celostno ter poglobljeno prikazuje njihove prakse opismenjevanja v družbenih, kulturnih in političnih okvirih. Vsako poglavje, ki temelji na poročilih iz pet let trajajočega longitudinalnega raziskovalnega projekta, v katerem so sodelovali učenci iz priseljenskih družin v vseh letih osnovne šole, obravnava poseben sklop vprašanj o izkušnjah učencev in ponuja bogat nabor podatkov iz opazovanj, intervjujev in artefaktov, ki so jih ustvarili učenci. Avtorji uporabljajo različne sociokulturne, sociomaterialne in sociopolitične okvire, da bi bolje razumeli razsežnosti izkušenj otrok.
 
Postavitev: 81 CHILDREN in immigrant  
 

Podobne vsebine: bibliografski sistemi, uporabniki, informacijski sistemi, Izkušnje, merjenje

Merjenje uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih

Znanstveno monografijo je pripravila skupina raziskovalcev s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti na Filozofski fakulteti. Ponuja poglobljeno razumevanje uporabniške izkušnje v kontekstu bibliografskih informacijskih sistemov. Predstavi ključne vidike merjenja uporabniške izkušnje, kar bo prispevalo k še boljši kakovosti storitev v bibliografskih informacijskih sistemih in izboljšanju izkušenj uporabnikov. Cilj vrednotenja informacijskih sistemov je izdelava sistema, ki je uspešen in učinkovit ter s katerim so uporabniki zadovoljni. Uporabniška izkušnja je tista, ki bo odločilno vplivala na uporabo (ali neuporabo) določenega sistema. Razvoj okvira za vrednotenje uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah bo po eni strani omogočal vrednotenje različnih bibliografskih informacijskih sistemov, po drugi strani pa je mišljen tudi kot teoretično utemeljen nabor orodij za specifično uporabo pri vrednotenju določenih sistemov.

Dostopno na https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/450

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
 
   
 

Podobne vsebine: Kunaver, Pavel, 1889-1988, biografije, slovenski pedagogi, slovenski geografi, slovenski naravoslovci, potovanja

Kunaver, Jurij

Sivi volk : pričevanja o vzgojitelju, geografu, alpinistu drenovcu, jamarju, skavtu - taborniku, astronomu, umetniku, naravovarstveniku in pisatelju

Pavel Kunaver (1889– 1988) je začetnik taborništva, vsestranski ljubitelj, poznavalec in zagovornik narave (eden največjih, kar jih je kdaj imela Slovenija), umetnik, astronom, jamar in alpinist. Napisal je 39 knjig. Avtor spoštljivo izpisane Kunaverjeve biografije je njegov sin Jurij Kunaver, zaslužni profesor ljubljanske univerze v pokoju, tudi lastnik celotnega očetovega arhiva. Knjiga nima namena biti definitivna biografija tega velikega človeka, saj je bilo njegovo delovanje preprosto preobsežno. V sebi tako prepleta biografsko rdečo nit, Kunaverjeve zapise iz dnevnikov pa tudi mnenja sodobnikov o njem in njegovem delovanju. Enkratna hvalnica naravi, ki nas ponese v prejšnje stoletje.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 929 KUNAVER, J. Pavel
 
 
Julij in avgust 2023

Podobne vsebine: šolstvo, vzgoja, izobraževanje, podjetnost, kompetence, pismenost, kritično mišljenje

Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti

Znanstvena monografija temelji na razpravah ob rezultatih v projektih NA-MA POTI, OBJEM, POGUM in PODVIG. Lahko je pripomoček za izvajanje teoretskih podlag kohezijske politike 2021−2027 odločevalcem izobraževalne politike kot izvajalcem učnih kurikulov. Avtorji osvetljujejo teoretske podlage posodobljenih in v prihodnost usmerjenih sistemov izobraževanja in usposabljanja. Ponujajo razmisleke in predlagajo rešitve za prihodnje obdobje bolj fleksibilnega in medsebojno dopolnjevalnega znanja obveznih kurikulov na vseh ravneh izobraževanja. Interdisciplinarni pristop je pomemben za razvoj vseh vrst znanja (vsebinskega znanja, razvoja prečnih veščin in spretnosti, kot so pismenosti, podjetnost, inovativnost in ustvarjalnost, kritično mišljene ipd.). S svojimi prispevki sodelujejo tudi raziskovalci s PEF (S. Gaber, V. Tašner, J. Pavlin in  J. Jamšek).

Dostopno na https://www.zrss.si/pdf/Pogled_na_solo_21_stoletja.pdf ali http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0O5YMWK6

 
 

Podobne vsebine: slovenščina. jezikovno razumevanje, skladnja, standardizacija, smernice za uporabo

Stepanov, Arthur; Pavlič, Matic; Pušenjak, Nika; Stateva, Penka

JERA - JEzikovno RAzumevanje : test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku

Test Jera, ki ga predstavlja pričujoča monografija, je prvi standardizirani test razumevanja stavkov, ki je povsem prilagojen slovenskemu jeziku. Ne gre namreč za prevod ali prilagoditev tujejezičnega testa, temveč je že zasnovan s posebno pozornostjo na lastnosti slovenskega jezika. Uporabljene stavčne strukture so izbrane na podlagi temeljite in celostne analize obstoječih teoretičnih in psiholingvističnih raziskav slovenščine ter omogočajo razločevanje med jezikovnimi primanjkljaji, izhajajočimi iz jezikovne zmožnosti in jezikovnega procesiranja. Premišljeno teoretično zasnovo testa dopolnjuje dobra uporabniška izkušnja. Monografija izvrstno opravi zastavljeno nalogo predstavitve zasnove, izdelave in uporabe testa Jera. Jasen in pregleden prikaz teoretičnih osnov skladnje in jezikovnega procesiranja je dostopen nejezikoslovcu, ne da bi pri tem kakorkoli trpela strokovnost. Test Jera je dostopen na https://jera.ung.si/

 

Postavitev: 811.163.6 JERA jezikovno  
 

Podobne vsebine: angleščina, učenje in poučevanje, predšolski otroci, poučevanje angleščine, razvijanje pozitivne samopodobe, komunikacija

Read, Carol

Teaching and learning English in the early years : all you need to know to be the best teacher possible

Poučevanje in učenje angleščine v zgodnjem otroštvu ponuja učiteljem obsežen repertoar ustvarjalnih zamisli in tehnik za samozavestno delo v razredu. V 26 poglavjih so predstavljena ključna področja zgodnjega poučevanja angleškega jezika, otrok starih od 3 do 6 let. Predstavi ustvarjalne učne ideje, naravoslovne aktivnosti, didaktične igre, otroške pesmi, aktivnosti na prostem, kako uporabiti digitalne medije in tehnologijo, pomen angleščine pri kinestetičnem učenju, opismenjevanju, pripovedovanju zgodb, socialno / čustvenem učenju ter miselnih spretnostih.
 
Postavitev: 811.111 READ, C. Teaching  
 

Podobne vsebine: govorna terapija, pedagogika

Kristovič, Sebastjan; Pangrčič, Polonca; Kristovič, Jasmina

Logopedagogika : holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje

Vzgojno-izobraževalni sistem v RS je potreben globinske in temeljite prenove. Vzgoja, izobraževanje in duševno zdravje so trije stebri vsake družbe, kulture in tudi vsakega posameznika. Cilj vzgoje in celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa je v tem, da otrok postaja oz. je celovito delujoča, srečna, osmišljena, avtonomna in zadovoljna oseba v skladu s trenutnimi razvojnimi značilnostmi. Permisivna paradigma in številne teoretične predpostavke so naredile generacijsko škodo slovenskim otrokom, mladostnikom in celotni družbi. Imamo cele generacije apatičnih in naveličanih otrok ter mladostnikov, ki v svojem življenju ne vidijo, ne doživljajo nobenega smisla. Nimajo veselja do učenja, novih vsebin, ustvarjanja, dela, do lepote, do odnosov, do življenja ipd. Obširno poglavje govori o problematiki duševnega zdravja, kjer je posebna pozornost namenjena posledicam zasvojenosti z zasloni in družabnimi omrežji (nekemične zasvojenosti). Drugi del monografije je posvečen holističnemu pristopu v vzgoji in izobraževanju.

Dostopno na https://d.cobiss.net/repository/si/files/119804931/107939/LOGOPEDAGOGIKA_2022.pdf
 
   
 

Podobne vsebine: Aspergerjev sindrom, ženske, diagnostika, socializacija, izobraževanje, zaposlitev, družina, psihološki nasveti, zdravljenje

Simone, Rudy

Aspergerke : opolnomočenje žensk z Aspergerjevim sindromom

Dekletom Aspergerjev sindrom diagnosticirajo redkeje kot fantom. Ko so simptomi prepoznani, jim pomoč pogosto ni na voljo. Priročnik zapolnjuje praznino na tem področju. Obravnava različne vidike tako osebnega kot poklicnega življenja: zgodnje spomine na obtoževanje in krivdo, posamezne izjemne spretnosti, prijateljstva, romance in zakon. Zajeti so tudi zaposlitev, kariera, rituali in rutine, skupaj z depresijo, zlomi in nerazumevanjem, ki so skoraj integralni del ljudi. Knjiga razkrije refleksije več kot petintridesetih žensk z diagnozo v spektru, pa tudi njihovih partnerjev in staršev.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 616.89 SIMONE, R. Aspergerke
   


Podobne vsebine: ilustrirane mladinske knjige, medosebni odnosi, izražanje čustev, didaktične slikanice, čustva

Peštaj, Martina

Polžek Oli svetuje : zgodbe o odnosih za pogovor z otrokom

Didaktična slikanica Polžek Oli vsebuje devetnajst privlačno ilustriranih zgodb, ki opisujejo prizore iz vsakdanjega življenja. V njih se otrok sreča z zahtevnim izzivom, ki ga v tistem trenutku ni sposoben rešiti sam. Takrat nastopi polžek, ki je otrokov zaveznik, malo sramežljiv, nevsiljiv, a zmeraj najde »pravi« odgovor na težavo. Otrok sam ali skupaj z odraslimi preizkusi Olijev predlog in se veseli uspešne rešitve problema. Spremno besedilo ob koncu zgodbe odraslemu ponuja vprašanja za vodenje pogovora ob branju in po njem: kako bi mladi bralci reagirali v podobni situaciji in kaj bi svetovali otroku v zgodbi. Skupno branje slikanice je tako odlična popotnica v skupno učenje o čustvih in odnosih ter za krepitev odnosa z otrokom.

 

 Postavitev: II 821.163.6 PEŠTAJ, M. Polžek  
 

Podobne vsebine: šole, učenci, učiteljice, kartonke, slikopisi, branje

Remškar, Slavica

Vsi lahko --- beremo z Nandetom

Tudi oklevajoči mali bralec bo zmogel prebrati najkrajše slikopise in vprašanja pod sliko. Desno od ilustracije teče ista zgodba, a zgovornejša. Zapisana je z malimi tiskanimi črkami. Odrasli jo doživeto prebere otrokom za nagrado po naporni bralni vaji. Marsikateri otrok pa bo daljšo pripoved rad prebral sam.

 

 Postavitev: 373.32.016:003 REMŠKAR, S. Vsi   
 

Podobne vsebine: prometna vzgoja, kolesarstvo, kolesarski izpiti, varna vožnja, prometni znaki, prometna pravila

Cuderman, Marijanca

Radovednih pet. Z glavo na kolo : priročnik za pripravo na kolesarski izpit

Priročnik je namenjen učencem, ki se pripravljajo na teoretični del kolesarskega izpita. V njem so zbrane vse temeljne učne vsebine, ki jih mora mladi kolesar poznati za varno vključitev v promet. Predstavljene so na učencem razumljiv način in podprte z bogatim slikovnim gradivom. Junaki serije Radovednih pet učence z nasveti in opozorili navajajo na ustrezno ravnanje v prometu in jih opozarjajo na morebitne nevarne prometne situacije. Priročnik vsebuje tudi namizno igro z naslovom Mojster križiščnik. Učenci najprej izrežejo sličice prometnih znakov in različnih udeležencev v prometu, nato pa jih nalepijo na trši papir ali karton. Z njihovo pomočjo lahko potem na dvostranski podlagi s praznim križiščem dodatno utrjujejo prometna pravila in vadijo različne prometne situacije. Na koncu je preizkus znanja, ki učencem pokaže, ali so že dovolj pripravljeni za teoretični del kolesarskega izpita.
 
Postavitev: II 65 CUDERMAN, M. Radovednih  
 

Podobne vsebine: ljudska glasbila, Slovenija, slovenska ljudska glasba, slovenska ljudska glasbila

Lango, Jože

Slovenska ljudska glasbila

V knjigi so na igriv in slikovit način predstavljena slovenska ljudska glasbila. V uvodu je predstavljena razdelitev slovenskih ljudskih glasbil glede na materiale in izdelavo. Sledi podrobnejša predstavitev nekaterih ljudskih glasbil, ki jih lahko učenci naredijo tudi doma ali v šoli. Izdelana ljudska glasbila lahko uporabimo za spremljavo preprostih pesmi, ki so že uglasbene. Predloge za izdelavo ljudskih glasbil se lahko uporabi tudi pri izvedbi dnevov dejavnosti. Ob manjši podpori učiteljev ali staršev bo to zanimiv pobeg v preteklost.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 78 LANGO, J. Slovenska
   
 

Podobne vsebine: Kralj, Tone, slikarstvo, slovenski slikarji, osebne razstave

Kruha in iger : slikarstvo Toneta Kralja 1941-1945

Ob razstavi Kruha in iger: slikarstvo Toneta Kralja 1941–1945 je izšel pričujoči katalog.  Dela razkrivajo tenkočutno, pronicljivo in drzno osebnost, ki je s svojim čopičem, tušem ali dletom zapisovala realnost svojega okolja in se nanjo kritično odzivala. V času druge svetovne vojne so nastala zelo prepoznana umetnikova dela, na primer Cirkus Nazi, Rapallo in Bežeča mati, nastale pa so tudi številne poslikave v primorskih cerkvah, ki veljajo za simbol kljubovanja proti fašizmu in raznarodovanju. Že v času nastanka so bila dela spodbuda slovenskim prebivalcem in pojem upora v sliki. Danes veljajo za primer drzne samosvoje ustvarjalne poti umetnika in tudi primer moči oz. vpliva, ki jo lahko ima umetnost v družbi.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 75 KRUHA IN IGER
 
 
Junij 2023

Podobne vsebine: umetnost, matematika, števila, razmerja, zlati rez, osnovne oblike, simetrija

Cencelj, Matija, Gabrovšek, Boštjan

Matematika v umetnosti

Avtorja M. Cencelj in B. Gabrovšek poizkuša na precej elementarni način prikazati dovolj širok nabor tem iz umetnosti, predvsem gre tu za likovne umetnosti in glasbo, kjer lahko opazimo pojav matematičnih struktur. S tem lahko bralec najde ideje za samostojno bolj poglobljeno obravnavo marsikakšne teme. Opisujeta števila in razmerja, matematiko v glasbi, osnovne oblike, simetrijo, vozle, tlakovanja, perspektive ter fraktale.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: II 7 CENCELJ, M. Matematika
 

 

Podobne vsebine: otroc, nasilje, fizično nasilje, psihično nasilje, zanemarjanje otroka, ekonomsko nasilje, spolno nasilje, centri za socialno delo, preprečevanje nasilja

Miklič, Neža, Jenkole Žigante, Barbara, Žugič, Sonja

Zaščita otroka pred izvenšolskim nasiljem : priročnik za vzgojitelje, učitelje in druge strokovnjake

Priročnik je nastal v okviru projekta Dare2see – »Upaj si videti!« z namenom ozaveščanja o pojavih nasilja nad otroki in za njihovo boljše zaznavanje ter preprečevanje nasilja v okviru vzgojo-izobraževalnega sistema. Opisuje znake nasilja nad otrokom, podaja informacije, kako ravnati ob razkritju nasilja in voditi z otrokom  pogovor, ko spregovori, postopke prijave nasilja ter preiskave suma kaznivega dejanja in policijske ukrepe za zaščito otroka, vodenje postopka na tožilstvu ter sodelovanje medijev v teh občutljivih primerih.

 

Postavitev: 364.65 MIKLIČ, N. Zaščita  
 

Podobne vsebine: jecljanje, predšolski otroci, testi, govor

Vanryckeghem, Martine, Brutten, Eugene J.

KiddyCAT : test odnosa do lastnega govora za predšolske otroke, ki jecljajo

Test omogoča ocenjevanje odnosa do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. Test KiddyCAT osvetljuje pomen z govorom povezanih vedenj, ki jih je potrebno poleg tekočnosti upoštevati pri diagnostiki jecljanja. Logopedu omogoča vpogled v notranje odzive in doživljanje otroka, ki jeclja, kar je vsekakor pomembno za to, da je terapija uspešna, prav tako pa spreminjanje odnosa do lastnega govora vpliva na tekočnost v govoru. Opisuje test, njegovo vrednotenje in interpretacijo.
 
Postavitev: 376.1-056.264 VANRYCKEGHEM, M. KiddyCAT  

 

Podobne vsebine: vzgoja otrok, vedenje, starši, starševstvo, dojenčki, malčki, osnovnošolci, otroška psihologija, nasveti za starše

Delahooke, Mona

Brain-body parenting : how to stop managing behaviour and start raising joyful, resilient kids

Avtorica ponuja radikalno nov pristop k starševstvu, ki temelji na njenih kliničnih izkušnjah ter najnovejših raziskavah nevroznanosti in otroške psihologije. Namesto pristopa »od zgoraj navzdol« k vedenju, ki se osredotoča na razmišljajoče možgane, poziva k pristopu »od spodaj navzgor«, ki upošteva bistveno vlogo celotnega živčnega sistema, ki proizvaja občutke in vedenje otrok. Opolnomoči starše z orodji za pomoč njihovim otrokom pri razvoju veščin samoregulacije. Ko se starši preusmerijo od prizadevanj za zagotavljanje skladnosti, k podpiranju povezanosti in ravnovesja v telesu in umu, odklenejo globlje razumevanje svojega otroka, spodbujajo mirnejše vedenje, bolj harmonično družinsko dinamiko in večjo odpornost.
 
Postavitev: 37.018 DELAHOOKE, M. Brain-body  
 

Podobne vsebine: branje, učenje in poučevanje, učenje branja, ocenjevanje, kurukulum

Hoover, Wesley A., Tunmer, William E.

The cognitive foundations of reading and its acquisition : a framework with applications connecting teaching and learning

Obravnava kognitivne zahteve branja. Podaja splošen pogled na branje in učenje branja.  Opisuje kognitivno strukturo branja in kognitivni temelj, na katerem je ta struktura zgrajena, razprave o tem, kako je mogoče razumevanje kognitivnih zahtev uporabiti v praksi s standardi, ocenami, učnimi načrti in navodili za napredek pri poučevanju branja. Osredotoča se na branje v angleščini. Njen okvir lahko  prilagodimo za razumevanje širokih kognitivnih zahtev za branje in učenje branja v kateremkoli fonološko temelječem pravopisu.
 
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 028 HOOVER, W. Cognitive
 
   
 


Podobne vsebine: raziskovanje, metodologija, znanstveno in tehnično pisanje, raziskovalne metode, zbiranje in analiza podatkov, tabele in ilustracije,reference in citiranje, etika v raziskovanju, plagiatorstvo

Thomas, C. George

Research methodology and scientific writing

Vodnik skozi raziskovalno metodologijo in znanstveno pisanje zajema različne elemente, kot so iskanje raziskovalnih problemov, pisanje raziskovalnih predlogov, pridobivanje sredstev za raziskave, izbira raziskovalnih načrtov, iskanje po literaturi in pregled, zbiranje podatkov in analiza, priprava diplomske naloge, pisanje raziskovalni članki za revije, citiranje in navajanje referenc, priprava vizualnih gradiv, ustne in posterske predstavitve na konferencah ter etična vprašanja v raziskovanju. Opiše tudi knjižnico in njene različne funkcije ter najnovejše informacije o uporabi informacijske tehnologije pri pridobivanju in upravljanju informacij z različnimi sredstvi.

 

 Postavitev: 001 THOMAS, C. Research  
 

Podobne vsebine: psihometrija, računalniki, Izobraževalna tehnologija, računalniška psihometrija, digitalno učenje

Collins, Rebecca

Computational psychometrics : new methodologies for a new generation of digital learning and assessment : with examples in R and Python

Opredeljuje in opisuje novo disciplino, imenovano »računalniška psihometrija«, z vidika novih metodologij za ravnanje s kompleksnimi podatki pridobljenih preko digitalnega učenja in ocenjevanja. Računalniška psihometrija je bila tako opredeljena kot mešanica psihometrije, ki temelji na teoriji, in na podatkih iz strojnega učenja, umetne inteligence in podatkovne znanosti.
Predstavljene metode in strategije segajo od identifikacije dokazov in modeliranja podatkov do ocenjevanja in napovedovanja uspešnosti učencev v zapletenih okoljih.

 

 Postavitev:  37.018.43 COMPUTATIONAL psychometrics   
 

Podobne vsebine: učenje in poučevanje, raziskovalno učenje, umetnost, učitelji, učenje in poučevanje s pomočjo umetnosti

Gulla, Amanda Nicole, Hamilton Sherman, Molly

Inquiry-based learning through the creative arts for teachers and teacher educators

Teoretični in praktični vodnik opisuje izvajanje na raziskovanju temelječega pristopa k poučevanju, ki se osredotoča na ustvarjalni odziv na umetniška dela v učnem načrtu. Avtorji razpravljajo o posledicah socialne pravičnosti marginaliziranih študentov, ki imajo dostop do umetnosti in priložnosti, da najdejo svoj glas skozi ustvarjalno izražanje. Njihov cilj je demistificirati proces na raziskovanju temelječega učenja skozi umetnost. Primeri pisanja in umetniških del kažejo, kako lahko ustvarjalne interakcije z umetnostjo pomagajo učencem vseh starosti poglobiti svoje veščine branja, pisca in misleca.
 
Postavitev: 37.091.3 GULLA, A. Inquiry-based  
 

Podobne vsebine: globalno državljanstvo, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, učenje in poučevanje, globalizacija, klimatske spremembe, mir, nenasilje, človekove pravice, filozofija, državljanska vzgoja

Sharma, Namrata

Value-creating global citizenship education for sustainable development : strategies and approaches

Opisuje izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo ter UNESCO smernice o izobraževanju za globalno državljanstvo. Poglavja razvijajo teoretični okvir okoli treh področij učenja znotraj konceptualne razsežnosti globalne državljanske vzgoje Unesca – kognitivne, socialno-čustvene in vedenjske. Predstavljene strategije se preko izobraževanja posameznika za opolnomočenje usmerijo h kolektivnemu reševanju problemov. Potrebno je zgraditi odnose med učenci in njihovim socialnim in izobraževalnim okoljem  skozi različne oblike učenja.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  502/504 SHARMA, N. Value-creating
   

Podobne vsebine: angleščina, učenje in poučevanje, drama v izobraževanju, poučevanje angleščine, poučevanje tujega jezika

Almond, Marc

Teaching English with drama : ideas and activities for using drama techniques in class to inspire, motivate and challenge your language learners

Knjiga opisuje poučevanje jezikov z uporabo drame, iger in gledaliških tehnik. Dejavnosti so zasnovane tako, da motivirajo učence in jih pripravijo do pogovarjanja v angleščini na inovativne in ustvarjalne načine, da bi povečali njihovo samozavest pri govoru in pomagali zagotoviti, da bodo razvili nabor spretnosti za učinkovitejše delovanje v angleščini v resničnem življenju. Proučevanje značajev posameznih likov in vlog jim bo pomagalo, da bodo bolj samozavestni, se med seboj podpirali in reševali probleme ter krepili skupinsko dinamiko.

 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 811.111 ALMOND, M. Teaching
 
 
Maj 2023

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, globalizacija, družba, spremembe, pridobivanje novega znanja, spretnosti, socializacija, pedagoški delavci

Modern challenges in education
Procesi globalizacije v družbi spodbujajo globalizacijo izobraževanja in vplivajo na hitrost sprememb v izobraževanju.  Pomembno je razviti sistem, ki neposredno in posredno omogoča pridobivanje novih znanj in spretnosti, hkrati pa razvija izobraževalne in socializacijske vrednote pri učencih in študentih.  Monografija je izšla v angleščini pri Centre for Childhood Research, Faculty of Teacher Education, University of Rijeka in Pedagoški fakulteti UL. Prinaša deset poglavij na temo izzivov v izobraževanju, s katerimi se soočamo v sodobnem času. Obravnava izzive na institucionalni ravni kot tudi izzive, s katerimi se soočajo pedagoški delavci, ki izobražujejo za pedagoške poklice ter učitelji v praksi.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/209

 

Podobne vsebine: pravljice, mladinska književnost, primerjalna književnost, slovenske pisateljice, slovenske pravljice

Blažič, Milena

Comparative analysis of fairy tales

Predstavlja izbor neobjavljenih in objavljenih znanstvenih člankov in študij. Sestavljena je iz devetih poglavij. Avtorica primerja avtorje, pravljične tipe in motive v ljudskih in v avtorskih oz. literarnih pravljicah, npr. slovenskih in antičnih, arabskih, maorskih, poljskih. Inovativna so poglavja o pandemskih slikanicah (teorija S. Žižka), pravljičnih motivih v ilustracijah Hinka Smrekarja, mapiranju pravljic ipd. Osrednji fokus so avtorske oz. literarne pravljice sodobnih klasikov (E. Flisar, N. Grafenauer, S. Makarovič, A. Rozman Roza idr.). Avtorica z novih zornih kotov analizira klasične teme, npr. motiv Lepe Vide, Martina Krpana, lik Pehte. Posebno poglavje je posvečeno rezijanski pravljičarki Tini Wajtawi v mednarodnem kontekstu.

Postavitev: 82-93 BLAŽIĆ, M. Comparative  
 

Podobne vsebine: višji in visokošolski študij in poučevanje, visokošolsko poučevanje, učenje, učna tehnologija, inkluzija, kariera, visokošolski učitelji, didaktika

University teaching in focus : a learning-centred approach
Priročnik združuje znanje in spoznanja mednarodno priznanih strokovnjakov s področja univerzitetnega poučevanja. Univerzitetnim učiteljem daje moč in prispeva k njihovemu poklicnemu uspehu, saj razvija njihove pedagoške spretnosti, strategije in znanje. Osredotoča se na oblikovanje učnega predmeta, učnega načrta, na poučevanje in učenje predmetov, učence ter poklicno pot. Vsako poglavje obravnava ključno vprašanje poučevanja in učenja, pri čemer se sklicuje na temeljna dela, aktualne vire in praktične primere iz resničnega sveta. Priročnik bo v pomoč učiteljem na začetku kariere kot že izkušenim, ki želijo izboljšati učenje svojih študentov.
Postavitev: 378 UNIVERSITY teaching  

 

Podobne vsebine: učenje in poučevanje, misel in mišljenje, kognitivno učenje, učno okolje, dejavnosti za učence

Lang, James M.

Small teaching : everyday lessons from the science of learning
Avtor predstavlja strategijo za izboljšanje učenja študentov z nizom majhnih, a močnih sprememb. Mnoge od njih je mogoče uvesti v prakso v eni sami učni uri, v že obstoječe tehnike skupaj z jasnimi opisi, kako to storiti. Našli boste kratke učne dejavnosti v razredu ter primere komunikacije z učenci.
Postavitev: 159.953 LANG, J. Small  
 

Podobne vsebine: bralna pismenost, vzgoja in izobraževanje

Klemenčič Mirazchiyski, Eva, Mirazchiyski, Plamen

Mednarodna raziskava bralne pismenost (IEA PIRLS 2021) : nacionalno poročilo - prvi rezultati
Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. V poročilu predstavljajo prve rezultate Mednarodne raziskave bralne pismenosti (angl. Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS) za Slovenijo in sicer njen cikel 2021. IRLS je ciklična raziskava. Slovenija je v mednarodni raziskavi na področju bralne pismenosti osnovnošolcev (praviloma četrtošolcev) prvič sodelovala leta 1991. PIRLS izvajajo vsakih 5 let. V poročilu so tudi rezultati iz vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali učenci, starši, učitelji in ravnatelji. Ti podatki so namreč zelo pomembni pri interpretaciji »osnovnih« rezultatov.

Dostopno na https://www.pei.si/wp-content/uploads/2023/05/Nacionalno_porocilo_PIRLS_2021.pdf
   
 


Podobne vsebine: psihoterapija, integrativna psihoterapija, relacijska psihoterapija, čuječnost, sočutje

Žvelc, Gregor, Žvelc, Maša

Integrative psychotherapy : a mindfulness- and compassion-oriented approach

Opisuje pregled razvoja integrativnega pristopa k psihoterapevtski teoriji, praksi in raziskavam. Bralcu omogoča povezovanje različnih terapevtskih tradicij in šol na teoretsko voden način. Zajema široko paleto idej, vključno s tistimi o sebi in zavesti, ter ponazarja metode in intervencije v zavest in sočutje usmerjenega pristopa k integrativni psihoterapiji, ki temelji na relacijski perspektivi. Pojasnjuje pristop, ki je celosten in temelji na z dokazi podprtih procesih spreminjanja, povezanih z glavnimi razsežnostmi človekovega doživljanja. V tem pristopu sta čuječnost in sočutje obravnavana kot metaprocesa sprememb, ki se uporabljata v uglašenem terapevtskem odnosu za ustvarjanje močnega terapevtskega modela, ki zagotavlja preobrazbo in rast. Delo je pomemben prispevek k razvoju integrativnega, pozornega in sočutnega pristopa v klinični praksi.

 Postavitev:  615.851 ŽVELC, G. Integrative  
 

Podobne vsebine: življenjske veščine, najstniki, mladostniki, denar, pospravljanje, čiščenje, kuhanje, osebna higiena, skrb za avto, čustva, pozitivnost, druženje, prijateljstva

Collins, Rebecca

Positive life skills for teens : no more stinky socks and smelly armpits, how to deal with a rollercoaster of emotions, learn social skills & get good with money

Ste naveličani staršev, ki vam očitajo nered v spalnici, opominjanja, da se morate oprhati ali odložiti telefon, si želite, da bi bili v šoli bolj priljubljeni, se vam pogosto zdi, da bi radi kričali? Če preživljate ta frustrirajoča najstniška leta, je ta knjiga vse, kar potrebujete. Učenje pozitivnih življenjskih veščin za najstnike vas bo usmerjalo na pot razvijanja tistih najpomembnejših socialnih veščin za najstnike in še veliko več. Spopadanje s tolikšnim pritiskom, tesnobo in stresom se vam lahko pogosto zdi nepojmljivo in zdi se, da nihče nima odgovorov, ki jih iščete. Vsako poglavje vas vodi skozi bistvene življenjske veščine. Izvedeli boste vse o tem, kako se spoprijeti s svojimi čustvi, spremembami v telesu in kako se spopasti z nerodnimi družabnimi stiki.

 Postavitev: 159.922.8 COLLINS, R. Positive   
 

Podobne vsebine: retorika, javno nastopanje, kreativno pisanje, eseji, pogovor, angleščina

Stubbs, John

Having plenty to say in essays and presentations
Priprava vsebine za pogovor ali pisno nalogo je lahko zahtevna še posebej, če jo delate v tujem jeziku. Zavedamo se, da lahko eseji in predavanja zajemajo ogromno različnih pristopov, oblik in razpoloženj, med katerimi lahko vsakdo najde nekaj, kar želi povedati. Knjiga je namenjena dodiplomskemu pouku angleškega jezika, lahko pa služi tudi kot gradivo za študente kateregakoli sodobnega jezika ali kot priročnik za srednješolske učitelje.
Postavitev: 81 STUBBS, J. Having  
 

Podobne vsebine: presnova, fiziologija človeka, biokemija, tkiva, hormoni, prebavni trakt, možgani, metabolne motnje, hranjenje, telesna aktivnost

Plemenitaš, Ana, Žakelj-Mavrič, Marija

Metabolizem tkiv in organov pri človeku

Metabolizem tkiv in organov pri človeku je prvi slovenski učbenik, ki obravnava metabolne procese pri človeku. Vsebina in privlačne in poenostavljene sheme metabolnih procesov so prilagojeni predvsem učnemu načrtu in potrebam študentov splošne medicine in dentalne medicine. Večina poglavij je primerna tudi za študente drugih zdravstvenih smeri, zanimiva pa bo tudi za študente različnih ved o življenju. Hkrati pa bo knjiga lahko služila tudi osvežitvi in poglobitvi znanj zdravnikom, saj je razumevanje posebnosti metabolnih procesov, ki potekajo v posameznih tkivih in organih pri človeku, pomembno pri odločitvah o zdravljenju bolnikov.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 61 PLEMENITAŠ, A. Metabolizem
   

Podobne vsebine: umetna inteligenca, računalniško jezikoslovje, ChatGPT, OpenAI

Human, Anon

Conversations with ChatGPT : exploring the world of AI : a brief introduction

Knjiga zajema širok spekter tem in ponuja edinstven vpogled v svet umetne inteligence. S svojimi zanimivimi in razmišljujočimi razpravami je obvezno branje za vse, ki jih zanima vpliv umetne inteligence na našo družbo in našo prihodnost. Spoznajte možnosti in omejitve umetne inteligence v poglobljenem pogovoru z naprednim modelom umetne inteligence. Ob nekaterih nenavadnih dialogih se boste nasmejali, presenečeni boste nad bistroumnostjo UI ob nekaterih pasteh, nekateri odgovori vas bodo zmrazili ali pa vas bodo presenetili. Skupaj bomo UI ujeli pri zavestnem govorjenju neumnosti, jo poučevali. Videli jo bomo, kako se začudeno poskuša opravičiti in nato popraviti svoje vedenje.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 004.4 HUMAN, A. Conversations
 
 
April 2023

Podobne vsebine: možgani, čustva, nevropsihologija, nevroznanost, bolezen, pravo

Feldman Barrett, Lisa

Kako nastajajo čustva : skrivno življenje možganov
Čustva so eden najbolj zanimivih, a tudi zamotanih in skrivnostnih delov naše osebnosti. Povezana so s stanjem našega fizičnega telesa. Niso naš odziv na svet, temveč naša razlaga sveta. Zavestno jih ustvarjamo sami in se nam ne dogajajo, kar sama od sebe. Doživljamo, za kar verjamemo, da se dogaja. Čustev ne izražamo vsi enako. Avtorica pojasnjuje, kako čustva vplivajo na zdravje in zdravljenje bolezni. Določena čustva celo vodijo v bolezen. Nesrečnost, ki jo čutimo pri tesnobi in depresiji, nam pove, da je nekaj hudo narobe z našim razporejanjem energije.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 159.942 FELDMAN BARRETT, L. Kako

 

Podobne vsebine: psihologija, analitična psihologija, kolektivno nezavedno, sanje, arhetip matere, arhetip otroka, rojstvo, zavest

Jung, C. G.

Arhetipi in kolektivno nezavedno

Tu je še eno izmed temeljnih del utemeljitelja analitične psihologije C. G. Junga. Arhetipi in kolektivno nezavedno sta osrednja pojma Jungovega analitičnega koncepta. Prvi trije sestavki so nekakšno polaganje teoretičnih temeljnih kamnov, ki jim sledijo sestavki, ki se osredotočajo na specifične arhetipe, kot so mati, ponovno rojstvo, otroško božanstvo oziroma božansko dekle, in na motiv duha, kot se pogosto pojavlja v ljudskih pravljicah. Sledi raziskovanje odnosa arhetipov do individuacijskega procesa. Zadnja sestavka pa obravnavata simboliko mandal.

Postavitev: 159.964.2 JUNG C. G. Arhetipi  
 

Podobne vsebine: individualizirano učenje, diferenciacija pouka, učni uspeh, učenje, učenci, vseživljenjsko učenje, ocenjevanje (vrednotenje) znanja

Roberts, Julia Link; Inman, Tracy Ford

Strategies for differentiating instruction : best practices for the classroom
Knjiga je namenjena učiteljem, ki želijo obvladati bistvene informacije o tem, kako diferencirati pouk in upoštevati potrebe, interese, sposobnosti vseh učencev, različne ravni znanja in pripravljenost za učenje. Polna je praktičnih primerov za predhodno ocenjevanje učencev, izvajanje strategij diferenciacije ter vodenje in ocenjevanje znanja učencev. Prinaša tudi opis refleksij.
Postavitev: II 371.3 ROBERTS, J. Strategies  

 

Podobne vsebine: socialna pedagogika, starejši, socialnopedagoško delo, storilci kaznivih dejanj, krizne situacije, trening socialnih veščin v naravi, otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, vzgojni zavodi, nasilje v družini

Socialnopedagoške teme 1
Monografija predstavlja dela članic in članov Oddelka za socialno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. V prvi knjigi obravnavajo: kazalnike kvalitete dela v strokovnih centrih, razjasnjevanje neustreznih razumevanj/interpretacij socialne pedagogike kot teoretska praksa metaanalize na poti k teoretskemu poenotenju, socialnopedagoško delo s starejšimi, vlogo kriminogenih dejavnikov pri obravnavi storilcev kaznivih dejanj v luči socialne pedagogike, avtoagresivno vedenje, trening socialnih veščin v naravi kot socialnopedagoška metoda, prikaz nekaterih pomembnih pravnih sistemskih ureditev na področju obravnave otrok ter mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami ter sociodemografsko analizo storilcev nasilja v družini v probaciji.
Postavitev: 37.013 SOCIALNOPEDAGOŠKE 1  
 

Podobne vsebine: učenje in poučevanje, naravoslovje, tehnika, tehnologija, matematika, pravljice, Interdisciplinarnost v izobraževanjuosnovne šole

Rogers, Sally J., Vismara, Laurie A., Dawson, Geraldine

Tinkering with tales : using children's literature to engage in STEM
Učitelji v razredu, doma ali prek spleta morajo za kakovostno poučevanje branja in razvoj temeljnih zmožnosti zgodnje pismenosti v učenje vključiti fonemsko zavedanje, fonetiko, tekoče branje, besedišče in strategije bralnega razumevanja. Ta knjiga bo osnovnošolskim učiteljem v pomoč pri vključevanju znanih pravljic v poučevanje naravoslovja, tehnike, tehnologije in matematike. Vsebuje opise učnih ur za posamezne predmete.
Postavitev:  5 STANFORD, A. Tinkering  
 


Podobne vsebine: pouk, didaktika, praktično izobraževanje, priprava na pouk, učenci, mentorji, učitelji

Kubale, Valentin

Sodobno pripravljanje in artikulacija učnega procesa

Avtor obravnava pripravljanje na pouk in artikulacijo učnega procesa v sodobni šoli. To je za učiteljevo prakso pomembno področje. Opisane so učne priprave, praktično izobraževanje, učna načela, letna priprava, učne teme, učne enote, učne ure, učni uspeh ter priprave mentorjev,  mojstrov na praksi in učitelji. Namen knjige je pomagati učiteljem, da bo njihov delo lažje in uspešno, učni uspeh učencev pa boljši.

 Postavitev: 37.091.3 KUBALE, V. Sodobno  
 

Podobne vsebine: avtizem, učne težave, izobraževanje, specialna pedagogika, inkluzija, učenci z avtizmom, poučevanje, kurikul TEACCH, ocenjevalna lestvica učnih primanjkljajev pri avtizmu - ALDI

Siegel, Bryna

Pomoč otrokom z avtizmom pri učenju : načini obravnave za strokovnjake in starše

Namen knjige je pomagati učiteljem, terapevtom in staršem, ki so vključeni v obravnavo otrok z avtizmom. Gre za obsežno in temeljno delo na področju obravnave otrok z avtizmom, ki opisuje, kako se otroci z različnimi oblikami avtizma učijo ter kako jih te treba poučevati, da bi se laže samostojno učili. V prvem delu bralec dobi občutek, v čem se avtizem razlikuje od drugih nevroloških razvojnih motenj. V svojem bistvu je avtizem primanjkljaj sposobnosti socialnega sporazumevanja oziroma interakcije. Podan je teoretični pregled, kako pri otroku odkrijemo avtizem in kako več prirojenih težav pri sprejemanju socialnih, govornih in senzornih informacij skupaj tvori simptome, značilne za avtizem. Sledi predstavitev koncepta obravnave glede na simptome učnih primanjkljajev. V drugem delu knjige pa so opisani načini obravnave za vsakega izmed njih.

 Postavitev: 616.89 SIEGEL, B. Pomoč   
 

Podobne vsebine: slovensko slikarstvo, slovenski slikarji, konserviranje in restavriranje umetnin, slovenska grafika, risbe, freske, slovenski impresionizem

Sternen, Matej

Matej Sternen : 1870-1949
Pričujoča publikacija je več kot le razstavni katalog, saj podrobneje predstavlja Sternenova izhodišča, njegovo slikarstvo, risbo in grafiko, a tudi restavratorsko delovanje in njegov vpliv na razvoj spomeniškega varstva. Bil je slikar, risar, grafik, strasten fotograf, restavrator, kopist, mentor in učitelj. Odlikovali so ga nesporen talent, dobra izobrazba, široka razgledanost, vztrajnost in neverjetna življenjska energija. Dodan je obsežen dokumentacijski del s popisom razstav, literature in seznamom vseh slik, ki so jih v letih priprav na razstavo dokumentirali v Narodni galeriji.
Postavitev: II 75 STERNEN, M. Matej Sternen  
 

Podobne vsebine: geologija, Slovenija, kamnine, fosili, podzemne vode, surovine, paleontologija, kras, geološke karte, zemeljski plazovi, geološka dediščina, okoljska škoda, seizmologija, potresi, učenje v naravi, slovenska geološka pot, vodovarstveno območje

Obrazi geologije v besedi in sliki

Slovensko geološko društvo združuje geologe in ljubitelje geologije ter promovira geologijo v slovenskem prostoru. Leta 2021 so praznovali 70 let delovanja, ki so ga želeli obeležiti s knjigo. K sodelovanju so bili povabljeni številni geologi, ki delajo in živijo v Sloveniji ali širnem svetu. Knjiga je rezultat sodelovanja 34 institucij in 102 geologov, ki so v 106 besedah in s številnimi fotografijami predstavili svoje geološko delo. Pestrost geologije se odraža v izboru besed in načinu opisa ter kaže na raznolikost značajev ljudi, ki jim je skupna geologija tako v poklicnem kot zasebnem življenju. Knjiga razkriva marsikateri manj znan obraz oziroma področje delovanja geologov.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 55 OBRAZI geologije
   

Podobne vsebine: slovenske mladinske igre (drame), pravljične igre, priredbe

Golia, Pavel

Sneguljčica : igra v osmih slikah

Pod okriljem Knjižnice Pavla Golie Trebnje je izšla knjiga Sneguljčica, igra v osmih slikah. V prozni obliki sta jo napisala brata Grimm, v verzih jo je napisal Pavel Golia. Ilustracije zanjo je ustvarila svetovno znana in priznana Marta Bartolj. Pravljica je aktualna še danes. Golia je pravljico priredil v domišljijsko pripoved. Preveva jo Golieva humanistična drža, njegovo nasprotovanje vsaki tiraniji oblasti nad posameznikom in ljudstvom. Namenjena je otrokom in odraslim, saj se bere večplastno.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 821.163.6 GOLIA, P. Sneguljčica
 
 
Marec 2023

Podobne vsebine: naravoslovje, biologija, enoceličarji, mnogoceličarji, fotosinteza, razmnoževanje, jajce, listi, cvet

Naravoslovje - biologija : skripta
Skripta je namenjena študentom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki so vpisani v prvostopenjski študijski program Razredni pouk, kot podpora pri izvedbi vaj pri predmetu Naravoslovje – biološke vsebine. Vaje obravnavajo in vsebinsko dopolnjujejo učne vsebine predavanj. Namenjene so pripravi na poučevanje predmetov Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika v osnovni šoli. Bistvena cilja predmeta sta pri bodočih učiteljih razvijati biološko znanje in naravoslovne postopke (spretnosti). Ob izvedbi predstavljenih vaj spodbujamo razmislek o pomenu poučevanja naravoslovja, ki razvija otrokove naravoslovne spretnosti in postopke, znanja in odnos do narave. V skripti so zbrane laboratorijske vaje, opazovalna vaja in terenska vaja.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: II 5 NARAVOSLOVJE Biologija

 

Podobne vsebine: izkustveno učenje, učenje, sociologija izobraževanja, pedagoška psihologija

Izkustveno učenje : od teorije k praksi

Izkustveno učenje izhaja iz prepričanja, da imajo neposredne izkušnje v izobraževalnih procesih posebno vrednost. Učeči se posamezniki, ki spoznavajo nove koncepte, veščine in vrednote, bodo te lažje ter bolje razumeli, če jih tudi doživijo. Monografija daje vpogled v teoretske zasnove, praktične izpeljave, obravnava zgodovinski razvoj in ključne mislece, ki so prispevali ideje in konkretne napotke za prakticiranje izkustvenega učenja. Ukvarja se z vprašanjem posredovanja vsebin EU z izkustvenim učenjem. Na podlagi pregleda literature in primerov dobrih praks monografija s pomočjo ključnih konceptov ter njegovega zgodovinskega razvoja reflektira izkustveno učenje in osmišlja sistematično vpeljevanje izkustvenega učenja predvsem v formalnem, vendar tudi v neformalnem izobraževanju.

Dostopno na: https://www.zrss.si/pdf/BEAT_Izkustveno_ucenje.pdf

   
 

Podobne vsebine: umetnost, otroški vrtci, šole, projekti, pedagoške prakse, fotozgodbe, razstave, video, sporazumevalne zmožnosti, kulturno-umetnostna vzgoja

Prakse izvajanja umetnosti v vzgoji v vrtcih in šolah : projekt SKUM
Knjiga bo učiteljem pomagala razumeti, kako učenci matematično razmišljajo. Raziskuje razvoj matematičnega razumevanja pri najmlajših. Vsakdanje življenje majhnih otrok je polno pogovorov in iger povezanih z matematiko. Knjiga opisuje, kako uporabiti pridobljene spretnosti štetja pri reševanju problemov, kako učitelji učinkovito sodelujejo z učenci, da bi podprli njihov matematični razvoj, kako nam opazovanje podrobnosti pomaga pri oblikovanju parcialnega razumevanja. Preko QR kod v knjigi si lahko pogledate tudi spletne videe.

Dostopno na: https://www.zrss.si/pdf/projekt_SKUM.pdf
   

 

Podobne vsebine: jezikovna izkušnja v izobraževanju, učenje, znanje, pluriliterarno poučevanje, poglobljeno učenje, pedagoški pristopi, mentoriranje

Coyle, Do, Meyer, Oliver

Beyond CLIL : pluriliteracies teaching for deeper learning
Če naj bi izobraževanje učence pripravilo na vseživljenjsko učenje, se je treba usmeriti v poglobljeno učenje. Osredotočiti se je treba na prenosljivo znanje in veščine reševanja problemov ter razvijati pozitivno miselnost. Avtorja pregledata nov pristop "pluriliterarnosti. Njegov cilj je omogočiti poglobljeno učenje z izrecnim poudarkom na pismenostih, usmerjanju učencev k tekočemu branju besedil, spodbujanju uspešne komunikacije med kulturami in zagotoviti ključno odskočno desko za odgovorne državljane sveta.
 
Postavitev: 81 COYLE, D. Beyond CLIL  
 

Podobne vsebine: avtizem, starši, starši otrok z avtizmom, otroci s posebnimi potrebami, odnos med starši in otroci, komunikacija, učenje, družina

Rogers, Sally J., Vismara, Laurie A., Dawson, Geraldine

Coaching parents of young children with autism : promoting connection, communication, and learning
Projekt Študentske sekcije Logopedi logopediji – podarjene knjige Knjižnici UL PEF je bil namenjen obogatitvi Knjižnice UL PEF s publikacijami s področja logopedije in surdopedagogike. Zaposleni logopedi so podarili strokovne knjige, ki so sedaj del knjižnega fonda fakultetne knjižnice in na voljo uporabnikom. Ena izmed teh je pričujoča knjiga. Opisuje koristi posredovanja staršev pri razvijanju socialnih in komunikacijskih spretnosti pri 0- do 5-letnih otrocih z motnjo avtističnega spektra.
Opisuje, kako lahko klinični terapevti svetujejo staršem, da bodo učinkovito vključevali učne priložnosti v vsakodnevno rutino, kaj, zakaj in kako uspešno sodelovati s starši. Predstavi oblikovanje terapevtskih srečanj, prepoznavanje otrokovih potreb, omogočanje igrivega sodelovanja in poglobljeno razumevanje staršev o tem, kako lahko spodbujajo razvoj spretnosti med vsakodnevnimi dejavnostmi.
Postavitev: 376.1-056.264 ROGERS, S. Coaching  
 


Podobne vsebine: govorna terapija, govorno-jezikovne motnje, komunikacijske motnje, govorne motnje, jezikovne motnje, logopedija, logopedska obravnava, otroci, avtizem

Roth, Froma P., Worthington, Colleen K.

Treatment resource manual for speech-language pathology

Druga knjiga iz projekta Logopedi logopediji – podarjene knjige Knjižnici UL PEF je učbenik za predmet klinične metode v logopediji, kot tudi za klinične zdravnike, ki potrebujejo temeljit vodnik za učinkovite intervencijske pristope/strategije. Obravnava avtizem, afazijo,  možganske poškodbe,  dizartrijo, apraksijo  disfagijo, alaringealni, terapijo na daljavo. Opisuje skupne značilnosti motenj, pristope zdravljenja, informacij o tehnikah poročanja in profilih bolnikov od otrok do odraslih. Vsako poglavje vsebuje kratek opis motnje, študije primerov, predloge za izbiro terapevtskih ciljev in terapevtske dejavnosti, koristne nasvete pri intervenciji.

 Postavitev: II 376.1-056.264 ROTH, F. Treatment  
 

Podobne vsebine: posttravmatska stresna motnja, psihoterapevti, svetovanje, delovni stres, terapija, čustva, jasno razmišljanje, samopomoč

Rothschild, Babette

Help for the helper : preventing compassion fatigue and vicarious trauma in an ever-changing world

Obstoječe in naraščajoče vojne grožnje, pandemija COVID-19, finančni zlom, naravne nesreče so pripomogle k temu, da se terapevti pogosto znajdejo v stresnem položaju tako kot njihove stranke. Pri tem se spopadajo s travmami in velikimi stresi, ki so zelo podobni tistim, ki jih doživljajo njihove stranke. V knjigi lahko najdemo opis posttravmatske stresne motnje, delovnega  stresa in samopomoči terapevtov, da skrbijo za svojo varnost in duševno zdravje v kriznih časih.

 Postavitev: 615.851 ROTHSCHILD, B. Help   
 

Podobne vsebine: barve, likovna umetnost, teorija barv, barva, poučevanje umetnosti

Albers, Josef

Interaction of color
Knjiga je namenjena vsem, ki jih zanimata teorija barv in človeško zaznavanje. Razlaga zapletena načela barvne teorije. Prinaša izbor skoraj šestdesetih barvnih študij, ki prikazujejo načela, kot so relativnost, intenzivnost in temperatura barv, vibrirajoče in izginjajoče meje ter iluzija prosojnosti in obrnjene podlage. Predstavi tudi pedagoško dejavnost umetnikov in poučevanje umetnosti.
Postavitev: 7 ALBERS, J. Interaction  
 

Podobne vsebine: šport | psihopatologija, duševno zdravje, depresija, anksioznost, motnje hranjenja, alkoholizem (alkohol), kajenje, stres, psihologija športa

Perko, Uroš

Duševne motnje v športu

Knjiga nas na strokovno-poljuden način sooča z duševnimi motnjami športnikov, o katerih se vse premalo govori. Zajema široko področje: od otrok do vrhunskih športnikov, od vpliva primarnih družin do vpliva trenerjev. Strokovna besedila in raziskave nadgrajujejo pretresljive izpovedi vrhunskih športnikov, ki nam iz prve roke razkrijejo, s čim se soočajo. Vedno več je posameznih vrhunskih športnikov, ki so javno spregovorili o svojih težavah v duševnem zdravju, o depresiji, motnjah hranjenja, tesnobi. Navkljub vsemu pa še vedno prevladuje splošno mnenje, da so med vrhunskimi športniki težave v duševnem zdravju redke.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 796 PERKO, U. Duševne
   

Podobne vsebine: vzgoja otrok, pedagogika Montessori, družina, družinska vzgoja, predšolski otroci, pogovor z otrokom, disciplina, dom, spodbudno domače okolje

Seldin, Tim, McGrath, Lorna

Montessori za vsako družino : praktični vodnik za vzgojo in življenje po metodi montessori

Izvedeli boste, kako metodo montessori vnesemo v vse vidike družinskega življenja, ne glede na družinsko situacijo in starost otrok, kako uredimo dom, da bo v skladu z načeli montessori, kako se pripravimo na prihod otroka, kako spoštljivo in učinkovito komuniciramo z otrokom in partnerjem, kako si organiziramo vsakdanjik, kako otroka vključujemo v gospodinjska opravila, kako spodbujamo njegovo zvedavost in željo po učenju ter ga učinkovito pripravimo na samostojnost. Otrokom pomagamo, da se naučijo stvari delati sami, da postanejo neodvisni, spoznavajo, česa vsega so zmožni in koliko je v svetu vreden njihov glas.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  371.481 SELDIN, T. Montessori
 
 
Februar 2023

Podobne vsebine: nadarjeni otroci, načrtovanje kurikuluma, nacionalni standardi, oblikovanje

Modern curriculum for gifted and advanced academic students
Sodobni učni načrti za nadarjene učence obravnavajo potrebo po oblikovanju učnih načrtov v luči nacionalnih standardov in inovacij pri učenju. Avtorji izhajajo iz predpostavke, da nadarjeni potrebujejo kakovostno drugačno zasnovo učnih izkušenj, da bi svoj potencial razvili v izjemne dosežke. Odgovarjajo na vprašanje, kako naj oblikujemo učne izkušnje za nadarjene na temeljnih področjih znotraj učnega načrta. Knjiga opisuje posamezne sestavine načrtovanja, kot so ustvarjalno mišljenje, kritično mišljenje in avtentično raziskovanje, pa tudi predmetno specifična poglavja iz matematike, jezikoslovja, naravoslovja in družboslovja.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  371.212.3 MODERN curriculum

 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, vzgoja, ustvarjalnost, komunikacija, poučevanje, učenje, emancipacija, demokracija

Biesta, Gert

Vzgoja kot čudovito tveganje

Avtor je eden najpomembnejših sodobnih teoretikov vzgoje in izobraževanja. Njegovo delo temelji na dialogu s kontinentalno filozofijo, zlasti z deli Hannah Arendt, Emmanuela Levinasa, Michela Foucaulta, Zigmunta Baumana in Jacquesa Rancierja. Vzgoja in izobraževanje sta okolje, v katerega med odraščanjem pridejo otroci. Če se je tradicionalna edukacija ukvarjala z vprašanjem, kako proizvesti človeka, ki bi ustrezal vnaprej opredeljenemu idealu človeka, mora sodobna edukacija prevzeti odgovornost za enkratno subjektivnost vsakega učenca. Cilji niso samo socializacija, kvalifikacija, temveč tudi subjektifikacija oziroma emancipacija. Tako se šolanje ne kaže samo kot prenašanje znanja ter norm in vrednot, temveč poseben pomen dobijo koncepti, kot so subjekt, prekinitev, srečanje in dogodek. Avtor v ospredje postavlja koncept učenja.

Postavitev: 37 BIESTA, G. Vzgoja  
 

Podobne vsebine: predšolsko učenje in poučevanje, matematika, računanje, igra, matematični razvoj, številke, štetje, reševanje problemov

Young children's mathematics : cognitively guided instruction in early childhood education
Knjiga bo učiteljem pomagala razumeti, kako učenci matematično razmišljajo. Raziskuje razvoj matematičnega razumevanja pri najmlajših. Vsakdanje življenje majhnih otrok je polno pogovorov in iger povezanih z matematiko. Knjiga opisuje, kako uporabiti pridobljene spretnosti štetja pri reševanju problemov, kako učitelji učinkovito sodelujejo z učenci, da bi podprli njihov matematični razvoj, kako nam opazovanje podrobnosti pomaga pri oblikovanju parcialnega razumevanja. Preko QR kod v knjigi si lahko pogledate tudi spletne videe.
Postavitev: 373.2.016:51 YOUNG children's  

 

Podobne vsebine: starostniki, osebe s posebnimi potrebami, oskrba starostnikov, staranje, zdravje, socialna izključenost, invalidi, družina, podpora

Handbook on ageing with disability
Priročnik o staranju invalidnih oseb združuje znanje o izkušnjah staranja z invalidnostjo. Zagotavlja širok pregled znanstvenih dosežkov na tem področju, v različnih skupinah invalidov, zato da bi bolje razumeli skupne značilnosti različnih skupin in opredelili edinstvene vidike staranja v posameznih skupinah. Poglavja, ki temeljijo na znanstvenih, osebnih in kliničnih vidikih, obravnavajo heterogenosti populacije, izkušnje invalidov, vprašanje socialne izključenosti, zdravja in dobrega počutja v različnih državah.
 
Postavitev: 159.922.6 HANDBOOK on ageing  
 

Podobne vsebine: plesna terapija, ples, gibanje telesa, telo in duša, avtizem pri otrocih, psihoterapija, celovitost telesa in duha

Adler, Janet

Intimacy in emptiness : an evolution of embodied consciousness
Globoka notranja izkušnja transformativnega potenciala discipline avtentičnega gibanja ponuja vpogled v avtorjevo preučevanje notranjega pričevanja v smeri sočutne prisotnosti, intuitivnega spoznanja in neposrednega božanskega izkustva. Področje avtentičnega gibanja temelji na odnosu med tistim, ki se giblje in tem, ki ga opazuje. V praznini gibalnega prostora se v človeku prebuja notranja izkušnja (občutki). Knjiga bralce vodi skozi številne plasti izkustvenega in inovativnega pristopa k utelešeni zavesti.
Postavitev:  615.851 ADLER, J. Intimacy  
 


Podobne vsebine: slovenska umetnost, slovensko slikarstvo, slovensko kiparstvo, slovenska fotografija, umetniki, 19.st., 20.st.

Brejc, Tomaž

Čas prebujenja : slovenska umetnost 1880-1918

Čas prebujenja se bere kot slika izseka nekega časa, kjer se pred bralcem razprostirajo fascinantni prizori zgodbe o umetnosti. Avtor si ob pisanju zastavlja številna vprašanja in postavlja zanimive teze, pri čemer črpa iz mnogovrstnih virov, da bi bralcem, kar se da živo predstavil sodobno umetnostno zgodovino. Knjiga na izredno luciden in večplasten način združuje avtorjev oseben, likovni in simbolen pogled na slovensko umetnost.

 Postavitev:  7.03 BREJC, T. Čas  
 

Podobne vsebine: risba, likovne tehnike, perspektiva, praktični primeri, risanje, kompozicija, pokrajine, predemeti, človeške figure

Barber, Barrington

Perspective & composition : a practical and inspirational workbook

Perspektiva je ključnega pomena za prepričljiv in tridimenzionalen videz umetniških del. V tem priročnem vodniku so pravila perspektive jasno in preprosto predstavljena s pomočjo demonstracij in vaj po korakih. Spoznali boste, kako ista pravila perspektive podpirajo vse vrste kompozicij. Sestavlja ga šest vrst risb: tihožitja, krajine, portreti, perspektiva, kompozicija, risanje življenja in živali. Opisuje tudi različne likovne tehnike, tridimenzionalnost ter kompozicijo. Avtorja izhajata iz svojih izkušenj s profesionalnimi umetniki.

 Postavitev:  II 73/74 BARBER, B. Perspective   
 

Podobne vsebine: slovenska grafika, grafične tehnike, globoki tisk, visoki tisk, sitotisk

Ravbar, Igor

Grafične tehnike : mož na čolnu

Grafika je posebna zvrst likovne umetnosti. Različne grafične tehnike omogočajo specifične načine izraza in možnosti pristopa k motivu. Avtor na primeru enakega motiva predstavlja raznovrstne tehnike umetniške grafike. Motiv iz skalnih rezbarij ali petroglifov predstavlja v 36 tehnikah. Predstavlja tehnike globokega tiska, visokega tiska, sitotiska ter inovativne grafične tehnike (betonski tisk, tisk z rjo, tisk z matrico iz žgane gline). V svoj ustvarjalni proces vključuje osebno občutenje in doživljanje sveta (vtise s potovanja, doživljaje ob branju in gledanju filmov).

Postavitev: 76 RAVBAR, I. Grafične  
 

Podobne vsebine: človeška ribicaslikanice, podzemne jame

Bačič, Martina

Protejkina pustolovščina

Pripovedništvo (pripovedovanje zgodb) je uveljavljena metoda poučevanja, kjer informacije predstavimo v obliki zgodbe. Protejkina pustolovščina je zasnovana kot naravoslovna, a hkrati domišljijska zgodba, namenjena mlajšim otrokom, ki želijo podrobneje spoznati življenje proteusa ali človeške ribice. Ob zgodbi lahko otroci spoznajo življenjske razmere v jamah, glavne prilagoditve proteusa na jamsko okolje, nekatere prebivalce in obiskovalce jam, kot so netopirji, sorodnost proteusa z drugimi dvoživkami, podobnosti in razlike z žabami, ribami, kačami, njihov način dihanja, telesne značilnosti (npr. število prstov na nogah). Domišljijski zgodbi sta dodani dve kratki strokovni poglavji M. Kos in G. Torkar s Pedagoške fakultete UL ter T. Bačič z Biotehniške fakultete UL. Prvo v poljudnem jeziku predstavlja biološke značilnosti človeške ribice in življenjske razmere v kraških jamah ter je opremljeno z dvema fotografijama. Drugo pa se posveča pomenu pripovedovanja in branja zgodb v naravoslovnem izobraževanju.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 821.163.6 BAČIČ, M. Protejkina
   

Podobne vsebine: sovjetska zveza, osebna pričevanja, beloruska književnost, spomini, otroštvo, družina, odraščanje, vojna, druga svetovna vojna, Rusija

Aleksievič, Svetlana

Zadnje priče : (solo za otroški glas)

S knjigo Nobelova nagrajenka Svetlana Aleksijevič nadaljuje projekt ubesedovanja »človeka v vojni« in njegove »zgodovine čustev«, ki si ga je zadala z delom Vojna nima ženskega obraza. Mozaiku izpovedi, vtisov, spominov in pričevanj žensk, ki so se borile na Vzhodni fronti, se v tej knjigi pridružujejo spomini tistih, ki so bili med drugo svetovno vojno stari od tri do štirinajst let. Dogodkov, ki so jih preživeli v otroštvu, niso mogli nikdar pozabiti. Še težje je bilo doživeto opisati. Avtorica je njihova pričevanja zbirala več kot štirideset let. Zadnje priče so drugi del dokumentarno-umetniškega cikla »Glasovi utopije«, v katerega se poleg knjige Vojna nima ženskega obraza uvršča tudi Černobilska molitev.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 821.161.1 ALEKSIEVIČ, S. Zadnje
 
 
Januar 2023

Podobne vsebine: kemija, laboratorijske vaje, eksperimentalno delo, poskusi

Snovi v okolju : teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje : [učbenik]
Univerzitetni učbenik avtorjev M. Slapničar, I. Devetak in K. S. Wissiak Grm je namenjen študentom doizobraževanja iz naravoslovja. Laboratorijske vaje obravnavajo posamezne kemijske vsebinske sklope, podane na predavanjih tega predmeta. Pred vsako vajo so zapisana relevantna teoretična izhodišča, ki so pomembna za ustrezno razumevanje eksperimentalnega dela. Nato sledijo navodila za eksperimentalno delo  po posameznih poskusih.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: II 54 SLAPNIČAR, M. Snovi
 

 

Podobne vsebine: predšolska vzgoja, učenje, učno okolje, izobraževanje, ustvarjalnost, kompetence

Na otroka osredinjeni, demokratični predšolski oddelki : pristop Korak za korakom

Ob 20. obletnici izida publikacije Oblikovanje oddelkov, osredotočenih na otroke od 3. do 6. leta starosti so pripravili njeno posodobljeno izdajo. Nova publikacija je obogatena z izkušnjami in spoznanji, ki so jih pridobili v času od prve izdaje v več kot 30 različnih državah, kjer se je implementirala na otroka osredinjena praksa Korak za korakom. Ponuja vsebine o tem, kako lahko pomagamo ustvariti svet, v katerem imajo otroci možnost izpolniti ves svoj potencial ter se razviti v pozitivne in zdrave odrasle osebe . Usmeritve bodo v praksi vzpostavile procese, ki bodo otrokom omogočali participacijo v njihovem lastnem učenju in razvoju ter praktične predloge o vzpostavitvi spodbudnega učnega okolja (tako fizičnega kot psihološkega) v oddelkih 2. starostne skupine.

Postavitev: 373.2 NA otroka  
 

Podobne vsebine: inkluzivna vzgoja in izobraževanje, osebe s posebnimi potrebami, možgani, vseživljenjsko učenje, inkluzija, izobraževanje odraslih, andragogika

Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami
Dvanajst avtoric iz različnih področjih dela z osebami s posebnimi potrebami je svoje izkušnje in znanje zapisalo v poglavja, ki obravnavajo eno od ovir in primanjkljajev, ki tem osebam otežujejo učenje in izobraževanje. Prav zato potrebujejo posebne prilagoditve, dodatne vsebine, pripomočke, spodbude in vodenje tako pri učenju, izobraževanju kot tudi vsakdanjem življenju. Poglavja obravnavajo specifične posebnosti in značilnosti oseb s pridobljenimi možganskimi okvarami ali poškodbami, oseb s specifičnimi učnimi težavami in oseb z motnjami pozornosti in / ali hiperaktivnostjo, z gibalno oviranostjo, oseb z gluhoto in naglušnostjo, slepoto in slabovidnostjo, oseb z gluho slepoto, avtističnimi motnjami, oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Dodano je tudi poglavje o učenju in izobraževanju odraslih.
Postavitev: II 376.1 IZZIVI inkluzije  

 

Podobne vsebine: angleščina, fraze, besedne zveze

Barros, Luiz Otávio

The only academic phrasebook youʼll ever need : 600 examples of academic language
Priročnik je kratka, razumljiva in bralcu prijazna zbirka stavčnih predlog. Napisan je bil za študente podiplomskega in dodiplomskega študija, ki že poznajo osnove akademskega pisanja, vendar imajo morda še vedno težave pri izražanju svojih idej s pravimi besedami. Vsebuje 600 stavčnih predlog, ki so razporejene po tipičnih poglavjih, ki tvorijo znanstveni članek ter 80 slovničnih in besednih nasvetov. Z njim se ne boste naučili bistvenih akademskih veščin, kot so izbira pravega raziskovalnega vprašanja, pisanje jasnih odstavkov, soočanje z nasprotnimi argumenti, pomagal pa vam bo najti najboljši način, kako povedati tisto, kar želite povedati, da bo besedilo ustrezno napisano.
 
Postavitev: 811.111 BARROS, L. O. Only  
 

Podobne vsebine: anatomija, glas, grlo, dihanje, petje

Dimon, Theodore

Anatomy of the voice : an illustrated guide for singers, vocal coaches, and speech therapists
Knjiga pojasnjuje anatomijo in mehaniko skrivnostnega in zapletenega organa, ki mu pravimo glas. Anatomija glasu je ilustrirana z več kot 100 podrobnimi slikami. Namenjena je učiteljem, študentom, vokalnim trenerjem, profesionalnim pevcem in igralcem ter vsem, ki jih zanima glas. Opisuje rebra, prepono in dihalne mišice, notranjo muskulaturo grla, njeno zgradbo in delovanje, obraz, čeljust, jezik, nebo ter razvoj in delovanje grla.
Postavitev: 61 DIMON, T. Anatomy  
 


Podobne vsebine: petje, vzgoja in izobraževanje, otroško petje, pevci, poučevanje, vokalna tehnika, solo petje, zbori

Lentini, Dana

Teaching the child singer : pediatric pedagogy for ages 5-13

Poučevanje mladih učencev petja je edinstveno veselje in izziv. Priročnik raziskuje fizične razlike v proizvajanju zvoka pri otrocih, sistem petih korakov za otroško vokalno tehniko, strukturo pouka v šolo in skupinskem okolju in še več. Vključuje dihalne vaje s spremljajočimi fotografijami, zapisane vokalizacije in ocenjevalne obrazce za spremljanje napredka učencev. To je nepogrešljiv vodnik po otroški vokalni pedagogiki.

 Postavitev:  II 78 LENTINI, D. Teaching  
 

Podobne vsebine: delovne skupine, socialno delo s skupino, vodja, skupinska dinamika, skupinsko delo

Flaker, Vito

Moč skupine

Skupina je po svoje najresničnejša družbena entiteta – bolj kot posameznik, skupnost, družba. Omogoča, da se ljudje zares srečajo, skupaj nekaj naredijo in delujejo na družbeno tkivo. Da skupina ni le odvisnik od oblasti, da postane subjekt, mora biti demokratična (in socialna), omogočati izmenjavanje vodenja, se razvijati, vzpostavljati resnični dialog in tako spreminjati svet. Knjiga je namenjena socialnemu delu, ki vedno poteka v skupinah, kot tudi vsem vrstam vodij skupin, da prisluhnejo članom, da tudi sami postanejo člani in drugim omogočijo, da skupino vodijo.

 Postavitev:  36 FLAKER, V. Moč   
 

Podobne vsebine: gledališče, dramsko besedilo, pisanje dramskih besedil, režiranje, kostumografija

Gal Štromar, Maja

Od besedila do uprizoritve : priročnik za mentorje in režiserje gledaliških skupin

Priročnik prinaša temeljne razmisleke o vprašanjih, ki si jih je treba postaviti, preden se lotimo postavitve gledališke predstave. Vse teme so pospremljene s primeri iz prakse in tudi s slikovnim gradivom. Vabi k večkratnemu branju, saj bo bralcu – gledališčniku pomagal pri prenosu njegovih zamisli na oder, hkrati pa priročnik vsebuje še rubriko Ali ste vedeli, kjer avtorica postreže z dodatnimi informacijami in napotki za nadaljnje branje in raziskovanje tudi za zahtevnejše bralce.

Postavitev:  792 GAL ŠTROMAR, M. Od besedila  
 

Podobne vsebine: izobraževanje odraslih, študijski krožki, vseživljenjsko učenje, informacijsko-komunikacijska tehnologija

Ferček, Jasmina; Bavcon, Tjaša

Moč tekstila : priročnik o dobrodejnih učinkih ustvarjanja

Vstopite v svet blagodejnega ustvarjanja s tekstilom, ki je medij izražanja, povezovanja, samoraziskovanja, refleksije in pripadanja. Ustvarjajte sami ali v družbi in doživite pozitivne koristi tekstila kot mogočnega terapevtskega orodja, s katerim si lahko sami pomagate. Barviti priročnik vabi, da odkrijemo potencial svojih rok in prepoznamo krepčilne učinke ustvarjanja s tekstilnimi materiali. Združuje avtoričine osebne izkušnje pri delu s skupinami vključenih žensk, ki so delile svoje življenjske zgodbe o lastnih doživetjih, vplivih in pomenih tekstilnega ustvarjanja ter navodila za pripravo različnih projektov za samostojno delo ali skupinsko druženje.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 61 FERČEK, J. Moč
   

Podobne vsebine: alpsko smučanje, didaktika, učenje smučanja, šola alpskega smučanja, gibanje, smučarska oprema, tehnika alpskega smučanja

Lešnik, Blaž; Žvan, Milan

Naše smučine : teorija in metodika alpskega smučanja : [univerzitetni učbenik in uradni učni načrt na tečajih usposabljanja za učitelje alpskega 1., 2. in 3. stopnje]

Osrednji del je vezan na metodiko učenja in najnovejša dogajanja v zvezi s tehniko gibanja v alpskem smučanju. Posebno mesto imajo prelomnice, ki so vplivale na priljubljenost smučarskega športa v slovenskem prostoru in času. Del knjige je namenjen razumevanju procesov učenja določenega gibanja ter sposobnosti in znanju, ki pomenita osnovo za napredek. Avtorja poskušata znanja s področja smučanja strniti v sintezo, ki bo zanimiva in koristna širšemu krogu uporabnikov.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  796.9 LEŠNIK, B. Naše
 
 
December 2022

Podobne vsebine: tehnološka pismenost, informacijsko-komunikacijska tehnologija, vzgoja in izobraževanje

Razvijanje tehnološke pismenosti s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije
Obravnava problematiko sodobnega razvijanja tehnološke pismenosti kot temeljnega učnega dosežka tehniškega izobraževanja v kontekstu tehnološko podprtega razvijanja veščin 21. stoletja. V petih poglavjih avtorji prepletajo različna raziskovalna spoznanja z lastnimi empiričnimi in eksperimentalnimi ugotovitvami ter na njihovi osnovi preverjajo smiselnost uvedbe IKT k pouku za razvijanje veščin 21. stoletja, kot so kritično mišljenje, ustvarjalnost, inovativnost, sodelovanje, vodstvene sposobnosti, socialne in etične veščine ter komunikacijske zmožnosti. Raba IKT v izobraževalne namene je prestala zahteven stresni test pouka na daljavo v obdobju pandemije. Izsledki raziskav pokažejo na potencial IKT za doseganje ciljev tehnološke pismenosti, hkrati pa nakazujejo na potrebo izostritve didaktike pouka, nadgradnje kompetenc učiteljev kot tudi rabe IKT za kontrolo transakcijske distance za izboljšanje timskega učenja in prenosa znanja potrebnega za učinkovito izobraževanje za trajnostni razvoj.

Dostopno na http://pefprints.pef.uni-lj.si/7466/.

 

Podobne vsebine: učenje, otroci, starši, šolanje, učne navade, spodbujanje otrok, otrokov potencial, igra pri učenju

Hattie, John A. C.; Hattie, Kyle

10 steps to develop great learners : visible learning for parents

Kaj lahko starši in skrbniki storijo, da bodo njihovi otroci vseh starosti razvili odlične učne navade, ki jim bodo pomagale doseči največ v šoli in v življenju? To je verjetno eno najpomembnejših vprašanj, ki si ga lahko zastavi vsak starš. Avtor v pričujoči knjigi ponuja nekaj odgovorov. Opisuje deset korakov za spodbujanje radovednosti in intelektualnih ambicij ter zagotavljanje domačega okolja, ki spodbuja in ceni učenje. Obravnavana naslednja področja: učinkovito komuniciranje z učitelji, kako pokazati odprtost za nove ideje ter razmišljanje, izbiro prave šole za vašega otroka ter visoka pričakovanja in razumevanje moči povratnih informacij.

Postavitev: 159.953 HATTIE, J. Ten steps  
 

Podobne vsebine: odnosi med učitelji in učenci, osnovnošolsko izobraževanje, pedagogika, šolska skupnost, obnašanje, uspešno učenje, vrednote

Henderson, Nicki; Smith, Hilary
Relationship-based pedagogy in primary schools : learning with love
Knjiga prikazuje, kako dajanje prednosti ljubečim odnosom med pedagoškimi delavci in otroki v osnovni šoli pomaga zagotoviti otrokovo čustveno dobro počutje, izboljša vedenje in vodi k uspešnejšemu učenju. Opredeljuje temeljne vrednote ter ponuja praktična orodja za uresničevanje globokih vezi z otroki, ljubezen, zaupanje, spoštovanje in empatijo.
Postavitev:  373.3 HENDERSON, N. Relationship-based  

 

Podobne vsebine: matematika, tesnoba, matematična anksioznost, poučevanje, spomin, učenje, strah, učenci

Mathematics anxiety : what is known and what is still to be understood
Matematična anksioznost je postala predmet vse večjega zanimanja tako v izobraževalnem kot kliničnem okolju. Knjiga opisuje modele matematične anksioznosti, načine njenega merjenja, uspešnost, pridobitev, razvoj in ohranjanje matematične anksioznosti pri majhnih otrocih, vključenost delovnega spomina pri matematični in testni anksioznosti, matematične težave, povezave med pozornostjo in numeričnim spoznavanjem, stereotipe o spolu, tesnobi in matematičnih rezultatih pri odraslih in otrocih.
Postavitev:  376.1 MATHEMATICS anxiety  
 

Podobne vsebine: matematika, učenje in poučevanje, vaje, primeri

Looney, Sue

Same but different math : helping students connect concepts, build number sense, and deepen understanding
Avtorica opisuje, kako učencem pomagati, da izboljšajo matematično razmišljanje, razjasniti pojme in vzpostaviti kritične povezave med idejami. Utemeljuje razloge za rutino, nato pa nas vodi skozi konkretne primere, kdaj jo uporabiti ter kako jo uporabiti. V knjigi boste našli primere učnih ur in matematičnih vsebin, ki vam pokažejo rutino v praksi. Na voljo so tudi vaje, ki jih lahko med branjem rešujete, da boste lažje uporabili, kar ste se naučili.
Postavitev: 51 LOONEY, S. Same  
 


Podobne vsebine: igra, predšolski otroci, narava, dejavnosti, spoznavanje narave, duševno zdravje otrok, okolje, ustvarjalnost

Watkins, Sarah

Outdoor play for healthy little minds : practical ideas to promote children's wellbeing in the early years

Spodbujanje socialnega in čustvenega dobrega počutja v otroštvu še nikoli ni bilo tako pomembno, igra na prostem pa je ključno orodje za krepitev odpornosti, razvijanje zdravih odnosov in krepitev samozavesti. Priročnik prinaša polno praktičnih nasvetov in strategij za raziskovanje narave ter napotkov, kako z otroki soustvarjati privlačne prostore za igro. Igra na prostem omogoča majhnim otrokom, da raziskujejo, kdo so in kaj zmorejo. Podpira jih pri učenju kritičnega mišljenja, prevzemanju tveganj in oblikovanju pravega občutka pripadnosti vrstnikom in širši skupnosti.

 Postavitev:  373.2.016:50 WATKINS, S. Outdoor  
 

Podobne vsebine: center šolskih in obšolskih dejavnosti, pouk na prostem, aktivnosti na prostem, doživljajska pedagogika

Danes doživljamo naravo in sebe z vsemi čutili zunaj : priročnik za dejavnosti v naravi

Poučevanje na prostem je oblika učenja, kjer se klasično poučevanje v učilnici preseli v naravo. Učencem in učiteljem nudi možnost, da se v učni proces vključijo z vsemi čutili. Poznamo različne opredelitve učenja na prostem. V priročniku z idejami in primeri predstavijo možnosti, priložnosti ter dejavnosti bogatitve pedagoškega znanja.

 Postavitev:  373.32.016:50 DANES doživljamo   
 

Podobne vsebine: umetnost, vzgoja in izobraževanje, ustvarjalnost, učenci, likovni pouk

Szekely, George

Teaching to support children's artistic independence : how children's creativity can inform art education

Učitelji likovne vzgoje lahko gradijo na ustvarjalnih pobudah učencev, ne da bi bili pri tem odvisni od učnih načrtov. Umetnost ima pomembno vlogo pri razvijanju otrokove ustvarjalnosti. Avtor v kontekstu šolske kulture, ki preveč poudarja skladnost in standardizacijo, priznava pomen vloge likovnega pedagoga pri podpiranju umetniške neodvisnosti in ustvarjalnega zanosa, ki se pri učencih vseh starosti pojavljata v razredu.

Postavitev:  7 SZEKELY, G. Teaching  
 

Podobne vsebine: izobraževanje odraslih, študijski krožki, vseživljenjsko učenje, informacijsko-komunikacijska tehnologija

Kako obogateti? : bistvo je očem nevidno : zbornik besedil študijskih krožkov ob njihovi 25-letnici

Študijski krožki so se umestili v življenje številnih odraslih v Sloveniji. Razvili so se v pomembno obliko sodelovalnega učenja in popestrili ponudbo na področju neformalnih oblik učenja, ki jih spodbuja nacionalni program izobraževanja odraslih. Delujejo pod okriljem različnih organizacij. Predstavljene so sistemske možnosti za delovanje študijskih krožkov, mnenja udeležencev in mentorjev o njih ter tuje prakse na tem področju.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  377 KAKO OBOGATETI?
   

Podobne vsebine: otroci, igre na prostem, zabavne dejavnosti na prostem, narava, igra, aktivnosti

Donaldson, Julia

The snail and the whale and friends outdoor activity book

Knjiga je polna zabavnih dejavnosti na prostem, ki otroke in družine spodbujajo k skupnemu raziskovanju narave. Z enostavnimi navodili, ki sledijo korak za korakom, ter številnimi namigi in nasveti lahko sodeluje vsa družina. Na voljo je tudi istoimenska slikanica.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  373.32.016:50 DONALDSON, J. Snail
 
 
November 2022

Podobne vsebine: branje, slovenščina, bralna pismenost, bralna učinkovitost, spodbujanje bralne pismenosti, učenci, testi

Bralno razumevanje na preizkušnji
Znanstvena monografija je eden izmed rezultatov raziskovanj v okviru projekta Bralna pismenost in razvoj slovenščine ‒ OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacije, Modeli), v okviru katerega je bil zasnovan preizkus bralnega razumevanja peto- in osmošolcev. Šest znanstvenih prispevkov avtorjev iz Pedagoške fakultete v Ljubljani se dotika spodbujanja bralne pismenosti v odnosu do gradnikov bralne pismenosti (govor, motiviranost za branje, razumevanje koncepta bralnega gradiva, glasovno zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedila, odziv na besedilo in tvorjenje besedil, kritično branje). Oblikovan je bil preizkus bralnega razumevanja, ki je sestavljen iz štirih testov: testa hitrega branja, testa besedišča, testa skladenjske zmožnosti in testa bralnega razumevanja. Vsi so sestavljeni posebej za 5. in posebej za 8. razred osnovne šole. Prispevki prinašajo dragocene rezultate opravljenih raziskav z navedenimi testi pri učencih in učenkah 5. in 8. razredov.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/view/199/460/485-1 in http://pefprints.pef.uni-lj.si/7446/
 

Podobne vsebine: kemija, metodika pouka, višje in visokošolsko izobraževanje, raziskovanje

University chemistry teaching in the 21. century

Znanstveno monografijo je uredil I. Devetak in predstavlja dragocen doprinos k visokošolski didaktiki kemije. Razdeljena je na pet poglavij, v katerih se avtorji, ki prihajajo iz šestih držav, posvečajo problemu poučevanja in različnim vidikom učenja kemije na univerzitetni ravni v naravoslovnih in nenaravoslovnih študijskih programih. Poglavja so nastala na osnovi prispevkov s konference EUROVARIETY 2021, ki jo je organizirala Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in Slovensko kemijsko društvo v sklopu Evropskega kemijskega društva v juliju 2021. Izpostavlja se pomen stalnega strokovnega razvoja STEM visokošolskih učiteljev in sodelavcev za uspešen razvoj njihove kariere na pedagoškem področju.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/view/198/453/475-1

   
 

Podobne vsebine: pismenost, Slovenija, naravoslovna pismenost, matematična pismenost, finančna pismenost

 Koncept in analiza matematične in naravoslovne pismenosti v slovenskih šolah in vrtcih
Po skoraj šestih letih se zaključuje razvojni projekt NA-MA POTI (Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov). Posebnost projekta je njegova dolžina trajanja ter vključenost vzgojno-izobraževalnih zavodov po celotni vertikali, od vrtcev in osnovnih šol do srednjih šol. Poleg Zavoda RS za šolstvo je bilo vključenih še 7 fakultet, 21 vrtcev, 39 osnovnih in 38 srednjih šol. Preko 1400 strokovnih delavcev ter zelo veliko število otrok, učencev in dijakov po celotni izobraževalni vertikali je bilo vključenih v dejavnosti za razvijanje naravoslovne, matematične in finančne pismenosti. V znanstveni monografiji so zbrani prispevki osemnajstih visokošolskih učiteljev in sodelavcev štirih različnih fakultet dveh univerz: Pedagoške fakultete in Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter Pedagoške fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.


Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/view/201/464/494-1
   
 

Podobne vsebine: osebe s posebnimi potrebami, študenti, inkluzija, komunikacija, pedagoški delavci, motnje

Specialno pedagoški vidiki inovativnih pristopov učenja in poučevanja študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem prostoru : znanstvena monografija s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike
Monografija se ukvarja z analizo in priporočili za vključevanje študentov s posebnimi potrebami  v  visoko  šolstvo  in  je  namenjena  visokošolskim  učiteljem, strokovnim  delavcem,  študentom  in  odločevalcem.  Čeprav  je  tema monografije vključevanje, v naslovu ni omenjen izraz 'inkluzija', ki je v zadnjih desetletjih prevladujoč pristop k osebam s posebnimi potrebami v družbi, vzgoji in izobraževanju ter konkretno v visokem šolstvu. Posamezna poglavja v monografiji s svojo strukturo celostno odgovarjajo na vprašanja učenja in poučevanja študentov s posebnimi potrebami v (slovenskem) visokošolskem prostoru. Pričujoča  monografija  pomembno  prispeva  k  prepoznavanju posebnih  potreb  študentov  ter  hkrati  k  pridobivanju,  posodabljanju  in spreminjanju  stališč  in  znanja  visokošolskih  učiteljev  in  sodelavcev  o posebnih potrebah njihovih študentov.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/view/200/462/489-1 in https://pefprints.pef.uni-lj.si/7436/
   
 

Podobne vsebine: višje in visokošolsko izobraževanje, Evropa, visokošolske reforme, Bolonjski proces, učitelji, izobraževanje učiteljev

From actors to reforms in European higher education : a festschrift for Pavel Zgaga

Knjiga  razpravlja o akterjih v visokošolskem izobraževanju, ki so (ali bi morali biti) prepoznani in teoretizirani v raziskavah visokega šolstva, procese, ki oblikujejo akterstvo v visokošolskih reformah ter raziskuje odnose med akterji in visokošolskimi reformami. Temelji na različnih teoretičnih okvirih, raziskovalnih projektih, ponuja poglobljene analize visokošolskih akterjev in vprašanj reform z institucionalne, sistemske ali mednarodne primerjalne perspektive. Združuje 35 avtorjev, ki so vodilni znanstveniki s tega področja iz 16 držav in petih celin. Posvečena je profesorju Pavlu Zgagi, vrhunskemu in uglednemu znanstveniku na področju visokega šolstva, ki s svojim delom pospešuje naše razumevanje akterjev in akterstva v visokem šolstvu ter visokošolskih reform.

Postavitev: 378 FROM actors  


Podobne vsebine: večjezičnost, vzgoja in izobraževanje, Slovenija, Evropa

Obrazi več-/raznojezičnosti

Ob upoštevanju sodobnega raziskovanja večjezičnosti danes v Sloveniji potekajo tako posamezne raziskave kot tudi najrazličnejši projekti. Del tega je predstavljenega v pričujoči znanstveni monografiji. V prvem delu raziskovalke in raziskovalci, ki sodelujejo pri projektu Jeziki štejejo, predstavljajo nekatere izsledke empiričnih raziskav v slovenskem prostoru. Ta del prinaša raziskovanje področij večjezičnosti v izobraževalnih prostorih predvsem v slovenskem izobraževalnem prostoru, vendar jih postavlja tudi v širši kontekst. Drugi del je posvečen medpredmetnemu povezovanju, ki sodi med pomembne izzive sodobne šole in se dotika vseh predmetnih področij v celotni izobraževalni vertikali. Tretji del opisuje večjezičnost v izobraževalnih prostorih v različnih državah / regijah. S svojim prispevkom Stališče staršev osnovnošolcev do raznojezičnost sodelujejo T. Rozmanič, K. Pižorn in J. Vogrinc.

Dostopno na https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-345-5.pdf

   
 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, učitelji, pedagoška praksa, predšolsko izobraževanje, osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko izobraževanje

The Wind of Change: Improving Teaching Practice through Partnership : INSHIP 2022 International Conference

Učna praksa je čas, ki ga študent učitelj preživi v vlogi učitelja v šoli kot del svojega začetnega usposabljanja, da bi pridobil izkušnje v dejanskem okolju poučevanja in učenja. Izvaja se na različne načine in v različnih oblikah. Eno od pomembnih vprašanj na področju sodelovanja med univerzami in šolami za kakovost pedagoške prakse in s tem izobraževanja učiteljev je projekt INSHIP model. Zbornik konference vsebuje povzetke predstavitev, ki so bile predstavljene na zaključni konferenci projekta z naslovom Veter sprememb: izboljšanje pedagoške prakse s pomočjo partnerstva. Obravnava različne teme in dobre prakse pri izvajanju pedagoške prakse v predšolski vzgoji, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Raznolikost vsebine prispevkov kaže, da je problematika pedagoške prakse študentov učiteljev aktualna v vseh sektorjih ter odpira različna vsebinska in sistemska vprašanja o kakovosti pedagoške prakse v okviru začetnega izobraževanja učiteljev.

Dostopno na https://inship.splet.arnes.si/2022/10/26/book-of-abstracts-from-the-inship-2022-international-conference-has-been-published/ in https://pefprints.pef.uni-lj.si/7431/

    
 

Podobne vsebine: izseljevanje in priseljevanje, otroci priseljencevvečkulturnost, vzgoja in izobraževanje, učitelji, Slovenija, integracija

Vižintin, Marijanca Ajša

The role of teachers in the successful integration and intercultural education of migrant children

Učitelji ne morejo vplivati na mednarodne sporazume, ki sprožajo gospodarske migracije, ali na vojne, ki vedno nekje divjajo. Lahko pa vplivajo na to, kako so otroci migranti sprejeti v njihovih razredih, pa naj gre za otroke ekonomskih migrantov ali begunce. V knjigi je predstavljen edinstven model medkulturnega izobraževanja, ki upošteva medkulturnost kot načelo, sistemsko podporo, medkulturno kompetenco, večperspektiven učni načrt in medkulturni dialog ter sodelovanje s starši migranti in z lokalno skupnostjo. Uresničiti ga je mogoče le z zavzetostjo učiteljev, učencev, staršev in lokalne skupnosti. Predstavljeno je vključevanje otrok migrantov v slovensko šolstvo v 21. stoletju. Avtorica trdi, da je šola produkt družbenega sistema, političnih odločitev in ustrezne zakonodaje, ki učitelje omejuje, hkrati pa jim daje možnost aktivnega sodelovanja pri vključevanju.

Postavitev:  316.7 VIŽINTIN, M. A. Role  
 

Podobne vsebine: razstavni katalogi, slovensko slikarstvo, slovenska grafika, risbe, osebne razstave

Frelih, Črtomir

Grafike in risbe. Štiri desetletja

Katalog razstave prinaša eseje o ustvarjanju Črtomirja Freliha čez obdobje štiridesetih let in ponatis intervjuja, ki ga je pripravila Mojca Zlokarnik. Eseje so napisali kustosinja razstave Breda Ilich Klančnik in poznavalci umetnikovega dela. Dopolnjujejo jih barvne reprodukcije, izbrana biografija in bibliografija ter seznam del na razstavi. Izbor zajema predvsem iz njegove zelo bogate grafične produkcije, v kateri prevladuje tehnika kolagrafije. Posebno poglavje je posvečeno figuraliki, ekspresivnim upodobitvam gole figure in mističnim prizorom prehajanja, v katerih se umetnik dotika najskrivnostnejših eksistencialnih vprašanj. Na razstavo so poleg črno-bele grafike vključene risbe v tehniki akrila, pastela in voska na papirju ter kot pars pro toto monumentalno platno z motivom cvetličnega tihožitja, ob katerega je postavljen droben didaktični detajl – matrica in njen odtis. Razstavo zaključujejo lisičje zgodbe z duhovitimi komentarji, ki so že nekaj let tako rekoč umetnikov zaščitni znak. Frelihova priljubljena motivika z lisičjima likoma se znajde tudi na keramiki, skodelicah, krožnikih in pladnjih.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 73/74 FRELIH, Č. Grafike
   

Podobne vsebine: pravljice

Izpod rok skoraj 100 pravljičarjev in ilustratorjev je nastala čudovita knjiga Pravljičnih 7. Umetniki iz 7 evropskih držav: Slovenije, Avstrije, Finske, Francije, Italije, Nemčije in Velike Britanije so v sklopu projekta Pravljičnih 7 napisali in likovno upodobili sedem pravljic za otroke in mladostnike. V njih se zrcali mozaik življenjskih izkušenj o izgubah in strahovih, o ljubezni in upanju. Avtor projekta in spremne besede je nekdanji študent Pedagoške fakultete.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  821.163.6 MIRTIČ DOLENEC, P. Pravljičnih 7
 
 
Oktober 2022

Podobne vsebine: učenci, učne težave, specifične učne težave, pomoč

Specifične učne težave in izzivi današnjega časa : zbornik prispevkov : 6. mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah : Ljubljana, 30. september - 1. oktober 2022
Na znanstveno-strokovnem srečanju so pozornost posvetili nekaterim perečim aktualnim izzivom, povezanimi s specifičnimi učnimi težavami (SUT), posledicam dejavnikov in okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19 na duševno zdravje, socialno-čustvene stiske učencev, dijakov in študentov s SUT, učenju (posebno na področju matematike), poučevanju (vpliv digitalne tehnologije) ter organizaciji in izvajanju pomoči, podpore v osnovnih (petstopenjski model odziv na obravnavo), srednjih šolah ter visokošolskih ustanovah.
Postavitev: II 376.1 MEDNARODNA Specifične  
 

Podobne vsebine: večjezičnost, vzgoja in izobraževanje

Z jeziki do spoštovanja različnosti, koristi za možgane in zagotavljanja miru : Zaključna konferenca projekta Jeziki štejejo 2022 : zbornik povzetkov

Na Pedagoški fakulteti UL je potekala konferenca, katere namen je bil zagotoviti skupno platformo za raziskovalce, oblikovalce jezikovne politike, učitelje jezikov, bodoče učitelje ter vse, ki jih zanima razprava in izmenjava znanja o ključnih vprašanjih večjezičnega izobraževanja. Teme konference so bile: razno-/večjezični pristopi k poučevanju in učenju jezikov, jezikovno občutljivo poučevanje, čezjezikovanje, jezikovne politike, jezikovna ozaveščenost/prebujanje za jezike, IKT v večjezičnem izobraževanju, inovativno jezikovno poučevanje, razvoj strokovne usposobljenosti učiteljev v razno-/večjezičnem kontekstu in drugo.

Dostopno na https://jeziki-stejejo.si/wp-content/uploads/2022/09/Zbornik-povzetkov_konf-JEST_final.pdf  in http://pefprints.pef.uni-lj.si/7413/

   
 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, večjezična vzgoja in izobraževanje, vrtci, osnovne šole, gimnazije

Večjezične dejavnosti v šoli in vrtcu : zbirka primerov iz prakse : projekt Jeziki štejejo (JeŠT)
V okviru nacionalnega projekta Jeziki štejejo so bili v projektu sodelujoči vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne, srednje šole ter visokošolske ustanove) povabljeni k izvedbi, analizi, ovrednotenju in predstavitvi najrazličnejših didaktičnih dejavnosti, ki vključujejo več jezikov. Tu jih je predstavljenih devetindvajset. Večina predstavljenih je med učitelji znana, način njihove izvedbe, uporabljeni pristopi, umestitev v redno pedagoško delo ali v okvir drugih šolskih dejavnosti, kombinacija z drugimi aktivnostmi, pa so tisti elementi, ki naj bi spodbudili nadaljnje uporabnike h kreativnosti in ponovni, drugačni uporabi ob kakšni drugi tematiki, v kakšnem drugem delu pedagoškega procesa ter v povezavi s katerim drugim predmetom.

Dostopno na https://jeziki-stejejo.si/vecjezicne-dejavnosti-v-soli-in-vrtcu-zbirka-primerov-iz-prakse/
Postavitev: II 81 VEČJEZIČNE dejavnosti  
 

Podobne vsebine: predšolska vzgoja, otroški vrtci, dvojezičnost, Koroška (Avstrija), predšolski otroci

Hren, Karl

Zweisprachige Elementarbildung in Kärnten – aktueller Stand und Herausforderungen = Dvojezično predšolsko izobraževanje na Koroškem – aktualno stanje in izzivi
Predšolsko izobraževanje je varstvo otrok in njihovo izobraževanje od rojstva do vstopa v šolo zunaj družine znotraj varstvenih ustanov (jasli) za starostno stopnjo od 0 do 3 let ter vrtcev za starostno stopnjo od 3 do 6 let. V nasprotju s šolstvom se je na Koroškem razvila zelo heterogena ustanoviteljska struktura, ki jo vse bolj oblikujejo zasebni ustanovitelji. Avtor podaja v knjigi pregled nad aktualnim stanjem glede slovenščine na Koroškem v teh ustanovah, hkrati pa ponuja predloge k izboljšanju in izgrajevanju dvojezične ponudbe.
Postavitev: 373.2 HREN, K. Zweisprachige  
 

Podobne vsebine: medosebno komuniciranje, empatija, sodelovanje, svoboda, opazovanje, jeza, reševanje konfliktov, mediacija

Rosenberg, Marshall B.

Nenasilna komunikacija : jezik življenja

V knjigi je predstavljena preprosta, toda učinkovita metoda sporazumevanja, ki zadovoljuje potrebe vseh udeleženih. Popelje nas od razdiralnega jezika sodb, moraliziranja, vrednotenja in etiketiranja do povezovalnega jezika, v katerem se z opazovanjem in poslušanjem osredotočamo na potrebe in občutke sogovornika ter na jasen način izražamo svoje. Nenasilno sporazumevanje temelji na štirih podpornih stebrih: opazovanju dejanj, ki jih vidimo; osredotočenosti na lastne občutke ob videnem; izražanju potreb in želja, ki se skrivajo v naših občutkih in zahtevah, naslovljenih na drugega, ki so za nas pomembne, ker bodo obogatile naše življenje. Avtor poudarja, da nenasilna komunikacija ni toga, vnaprej dana formula, ampak je v vsaki situaciji, v različnih kulturah in ob različnih ljudeh drugačen odraz življenja v vseh udeleženih.

Postavitev:  316.7 ROSENBERG, M. B. Nenasilna  
 


Podobne vsebine: učitelji, psihološki vidik, pouk, čuječnost, učiteljevo počutje

Radford, Carol Pelletier

Teaching with light : ten lessons for finding wisdom, balance, & inspiration

Uspešen učitelj potrebuje pogum, pozitivnost in strast. Nazoren in navdihujoč vodnik nudi učiteljem praktične modrosti in strategije za spodbujanje njihovega dobrega počutja, ravnovesja in čuječnosti. Avtorica podaja deset pomembnih lekcij za izpolnjujočo in vseživljenjsko izobraževanje učiteljev. V vsaki lekciji boste našli zgodbe učiteljev pri delu v razredu, nasvete za skrb zase, namige za branje in podkaste navdušujočih učiteljev in voditeljev.

Postavitev: II 371 RADFORD, C. Teaching  
 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, šolstvo, pedagogika, pedagoško raziskovanje, digitalizacija

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti

Priročnik in delovni zvezek v enem je sistematično nadaljevanje prvega dela Berem z Vidom 1. Ponuja strokovno podprt sistemski okvir, hkrati pa je dovolj enostaven, da ga lahko uporablja prav vsak. Superjunak Vid se bo tokrat najpogosteje družil z otroki prvih dveh triletij osnovne šole. Učinkovito pa bo pomagal tudi otrokom z disleksijo in različnimi primanjkljaji pri branju, ne glede na starost. Strukturno zahtevnejše naloge bodo otroka podprle na poti prehoda od začetne stopnje do tekočega branja. Učinkovito branje je eno najpomembnejših orodij v življenju.

Dostopno na https://www.pei.si/wp-content/uploads/2022/09/zbornik_2022_FINAL.pdf

    
 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, pouk, učenje, šolski uspeh, psihologija

Collective student efficacy : developing independent and inter-dependent learners

Avtorji med vplivi na učenje na prvem mestu izpostavijo kolektivno učinkovitost učiteljev. Učitelji so prepričani, da lahko izboljšajo dosežke svojih učencev. To močno prepričanje bi lahko obstajalo tudi med učenci, kar bi izboljšalo njihove dosežke, hkrati pa jih pripravilo na resnični svet in delovne zahteve. Ugotavljajo, kateri so glavni dejavniki, ki vplivajo na kolektivno prepričanje učencev o njihovi sposobnosti, da uspejo v paru, skupini, timu ali posamezno. Ali učenci dejansko verjamejo, da lahko skupaj uspejo, ali pa le izpolnjujejo učiteljeve želje v zvezi z nalogo? Učitelji morajo načrtovati pouk tako, da vsem učencem zagotavljajo priložnosti za sodelovanje pri kolektivni učinkovitosti.

Postavitev:  371 COLLECTIVE student  
 

Podobne vsebine: umetnost, vzgoja in izobraževanje, vzgoja z umetnostjo, ustvarjalnost

Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah : projekt SKUM

V znanstveni monografiji so predstavljeni nekateri rezultati in spoznanja projekta SKUM (Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo), ki je med letoma 2017 in 2022 potekal na izobraževalni vertikali od vrtcev do srednjih šol. Kulturna in umetnostna vzgoja sta pomembni za celovit razvoj posameznika. Predstavljeni so praktični primeri holističnega izobraževalnega pristopa, temelječega na sodobnih vzgojno-izobraževalnih paradigmah, kot je denimo reformna pedagogika. Pričujoča monografija je dobra opora za nadaljevanje eksperimentiranja ter sistematičnega uvajanja umetniških praks v vrtce in šole.

Dostopno na https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-172-8.pdf
 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  7 UMETNOST v vzgoji
   

Podobne vsebine: gotska arhitektura, gotsko kiparstvo, Evropa, srednjeveška umetnost, gotika, pozni srednji vek

Germ, Tine

Evropska umetnost poznega srednjega veka

Prenovljen učbenik je pripravljen po sodobnih načelih obravnave študijske vsebine, ki klasični način kronološkega pregleda razvoja zahodnoevropske gotske arhitekture in kiparstva združuje s tematskim pristopom. V kratkih uvodnih poglavjih so orisana temeljna vsebinska izhodišča: geneza sloga, časovni okvir in regionalna pogojenost, najpomembnejše arhitekturne oziroma kiparske naloge, položaj umetnika, stavbarske in kiparske delavnice, bistveni ikonografski poudarki itd. Zgodovinski pregled je zastavljen kot predstavitev ključnih spomenikov, njihovih značilnosti, pomena za razvoj sloga z opozorilom na časovno in regionalno pogojene specifike ter ikonografske vidike. Pomembna prednost prenovljene izdaje je kvalitetno slikovno gradivo, ki kot vizualno dopolnilo besedilu prispeva k boljšemu razumevanju snovi.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 72 GERM, T. Evropska
 
 
September 2022

Podobne vsebine: antropologija, dekleta, odraščanje, družbeni običaji, vzgoja otrok, spolna razmerja

Mead, Margaret

Odraščanje na Samoi : psihološka študija mladih v prvotni družbi za zahodne bralce
Margaret Mead (1901–1978) spada med najbolj znane kulturne antropologinje Združenih držav Amerike. Odraščanje na Samoi (Coming of Age in Samoa, 1928) je eno najvplivnejših antropoloških del dvajsetega stoletja. Opisuje način odraščanja mladih deklet na Samoi na otoku Ta'u sredi dvajsetih let 20. stoletja, kulturne vzorce zgodnje vzgoje otrok, razmerja med spoloma in odnos do spolnosti. Z opisi slednjih je pri mladih vplivala na upor proti družbenim konvencijam, ki so obeležili šestdeseta leta prejšnjega stoletja.
Postavitev: 39 MEAD, M. Odraščanje  
 

Podobne vsebine: didaktika, šport, športna didaktika, zgodovina, trendi

Sports didactics in Europe : history, current trends and future developments.

V zadnjih desetletjih se je športna didaktike zelo razvila. Njen položaj in umeščenost sta povezana s športno pedagogiko in drugimi disciplinami znotraj športnih ved in izobraževanja. Pomen didaktike športa ostaja tesno povezan z vlogo predmeta športna vzgoja in izobraževanja učiteljev športne vzgoje na univerzah in visokih šolah. Knjiga ponuja pregled teorije, raziskav in modelov prakse v 24 evropskih državah. V. Štemberger je v svojem prispevku predstavila razvoj športne didaktike v Sloveniji.

Postavitev: 796 SPORTS didactics  
 

Podobne vsebine: mehkužci, živali, kopenski polži, morski polži, polži celinskih voda, školjke, glavonožci, razmnoževanje

Bajd, Barbara

Spoznajmo mehkužce
Knjiga obravnava mehkužce, ki so zelo razširjena živalska skupina. Danes je opisanih več kot 85.000 vrst. Razlikujejo se glede na posebnosti oblike njihovega telesa in glede na izoblikovanost hišice ali lupine. V Sloveniji živijo predstavniki vseh naštetih petih najpomembnejših skupin (razredov) mehkužcev. Opisane so posamezne vrste predstavnikov mehkužcev (polži, školjke, glavonožci, slonovi zobčki in bokoživčniki), tujerodne in invazivne vrste, zgradba posameznih mehkužcev, njihova ogrodja, živčevje in čutila, prehranjevanje, razmnoževanje, pomen mehkužcev v njihovem okolju, tudi v povezavi s človekom ter njihova ogroženost in varovanje.
Postavitev: 59 BAJD, B. Spoznajmo  
 

Podobne vsebine: Montessorijeva učna metoda, Vesolje, Zemlja, Osončje, pedagogika Montessori, pouk, učne dejavnosti, nastanek vesolja

Place, Marie-Hélène

65 dejavnosti montessori za otroke od 6. do 12. leta starosti. Vesolje, Osončje in Zemlja
Od 6. leta naprej otrok čuti potrebo po urejanju pojmov, konceptualizaciji in prehodu od konkretnega k abstraktnemu. Ker ne more vsega (pre)izkusiti v naravi, mu pri tem pomagata domišljija in znanstvena dejstva. Postaviti ga je treba v odprto okolje, kjer je v stiku z naravo, kulturo in družbo. Zbirka vsebuje 65 raznovrstnih dejavnosti, s katerimi bo otrok spoznaval in raziskoval osnovne značilnosti vesolja, Zemlje in Osončja. V uvodu so predstavljeni ključni principi in pristopi k učenju po metodi Montessori v skladu z razvojnimi fazami otroka. Sledijo dejavnosti, ki so tematsko razdeljene na več vsebinskih sklopov: kako sta nastala vesolje in Zemlja, zemljina zgradba, zemljino površje, osončje in njegov položaj v vesolju ter raziskovanje v naravi.
Postavitev: 371.481 PLACE, M. 65 dejavnosti  
 

Podobne vsebine: globalizacija, družbeni razvoj, globalno učenje, nevladne organizacije, okoljevarstvo, trajnostni razvoj

Rogina, Alma

Celostni okvir globalnega učenja

Delo je rezultat skupnega dela projektnega konzorcija nevladnih organizacij iz devetih evropskih držav, ki so sodelovale pri zasnovi in izvedbi triletnega evropskega projekta Globalni izzivi – globalni predmeti. Knjiga naslavlja najpomembnejša vprašanja globalnega učenja, predstavljena v obliki besedila, infografike in praktičnih predlogov za vnos globalne dimenzije v formalno poučevanje. Opisane so veščine, vrednote in priporočila za delovanje, občutljiva globalna vprašanja ter načini za njihovo naslavljanje v razredu, cilji trajnostnega razvoja s predlogi za spodbujanje mladih k njihovemu uresničevanju ter standardi kakovosti v globalnem učenju.

Dostopno tudi na https://www.humanitas.si/wp-content/uploads/2020/12/Celostni-okvir-GU_web_final.pdf

Postavitev:  II 502/504 CELOSTNI okvir  
Podobne vsebine: psihiatrija, mladostniki, samomor, najstniki, psihološko svetovanje, samomori učencev, samomorilnost pri otrocih, skrb za duševno zdravje

 
Ko se zgodi samomor učenca ali dijaka : smernice za postvencijo v šoli

Priročnik je namenjen šolam in drugim zavodom za otroke in mladostnike pri odzivanju na pojav samomorilnosti otrok in mladostnikov. Zaščitni in preventivni pomen šole je predvsem v tem, da je pomoč dostopna vsem učencem in dijakom, saj šolo obiskujejo vsi šoloobvezni otroci. Priročnik prinaša praktične nasvete glede ukrepanja ob samomorilnem dogodku, kot tudi nesrečah ter drugih kriznih situacijah, povezanih s šolsko skupnostjo. Prikazuje pomen in možnosti šole za preprečevanje čustvenih stisk in duševnih motenj ter podporo in psihosocialno pomoč otrokom v stiskah.

Dostopno tudi na https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/smernice_ko-se-zgodi-samomor_e-publikacija.pdf

Postavitev: 616.89 KO SE ZGODI  
 

Podobne vsebine: težave pri branju, branje, bralne težave, disleksija, tekoče branje

Cvet, Mateja

Berem z Vidom 2 : z vajami vidnega zaznavanja čez igrive izzive do tekočega branja

Priročnik in delovni zvezek v enem je sistematično nadaljevanje prvega dela Berem z Vidom 1. Ponuja strokovno podprt sistemski okvir, hkrati pa je dovolj enostaven, da ga lahko uporablja prav vsak. Superjunak Vid se bo tokrat najpogosteje družil z otroki prvih dveh triletij osnovne šole. Učinkovito pa bo pomagal tudi otrokom z disleksijo in različnimi primanjkljaji pri branju, ne glede na starost. Strukturno zahtevnejše naloge bodo otroka podprle na poti prehoda od začetne stopnje do tekočega branja. Učinkovito branje je eno najpomembnejših orodij v življenju.

Postavitev: 373.32.016:003 CVET, M. Berem 2   
 

Podobne vsebine: zgodovina, Prekmurje (Slovenija), književnost, umetnost, arhitektura, etnologija, kulturna dediščina

Pregled zgodovine Prekmurja : preteklost Prekmurja od prazgodovine do konca 20. stoletja

Gre za najpomembnejši knjižni projekt v Prekmurju v zadnjih letih in prinaša kar nekaj novosti. Dvema predgovoroma in uvodnemu predstavitvenemu tekstu sledi razdelek Prekmurje od prazgodovinskih dob do konca 20. stoletja, ki ga tvori šest zaključenih preglednih poglavij po osnovnih zgodovinskih obdobjih, med katerimi je zadnje poglavje o Slovenskem Porabju. Prikazali so pregled razvoja prekmursko-slovenske in slovensko-porabske književnosti, književnosti in medijev madžarske skupnosti ter preglede umetnostno-zgodovinskih dosežkov, arhitekture, domače dediščine z ljudskimi običaji ob smrti ter porokah.

Postavitev: II 94(497.4) PREGLED zgodovine Prekmurja  
 

Podobne vsebine: svetovna vojna (1939-1945), Evropa, posledice vojne, zgodovina, politika

Lowe, Keith

Podivjana celina : Evropa po drugi svetovni vojni

Ena redkih zgodovinskih monografij namenjenih laičnemu bralstvu obravnava zapleteno dogajanje v Evropi po drugi svetovni vojni. Obdobje po vojni (1944–49) je avtor preučeval več let. Preštudiral je na tisoče virov (od arhivov in uradnih dokumentov do zgodovinskih monografij, študij, pričevanj, spominov) ter se pogovarjal s številnimi preživelimi iz vse Evrope. Poglobil se je v vse posledice, ki jih je za sabo pustila druga svetovna vojna, uničenje tisočletne kulture in arhitekture ter milijone žrtev. Vsakdo, ki bi res rad razumel Evropo, kot jo poznamo danes, mora najprej razumeti, kaj se je dogajalo v tem ključnem obdobju.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  94(41/49) LOWE, K. Podivjana
   

Podobne vsebine: slovenski izseljenci, Ameriški Slovenci, etnična pripadnost, kulturna identiteta, ZDA, Kanada

Šabec, Nada

Slovene immigrants and their descendants in North America : faces of identity

Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Severni Ameriki: obrazi identitete je monografija, ki jo sestavljata dva med seboj dopolnjujoča se dela. Prvi prikazuje rezultate avtoričinega raziskovanja slovensko-ameriških/kanadskih skupnosti, drugi vsebuje narative izseljencev in njihovih potomcev. Avtorica proučuje jezikovno rabo in jezikovne odnose slovenskih Američanov in Kanadčanov ter odnos med stopnjo ohranitve materinščine in njihovo etnično identiteto. Ugotavlja hiter premik od slovenščine k prevladujoči angleščini v toku generacij, pomembna pa jim je kultura v najširšem pomenu besede (od običajev do občutka pripadnosti). Večina se počuti bolj dvokulturna kot dvojezična; so Američani oz. Kanadčani, a hkrati Slovenci, kar jih navdaja z občutkom ponosa in bogati njihova življenja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  811.163.6 ŠABEC, N. Slovene
 
 
Julij in avgust 2022

Podobne vsebine: pravljice, kulturna zgodovina, literarne zvrsti, literarne študije

Zipes, Jack

Nezadržna moč pravljic: kulturna in družboslovna zgodovina žanra

Priznani strokovnjak za pravljice Jack Zipes predstavlja novo provokativno teorijo, zakaj so pravljice nastale in si jih pripovedujemo. Postale so neizbrisen in neskončno prilagodljiv del vseh jezikovnih kultur na svetu. Na podlagi kognitivne znanosti, evolucijske teorije, antropologije, psihologije, literarne teorije in drugih področij predstavi argumente o tem, kako so pravljice nastale v starodavnih kulturah v obliki pripovedi, kako so se razvijale z razvojem literarne kulture in tiska ter kako se v današnjem času še vedno spreminjajo s prilagajanjem vedno večjemu številu različnih medijev. Ob tem upošteva številne zanimive primere, vključno s pravljicami, ki so jih pripovedovale, zbirale in pisale ženske v devetnajstem stoletju.

Postavitev:  82-93 ZIPES, J. D. Nezadržna  
 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, mentorstvo, študenti, sodelovanje, razred, učenje

Brueggeman, Amanda

Student-centered mentoring : keeping students at the heart of new teachers' learning

Avtorica predstavi strategije mentorstva, ki jih lahko uporabimo v različnih kontekstih ter skozi pogovore z učenci o učenju. Učitelji mentorji naj razvijajo k učencu usmerjen pristop, kjer je le-ta v središču učenja. Opisuje tudi, kako preprečiti izgorelost učiteljev začetnikov, kako oblikovati mentorski program in spletna orodja za pomoč pri usposabljanju mentorjev.

Postavitev: II 371.2 BRUEGGEMAN, A. Student-centered  
 

Podobne vsebine: pouk, učitelji, razred, kurikulum, ocenjevanje, komunikacija, izobraževanje učiteljev

Carden, Catherine

Primary teaching
Pri učenju o poučevanju so praktične izkušnje v razredu zelo pomembne. Ob tem je potrebno razmišljati o lastnem učenju in uspešnosti ter kritično vrednotiti učenje in poučevanje. Knjiga obravnava, kaj žene šole in kaj jim predstavlja izziv, ali je kurikulum res pomemben, kako učitelji obvladujejo vedenje. Študije primerov prikazujejo uporabo vsega tega v vsakdanjem življenju.
Postavitev: 371.3 PRIMARY teaching  
 

Podobne vsebine: e-izobraževanje, aktivno učenje, učenje na daljavo, ocenjevanje

Smith Budhai, Stephanie; Brown Skipwith, Ke'Anna

Best practices in engaging online learners through active and experiential learning strategies

Vodnik je namenjen vsem oblikovalcem navodil in skrbnikom spletnega učenja, ki načrtujejo, razvijajo, poučujejo in vodijo spletne, hibridne in mešane tečaje ter programe. Ti morajo biti  privlačni in interaktivni za učence. Opisuje vključitev izkustvenih učnih pristopov in dejavnosti, vključno s simulacijami, igrifikacijo, integracijo družbenih medijev, projektnim učenjem, učenjem na podlagi scenarijev. Tako si učenci razvijajo komunikacijske veščine, razvijajo reševanje problemov in kritično razmišljanje. Opisane so nove in nastajajoče učne tehnologije virtualne in obogatene resničnosti skupaj z umetno inteligenco.

Postavitev:  371.3 SMITH BUDHAI, S. Best  
 

Podobne vsebine: učenje in poučevanje, angleščina, poučevanje jezikov, poslušanje, pisanje, primeri dobrih praks

Lillge, Danielle

Pursuing social justice in ELA : a framework for negotiating the challenges of teaching

Izzivi se pojavijo, ko si učitelji prizadevajo izvajati socialno pravičen pouk, medtem ko krmarijo po družbeni, razredni in šolski dinamiki. Potrebno je prepoznavanje poti za ustvarjanje pozitivnih izobraževalnih sprememb. Učitelji pokažejo, kako so se soočili z izzivi in jih prepoznali kot priložnosti za sodelovanje z drugimi znotraj nepravičnih sistemov, da bi uveljavili pravičnejše poučevanje. Študije primerov in izkušnje učiteljev kažejo, kako vsebina in šolska kultura vplivata na pogovarjanje v razredu.

Postavitev:  811.111 LILLGE, D. Pursuing  
Podobne vsebine: predšolska vzgoja, teorije učenja, metode poučevanja, razvojna psihologija, razvoj otroka | vzgojitelji

 
Bradbury, Aaron; Swailes, Ruth

Early childhood theories today

Poleg vsem poznane M. Montessori so v knjigi predstavljeni tudi drugi teoretiki in misleci s področja zgodnjega učenja, kot so Bronfenbrenner, Bavolek in Fisher. Opisujejo reflektivno prakso, študije primerov ter sodobne teorije in pristope na področju učenja. Potrebno je povezovanje teorije in prakse, kjer je v središču otrok. Otroku je potrebno omogočiti izpolnjeno otroštvo in ga razviti v veselega in edinstvenega otroka.
 

Postavitev: 373.2 EARLY childhood theories  
 

Podobne vsebine: višje in visokošolsko izobraževanje, pouk, učni proces, razred

Hoidn, Sabine; Klemenčič, Manja

The Routledge international handbook of student-centered learning and teaching in higher education

Premik od učenja in poučevanja osredotočenega na učitelja k učenju in poučevanju osredotočenemu na študente se je v zadnjih desetletjih okrepil v visokošolskem izobraževanju. Knjiga, ki je rezultat sodelovanja 71 raziskovalcev, ponuja izviren, celovit in posodobljen pregled spoznanj in dobrih praks na tem področju.

Postavitev: 378 ROUTLEDGE international   
 

Podobne vsebine: fonologija, slovenščina, poslušanje, prepoznavanje zvokov, zlogi, glasovi

Perčič, Silva; Bukavec, Sonja; Ozbič, Martina

V svetu glasov : vaje fonološkega zavedanja

Dobro razvito in učinkovito fonološko zavedanje je dobro izhodišče za opismenjevanje v osnovni šoli. Vaje v tem priročniku so namenjene predvsem vzgojiteljem in učiteljem. So pripomoček pri delu z vsemi skupinami predšolskih otrok ter z otroki prvega in drugega razreda osnovne šole (pri otrocih s težavami jih lahko uporabljamo tudi kasneje). Nekatere dejavnosti bodo pedagogom poznane že iz prakse, vendar bodo številne izvirno dopolnile vsakodnevno delo. Vse so urejene v celoto, od prvih korakov do najtežjih dejavnosti, od besedne ravni do fonemske.

Postavitev: II 811.163.6 PERČIČ, S. V svetu  
 

Podobne vsebine: branje, otroci, skupno branje, družinsko branje, spodbujanje branja

Marjanovič Umek, Ljubica, Fekonja, Urška; Hacin Beyazoglu, Kaja

Skupno branje odraslih in otrok : otrokov vstop v svet domišljije, čustev, besed in zgodb

Skupno branje z otrokom je popotnica, ki jo otroku podarimo za vse življenje. Malčki, ki jim že v zgodnjem otroštvu beremo, so v šoli in tudi pozneje v življenju uspešnejši. Imajo širši besednjak, bolje razvit govor, so bolj pismeni, miselno prožni, znajo kritično razmišljati in nadzorovati svoja čustva, imajo več domišljije ter lažje razumejo soljudi in svet okrog sebe. Avtorice odgovarjajo na vprašanja: zakaj redno in pogosto brati že dojenčkom, kako brati malčkom, da ohranimo njihovo pozornost, kaj naj jim beremo ter zakaj večkrat isto knjigo. Pomembno je tudi skupno gledanje risank in skupno branje e-knjig, kot tudi glasno branje otrokom, ki že znajo brati. Spoznali bomo, kako in pri kateri starosti otroci zgodbe iz pravljic prenašajo v simbolno igro, pripovedovanje, risanje in pisanje lastnih zgodb.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  028 MARJANOVIČ UMEK Skupno
   

Podobne vsebine: slovenščina, branje, tehnike branja, knjige za disleksike

Rot Vrhovec, Alenka

Juhej, že berem! : bralna knjižica 3

Otrokom olajša korake v svet tekočega branja in branja z razumevanjem. Knjižico odlikujejo izbrana poučna besedila, s katerimi otrok izboljšuje tekočnost branja, natančnost, ritem, hitrost in izraznost. Omogočajo širjenje besedišča in razvoj zmožnosti tvorjenja besedil ter spodbujajo ustvarjalno razmišljanje. Besedila so spodbuda za razvijanje poslušanja, govorjenja, pisanja in iskanja podatkov na medmrežju v spletnem jezikovnem slovarju slovenskega jezika za otroke Franček. Posebna pozornost je namenjena razvijanju branja z razumevanjem in tehnikam branja: širjenju bralnega polja, okulomotoriki in usmerjanju pogleda.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   373.32.016:003 ROT VRHOVEC Juhej
 
 
Junij 2022

Podobne vsebine: jeziki, predšolska vzgoja, kompetence, poučevanje, vzgojitelji, zgodnje poučevanje

Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju

Monografija pod uredništvom A. Lipavic Oštir in K. Pižorn skozi perspektive različnih akterjev in analizo dejavnikov ter elementov pouka osvetljuje razvijanje razno- in večjezičnosti v predšolskem obdobju.
Prinaša analizo dela v vrtcu, analizo večjezičnih slikanic, oris možnosti razvijanja večjezičnosti, kompetence za poučevanje tujih jezikov v predšolskem obdobju, stališča in izkušnje vzgojiteljic do zgodnjega učenja tujih jezikov in večjezičnosti. Opisuje doživljanje pouka tujih jezikov pri samih otrocih, poglede staršev na učenje jezikov ter delo na področju tujih jezikov z otroki priseljenci. Avtorji želijo  pokazati, da je potrebna sprememba kurikula za vrtce in uvedba obveznega učenja tujih jezikov. To utemeljujejo analize in raziskave s stališča različnih ciljnih skupin ter pozicioniranost v širši kontekst jezikovne politike Evropske unije.

Dostopno na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/687

   

Podobne vsebine: matematika, simetrija, grafične metode, avtomorfizem grafa, simetrični grafi

 

T. Dobson, A. Malnič in D. Marušič ponujajo temeljito obravnavo simetrije grafov, ki je del algebraične teorije grafov. Ukvarjajo se s preučevanjem visoko simetričnih grafov (zlasti vozliščno-tranzitivnih grafov) in drugimi kombinatoričnimi strukturami. Začnejo z osnovami, nato pa predstavijo glavne probleme stroke ter raziskovalne teme, da bi spodbudili podrobno obravnavo posameznih tem, ki sledijo. S številnimi primeri in več kot 450 vajami je učbenik bistven za podiplomske študente in ostale, ki jih zanima to področje.

Dostopno na https://www.cambridge.org/core/books/symmetry-in-graphs/FD4C097F2EC0F7D749AE19DF3055C9C9

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 51 DOBSON, E. Symmetry

 

Podobne vsebine: nevrolingvistika, psihologija, možgani, jezik, pismenost, jezikovne motnje

Baggio, Giosué

Neurolinguistics
Avtor podaja osnove nevrolingvistike, ki zajema jezikovno obdelavo, usvajanje jezika, pismenost, jezikovne ter govorne motnje. Opisuje anatomske strukture (mreže nevronov v možganih) in fiziološke procese (načine, kako so ta omrežja aktivna), ki ljudem omogočajo učenje in uporabo enega ali več jezikov. Naslanja se na nevroznanost, jezikoslovje (teoretično jezikoslovje) in druge discipline. Predstavi odkritja Paula Broce, Carla Wernickeja, Noama Chomskega in drugih.
Postavitev:  81 BAGGIO, G. Neurolinguistics  
 

Podobne vsebine: Informacijsko-komunikacijska tehnologija, digitalno opismenjevanje, razredni pouk, računalništvo, internet

Digitalček : digitalno opismenjevanje v 1. triletju OŠ : priročnik učiteljev za učitelje

Praktični priročnik za digitalno opismenjevanje v 1. triletju vsebuje priprave z učnimi listi za izvedbo učnih ur. Temelji na smernicah EU in vključuje standarde znanja, primerne starosti otrok v prvih treh razredih osnovne šole. V njem so učni cilji za 1., 2. in 3. razred ter znanja in pojmi, ki naj bi jih učenci usvojili v vsakem razredu: poznavanje računalnika kot naprave, osnovne veščine, uporabnost računalnikov, internet, varnost na internetu in avtorske pravice. Priročnik omogoča individualizacijo in diferenciacijo, saj vsebuje naloge različnih zahtevnosti, ki so prilagojene otrokovim zmožnostim in posebnostim.

Postavitev:  II 004 DIGITALČEK  
 
 

Podobne vsebine: matematika, učenje in poučevanje, didaktika matematike, učne metode, učenci s posebnimi potrebami, nadarjeni

Van de Walle, John A.; Karp, Karen S.; Bay-Williams, Jennifer M.

Elementary and middle school mathematics : teaching developmentally

Predstavi, kako se otroci učijo matematike, bodočim učiteljem pa pokaže najučinkovitejše metode poučevanja matematike s pomočjo praktičnih problemov. Ob raznih aktivnostih si učitelji izboljšajo svoje znanje matematike ter se naučijo praktične probleme vključiti v pouk. Seznanijo se z najnovejšimi raziskavami in tehnologijami za poučevanje, matematičnimi koncepti ter poučevanjem nadarjenih in oseb s posebnimi potrebami.
 

Postavitev:  II 51 VAN de Walle, J. Elementary  
Podobne vsebine: slikarstvo; simbolizem, likovna umetnost, analiza slik, simboli

 

Barbe-Gall, Françoise

How to understand a painting : decoding symbols in art

Z izbiro desetih simbolov iz naravnega sveta (sonce, školjka, ptica) in desetih umetnih simbolov (okno, knjiga, ogledalo) avtorica osvetljuje, kako so bili ti uporabljeni in so se razvijali v umetnosti od petnajstega do enaindvajsetega stoletja preko oseminšestdesetih živih primerov. Ponavljajoči se, poznani motivi iz preteklosti so današnjemu občinstvu večinoma postali skrivnostni. Občinstvo mora prepoznati vse majhne stvari, ki se lahko zdijo nepomembne podrobnosti. Cvet, odsev v ogledalu ali ptica v letu skoraj vedno pomenijo več, kot se zdi na prvi pogled. Vsako delo uporablja jezik simbolov na izviren in pomenljiv način. Avtorica opisuje, kako se gledalci odzivajo na slike.

Postavitev:  75 BARBE-GALL, F. How  
 

Podobne vsebine: muzeji, Slovenija, muzealstvo, slovenske galerije, galeristika

Kojc, Špela, Hakl Saje, Maja, Berberih-Slana, Aleksandra

Po stopinjah dediščine : vodnik po slovenskih muzejih in galerijah = In the footsteps of heritage : a guide to Slovenian museums and galleries

Bogato kulturno dediščino lahko odkrivamo na vsakem koraku. Krajši vodnik po slovenskih muzejih in galerijah jih predstavi devetinštirideset. V njih najdemo najstarejše glasbilo, leseno kolo na svetu, zapuščine Keltov, Rimljanov ter številnih plemiških družin, dela vrhunskih umetnikov in zgodb preprostega človeka. Muzeji in galerije so predstavljeni po regijah. Vodnik  nudi tudi informacije o tem, kje se lahko okrepčate, kupite spominek in še kaj. S QR kodo pridete neposredno na spletno stran posameznega muzeja oz. galerije.

Postavitev:  069 KOJC, Š. Po stopinjah   
 

Podobne vsebine: demenca, slikanice, izguba spomin, empatija, stari starši in vnuki, igra, otroci

Gorečan, Katja

Gozd spomina

Projekt Gozd spomina je nastal v sodelovanju študentov magistrskega študija pomoči z umetnostjo PEF in Srednje oblikovne šole v Ljubljani. V slikanici se avtorica spoprijema s problematiko demence. Demenca v zgodbi nastopi kot senca pri Lizinem potovanju z dedkom skozi gozd. Gozd v zgodbi predstavlja prostor, ki izraža dedkovo psihološko stanje in dobi vlogo projekcije. Po fazi nevednosti in izgubljenosti Liza sprejme situacijo kot del življenja, brez da bi se umaknila, zbežala, skrila ali karkoli potlačila. Pri tem ji pomaga drevo, ki naj bi, po izročilu prednikov, bilo zdravilno za vse bolezni in probleme tega sveta.

Postavitev:  II 821.163.6 GOREČAN, K. Gozd  
 

Podobne vsebine: zgodovina, Ukrajina, evropska zgodovina, svetovna vojna, neodvisnost

Plokhy, Serhii

Vrata Evrope : zgodovina Ukrajine

Delo uglednega ukrajinskega zgodovinarja in profesorja zgodovine Ukrajine velja za natančno zgodovino te največje in najmanj poznane evropske države vse od antike do današnjih dni. Popotovanje začne že v 5. stoletju pr. n. š., raziskuje izvor Slovanov in se pomika k preostalim fazam v razvoju Ukrajine, ki je večkrat padla pod oblast raznolikih političnih entitet: tu najdemo denimo Vikinge, Bizantinsko cesarstvo, Mongole, Rusko carstvo, Sovjetsko zvezo, kar je nenazadnje pripeljalo do neodvisne in samostojne državne ureditve. Geografski položaj je poskrbel, da so jo v vseh teh letih zaznamovali in sooblikovali številni vzhodni kot tudi zahodni imperiji, sama pa je postala svojevrstno stičišče kultur in religij. Za razumevanja njenega položaja je nujno potrebno poznavanje njene preteklosti.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  94(41/49) PLOKHY, S. Vrata
   

Podobne vsebine: pesmi, uporništvo, rap, grafiti, slovensko pesništvo

H2SO4 : zbirka slovenske uporniške poezije

I. Saksida je zbral 35 pesmi slovenske uporniške poezije. Pridružila se mu je ena najbolj prepoznavnih ustvarjalk na slovenski hiphop sceni Masayah, ki je avtorica več kot 40 odmevnih in družbenokritičnih raperskih skladb, ki je za knjigo prispevala osem svojih besedil, skupaj s Hyjujem pa sta ustvarila izvirne glasbene interpretacije izbranih uporniških pesmi. Knjiga tako povezuje svet poezije in svet urbane kulture mladih, ki jo navdušuje vse od klasičnega rapa do trapa. Pomemben del knjige so tudi spremni zapisi, komentarji in spomini, v katerih 34 različnih bralcev komentira izhodiščna besedila. Med njimi najdemo številna imena, ki izstopajo na področjih glasbe, gledališča, literature, gospodarstva, filozofije, novinarstva in še kje. V njej mrgoli grafitov, fotografij, QR kod, čačk, pack, komentarjev, risbic, nekateri deli tekstov pa so podčrtani ali obkroženi.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  821.163.6 H2SO4
 
 
Maj 2022

Podobne vsebine: didaktika, visoko šolstvo, pouk, učitelji, znanjekompetence

Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo. Sodobni didaktični pristopi v visokem šolstvu

Druga monografija Projekta INOVUP (Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu) s področja visokošolskih didaktik v desetih znanstvenih prispevkih enajstih različnih avtorjev daje vpogled v nova znanja, kompetence in spremembe na področju učenja in poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Želi prispevati k boljši sistemski odprtosti visokošolskega sistema ter omogočiti študentom vpogled v tista znanja, kompetence in spretnosti, ki so pomembne za njihovo uspešno vključevanje v družbo in na trg dela. Ponuja spekter najnovejših inovativnih pristopov, ki služijo za razmislek in/ali vpeljavo sodobnih didaktičnih pristopov v vzgojno-izobraževalni proces z vidika posameznih specialnih didaktik.

Dostopno na https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Devjak.pdf

   

Podobne vsebine: likovna umetnost, visoko šolstvo, didaktika, umetnost, inovativno učenje in poučevanje

Innovative learning and teaching for quality careers of graduates and excellent higher education: arts didactics in higher education
 

Monografija iz projekta INOVUP se ukvarja z različnimi pedagoškimi pristopi in znanji pri poučevanju likovne umetnosti. U. Podobnik in J. Selan poudarjata, da bodoči učitelji likovne umetnosti potrebujejo ustrezna znanja s področja likovnih vsebin. Neposredne izkušnje s področja likovnega ustvarjanja, načrtovanja in poučevanja likovnih vsebin pomembno prispevajo k razvoju lastnega likovnega izražanja in posledično k resnejšemu premisleku o vsebini in organizaciji likovne dejavnosti v praksi. R. Potočnik in T. Tacol poudarita pomen zavedanja univerzitetnih učiteljev, da posebno pozornost namenijo recepciji umetnosti. Pri načrtovanju umetniških dejavnosti je treba spodbujati oblikovanje vrednot, odprtost za umetniške izkušnje ter čustva, ki jih ob tem doživljajo.

Dostopno na https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/INOVUP_Potocnik.pdf

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Podobne vsebine: učne težave, otroci s posebnimi potrebami, učenje, kognitivne strategije, specifične učne težave

Essentials of specific learning disability identification
Predstavljena so najnovejša spoznanja in prakse o ocenjevanju, prepoznavanju ter posredovanju pri specifičnih učnih težavah in motnjah, kot so disleksija, diskalkulija, disgrafija in druge. S praktičnimi nasveti, ki jih je mogoče takoj uporabiti, ponuja pomembne informacije za strokovnjake, ki delajo z otroki in mladostniki. Vsebuje tudi napotke za delo pri neverbalnih učnih motnjah. Zgodnje prepoznavanje in ustrezna pomoč lahko dvigneta kakovost otrokovega življenja in vplivata tudi na sam učni uspeh.
Postavitev:  376.1 ESSENTIALS of specific  
 

Podobne vsebine: govorna terapija, govorne motnje, otroci s posebnimi potrebami, fonologija, glas

Interventions for speech sound disorders in children

Izčrpna analiza opisuje 21 intervencij za posredovanje pri motnjah govora pri otrocih. Skupina mednarodnih strokovnjakov predstavlja najnovejše raziskave, nove intervencije ter navodila za izbiro intervencij. Vsebuje povezave do posodobljenih video posnetkov, ki prikazujejo intervencije v praksi. Za vsako bodo bralci dobili jasno razlago, temeljite napotke za izvajanje, spremljanje napredka in uporabo intervencije pri otrocih iz kulturno in jezikovno različnih okolij.

Postavitev: 376.1-056.264 INTERVENTIONS for speech/2nd.  
 
 

Podobne vsebine: Igre, rekreacija na prostem, otroci, razvoj otroka, gozdna pedagogika

Hanscom, Angela J.

Balanced and barefoot: how unrestricted outdoor play makes for strong, confident, and capable children

Današnji otroci so popolnoma sprejeli sedeči način življenja pred televizijo, video igrami in računalniškimi zasloni. Študije vedno bolj kažejo, da otroci potrebujejo igro na prostem, da bi razvili svoje senzorične, motorične in izvršilne funkcije. Pomanjkanje gibanja vodi do številnih zdravstvenih in kognitivnih težav, kot so motnja pomanjkanja pozornosti/hiperaktivnosti (ADHD), težave z regulacijo čustev in senzorično obdelavo ter agresivnosti tako v šoli kot drugače. Avtorica opisuje, kako sta igra na prostem in svoboda gibanja ključnega pomena za otrokov kognitivni razvoj in rast. Ponuja mnogo zabavnih in privlačnih načinov, da otroci odrastejo v zdrave, uravnotežene in odporne odrasle osebe.

Postavitev:  373.32.016:50 HANSCOM, A. J. Balanced  
Podobne vsebine: otroci, računalniki, pouk na daljavo, informacijska tehnologija, vzgoja

 

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih : priročnik za strokovnjake

V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo odstopanja že zgodaj v razvoju. Skupaj s strokovnjaki z drugih področij so pripravili prve nacionalne smernice. Nastale so na podlagi izsledkov raziskav in konsenza številnih strokovnjakov ter po zgledih smernic iz tujine. Namenjene so vsem strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujemo z otroki in mladostniki tako v vzgoji, izobraževanju, zdravstvu ali drugih strokovnih službah.

Dostopno tudi na https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni

Postavitev:  37.018 SMERNICE za uporabo  
 

Podobne vsebine: matere, zaposlitev, staranje, družina, Evropa, starši, delo, ženske

Working women in the sandwich generation : theories, tools and recommendations for supporting women's working lives

Knjiga predstavi jasnejši pogled na to, kako lahko odločevalci podpirajo ženske iz tako imenovane »sendvič generacije«, ki skrbijo tako za otroke kot za starejše. Te pogosteje kot moški skrbijo za svoje ostarele sorodnike skupaj z lastnimi otroki ali vnuki. Predstavljajo vse večjo ranljivo skupino na trgu dela z večjim tveganjem diskriminacije, konfliktov med delom in družino, izgorelosti, umikom s trga dela in brezposelnosti. Dobimo pogled tudi na to, kako podpreti to skupino tako zdaj kot v prihodnosti. Raziskave osvetljujejo razmere na Poljskem, Finskem in Flandriji. Podajo priporočila za odločevalce, ki se ukvarjajo s tem področjem. Knjiga je na voljo tudi preko odprtega dostopa.

Postavitev: 330 WORKING women   

Podobne vsebine: arhitekturno risanje, risarske tehnike, risba s svinčnikom, senčenje, kompozicija

Guptill, Arthur Leighton

Rendering in pen and ink

Knjiga Arthurja L. Guptilla je dolgo veljala za najbolj obsežno knjigo, objavljeno na temo risanja s črnilom. Zasnovana je, da razveseli in pouči vsakogar, ki riše s peresom in črnilom, od profesionalnega umetnika do amaterja. Posebej zanimiva je za arhitekte, notranje oblikovalce, krajinske arhitekte, industrijske oblikovalce ter ilustratorje. Vključuje pregled materialov in orodij upodabljanja, rokovanje s peresom, vrste orisov in njihovo uporabo, risanje predmetov v svetlobi in senci, osnovna načela kompozicije, uporabo fotografij, študij dela znanih umetnikov, skiciranje na kraju samem, risanje arhitekturnih detajlov in še mnogo stvari. Knjiga je ilustrirana z več kot 300 risbami.

Postavitev: II 73/74 GUPTILL, A. L. Rendering  
 

Podobne vsebine: matematika, slikanice, mladinska dela, število nič

70 češenj: matematična slikanica

Slikanica otroka preko zgodbe vodi v svet matematike. Gre torej za didaktični pripomoček, preko katerega realiziramo določene matematične cilje. V tem primeru se cilji navezujejo na vlogo števila nič: število nič kot moč prazne množice, kot nevtralni element za seštevanje in odštevanje, kot število, ki je manjše od vseh naravnih števil ter kot števka v zapisu mestne vrednosti. Otrok se ob branju zgodbe sreča z vsemi naštetimi vidiki preko življenjskih situacij, v katerih glavna protagonistka Anička doživlja vedno nova razočaranja, saj jo drugi obravnavajo kot število brez vrednosti. Nazadnje odkrije, da ni brez vrednosti, saj združena s svojimi prijateljicami, ki predstavljajo števila 1, 3 in 7, odigra pomembno vlogo pri povečanju vrednosti števila. Zgodba ima tudi vzgojno funkcijo, saj ozavešča, da je vsak posameznik pomemben in prispeva svoj delež k skupnosti.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 821.163.6 SEDEMDESET češenj
   

Podobne vsebine: opraševanje, opraševalci, čebele, čmrlji, metulji, sonaravni vrt

Bole, Petra; Esenko, Ivan; Šalehar, Andrej

Svet opraševalcev

Avtorji predstavijo zanimiv in raznolik svet opraševalcev ter medsebojne odnose med opraševalci in rastlinami, ki jih ti oprašujejo. V sodobnem času se zanimanje za čebele povečuje, ne samo zaradi njihovega pomena pri opraševanju rastlin, temveč zaradi vse večjega zavedanja o njihovi ogroženosti. Opraševalke niso samo medonosne čebele, nepogrešljive so tudi druge žuželke, čmrlji, čebele samotarke, metulji in naključni obiskovalci cvetov, ki so prav tako dobile mesto v knjigi. Opisujejo, zakaj je prihodnost našega planeta bistveno odvisna od opraševalcev in kakšna je naša odgovornost pri njihovem ohranjanju.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 59 BOLE , P. Svet
 
 
April 2022

Podobne vsebine: šola v naravi, osnovne šole, učenje v naravirazredni pouk

Pouk na prostem : priročnik za učiteljice in učitelje na razredni stopnji

Številne raziskave govorijo o pozitivnih učinkih pouka na prostem na znanje, učenje in počutje učencev, pa tudi na šole kot skupnosti. Pouk na svežem zraku izboljša učne dosežke, poveča motivacijo, izboljša fizično in mentalno zdravje, poveča koordinacijo, ravnotežje in ročne spretnosti ter omogoča socialni razvoj učencev. Priročnik je razdeljen v šest zvezkov, združenih v mapi: pouk na prostem, okolje, jezik in sporazumevanje, matematika, igra na prostem, umetnost. Dejavnosti so zasnovane tako, da spodbujajo vrstniško sodelovanje, gibanje in igro. Učenec razvija znanja in veščine z izkušnjami v neposrednem okolju. Priloženi so učni listi, kartice z izzivi ter orodja za samovrednotenje.

Postavitev: II 371.3 POUK na prostem  

Podobne vsebine: učenci, pedagoška psihologija, šole, moteče vedenje, šolski razredi, medosebni odnosi

Barborič Vesel, Darja

Vija vaja ven : o motečem vedenju v šoli
 

Vsak učitelj se je bržkone že srečal z vedenjsko problematičnimi in motečimi učenci. Čeprav takšno vedenje ni novodoben pojav, je dandanes v porastu. Bolj kot kdaj koli prej je pomembno, da učitelj motečega vedenja ne zna le prepoznati, temveč da razume tudi njegove vzroke in nanj primerno odreagira. Priročnik nas popelje čez teorijo nastanka  in prakso ravnanja, ko v razredu nastopi neželeno vedenje, hkrati pa z izborom iskrivih kolumn in zapisov izpovedi učiteljev, učencev ter staršev poskrbi za večplastno razumevanje in lažje spoprijemanje z realnostjo motečega vedenja v šoli.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  37.015.3 BARBORIČ Vesel Vija vaja

Podobne vsebine: angleščina, osnovnošolsko izobraževanje, učenje in poučevanje, Jeziki, poučevanje tujega jezika, izobraževanje učiteljev

Shin, Joan Kang; Savić, Vera; Machida, Tomohisa

The 6 principles for exemplary teaching of English learners : young learners in a multilingual world
Knjiga obravnava poučevanje angleščine kot tujega jezika otrok starih od 2 do 12 let. Opisanih je 6 načel poučevanja, ki imajo štiri glavne podlage: upoštevanje otrok, angleščina kot globalni jezik, integracija večpismenosti ter zavezanost večjezičnemu svetu. Načela, ki so prikazana v obliki praktičnih primerov, bodo učiteljem pomagala izboljšati poučevanje in ocenjevanje pridobljenega znanja.
Postavitev:  811.111 SHIN, J. K. 6 principles  
 

Podobne vsebine: psihoterapija, posttravmatska stresna motnja, svetovanje, terapevti, empatija

Rothschild, Babette; Rand, Marjorie

Help for the helper : the psychophysiology of compassion fatigue and vicarious trauma

Izgorelost terapevta je pereč problem, ki lahko ogrozi dobro počutje terapevta. Skrb zase je mogoča le, kadar si lahko sam aktivno pomaga. Avtorici preučujeta literaturo iz nevrobiologije, socialne psihologije ter psihologije človeka, da bi pojasnila, kako terapevti trpijo zaradi preveč empatije do svojih strank, nato pa predstavita strategije za spopadanje z izgorelostjo in stresom.

Postavitev:  159.96 ROTHSCHILD, B. Help  
 
 

Podobne vsebine: starševstvo, Montessorijeva učna metoda, dojenčki, družina, otrokov razvoj

Davies, Simone

The Montessori baby : a parent's guide to nurturing your baby with love, respect, and understanding

To je vodnik za vzgojo in  nego otroka od rojstva do prvega leta starosti po Montessori načelih. Ta vidijo otroka kot posameznika, sposobnega raziskovanja. Dolgo časa je veljalo, da so dojenčki nebogljeni, v bistvu pa se zelo veliko naučijo v nekaj mesecih. Opisuje privajanje otroka na dom in vsakodnevno rutino, gibalne in govorne aktivnosti za dojenčke ter pripravo na starševstvo, da bi starši postali bolj čuječi.

Postavitev:  371.481 DAVIES, S. Montessori baby  
Podobne vsebine: Inkluzivna vzgoja in izobraževanje, otroci s posebnimi potrebami, vzgojitelji, zgodnje učenje, sodelovanje s starši, timsko delo, otroška igraMurphy, Kerry

A guide to SEND in the early years : supporting children with special educational needs and disabilities.

Knjiga bo koristila predšolskim vzgojiteljem pri njihovem delu z otroki s posebnimi potrebami na področju inkluzivne vzgoje in izobraževanja. Opisuje, kako skrbeti za te otroke, zgodnje učenje, oblikovanje aktivnosti, opazovanje otrok, timsko delo ter kako komunicirati z njihovimi starši oz. skrbniki.

Postavitev:  376.1 MURPHY, K. Guide  
 

Podobne vsebine: Rosenshine, Barak, vzgoja in izobraževanje, učenje in poučevanje, kognitivna znanost, znanstveno raziskovanje

Sherrington, Tom
 
Rosenshine's principles in action

Načela poučevanja Baraka Rosenshina so splošno priznana zaradi svoje jasnosti in preprostosti. Opisujejo, kako jih vključiti v vsakodnevno delo v razredu. Pomagala bodo tudi učiteljem, ki se želijo seznaniti s kognitivno znanostjo. V knjigi najdemo tudi njegovo delo Principles of Instruction (2010), kjer je opisano, kako teorijo povezati s prakso.

Postavitev:  371.2 SHERRINGTON, T. Rosenshine's   

Podobne vsebine: dvoživke, opazovanje, živalstvo, žabe, močeradi, pupki, človeška ribica, močeril

Bajd, Barbara

Moje prve dvoživke : preprost določevalni ključ

Dvoživke so vretenčarji, katerih življenje je vezano na vodo in kopno, zato jih tako tudi imenujemo. Namen knjige je prepoznavanje različnih vrst dvoživk ter glavnih razlik med skupinami dvoživk. Poznanih je več kot 8000 vrst dvoživk. Največ različnih vrst živi v tropskih in subtropskih predelih, predvsem v tropskem deževnem gozdu. V knjigi je opisanih 19 domorodnih vrst dvoživk, ki živijo v Sloveniji.

Postavitev:  59 BAJD, B. Moje  
 

Podobne vsebine: zgodbe, vsakdanje življenje

Rodari, Gianni
 
Od tu in tam : pravljični cvetnik

Najnovejša knjiga prevodov slavnega italijanskega avtorja, ki je zapustil obsežen opus mladinske književnosti, pretkane z inteligentno romansko hudomušnostjo in humornostjo, v katero vstopajo motivi in teme iz vsakdanjega življenja. Zbranih je 34 Rodarijevih zgodb in pesmi, 26 jih je za to priložnost sveže prevedel Miran Košuta.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 821 RODARI, G. Od tu
   

Podobne vsebine: izleti, Slovenija, turistični vodniki (knjige), planinski vodniki, pohodništvo

Brglez, Franjo

Kekčevi izleti : 50 družinskih potepov po hribih in dolinah

Vodnik prinaša 50 lahkih in malo manj lahkih družinskih enodnevnih izletov po najlepših planinah Slovenije s čudovitimi razgledi, prelepimi stezicami, žuborečimi potoki in veliko dobre volje. Enodnevni izleti po vsej Sloveniji in malce še v zamejstvo so primerni za vse starosti in okuse.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  796.5 BRGLEZ, F. Kekčevi
 
 
Marec 2022

Podobne vsebine: umetnostna terapija, ples, glasba, otroci, osebe s posebnimi potrebami

Pomoč z umetnostjo z ranljivimi posamezniki in skupinami
 

Znanstvena monografija daje vpogled v subtilno naravo procesa, znotraj katerega raziskujemo dobrobit umetnosti v različnih socialnih okoljih. Predstavlja šest znanstvenih prispevkov desetih avtorjev. Prispevki so med seboj različni, razporejeni pa so glede na starost oseb, vključenih v raziskave. Obravnavajo različna področja pomoči z umetnostjo ter ustvarjalni pristop z glasbo, s plesno-gibalno in z likovno dejavnostjo vse od predšolskega, šolskega do odraslega obdobja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  615.851 POMOČ z umetnostjo

 

Podobne vsebine: naravoslovje, učenje in poučevanje, naravoslovna pismenost, matematika

 
 

 

Jeram, Ksenja

Iz malega raste veliko : čustveno opismenjevanje vzgojiteljev kot temelj čustvenega opismenjevanja otrok : priročnik za vzgojitelje in tiste, ki delajo z njimi
Priročnik nagovarja vzgojitelje, da načrtujejo dejavnosti, ki spodbujajo čustveno socialni razvoj otrok in sprotno evalvacijo. Del evalvacije je samorefleksija, ki vsebuje premislek, kako in zakaj nekaj delamo ter kako se ob tem odzivajo otroci. Poklici, ki vključujejo delo z ljudmi, zahtevajo soočenje s samim sabo. Potrebno je razmisliti o sebi (kaj čutim, kakšna oseba sem in kaj si želim spremeniti).
Postavitev:  II 373.2 JERAM, K. Iz malega  
 

Podobne vsebine: tehnologija, vzgoja in izobraževanje, poučevanje matematike, umetnostna vzgoja

Blannin, Joanne

Beginning teaching with digital technology
V zdajšnjem času se pričakuje, da bodo učitelji uporabljali digitalno tehnologijo za poučevanje. Kako jo lahko učinkovito uporabijo v osnovni in srednji šoli s poudarkom na pismenosti, matematiki, naravoslovju, znanosti, tehniki ter umetnosti, bomo spoznali v pričujoči knjigi. Pogledali bomo, katere informacijske vire uporabiti, varnostni ter etični vidike uporabe, računalniško kodiranje v razredu ter primere dobrih praks. Knjiga je namenjena bodočim učiteljem.
Postavitev: 004 BLANNIN, J. Beginning  
 

Podobne vsebine: pripovedovanje zgodb, psihoterapija, Covid-19

The Routledge international handbook of therapeutic stories and storytelling

Raziskuje zgodbe z izobraževalnega, skupnostnega, socialnega, zdravstvenega, terapevtskega vidika upoštevajoč vrsto raznolikih družbenih in kulturnih pogledov, v katerih se terapevtske zgodbe uporabljajo in so nastale s strani pripovednikov, umetnikov, terapevtov in raziskovalcev z vsega sveta. Avtorji raziskujejo pripovedovanje zgodb kot odziv na pandemijo Covid-19. V knjigi je tudi mednarodna antologija zgodb.

Postavitev: 615.851 ROUTLEDGE international  
 


Podobne vsebine: nevroznanosti, možgani, zgodovina, srce, evolucija

Cobb, Matthew

The idea of the brain : a history

To je široko potovanje od starodavnih korenin nevrologije do najbolj osupljivih nedavnih raziskav ter zgodba o prizadevanju za razumevanje človeških možganov. Najnovejše teorije nam omogočajo, da ustvarimo umetne spomine v možganih miške, zgradimo programe umetne inteligence, ki so sposobni izjemnih kognitivnih podvigov in še mnogo stvari.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev: 61 COBB, M. Idea
   

Podobne vsebine: kvantna teorija

Bilban, Tina

Čudni kvantni svet

Znanstvena monografija o kvantni mehaniki se predmeta svoje obravnave loti tako postopoma, sistematično in jasno, da vsekakor nagovarja tudi širšo javnost, ki se zanima za znanost, še posebej za naravoslovje in filozofijo. Osem poglavij spremljajo mini stripi Izarja Lunačka, ki z inteligentnim humorjem poskrbijo za zabavne predahe od osredotočenega branja. Predstavi nenavadne rezultate kvantnih poskusov in znanstvene opise kvantnega sveta in ob tem razloži tudi vse manj znane pojme.

Postavitev: 53 BILBAN, T. Čudni   
 

Podobne vsebine: vrtovi, osnovnošolsko izobraževanje, načrtovanje, vrtnarstvo, vzgoja, izobraževanje

 

 

Slabe, Anamarija

Šolski ekovrtovi : vodnik za načrtovanje in učno rabo

Vrt v šoli ali vrtcu otrokom omogoča radost, saj spremljajo življenjske procese in jih doživljajo z vsemi čutili. Program Šolski ekovrtovi se je začel izvajati leta 2011. Šolski vrt predstavlja učni in vzgojni pripomoček. Povežemo ga z globalnim učenjem, katerega cilj je soustvarjanje mirnejšega, trajnostnega sveta. Vodnik opisuje elemente šolskega ekovrta, njegovo vzdrževanje s poudarkom na ekološkem vrtnarjenju, hrani in prehrani.

Postavitev: II 373.32.016:50 SLABE, A. Šolski  
 

Podobne vsebine: prave jegulje, kulturna zgodovina, ribolov, spomini, ribe, simbolika

Svensson, Patrik

Evangelij po jeguljah : čudovito potovanje najskrivnostnejše ribe na svetu

Kako dobro je mogoče spoznati jeguljo? Od kod izvirajo in kam potujejo ter kaj jih vodi na dolgi poti domov? V svoji pripovedi avtor odpira temeljna življenjska vprašanja o življenju in usodi človeštva. V sveži in zaneseni pripovedi nas vodi skozi zanimive podrobnosti iz življenja jegulj ter nas povabi, da prisluhnemo intimnim pogovorom med njimi. Je navdihujoča zgodba o ljubezni, o odnosu med sinom in očetom, o usodi človeštva in o neukrotljivi naravi rečne jegulje, ki jo neznana sila vodi na drug konec sveta.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  59 SVENSSON, P. Evangelij
   

Podobne vsebine: Freud, Sigmund, biografije, psihoanaliza

Sheppard, Ruth

Freud: znanstvenik in rojstvo psihoanalize
Sigmund Freud, avstrijski psiholog in nevrolog ter utemeljitelj psihoanalitične šole, je s svojimi ugotovitvami pomenil prelomnico na področju znanstvenih dognanj o duševnosti, vlogi nezavednega in razvojnih fazah človeške osebnosti. V izjemno zanimivi biografiji boste ob raznolikem slikovnem gradivu sledili njegovim prelomnim odkritjem, življenjski in družinski poti. S svojimi spoznanji in ugotovitvami je postal sopomenka za psihoterapevtski proces razkrivanja simbolnih pomenov in blagodejnega celjenja duševnih ran iz otroštva. Njegova metoda asociacij in interpretacija sanj sta postali v sodobnih psihoanalitičnih študijah ključni del zdravljenja in razumevanja človeškega uma.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  929 SHEPPARD, R. Freud
 
 

Podobne vsebine: pravljice, Bambi, srnjački, jeleni, gozdne živali

Salten, Felix

The original Bambi : the story of a life in the forest
To je lepo ilustriran prevod, ki z očarljivimi risbami nagrajene umetnice Alenke Sottler, ujame pomen zgodbe slavnega romana Felixa Saltena Bambi. Literarna klasika zgodbo predstavlja tako, kot je bila mišljena. Desetletja je bralčevo podobo Bambija oblikoval film W. Disneyja (1942) – idealiziran pogled na jelenčka, ki predstavlja nedolžnost narave – ki je temeljil na angleškem prevodu romana avstrijskega judovskega pisatelja Felixa Saltena iz leta 1928. Saltenova zgodba, ki je bila prvotno objavljena leta 1923, je bolj mračna od priredb, ki so ji sledile. Življenje v gozdu je nevarno in negotovo, Bambi pa se nauči pomembnih lekcij o preživetju, ko raste in postane močan, junaški jelen.
Postavitev: 821.112.2 SALTEN, F. Original
 
   
 
 
   
Februar 2022

Podobne vsebine: avtonomija, umetna inteligenca, metakognicija

Strle, Toma; Markič, Olga

O odločanju in osebni avtonomiji
 

Avtorja T. Strle in O. Markič razmišljata o sodobnih znanstvenih razumevanjih in načinih raziskovanja odločanja v povezavi z vprašanjem osebne avtonomije. Avtonomije in njenega udejanjanja ni težko spodkopati, zato moramo v sodobnem svetu polnem izbir, namernih spreminjaj okolij odločanja in manipulacij vedenja paziti, da je ne izgubimo. Avtorja opisujeta tudi vlogo metakognicije v odločanju, umetno inteligenco ter algokracijo.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  16 STRLE, T. O odločanju

 

Podobne vsebine: naravoslovje, učenje in poučevanje, naravoslovna pismenost, matematika

 
 

 

Blandford, Millie

Literacy in the science classroom
Za globlje razumevanje znanstvenih konceptov in izvedbo različnimi znanstvenimi procesov morajo učenci razviti bistvene veščine, ki jim omogočajo branje, pisanje, poslušanje in razpravljanje o znanstvenih besedilih. To naredimo z različnimi zabavnimi, zanimivimi dejavnostmi in igrami za izboljšanje pismenosti na področju znanosti.
Postavitev:  II 5 BLANDFORD, M. Literacy  
 

Podobne vsebine: matematika, geometrija, reševanje problemov

Posamentier, Alfred S.

Geometry in our three-dimensional world
Knjiga predstavlja izčrpen pregled različnih vidikov tridimenzionalne geometrije, ki jih lahko izkusimo vsak dan. Zajema psihologijo zaznavanja prostora, principe 3D modeliranja in tiska, izume renesančnih umetnikov, umetnost origamija, poliedrske oblike, teorije vozlov, problem optimalnega pakiranja, kartografije do geometrije sončnih in luninih mrkov. Ponuja več kot 420 barvnih ilustracij, ki podpirajo razlage ter različne grafične predstavitve.
Postavitev:   514 POSAMENTIER Geometry  
 

Podobne vsebine: analitična psihologija, psihoanaliza, psihopatologija, teoretska psihoanaliza

Franz, Marie-Louise von
 
Puer aeternus

Marie-Louise von Franz (1915–1998) je ena najbolj znanih jungovskih psihoterapevtk. Njen pomemben prispevek je v tem, da je znala jungovsko (analitično) psihologijo širšemu občinstvu približati na razumljiv način, predvsem z obravnavo literarnih besedil in pravljic. Odličen primer tega je njena razlaga priljubljenega dela Mali princ pisatelja Antoina de Saint-Exupéryja. Literarne zgodbe lahko nudijo ogromno koristne snovi za psihoanalitično obravnavo. Uporaba jungovske psihologije lahko privede do boljšega razumevanja literarnih besedil, kar bralcem omogoči poglobljeno razumevanje vsakdanjih psiholoških problemov, soočanja z njimi ter njihovega reševanja.

Postavitev:  159.964.2 FRANZ, M. L. Puer  
 


Podobne vsebine: otroci z motnjami v duševnem razvoju, vzgoja in izobraževanje, samostojnost, vsakdanje življenje, otroci s posebnimi potrebami

Baker, Bruce L.; Brightman, Alan J.

Steps to independence : teaching everyday skills to children with special needs

Starši so prvi in ​​najbolj pomembni učitelji svojih otrok. Vodnik opisuje strategije za učenje življenjskih veščin, ki jih otroci potrebujejo za čim bolj samostojno življenje. Najprej poda osnove poučevanja, nato sedmem različnih vrst veščin za poučevanje: priprava, samopomoč, usposabljanje za osebno higieno, igra, samooskrba, oskrba na domu ter spretnosti zbiranja informacij. Dodano je poglavje o obvladovanju vedenjskih težav, informacijski tehnologiji ter krepitvi partnerstva z drugimi učitelji.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  376.1 BAKER, B. Steps
   

Podobne vsebine: podnebne spremembe, trajnostni razvoj, ekologija, energetski viri

Videmšek, Boštjan

Plan B : pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti

Podnebna kriza se stopnjuje. Je sploh še mogoče kaj spremeniti? Avtor knjige in novinar B. Videmšek je s priznanim fotografom M. Krivicem odšel na »pot okoli sveta«, da bi našel odgovore, če ti sploh obstajajo. Posvetila sta se večjim in manjšim skupnostim, ki so se samoiniciativno lotile spopada s klimatsko krizo. Raziskala sta industrijo litija; zaradi baterij ključno sestavino vseh elektronskih naprav in dobesedno gonila 21. stoletja. Spraševala sta se o nacionalni kognitivni disonanci. Iskala sta alternativne vire energije, ter analizirala električno mobilnost na Kitajskem in Norveškem ter njene prednosti in omejitve v velikih ter majhnih državah. Z vsemi temi primeri sta skušala pokazati, da rešitve obstajajo. Da obstaja plan B.

Postavitev:  502/504 VIDEMŠEK, B. Plan B   
 

Podobne vsebine: izseljevanje in priseljevanje, selitve, begunci

 

 

Toplak, Kristina

Migracijski pojmovnik za mlade

Gospodarske, politične, kulturne in okoljske posledice migracij, integracija migrantov v novo okolje, asimilacija, ki so ji migranti podvrženi, človekove pravice, so samo nekateri izzivi, ki jih migracije postavljajo pred sodobne družbe. Zato je pomembno poznati zgodovino migracij. Pogledali si bomo stanje na področju migracij, nekaj statistike, ozadje vzrokov in posledic migracij, vpliv migracij na sodobne družbe in osvetlili nekaj največjih sprememb, ki so jih v kulturi, umetnosti in znanosti sprožile migracije.

Postavitev:  316 TOPLAK, K. Migracijski  
 

Podobne vsebine: ravnanje z odpadki, vsakdanje življenje, gospodinjski odpadki

Nevidno življenje odpadkov

Glavni namen knjige je pokazati, da odpadki ne izginejo, ko jih zavržemo, temveč se z osupljivo hitrostjo kopičijo in zasedajo vse več prostora na našem planetu. Prispevki, ki so jih napisali uveljavljeni strokovnjaki in strokovnjakinje s področij antropologije, etnologije in geografije, opišejo lokalne navade, povezane z odpadki, ter predstavijo smeti kot pomemben dejavnik v globalnem omrežju proizvodnje in potrošnje. Kdor bo knjigo prebral, bo težko odmislil kup odpadkov, ki ga skušamo pomesti pod preprogo.

Dostopno na https://doi.org/10.3986/9789610506096

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
 
   

Podobne vsebine: pripovedovanje zgodb, ustvarjalnost, kamišibaj

Keber, Janez

Umetnost kamišibaja : priročnik za ustvarjanje
Avtorica predstavi kamišibaj kot umetnost, njegove posebnosti in zgodovinski razvoj. Vsi, ki bi ga želeli ustvarjati ali z njim nastopati, pa bodo v tej knjigi našli koristne nasvete, kako izbrati in ustvariti zgodbo, kako izdelati njen likovni del ter kako nastopiti pred občinstvom. Avtorica v zadnjih letih intenzivno raziskuje in ustvarja kamišibaj.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 79 SITAR, J. Umetnost
 
 

Podobne vsebine: migranti, Anglija, romani

Mann, Manjeet

The crossing
Mladinski roman o dveh najstnikih iz nasprotnih svetov je globoka zgodba o upanju, žalosti in resničnih tragedijah begunske krize. Nataliein svet se podira. Pravkar je izgubila mamo. Z bratom hodita po ulicah Doverja polna sovraštva in jeze. Plavanje je njeno edino zatočišče. Sammy je zapustil svoj dom in družino v Eritreji zaradi možnosti novega življenja v Evropi. Vsak korak, ki ga naredi na svoji poti, je korak v neznano in neljubo prihodnost. Zaplet usode ju združi in obema vlije upanje. Toda ali je upanje dovolj, da popravimo zlomljen svet?
Postavitev:  821.111 MANN, M. Crossing
 
   
 
 
   
Januar 2022

Podobne vsebine: samomorilnost, Slovenija, suicidologija, duševno zdravje, preventiva

Samomor v Sloveniji in svetu : opredelitev, raziskovanje, preprečevanje in obravnava
 

Monografija je nastala kot plod sodelovanja med slovenskimi strokovnjaki, ki so dejavni na kliničnem, raziskovalnem in javnozdravstvenem področju preprečevanja samomora. Monografija ponuja obsežno zbirko znanja in usmeritev za nadaljnje delovanje na področju suicidologije. Poglavja v monografiji so zastavljena tako, da obravnavajo različne vidike samomorilnosti – psihološke dejavnike, genetske dejavnike, sociološke dejavnike in dejavnike konteksta, klinične in javnozdravstvene vidike, različne načine preprečevanja samomorilnosti in ogrožene skupine, različne oblike pomoči, evtanazijo in pomoč pri samomoru.  

Dostopno tudi na https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/samomor_v_sloveniji_elektronska_izdaja_25_10_21.pdf

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev: 343 SAMOMOR v Sloveniji

 

Podobne vsebine: psihiatrija, psihopatologija, osebe z motnjami v duševnem razvoju, psihologija, osebe s posebnimi potrebami

The handbook of intellectual disability and clinical psychology practice
Knjiga je razdeljena na osem sklopov, ki zajemajo konceptualne okvire, okvire ocenjevanja in intervencijske okvire ter specifične probleme, ki se pojavljajo v zgodnjem otroštvu, srednjem otroštvu, adolescenci in odrasli dobi. Poglavja združujejo razpravo o teoretičnih vprašanjih s praktičnimi premisleki. Avtorji povsod vključujejo podrobne opise prakse, kar bo omogočilo uporabo knjige kot priročnika za praktično delo. Ta izčrpen priročnik je odličen vir za vsakogar, ki opravlja podiplomsko usposabljanje iz klinične psihologije, pa tudi za klinične psihologe, psihiatre in psihoterapevte
Postavitev:  616.89 HANDBOOK of intellectual  
 

Podobne vsebine: psihoterapija, aziskovanje, psihoterapevtski procesi, integrativna psihoterapija

Modic, Karmen Urška; Žvelc, Gregor

Raziskovanje v psihoterapiji in integracija psihoterapevtskih pristopov
Monografija podaja pregled raziskovanja in integracije v psihoterapiji. Obravnavane so metode psihoterapevtskega raziskova­nja, raziskave učinkovitosti in izidov psihoterapije ter raziskave procesov psihoterapije. Pri tem se še posebej usmerja na področje skupnih fak­torjev psihoterapije, ki predstavlja osnovo za integracijo psihoterapevtskih pristopov in na raziskovanje principov in procesov, ki so v ozadju različnih psihoterapevtskih pristopov. V knjigi je podan pregled gibanja psihoterapevtske integracije od njenih začetkov do sodobnih pristopov.
Postavitev:   615.851 MODIC, K. U. Raziskovanje  
 

Podobne vsebine: branje, tehnologija, bralno razumevanje, knjige

Kepic Mohar, Alenka
 
Nevidna moč knjig : branje in učenje v digitalni dobi

Soobstajanja digitalnega in tiskanega vodi do vprašanja, kaj se dogaja v možganih, ko beremo in kako to vpliva na kognitivni razvoj posameznika. V tem je ne le nevidna moč knjig, to so tudi temelji izobraževanja. Digitalizacija prinaša spremembe v šolski prostor. Zastavlja se vprašanje, ali bo šolski prostor zmogel uvajati mlade v kulturo knjige na način, ki razume delovanje digitalnega sveta, a se hkrati zaveda prednosti, ki jih za kognitivni razvoj prinašata branje in učenje iz tiskanih knjig. Avtorica se vrača h knjigi kot zatočišču misli, domišljije in znanosti.

Postavitev:  028 KEPIC MOHAR, A. Nevidna  
 


Podobne vsebine: kulturna dediščina, pedagogika, izobraževanje

Fakin Bajec, Jasna; Pogačar, Martin; Straus, Matevž; Lemut Bajec, Melita

Dediščina v akciji : poti in načini vključevanja dediščinskih praks v vzgojno-izobraževalne vsebine

V zgodbah, spominih, odnosih, tradicionalnih znanjih, narečjih in drugih elementih snovne in nesnovne dediščine lahko iščemo številne priložnosti in poti k sočutnemu, kakovostnejšemu, pristnejšemu in trajnostnemu življenju v sedanjosti in prihodnosti. V priročniku so predstavljeni pristopi, metode, tehnike in primeri dobrih praks, kako raziskovanje in interpretacijo preteklosti ter načine (po)ustvarjanja dediščine zasnovati na način, da bodo otroci in mladi aktivno sodelovali pri raziskovanju in poučnem odkrivanju kulturnih, zgodovinskih in naravnih posebnosti domačega kraja.

Dostopno na https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1979


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:  37.015.3 DEDIŠČINA v akciji
   

Podobne vsebine: astronomija, 2022, vesolje, opazovanje, efemeride

Cannat, Guillaume

Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2022

Knjiga je namenjena opazovalcem nočnega neba brez teleskopa, torej opazovanjem samo s prostim očesom. V obliki koledarja opozarja na pomembnejše dogodke, ki jih boste lahko na nebu opazovali v letu 2022: bližnja srečanja med planeti, med Luno in planeti ter med Luno, planeti in svetlejšimi zvezdami.

Postavitev:  Č 52 CANNAT, G. Glej jih   
 

Podobne vsebine: likovna teorija, teorija umetnosti, estetika, umetnostna zgodovina, likovna teorija

Umetnost med prakso in teorijo : teoretski pogledi na umetnostno realnost na pragu tretjega tisočletja

Knjiga prinaša enajst teoretskih prispevkov o raziskavah s področja umetnostne zgodovine, likovne teorije, estetike, umetnostne teorije, teorije in zgodovine oblikovanja, teorije in zgodovine konervatorstva-restavratorstva, scenske in vizualne umetnosti, ki so premišljeno razvrščeni v tri področja: estetika, likovne vede in teatrologija. Projekt vzpostavlja diskusijo in refleksijo med različnimi strokovnimi področji umetnosti oziroma na raziskovalnih področjih umetniških akademij Univerze v Ljubljani in vpogleda v delo raziskovalk in raziskovalcev na umetniškem, oblikovalskem in scenskem področju.

Dostopno na https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/313

Postavitev:  7 UMETNOST med  
 

Podobne vsebine: slikarstvo, slike, muzeji

Paton, Justin

How to look at a painting

Knjiga vsebuje pregled pomembnih slik po vsem svetu – tako klasičnih kot sodobnih. Vodnik so mednarodni časopisi in revije izbrali za najboljšo umetniško knjigo leta 2006 in je prejel nagrado Montana Book Award za sodobno kulturo. Avtor je po knjigi pripravil tudi televizijsko serijo.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  75 PATON, J. How
   

Podobne vsebine: slovenska osebna imena, enciklopedije in leksikoni, pregled priimkov

Keber, Janez

Leksikon priimkov
Leksikon priimkov na skoraj tisoč straneh prinaša zapise o več kot 19.000 priimkih. Avtor v njem po treh desetletjih preverjanj v praksi pojasnjuje priimke glede na izvor in obliko, pogostnost in prostorsko razporejenost, prve ali zgodnje zapise v starih dokumentih oziroma virih, besedotvorno sestavo in pomen. Leksikon je tako uporaben bodisi za poljudno bodisi za strokovno raziskovanje priimkov v Sloveniji.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  Č II 811.163.6 KEBER, J. Leksikon
 
 

Podobne vsebine: božič, v otroškem leposlovju

Holiday celebrations: storytelling for EFL young learners
Slikanica je nastala na pobudo bodočih učiteljic in učiteljev, dodiplomskih študentk in študentov študijskega programa Razredni pouk na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Študenti so za učence nižje triade osnovne šole napisali zgodbe o praznovanju novega leta v Združenih državah Amerike in v Sloveniji. Izšla je v angleščini, namenjena pa je samostojnemu branju ali kot učni pripomoček pri pouku angleščine.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/186
 
 
   
 
 
   
December 2021

Podobne vsebine: slovenska mladinska književnost, študije primerov, slovenske pisateljice, slovenske pravljice

Blažič, Milena

Comparative children's literature : comparative study of Slovene children's literature in an international context
 

Monografija je sestavljena iz izbora člankov in prispevkov avtorice M. M Blažić, od katerih so bili nekateri že objavljeni v različnih revijah in zbirkah znanstvenih člankov, drugi pa so v monografiji objavljeni prvič. Skupaj nam dajejo vpogled v večplastno avtoričino produkcijo na temo primerjalne mladinske književnosti. Monografija je posebnega pomena, saj avtorica sodi med najuglednejše raziskovalce na omenjenem področju. Sestavljena je iz devetih vsebinskih delov, ki zajemajo različne vidike in obravnavane tematike. Izšla je v angleščini.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:   821.163.6.09 BLAŽIČ, M. Comparative

 

Podobne vsebine: šolska psihologija, psihologija, učitelji, pedagoška psihologija, izobraževanje, duševno zdravje, kognitivni razvoj

Castle, Paul; Buckler, Scott

Psychology for teachers
Kako je mogoče ideje in koncepte iz psihologije pametno uporabiti v razredu, da bi zadovoljili potrebe različnih učencev? Podprta z raziskavami in zavedanjem o dejavnikih, ki podpirajo visoko kakovostno poučevanje, ta knjiga spodbuja učitelje in tiste, ki se usposabljajo za poučevanje, da preučijo svoje metode in postanejo še bolj samozavestni. V novi izdaja je poglavje o psihologiji učenja na daljavo ter o uporabni kognitivni teoriji v razredu.
Postavitev:  159.9 CASTLE, P. Psychology  
 

Podobne vsebine: čustva, fenomenologija, filozofija, zgodovina

The Routledge handbook of phenomenology of emotion

Čustva zavzemajo temeljno mesto v filozofiji. Vendar je fenomenologija čustev do nedavnega ostala relativno zanemarjena tema. Priročnik je izjemen vodnik, saj obsega devetinštirideset poglavij, ki so nastali s strani skupine avtorjev. Zajema naslednje teme: zgodovinske perspektive (vključno z Brentanom, Husserlom, Sartrom, Levinasom in Arendtom); sodobne razprave (z eksistencialnimi občutki, situirano afektivnostjo, utelešenjem, umetnostjo, moralo in feminizmom); vase usmerjena in individualna čustva (sreča, žalost, samospoštovanje in sram); socialna čustva (simpatija, agresivna čustva, kolektivnima čustva in ​​politična čustva) ter mejne primere čustev (solidarnost, zaupanje, bolečina, odpuščanje in maščevanje).

Postavitev:  159.942 ROUTLEDGE handbook  
 

Podobne vsebine: jaz, samozavedanje, kognitivna znanost, zavedanje, možgani

Seth, Anil K.
 
Being you : a new science of consciousness

Radikalna nova teorija zavesti izziva naše razumevanje zaznave in realnosti. Zavest je velika nerešena skrivnost našega znanstvenega razumevanja možganov. Nekje je nekako vpisano v možgane vse, kar te naredi, to kar si. A kako razumeti, kaj se zgodi v možganih, ko električne impulze spremenimo v širok razpon zaznav, misli in čustev, ki jih čutimo iz trenutka v trenutek? Na podlagi svojih izvirnih raziskav in sodelovanja s kognitivnimi znanstveniki, nevroznanstveniki, psihiatri, matematiki in filozofi je avtor predstavil vznemirljivo teorijo o tem, kako doživljamo svet.

Postavitev:  16 SETH, A. K. Being  
 


Podobne vsebine: arhitektura, oblikovanje, likovne tehnike, pouk

Tomšič Amon, Bea

Arhitekturno oblikovanje v šoli

Arhitekturno oblikovanje je likovno področje zastopano v učnih načrtih tako za osnovno kot za srednjo šolo. Je enakovredno ostalim oblikovalskim področjem, kar pomeni, da mu je namenjeno enako število ur kot risanju, slikanju, grafiki ali kiparstvu pri rednih predmetih. Gre za celostni pregled arhitekturnega oblikovanja tako s stališča samega pojmovanja arhitekture, poznavanje posebnosti, ki so lastne področju, didaktičnih in metodičnih pristopov za izvajanje likovnih nalog ter vzgojno-izobraževalne pomembnosti primernega izvajanja v učnem kontekstu. Namen je predstaviti iztočnice za razumevanje različnih dejavnikov, ki igrajo pomembno vlogo pri načrtovanju učnega procesa arhitekturnega oblikovanja.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/184

   

Podobne vsebine: računalniška animacija, računalništvo, animacije, tehnike 3D animacij

Gabrijelčič Tomc, Helena, Kočevar, Tanja Nuša, Iskra, Andrej

3D animacije ustvarjanje od giba do simulacije

Učbenik celovito, natančno, barvito in dinamično predstavlja različna področja 3D animacij in simulacij. Enostavne in naprednejše animacijske in simulacijske tehnike so obravnavane teoretično in uporabno z vidika načrtovanja, oblikovanja, uporabe orodij in produkcije. Ponuja tudi podrobna navodila za izdelavo nekaterih izmed 3D animacij in simulacij v programu Blender. Učbenik se osredotoča predvsem na uporabniške in tehnične vidike izvedbe animacij, dotakne pa se tudi oblikovnih, matematičnih in fizikalnih osnov, ki so pomembne za razumevanje konceptov animacije.

Postavitev:   004 GABRIJELČIČ T. 3D   
 

Podobne vsebine: bolnišnice, šole

Šola v bolnišnici: zbornik prispevkov ob 70-letnici bolnišnične šolske dejavnosti v Ljubljani

Prispevki so bili predstavljeni na simpoziju Šola v bolnišnici. Popelje nas skozi zgodovino bolnišnične šolske poti, kaj je bolnišnična šola, od kdaj obstaja, kako se je razvijala, kako poteka in kdo jo izvaja. Predstavlja vlogo razrednika ter delo razrednega in predmetnega učitelja. Prav tako osvetljuje kompetence in izzive, s katerimi se bolnišnični učitelj srečuje, utrinke iz dnevov dejavnosti ter zgodbo o znamenitih bolnišničnih olimpijskih igrah.

Dostopno na http://www.bolnisnicna-sola.si/files/2021/11/ZBORNIK-70-let_C.pdf

   
 

Podobne vsebine: muzeji, obiskovalci, slabovidni, muzejske zbirke, dostopnost, slepi

Prilagoditev muzejskih poti slepim in slabovidnim : študija procesov, tehnologij in materialov v razvoju prilagoditve

V pričujoči monografiji avtorji raziskujejo, ali muzeji in galerije udejanjajo koncept enakih možnosti na področju slepote in slabovidnosti. Predstavljeni so primeri prilagoditev muzejskih zbirk in razstav v Sloveniji in posebej v Ljubljani. Opisane so vrste prilagoditev, ki jih lahko uporabi muzej ali galerija, da bi približala svoje razstavne predmete obiskovalcev z okvaro vida ter tiskarske tehnike primerne za izdelavo tipnih elementov ter brajice. Predstavljena je tudi študija primera – prilagoditev Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu obiskovalcem z okvaro vida.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  376.1-056.262 PRILAGODITEV muzejskih
   

Podobne vsebine: matematika, naloge, vaje itd., priročniki, vodniki ipd., števila, matematične funkcije

Berkopec, Aleš

Uporaba matematike z rešenimi primeri iz naravoslovja

Vsebina približno sledi gimnazijski in deloma fakultetni snovi pri matematiki. Vsako poglavje ima kratek matematični uvod. Nekateri pojmi tam niso definirani, a jih bralec lahko poišče v matematičnem priročniku. Knjiga je vsebinsko razdeljena na naslednja poglavja: števila in računska pravila, napotki in namigi, funkcije ene spremenljivke, geometrija in trigonometrija, vektorji, zaporedja in vrste, odvod, integral, kombinatorika in verjetnost, matrični račun, kompleksna števila in navadne diferencialne enačbe. Nemajhen del populacije dojame postopek, ki privede do rešitve, šele potem, ko neko nalogo vidi rešeno z vsemi podrobnostmi čisto do konca, zato je večina nalog v tej knjigi rešena podrobneje, kot je običajno.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 51 BERKOPEC, A. Uporaba
 
 

Podobne vsebine: Brenk, Kristina, osebna pričevanja, spomini, slovenska mladinska književnost, slovenske pisateljice

Draga Kristina : zgodba urednice in pisateljice Kristine Brenkove

Ob 110. obletnici rojstva Kristine Brenkove (1911–2009), pisateljice, prevajalke in legendarne urednice Mladinske knjige je izšla knjiga, v kateri so poleg slikovnega materiala in izbranih odlomkov njenega pisanja tudi številna pričevanja njenih sodobnikov (Marlenke Stupica, Ančke Gošnik Godec, Jelke Reichman, Svetlane Makarovič, Anje Štefan, Marjane Kobe …).
V zgodovini založništva je namreč Kristina Brenkova nekaj posebnega. Z občutkom za vse živo in tipalkami za lepoto je na in v svet spravila nešteto nepozabnih knjig in knjižic, ki jih je bodisi uredila bodisi napisala, ljudem za seboj pa je kot nevsiljivo popotnico zapustila pomembna sporočila. Ta knjiga ni samo spomenik, ampak lahko v nas prebudi željo po ustvarjalnosti in po tem, da bi delali dobro.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  II 929 DRAGA Kristina
 
 
   
 
 
   
November 2021

Podobne vsebine: otroci s posebnimi potrebami, gibanje, rehabilitacija

Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami : Tera/GIB
 

Gibalne dejavnosti predstavljajo orodje za doseganje boljše kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Opredeljena je vloga gibalnih sposobnosti in pomen razumevanja gibalnega razvoja v zgodnji obravnavi otroka. Najpomembnejši del predstavlja predstavitev inovativno zasnovane dejavnosti Tera/GIB. S fotografijami izbranih položajev so predstavljene številne razvojne gibalne naloge. Avtorice so načine izbrane gibalne dejavnosti (gibalne vzorce) našle v posnemanju gibanja 12 živalih. Ustreznost terapevtske ter sprostitvene dejavnosti Tera/GIB je predstavljena tudi raziskovalno. Izsledki nakazujejo, da je dejavnost primerna za razvoj ter vzdrževanje gibalnih sposobnosti. Omogoča tudi dobro počutje in zadovoljstvo otrok ter mladostnikov.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  376.1-056.26 TERAPEVTSKE gibalne

 

Podobne vsebine: ples, učenje in poučevanje, ustvarjalnost, gibanje

Namig za gib : priročnik s predlogi za delavnice ustvarjalnega giba
V uvodu so trije znanstveni/strokovni prispevki, ki poudarjajo pomen kinestetičnega učenja in pozitivne učinke vključevanja ustvarjalnega plesa v šolsko bivanje, ki so nastali na podlagi dolgoletnega poglobljenega strokovnega dela in raziskovanja. Sledi 24 namigov za gibalne izzive, ki so jih napisali povabljeni slovenski plesni pedagogi. Primerni so za otroke od drugega leta dalje, zgornje staroste meje pa ni. Vsak namig se začne s pojasnilom, kakšen je njegov namen/cilj. Navedene so tudi specifične potrebščine, priporočena glasba in medpredmetne povezave. Sledi opis poteka dela. V vsakem namigu so navedena potencialna vprašanja za evalvacijo, ki jih lahko učitelj zastavi otrokom in/ali sebi.

Postavitev:  793 NAMIG za gib
 
 

Podobne vsebine: Ljubljana (Slovenija), slovenska mladinska književnost, literarna zgodovina, kulturna zgodovina

Blažič, Milena, Kregar Gliha, Mateja, Bedenk, Kasilda

Pravljična in literarna Ljubljana

Knjiga je namenjena otrokom, predvsem osnovnošolcem, pa tudi dijakom, da skupaj s svojimi starši, učitelji ali mentorji na sprehodih, izletih, ekskurzijah in obiskih odkrivajo nove plati naše prestolnice, ki odsevajo v literarnih delih slovenskih (predvsem mladinskih) avtorjev iz različnih obdobij. Sestavljena je iz treh sklopov. V prvem so pripovedi o dvanajstih točkah v središču Ljubljane, v drugem citati, odlomki in ilustracije iz del slovenske mladinske književnosti, tretji del pa je znanstveni prispevek M. M. Blažić, ki utemeljuje povezavo sprehoda po mestu z literarnimi učnimi vsebinami za posamezna obdobja vzgojno-izobraževalnega sistema.

Postavitev:  821.163.6(091) BLAŽIČ, M. Pravljična  
 

Podobne vsebine: znanstveno in tehnično pisanje, študenti, pisno izražanje, jezik

Bottomley, Jane

Academic writing for international students of science

Knjiga študentom znanosti in tehnologije pomaga razviti znanje, veščine in strategije potrebne za pisanje pisnih izdelkov na univerzi. Opisuje znanstveni slog ter učinkovito oblikovanje stavkov in odstavkov v besedilo. S pomočjo nalog lahko pridobljeno teorijo prenesejo v prakso ter vadijo uporabo znanstvenega jezika. Utrjujejo si in razvijajo pisne sposobnosti, refleksivne naloge pa jih spodbujajo k razmišljanju.

Postavitev:  001 BOTTOMLEY, J. Academic  
 


Podobne vsebine: učitelji, pedagoška praksa, učenje, poklicni razvoj

Mansfield, Jennifer

Pedagogical equilibrium : the development of teachers professional knowledge

Pedagoško ravnotežje predstavlja inovativno rekonceptualizacijo razvoja poklicnega znanja učiteljev. Intervjuji med učitelji in poglobljena analiza situacij v osnovnih in srednjih šolah poudarjata kompleksnost poučevanja in priložnosti za osebno in poklicno napredovanje, ki jih učitelji dobijo skozi različne vidike prakse poučevanja, kot so znanje o vsebini, organiziranje učenja ter odnos in vedenje učencev.

Postavitev:  37 MANSFIELD, J. Pedagogical  
 

Podobne vsebine: umetnost, psihoterapija, duševno zdravje, praksa

Jones, Phil

The arts therapies : a revolution in healthcare

S pomočjo umetniških terapij (drama, umetnost, glasba in ples) terapevti pomagajo svojim pacientom, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Vodnik opisuje trenutno prakso, razmišljanja in raziskave raziskovalcev na Kitajskem, v Afriki, Južni Ameriki, Avstraliji, Evropi in Severni Ameriki.

Postavitev:   615.851 JONES, P. Arts therapies   
 

Podobne vsebine: likovna vzgoja in izobraževanje, slikarstvo, likovna umetnost, otroci

Barbe-Gall, Françoise

How to talk to children about art

Vodnik bo pomagal staršem, da bo obisk muzeja ali galerije z otroki uspešen. Predvideva, kako bi se otroci lahko odzvali na slike tako raznolikih umetnikov, kot so Kandinsky, Hopper, Picasso, Van Gogh in Turner. Podaja orodja za smiselno razpravo o tem, kaj vidijo. Naučili se boste, kako jim pomagati izraziti svojo intuicijo in kako spodbuditi njihovo domišljijo. Barvne reprodukcije vseh slik vabijo k študiju doma bodisi pred obiskom muzeja ali po njem.

Postavitev:  373.2.016:74 BARBE-GALL, F. How to  
 

Podobne vsebine: mladina, zaposlovanje, politika, zdravje

Mladina 2020 : položaj mladih v Sloveniji

Po desetih letih je pred nami ponovno poglobljena znanstvena raziskava o položaju mladih v Sloveniji. Ekipa raziskovalcev je opravila zahtevno in zelo obsežno delo, ki na podlagi znanstvenih podatkov ugotavlja dejanski položaja mladih v družbi na različnih ravneh. Pridobili so strokovno podlago, na kateri se lahko poglobljeno in dolgoročno spremlja stanje mladih ter pripravlja ukrepe in oblikuje politike, ki bodo izboljšali njihov položaj. Ugotovitve prinašajo številne negativne, a tudi pozitivne trende pri mladi populaciji. Med negativnimi izstopajo duševno zdravje mladih, stres, strah pred brezposelnostjo ter stanovanjska problematika mladih.

Dostopno na https://ffupscale.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/MLADINA-2020-verzija+web.pdf.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
 
   

Podobne vsebine: slovenska poezija, pesmi

Pavček, Tone

Živa sporočila

I. Saksida je sestavil antologijo Pavčkovih pesmi za odrasle in sicer predvsem tistih, ki jih je vzel iz dolenjske ljubezni, da jih pred začudeno oko bralca ponesejo dobre roke velikih otrok. V sebi je namreč treba ohraniti nekaj otroško pristnega, a seveda ne otročjega, če želiš, da se te Pavčkovi verzi dotaknejo. Svoj izbor Pavčkove poezije je dal v tri sklope: Kraj, kruh, krog, Stezica in Angel moj. Izbranih sto pesmi ne more in tudi noče predstaviti kakršne koli zaokrožene podobe pesnikovega opusa, ki je desetkrat obsežnejši. Ilustracije so delo A. Brumna Čopa.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  821.163.6 PAVČEK, T. Živa
 
 

Podobne vsebine: profesorji, študenti, spomini

Obrazi Pedagoške fakultete : [študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani]

V Študentskem svetu PEF se z nostalgijo spominjajo časov, ko smo vstopili skozi glavni vhod fakultete in zagledali obraze, obraze brez mask, obraze, ki so skrivali toliko zgodb, za katere niso vedeli. Obrazi pa so dobili maske in niso imeli več stikov z njimi. Ugotovili so, kako pogrešajo sočloveka, vez s fakulteto in ljudi, s katerimi so se srečevali vsakodnevno. Zato je v tem času nastala knjiga zgodb in vtisov študentov, spominov, anekdot, razmišljanj o pedagoškem poklicu, šolanju ter študiju in delu na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Z njo želijo zapolniti praznino, ki jo je za sabo pustila epidemija.

Dostopno na http://pefprints.pef.uni-lj.si/7030/.

 
 
   
 
 
   
Oktober 2021

Podobne vsebine: večjezičnost, izobraževanje učiteljev, evropski dan jezikov

Jeziki štejejo : priročnik dobre prakse
 

Skupina učiteljic je v okviru projekta z istim naslovom pripravila veliko novih, zanimivih in večinoma preizkušenih didaktičnih enot. Eden od ciljev projekta je uveljaviti dobre pristope in preizkusiti nove učne modele ter na tak način implementirati uveljavljene teorije in dobre pedagoške prakse pri jezikovnem pouku. Primeri naj bi bolj kot prenosu ali uporabi v razredu služili za diskusijo, izmenjavo mnenj in obogatitev  poučevanja  jezikov. Vključujejo jezike z različnim statusom v izobraževanju in v družbi. Vključili so tudi dejavnost izobraževanja učiteljev, ki so jo izvedli na Srednji lesarski šoli in predstavlja dragocen primer dobre prakse timskega poučevanja in sodelovanja učiteljev tujega jezika  z  učitelji stroke  oz. praktičnega  pouka  pri  razvijanju in  rabi strokovne terminologije predmetnega področja v tujem jeziku.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  II 81 JEZIKI štejejo

 

Podobne vsebine: magistrska naloga, metodologija

Izzivi priprave tez magistrskega dela : spodbude k razmisleku pri pripravi tez magistrskega dela na Oddelku za socialno pedagogiko UL PEF
V pričujočem delu avtorice in avtorji predstavljajo izkušnje vezane na vsebinske in metodološke vidike priprave tez magistrskih del na Oddelku za socialo pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in opozarjajo na nekatere ponavljajoče se situacije, s katerimi se srečujejo v vlogi mentoric in mentorjev. Namen dela je spodbuditi razmislek in kritično vstopanje v raziskovalne teme ob ohranjanju kandidatkine oz. kandidatove izvirnosti in sloga. Avtorice in avtorji delo zaključujejo z željo, da bi prispevalo k temu, da bi kandidatke oz. kandidati  pristopali k magistrskemu delu ne le kot k obveznosti, temveč kot k priložnosti za vajo raziskovalne odprtosti ter reflektiranega spoznavanja z  raziskovalno temo.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/182
   
 

Podobne vsebine: Večjezičnost, Jezik (jezikoslovje), kognicija, socializacija

The Routledge handbook of plurilingual language education

Obsežen priročnik, ki ga je napisala vrsta mednarodno priznanih strokovnjakov, prinaša razmislek o naravi, obsegu in potencialu večjezičnosti v jezikovnem izobraževanju in družbi. 24 poglavij preučuje večjezičnost z zgodovinskega, filozofskega, sociološkega, kognitivnega ter nevroznanstvenega vidika. Raziskujejo, kako se večjezično jezikovno izobraževanje razvija v različnih kontekstih po svetu, kako lahko prispeva k revitalizaciji jezika ter kako je mogoče pričakovati, da se bo jezik razvijal v izobraževanju, digitalnih prostorih ter družbi kot celoti.

Postavitev:   II 81 ROUTLEDGE handbook  
 

Podobne vsebine: disgrafija, nevroznanost, poučevanje, disleksija, učne težave

Dotterer, Cheri, Marzili, Alyssa

Handwriting brain-body disconnect : adaptive teaching techniques to unlock a child's dysgraphia for the classroom and at home

Nekateri učenci imajo težavo s pisanjem in številk, ki jo imenujemo disgrafija. Pogosto take učence smatrajo za lene in neumne, vendar si tudi oni želijo biti uspešni in spoštovani. Ne želijo, da se jih tako smatra, ne želijo si frustracij, tesnobe. Avtorica je opazovala učence v različnih šolskih sistemih po svetu. Opisala je, kako možgani in telo sodelujeta pri oblikovanju nevroloških poti za učenje, kako gibanje vključiti v učenje izgovorjave in besedišča v šoli ter kako oblikovati posebne individualne programe za učence.

Postavitev:   616.89 DOTTERER, C. Handwriting  
 


Podobne vsebine: otroci, vzgoja otrok, starši, vzgoja, medosebni odnosi, internet

Neufeld, Gordon, Máté, Gábor

Otroci nas potrebujejo : zakaj so starši pomembnejši od vrstnikov : [s poglavji o vzgoji otrok v digitalnem svetu]

Avtorja raziskujeta sodobni fenomen sledenja vrstnikom: pojav, kjer so otroci in najstniki svoje vrednote, identiteto, vzorce vedenja in načela, kaj je prav in kaj narobe, začeli prevzemati od vrstnikov in ob tem popolnoma ignorirajo svoje starše. To spodkopava povezanost družine, moti zdrav razvoj ter spodbuja sovražno in s spolnostjo prežeto kulturo mladih. Otroci na koncu postanejo preveč konformistični, neobčutljivi in odtujeni, biti »kul« pa jim je najpomembneje. Starše želita opolnomočiti, da postanejo to, kar bi naravno morali biti. Preko konkretnih primerov in jasnih predlogov ponujata praktično pomoč staršem, da lahko odigrajo svojo instinktivno vlogo.

Postavitev:   37.018 NEUFELD, G. Otroci  
 

Podobne vsebine: ples, psihoterapija, ustvarjalnost raziskovanje

Dance and creativity within dance movement therapy : international perspectives

Razpravlja o osnovnih konceptih plesno-gibalne terapije, pri čemer se osredotoča na osrednji položaj plesa, ustvarjalni proces in njegovo estetsko-psihološko uporabo v praksi pacienta in terapevta. Na podlagi interdisciplinarnih področij, kot so filozofija, antropologija in ples, preučuje vprašanja, ki jih predstavljajo kulturne razlike med različnimi državami. Poglavja združujejo teorijo in študije primerov z osebnimi, intimnimi razmišljanji podprtimi s kritičnimi opisi terapij.

Postavitev:   615.851 DANCE and creativity   
 

Podobne vsebine: šole, šolsko okolje, človeške lastnosti

Casas, Jimmy

Culturize : every student, every day, whatever it takes

Izkoreninite povprečje! Povprečne šole ne navdihujejo velikih. Veličina je tisto, kar potrebuje naš svet, če želimo ustvariti učence, ki spreminjajo svet. Avtor pokaže, kaj je potrebno za ustvarjanje skupnosti učencev, ki uteleša prirojene človeške lastnosti, ki jih naš svet obupno potrebuje (prijaznost, poštenost in sočutje). Njegove zgodbe razkrivajo, kako je mogoče te mehke veščine izpiliti. Naučili se boste, kako doseči tiste, ki se zdijo nedosegljivi, kaj storiti, ko učenca izključijo iz šole ali jo opusti, kako zagotoviti, da se učenci počutijo varni in opolnomočeni ter kako ustvariti okolje, v katerem so vsi učenci spodbujeni k temu, da bi bili najboljši.

Postavitev:  37 CASAS, J. Culturize  
 

Podobne vsebine: rastline, botanika, drevesa, rastlinstvo, zanimivosti

Pompe Novak, Maruša

Očarljivi poskusi z rastlinami

Zbranih je 25 najbolj priljubljenih poskusov, ki so jih v letih 2012–2019 na dnevih očarljivih rastlin izvajali osnovnošolci. Dan očarljivih rastlin (ang. Plant Fascination Day) po celem svetu obeležujemo 18. maja in z njim javnost ozaveščamo o pomenu znanosti o rastlinah in s tem o pomenu rastlin za življenje na našem planetu. Poskuse v knjigi hudomušno izvajata kakteja Katka in fikus Filip, vi pa jih lahko izvedete v šolski učilnici ali doma. Priloženi so posnetki izvedbe poskusov, do katerih se lahko dostopa s črtnimi kodami in spletnimi naslovi, ki so natisnjeni pri posameznih poskusih.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  58 OČARLJIVI poskusi
   

Podobne vsebine: muzeji, muzeologija, zbirke

Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije = Treasures of the National Museum of Slovenia

Ob 200-letnici muzeja predstavljajo izbor sto najimenitnejših muzejskih dragocenosti: sto muzealij in sto muzejskih zgodb. Ta estetska, veličastna in zanimiva knjiga pa kljub vsemu ponuja le droben vpogled v bogastvo zakladov, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije. Publikacija je  povabilo na sprehod po muzeju in spoznavanje njegovih dragocenosti tudi v živo!

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  Č II 908(497.4) NAR. MUZEJ SLOV. Dragocenosti
 
 

Podobne vsebine: gluhoslepi, živali, avtobiografska pravljica

Knez, Metka

Miša, TomTom in Molly

Avtobiografski pravljici pripovedujeta avtoričino osebno otroško in odraslo doživljanje sveta okoli sebe skozi ljudi in predvsem skozi živali, ki so njeni hišni ljubljenčki ter so pri njej našli za vedno svoj dom. Avtorica M. Knez (doktorska študentka PEF) skozi otroško govorico pripoveduje zgodbo deklice Nine z gluhoslepoto, ki ji čas krajšajo muce. V srednji šoli ji mobilnost ter orientacijo omogoča pes vodič. Vlogo in nalogo psa vodiča pri Nini zvesto opravlja rumena labradorka Molly, ki se hkrati zelo dobro razume tudi z Mišo in TomTomom. Skozi otroško pripoved otroke v vrtcu, osnovni šoli, njihove starše ter učitelje nagovarja kako sobivamo ljudje in živali. Muce in psi so naši ljubljenčki, družabniki, terapevti ter pomočniki in sopotniki skozi naš vsakdan. Ljubljenčki so naša velika odgovornost. Opozori na žalostne zgodbe zavrženih in trpinčenih živali, ki jih rešujejo in jim iščejo stalen dom. S pripovedjo želi prikazati, da so ljudje s senzornimi ovirami veseli ljudje, se znajo veseliti in se po potrebi tudi postaviti zase.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/181

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  II 821.163.6 KNEZ, M. Miša
 
 
   
 
 
   
September 2021

Podobne vsebine: učenje, učenci, učitelj, poklicni razvoj

Agarwal, Pooja K.; Bain, Patrice M.
 
Powerful teaching : unleash the science of learning
 

Želi opolnomočiti učitelje, da izkoristijo znanstvena spoznanja o tem, kako se učenci učijo. Avtorja predstavita raziskave kognitivne znanosti in na podlagi svojih izkušenj o učenju ponazorita načine za uspešno uporabo v učnem okolju. Knjiga je polna strategij, ki jih lahko enostavno izvedemo v manj kot minuti brez dodatnih priprav, ocenjevanja ali denarja ter jih implementiramo v različna izobraževalna okolja in pripomorejo k boljšim učnim dosežkom.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  371.2 AGARWAL, P. K. Powerful

 

Podobne vsebine: naravoslovje, pouk, delo v laboratoriju, raziskovanje

Dale, Tara C.; White, Mandi S.

The science teacher's toolbox : hundreds of practical ideas to support your students
Prinaša množico praktičnih idej za podporo naravoslovnim učiteljem pri delu v različnih izobraževalnih okoljih. Vsako poglavje razloži teoretične osnove, izobraževalno tehnologijo, standarde in njihovo implementacijo v učno uro. Opisuje, kako postaviti laboratorij, izvajanje poskusov, uporabo grafikonov, analizo podatkov, pisanje laboratorijskih poročil, uporabo tehnologije ter ocenjevanje učenja. Učiteljem naravoslovja omogoča razumeti, kako vsaka strategija deluje v razredu, kako spodbujati odziv razreda, izboljšati predznanje in kako vključiti sveže ter zanimive dejavnosti v razred.
Postavitev:  II 5 SCIENCE teacher's  
 

Podobne vsebine: učenje, matematika, učitelj

Hattie, John A. C.; Fisher, Douglas; Frey, Nancy

Visible learning for mathematics : grades K-12 : what works best to optimize student learning

Zahtevne naloge, sodelovalno delo, pogovori, problemsko učenje, neposredno poučevanje in še mnogo drugih pristopov učenja je na voljo pri učenju matematike v osnovni šoli. Kako vemo, kateri deluje najbolje? Ne gre za to, za katerega se odločiti, ampak kdaj. To je odvisno od tega, kje so učenci v treh fazah učenja: površinski, globoki in transformativni. Za vsako od teh so na voljo določne strategije. Če želimo učence opremiti za učenje višje stopnje matematike, moramo vedeti kje so, kam morajo priti in kako izgleda, ko pridejo tja.

Postavitev:   51 HATTIE, J. A. C. Visible  
 

Podobne vsebine: možgani, fiziologija, nevroznanost, telo

Buzsáki, György

The brain from inside out

Avtor preučuje, zakaj je okvir za razumevanje delovanja možganov od zunaj stagniral. Kaže na nove smeri razumevanja nevronske funkcije. Predstavlja možgane kot napravo za napovedovanje, ki deluje z okoljem preko dejanj in preučuje posledice le-teh. Naši možgani so sprva napolnjeni z nesmiselnimi vzorci, ki so vsi brez povezav, dokler niso utemeljeni z interakcijami, ki temeljijo na dejanjih. Razlaga, zakaj naši možgani niso kodirajoča naprava, ki absorbira informacije, kot je pogosto prikazano, ampak raziskovalec, ki išče ter nenehno nadzoruje telo, da preveri hipoteze. Naši možgani ne obdelujejo informacij, ampak jih ustvarjajo.

Postavitev:  61 BUZSÁKI, G. Brain  Podobne vsebine: študenti, odraščanje, razvojna psihologija starši, samostojnost

 
Študenti na prehodu v odraslost

Monografijo odlikujejo aktualnost izbranih vsebin, strokovna točnost in domiselna predstavitev problematike. V spoznanja o prehodu v odraslost kot samostojnem razvojnem obdobju so vpleteni izsledki mednarodne raziskave, ki jo v Sloveniji vodita M. Puklek Levpušček in M. Zupančič. Posebna vrednost dela je v njenem potencialu doseganja širše publike, saj obravnava  aktualno vprašanje podaljševanja odraščanja, sploh mladih ljudi, ki ekonomsko še niso osamosvojeni. Avtorji knjige prihajajo iz različnih psiholoških disciplin: razvojne psihologije, psihologije osebnosti, psihološke metodologije ter psihologije dela in organizacije.

Dostopno na https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/297

   
 

Podobne vsebine: Romi, narodna gibanja, mednarodno povezovanje

Horvat, Jožek; Acković, Dragoljub

Zgodovina mednarodnega organiziranja Romov

Publikacija prinaša pregled mednarodne organiziranosti Romov. Opisan je njihov nacionalni praznik Svetovni dan Romov, ki ga obeležujejo 8. aprila. Na ta dan leta 1971 se je zaključil Prvi Svetovni kongres Romov v Londonu. Sklenili so, da je poimenovanje Romi njihovo edino pravo ime. Takrat so izbrali tudi svetovno himno in zastavo Romov. Sledi še opis kasnejših Svetovnih kongresov Romov.

Postavitev:  94(41/49) HORVAT, J. Zgodovina     
 

Podobne vsebine: pajki, členonožci, določevalni ključi, prehranjevanje, razmnoževanje

Bajd, Barbara

Moji prvi pajkovci : preprost določevalni ključ

Knjižica vsebuje opise 44 vrst pajkovcev, ki živijo v Sloveniji. Napisana je v obliki biološkega določevalnega ključa, s pomočjo katerega lahko opazimo veliko novih podrobnosti o organizmih, ki bi jih sicer lahko prezrli. Pogosto se ljudje, tako otroci kot odrasli, bojijo pajkov. Zakaj? Nekatere moti njihova oblika ali poraščenost telesa z dlakami in pa mislijo, da so močno strupeni in zato tudi smrtno nevarni. Toda pajki, ki živijo pri nas, niso smrtno nevarni.

Postavitev:   59 BAJD, B. Moji  
 

Podobne vsebine: branje, vaje, disleksija

Cvet, Mateja

Berem z Vidom 1 : z vajami vidnega zaznavanja čez igrive izzive do tekočega branja

Učinkovito branje je eno najpomembnejših orodij v življenju. Vaje vidnega zaznavanja so ena najučinkovitejših poti napredovanja pri branju. Berem z Vidom 1 je prvi v nizu treh tovrstnih priročnikov oziroma delovnih zvezkov. Namenjen je otrokom v prvem triletju osnovne šole, večina vaj je primerna tudi za predšolske otroke. Posebej bo koristil otrokom z disleksijo in drugimi težavami pri učenju branja. V zvezku je deset nalog s po šestimi vajami. Med njimi otroka vodi in spodbuja mali superjunak Vid. Najmlajši bodo igrivo razvijali predbralne in predpisalne sposobnosti, starejši otroci z najrazličnejšimi primanjkljaji pri branju pa na strukturiran in učinkovit način krepili svojo bralno veščino.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  376.1 CVET, M. Berem 1
   

Podobne vsebine: medosebni odnosi, reševanje konfliktov, medosebne komunikacije

Lukas, Elisabeth

Stori prvi korak : reševanje sporov, ustvarjanje miru

V družini, v službi, med sosedi, v javnem in političnem prostoru naše odnose zastrupljajo navidezno nerešljivi konflikti. Kljub najboljšim namenom pogosto tragično uidejo nadzoru. Z izpolnjenim smislom lahko namreč iz vsakega spora vsi izstopimo kot zmagovalci. Poljuden priročnik učinkovito pomaga reševati spore. Avtorica spregovori o reševanju notranjih konfliktov. Vsakega izmed njih moramo osmisliti in se ga naučiti razelektriti s plovbo po doživljajskem toku in z določanjem življenjskih prioritet. Naši spori in prepiri z bližnjimi in ljudmi na širši družbeni ravni so pogosto le podaljšek naših notranjih razprtij. S konkretnimi primeri pouči in vodi skozi proces razreševanja takih in drugačnih sporov. Gre za knjigo, ki lahko koristi in spremeni življenje prav vsakemu človeku.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  159.9 LUKAS, E. Stori
 
 

Podobne vsebine: folklora, slovenske ljudske pripovedke, Slovenija

Slovenska dežela v ljudski pripovedi

Ljudska pripoved je nit, ki veže rodove med seboj in jih povezuje z davnino. Iz te neizmerne zakladnice zgodb je zbranih nekaj biserov iz različnih krajev naše dežele. Prisluhnite bogastvu, ki nam ga prinašajo. To je tretja knjiga v zbirki Zlata Slovenija, ki bo obsegala pet knjig različnih avtorjev: Najlepši slovenski pregovori in reki, Slovenske šege in navade skozi leto, Slovenska dežela v ljudski pripovedi, Najlepše slovenske ljudske pesmi in Slovenska kuhinja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  398 SLOVENSKA dežela
 
 
   
 
 
   
Julij in avgust 2021

Podobne vsebine: priseljenec, diskriminacija, učna uspešnost

Priseljenci v Sloveniji skozi raziskovalno prizmo študentov Pedagoške fakultete

Monografija je nastala z namenom dati širšo vidnost zaključnim delom študentov na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki obravnavajo vprašanje vključevanja priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem in v družbo nasploh. Tovrstna dela študentov predstavljajo namreč pomemben prispevek k razvoju znanosti in tudi prakse na tem področju, pa vendar ostajajo za širšo javnost pogosto neupravičeno prezrta. Gre za kakovostna dela pripravljena v zadnjih letih. Njihovi avtorji so pripravljeni iz njih napisati prispevek z aplikativno vrednostjo za pedagoško prakso. Z različnih vidikov odstira življenje in položaj priseljencev pri nas, njihov ključni skupni imenovalec pa je iskanje možnosti zmanjševanja diskriminacije in izključevanja priseljencev iz institucij in življenja v družbi, v katero so se preselili.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  31 PRISELJENCI
   

Podobne vsebine: Pedagoška sociologija, Filozofija, visokošolsko izobraževanje

Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude
 
Reprodukcija : elementi za teorijo sistema poučevanja
 

Gre za najbolj odmevno delo na temo družbene reprodukcije ne-enakosti, tudi metodološko. Velja paradigmatska premestitev poudarka v razrednih bojih s polja spoprijemov za upravljanje s »produkcijskimi sredstvi« v polje spoprijemov za hegemonijo na področju simbolnega. Passerona in Bourdieuja v tem obdobju več kot očitno »določujoče okupira preučevanje, pojasnjevanje in prikazovanje (razkrivanje) mehanizmov, s katerimi šola sodeluje pri »reprodukciji neenakosti med razredi s tem, ko jih legitimira kot šolske in zanika družbene dimenzije le-teh.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  316.7 BOURDIEU, P. Reprodukcija

 

Podobne vsebine: študenti, visokošolski študij, znanstvenoraziskovalno delo

Competency profile for teaching and learning research integrity
Selan, Metljak, Berčnik, Dagarin Fojkar predstavljajo kompetenčni profil za poučevanje in učenje raziskovalne integritete. Študenti različnih stopenj študija (od dodiplomskega, magistrskega do doktorskega) morajo osvojiti ključne kompetence s področja raziskovalne integritete, zato da lahko v skladu z raziskovalno integriteto delujejo v akademskem svetu. Kompetence so strukturirane v štiri ključna področja, ki jih pokriva raziskovalna integriteta: temeljne vrednote, raziskovalna praksa, objavljanje in kršitve. Za vsako izmed teh področij so kompetence predstavljene glede na kompleksnost oz. raven študija (od dodiplomskega, magistrskega do doktorskega). Priročnik je namenjen visokošolskim učiteljem kot pomoč pri vključevanju raziskovalne integritete v učne načrte predmetov z različnih strokovnih področjih ter študentom pri seznanjanju in spoznavanju temeljih vsebin s področja raziskovalne integritete.

Dostopno na https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/book/176 .
   
 

Podobne vsebine: Razvojna psihologija, psihologija, otroci, predšolska vzgoja

Batistič-Zorec, Marcela

Teorije v razvojni psihologiji   

Učbenik je namenjen študentkam in študentom programa predšolska vzgoja. Človek se razvija vse življenje, večji poudarek pa je namenjen razvoju in vzgoji v najzgodnejšem obdobju. Uvodno poglavje pojasnjuje, kaj je razvojna psihologija, kaj so teorije v razvojni psihologiji in podaja kratko zgodovino razvojne psihologije. Sledi sedem poglavij, v katerih so predstavljene najpomembnejše teorije, ki razlagajo človekov psihični razvoj. Zadnje poglavje je namenjeno primerjavi med teorijami, ki zajema predstavitev poskusov razvrstitve teorij v modele in diskusijo o ključnih dilemah razvojne psihologije, ki se zrcalijo skozi razlike med teorijami.

Postavitev:    159.9 BATISTIČ-Z, M. Teorije  
 

Podobne vsebine: Izobraževanje na daljavoDidaktikaVišje in visokošolsko izobraževanje

Boettcher, Judith V.; Conrad, Rita-Marie

The online teaching survival guide : simple and practical pedagogical tip

V zadnjem času so šole po vsem svetu doživele prehod na spletno poučevanje ter spletne tečaje. Teorije in tehnike spletnega poučevanja se močno razlikujejo od tradicionalnega. To je najnovejši, celovit vodnik o spletnem poučevanju in izobraževalni tehnologiji pri spletnem poučevanju. Vključuje strategije za reševanje problemov, strategije ocenjevanja, samostojnost učencev, sodelovanje, sinhrone strategije, kombinirano učenje, oblikovanje metakognitivnih sposobnosti ter kognitivne procese in s tem povezane učne dosežke.

Postavitev:  II 37 BOETTCHER, J. V. The online   Podobne vsebine: Politika vzgoje in izobraževanja, globalizacija, primerjalna pedagogika


Spasenović, Vera

Izobraževalna politika : globalni in lokalni procesi

Monografija na sistematičen, pregleden in kritičen način pristopa k obravnavi temeljnih sodobnih raziskovalnih vprašanj na področju mednarodnega in primerjalnega raziskovanja izobraževanja. Avtorica se opira na najbolj referenčne avtorje s tega področja, njihove razmisleke predstavlja na objektiven način, sooča različne argumente in se do njih kritično in argumentirano opredeli. Sodobni čas zaznamuje velika vpetost nacionalnih politik izobraževanja v mednarodne trende. Prenašanje politik je izjemno težavna dejavnost, ki ima lahko številne nezaželene učinke, zato pri razvoju in vodenju sistema izobraževanja ne gre več brez poznavanja temeljnih zakonitosti tega prenosa. Monografija je prevod izvirnika, ki je v srbskem jeziku izšel na Filozofski fakulteti Univerze v Beogradu.

Dostopno na https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/264/378/6128-1

Postavitev:  37.01 SPASENOVIĆ, V. Izobraževalna  
 

Podobne vsebine: Duševno zdravjeumetnostna terapija, otrocimladi

Arts therapies and the mental health of children and young people : contemporary research, theory, and practice​

Knjiga Umetnostne terapije in duševno zdravje otrok in mladostnikov predstavlja inovativne raziskave, teorijo in prakso bogastva ter različnosti sodobnih umetnostnih terapij. Ukvarja se tudi z duševnimi motnjami pri otrocih in mladostnikih v različnih kontekstih in državah. Knjiga je namenjena socialnim delavcem, psihoterapevtom in ostalim.

Postavitev:  615.851 ARTS therapies           
 

Podobne vsebine: Mladinska književnost, Filozofija, Kritično mišljenje

Kidd, Kenneth B.

Theory for beginners : children's literature as critical thought

Gibanje Philosophy for Children (P4C) je otroško književnost potrdilo kot pomembno za filozofsko delo. Mladinsko književnost razume kot literaturo za manjšino. Knjiga raziskuje, kako filozofija za otroke črpa iz otroške literature ter, kako se lahko otroci učijo iz filozofije. Avtor nam kaže, kako ne samo brati, ampak kako brati svet. Opisuje strategije za kultiviranje otrok.

Postavitev:   82-93 KIDD, K. B. Theory  
 

Podobne vsebine: Branje, Slovenščinaučenje branja

Rot Vrhovec, Alenka

Juhej, že berem! : bralna knjižica 2
 

Knjiga Rot Vrhovec otrokom olajša prve korake v svet branja. Učenje tehnike branja s pomočjo knjižice temelji na zlogovalni metodi. Hitrejše in lažje učenje omogočajo obarvani zlogi. Vsebina knjižice ima tri dele. Prvi del je namenjen razvijanju in/ali utrjevanju tehnike branja z velikimi tiskanimi črkami, v drugem delu lahko otrok razvija in/ali utrjuje tehniko branja z malimi tiskanimi črkami, v zadnjem delu pa je omogočeno vzporedno učenje malih in velikih pisanih črk ter razvijanje tehnike branja s temi črkami. Bralno knjižico odlikujejo naslednje značilnosti: sprotno razvijanje tehnike branja pri obravnavi vsake črke; otrok napreduje v branju postopoma in sistematično; s pomočjo ilustracij spontano razvija besedišče ter tehniko branja in branje z razumevanjem; koncept otroku omogoča, da napreduje v lastnem ritmu; otrok si sproti postavlja bralne cilje in opazuje svoje bralne dosežke, kar pozitivno vpliva na njegovo motiviranost za branje.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:    028 ROT VRHOVEC, A. Juhej 2
   

Podobne vsebine:  lutke, otroško gledališčelutkovno gledališče

Vogelnik, Eka

Od lutke do lutke : priročnik o izvoru, pedagoški rabi in ustvarjanju lutk

Priročnik prinaša praktične nasvete, kako lahko vsak tudi brez lutkovne delavnice izdela različne lutke. Avtorica ob razkrivanju lastne izkušnje odkrivanja lutkovnega medija dodaja tudi pedagoško izkušnjo dela z lutkami. Ob tem priročnik vsebuje tudi zgodovinski razvoj lutk, ki ob razumljivo predstavljanih domačih in tujih virih, pospremljenih z originalnimi ilustracijami, v velikem delu temelji na osebnih izkušnjah avtorice.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:    792.97 VOGELNIK, E. Od lutke
 
 
Junij 2021

Podobne vsebine: pouk, nadarjeni otroci, talent

Paynter, Jeanne L.

Teach to develop talent : how to motivate and engage tomorrow's innovators today!

Današnji učenci potrebujejo veščine kreativnega reševanja problemov. Učitelji jih morajo motivirati za razvijanje talentov ter prepoznavati in razvijati kognitivne, socialno-čustvene veščine učencev, vključno z radovednostjo, ustvarjalnostjo, vztrajnostjo, sklepanjem, vztrajnostjo in empatijo. Prilagoditi je potrebno tudi učne načrte.
Današnji učenci potrebujejo veščine kreativnega reševanja problemov. Učitelji jih morajo motivirati za razvijanje talentov ter prepoznavati in razvijati kognitivne, socialno-čustvene veščine učencev, vključno z radovednostjo, ustvarjalnostjo, vztrajnostjo, sklepanjem, vztrajnostjo in empatijo. Prilagoditi je potrebno tudi učne načrte.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  159.928 PAYNTER, J. L. Teach
   

Podobne vsebine: pozitivna psihologija, otroci, kakovost življenja

Musek Lešnik, Kristijan
 
Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše
 

Kakšno popotnico želimo dati otrokom, ki bodo pomemben del svojega življenja preživeli v času, ki si ga danes težko predstavljamo. Vrtec in šola nista le prostor širjenja znanja, pač pa okolje, v katerem otroci niso le bolj ali manj uspešni učenci, pač pa otroci, ki se razvijajo v celovito osebnosti. Naniza prepričljive argumente, kako v šolah in vrtcih oblikovati okolje za polno, zdravo, zadovoljno in uspešno življenje otrok in vseh, ki delujemo v vzgoji in izobraževanju. Napočil čas, da pozornost od učnih dosežkov usmerimo k razvijanju drugih življenjskih veščin in da tudi v slovenskem prostoru naredimo premik. Rezultati niso edina pomembna stvar v vrtcih in šolah. Učna okolja, ki razvijajo različne plasti človekove osebnosti in negujejo kakovostne medsebojne odnose, so tudi učno uspešnejša.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  159.942 MUSEK Lešnik, K. Pozitivna

 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, naravoslovje, raziskovanje

Applying bio-measurements methodologies in science education research
Knjiga urednikov I. Devetaka in S. A. Glažarja je sestavljena iz petnajstih poglavij. Avtorji iz osmih držav poudarjajo enake trende kljub kulturnim in izobraževalnim razlikam. Prikazuje probleme uporabe tehnologije sledenja očes in drugih bio-meritev pri raziskavah na področju naravoslovnega izobraževanja. Preučuje uporabo bio-meritev pri raziskovanju kognitivnih procesov, motivacijo za učenje naravoslovnih konceptov in reševanje naravoslovnih problemov. Začne s splošnimi poglavji, ki opisujejo kognitivne procese in kako se ti procesi merijo z metodami sledenja očem ter drugimi psihofiziološkimi parametri in motivacijo. Na koncu knjiga zaključuje poglavja, ki predstavljajo študije na določenih znanstvenih področjih iz kemije, biologije, fizike in geologije. konceptov in reševanje naravoslovnih problemov.
Postavitev:   5 APPLYING bio-measurements  
 

Podobne vsebine: človeško vedenje, učne spretnosti, razvojne motnje

Adaptive behavior strategies for individuals with intellectual and developmental disabilities : evidence-based practices across the life span

Prinaša strategije poučevanja posameznikov z motnjami v duševnem razvoju in razvoju, ki imajo redne težave pri učenju veščin, potrebnih za vsakodnevno življenje. Podrobno opisuje praktične primere od poučevanja osnovne higiene, kot so kopanje, umivanje zob in oblačenje, do kompleksnejših veščin, vključno z vožnjo, rekreativne aktivnosti, igro in preživljanjem prostega časa, pa tudi tiste, ki so najpomembnejše za ohranjanje neodvisnosti in varnosti v okolju, uporabo mobilnih telefonov in interneta.

Postavitev:   376.1-056.47 ADAPTIVE behavior  
 

Podobne vsebine: osebe z Downovim sindromom, literarni prispevki, likovni prispevki

Kako živim in kaj si želim?

V knjižici, s katero želi prispevati k ozaveščanju o Downovem sindromu, so objavljena literarna in likovna dela, ki so bila izbrana na istoimenskem ustvarjalnem natečaju. Založba in Društvo Downov sindrom Slovenija želita, da knjižica doseže čim več otrok, mladostnikov in odraslih, saj bo zagotovo prispevala k lažjemu in učinkovitejšemu vključevanju oseb z Downovim sindromom v slovensko družbo.

Postavitev:  376.1-056.34 KAKO živim  Podobne vsebine: učenje in poučevanje, šole, izobraževalna društva, združenja ipd.


Kerr, David, Huddleston, Ted

Learning how to handle controversial issues in schools and other education settings : a good practice guide : using the manuals Teaching controversial issues and Managing controversy

Učenje reševanja spornih vprašanj je v središču izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanje o človekovih pravicah. Ta vodnik, ki poudarja najboljše prakse iz evropskih primerov, ponuja inovativne pristope in praktična orodja za učinkovito obvladovanje spornih vprašanj v šolah. Svet Evrope ima izjemne rezultate pri spodbujanju izobraževanja za demokratično državljanstvo, izobraževanju o človekovih pravicah ter medkulturnem dialogu.

Postavitev:  II 371.3 KERR, D. Learning  
 

Podobne vsebine: slovenščina, ločila, vejica, naloge

Bešter, Marja, Godec Soršak, Lara, Križaj, Martina

Vejica je, vejice ni : vaje za vejico

M. Bešter Turk, L. Godec Soršak in M. Križaj so pripravile zbirko vaj za pravilno rabo vejice. Postavljanje vejic v slovenščini se marsikomu zdi težko, toda v resnici ni. Treba je le razumeti nekaj temeljnih pravil in si jih zapomniti. Vadnica vsebuje temeljna pravila za rabo vejice in številne vaje za utrjevanje znanja. Pravila so podana preprosto in so ponazorjena z jasnimi primeri, nekaj jih je tudi dopolnjenih z opozorili oz. nasveti. Vaje za utrjevanje znanja vsebujejo povedi ali besedila različne zahtevnosti in k vsem so dodane rešitve. Vadnica je primerna tako za osnovnošolce kot tudi za srednješolce in vse druge, ki želite pridobiti, utrditi ali dopolniti svoje znanje o rabi vejice. To lahko na koncu preverite tudi s preizkusoma znanja.

Postavitev:  811.163.6'35 BEŠTER, M. Vejica   
 

Podobne vsebine: raziskovanje, znanstveno in tehnično pisanje, znanstveno raziskovanje

Moosa, Imad A.

Publish or perish : perceived benefits versus unintended consequences

Avtor predstavlja provokativno knjigo (objavi: opusti objavo), s katero želi raziskovalce spodbuditi k objavljanju znanstvenih rezultatov z namenom promocije raziskovalčevega dela in njegove institucije ter akademskega napredovanja. Opisuje koristnost objavljanja, kakovost raziskovanja, proces objavljanja, rangiranje revij in citiranje ter financiranje raziskovalnih programov.

Postavitev:   001 MOOSA, I. Publish  
 

Podobne vsebine: ljubezen, slepota, drugačnost, predsodki

Pungertnik, Sonja
 
Misliš resno? : ljubezen v odtenku drugačnosti

Avtorica romana je naša diplomantka, Slovenka leta 2014 in tudi sama slepa oseba. Posveča se slepim in slabovidnim ter s svojim zgledom premika meje mogočega. Roman je njen prvenec, s katerim čuteče opozarja na stiske slepih v predsodkov polni družbeni stvarnosti. Sara, inteligentna in privlačna najstnica, je že od rojstva slepa. Vstop v srednjo šolo in s tem v popolnoma novo sredino pomeni za Saro velik izziv, saj se še kako zaveda svoje drugačnosti. V romanu spremljamo Sarine srednješolske dogodivščine, njeno odraščanje v senci invalidnosti, pogum, s katerim premaguje težave, veselimo se ljubezni, ki naenkrat potrka na njena vrata.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   821.163.6 PUNGERTNIK, S. Misliš
   

Podobne vsebine:  družinski izleti, pohodniške poti, naravne znamenitosti, kulturna dediščina

Cerar, Irena, Božič Skok, Ines

Pravljične poti brez meja : družinski izleti

V izletniškem vodniku je opisanih petdeset izletov, ki vodijo v slovensko zamejstvo. Zarisujejo krog, ki se začne v Tržaškem zalivu, vodi preko Krasa, Rezije, Nadiške, Terske in Kanalske doline na Koroško ter vzdolž Karavank do Štajerske, Porabja in pokrajin ob Muri ter ob hrvaški meji nazaj. Obmejni hrvaški in istrski izleti, kjer je avtorica iskala in našla predvsem bogate medkulturne povezave, zaokrožijo niz ciljev vzdolž naše meje. Dvainpetdeset ljudskih pravljic in povedk povezanih z opisanimi kraji so ilustrirali priznani slovenski avtorji in avtorice različnih generacij. Vodnik je bogato opremljen tudi s fotografijami in dvojezičnimi zemljevidi.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   796.5 CERAR, I. Pravljične
 
 
Maj 2021

Podobne vsebine: knjiga, branje, elektronske knjige

Tonnac, Jean-Philippe de

Nikar ne upajte, da se boste znebili knjig: pogovori, ki jih je pripravil in vodil Jean-Philippe de Tonnac

Knjiga je še posebej dragocena v času, ko se zdi, da bodo to nosilko našega spomina spodrinili elektronski mediji ter poglobljeno branje nadomestili z naglim načinom vizualne recepcije, kakršnega pogojuje množična proizvodnja vsebin za zaslone pametnih telefonov, notesnikov, tablic in e-bralnikov ter njihova razdrobljena, hipna uporaba, zapisana hitri pozabi. Je duhovita in pronicljiva hvalnica, zagovor tiskane knjige.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  028 TONNAC, J. Nikar
   

Podobne vsebine: medosebni odnosi, odločanje, teorija izbire

Glasser, William

Teorija izbire : nova psihologija osebne svobode
 

Osnovno sporočilo knjige je, da lahko vsak nadzoruje zgolj vedenje samega sebe in da nam drugi ne morejo ponuditi nič več, kot le informacijo. Tako kot ne moremo mi vplivati na življenje drugih, tudi oni na morejo vplivati na naše življenje, odločitve ali vedenje. In vendar so vsi problemi, s katerimi se ljudje ubadamo, problemi z odnosi v sedanjosti. Teorija izbire trdi, da je vse, kar počnemo, da se vedemo, da je skoraj vsako vedenje izbrano ter, da nas žene pet genetskih potreb: preživetje, ljubezen in pripadnost, moč, svoboda in zabava.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:   159.9 GLASSER, W. Teorija

 

Podobne vsebine: osebnostni razvoj, vzgoja, osebnost, otroci

Jung, C. G.

Razvoj osebnosti
Jungova psihologija se ne nanaša samo na odraslo obdobje življenja, pač pa tudi na otroštvo. Knjiga je zbirka avtorjevega dela o otroški psihologiji. Pri otrokovem razvoju je poudarjal pomen psihologije staršev in učiteljev in ugotovil, da je nezadovoljiv psihološki odnos med staršema lahko pomemben vzrok motenj v otroštvu, po drugi strani pa je lahko podlaga za proces zorenja in rasti, zlasti pri nadarjenih otrocih. Učinkovito izobraževanje otrok potrebuje učitelje, ki ne znajo le učiti, temveč so zmožni tudi spodbujati lasten osebnostni razvoj. Posveča se otrokovemu razvoju in individuaciji ter teorijo otrokovega razvoja oriše preko čudovitega primera iz življenja deklice Anne in njenih staršev. Kot psihološki odnos analizira zakonsko zvezo, ki je lahko ovira ali pa pomoč pri posameznikovi samorealizaciji.
Postavitev:  159.923 JUNG C. Razvoj  
 

Podobne vsebine: psihične travme, osebna doživetja, temeljne človekove pravice

Megla, Maja

Smem biti to, kar sem

Vodnik po človekovih temeljnih pravicah in psiholoških mehanizmih je pripovedovan skozi avtoričino osebno življenjsko zgodbo in osvetljen s spoznanji iz psihologije, (nevro)znanosti in duhovnosti. Zlorabe (spolne, fizične, čustvene), travme, rane in programiranja otroštva so oblikovali očala, skozi katera vidimo, doživljamo, razumemo in interpretiramo sebe, druge in svet. Živimo življenje, ki ga ustvarjajo naša prepričanja, naše vedênje in obrambe, naši odzivi. Če hočemo zgraditi drugačno prihodnost, moramo spremeniti psihološke mehanizme, ki so nastali v preteklosti.

Postavitev:   159.95 MEGLA, M. Smem  
 

Podobne vsebine: diskalkulija, učne težave, matematika

Understanding dyscalculia : a guide to symptoms, management and treatment

Obravnava diskalkulijo in ponuja temeljit pregled teorije in praktičnih priporočil za njeno obvladovanje doma in v šoli ter preprečevanje morebitnih vedenjskih posledic. Opisuje, kako učitelj seznani učenca s to motnjo in kako ohranjati proaktivni odnos pri delu z njimi.

Postavitev:  376.1 UNDERSTANDING dyscalculia  Podobne vsebine: nevrologija, centralni živčni sistem, anatomija, možgani


Crossman, Alan R.; Neary, David

Neuroanatomy : an illustrated colour text

Nevroanatomija poudarja pomen anatomije za prakso v sodobni klinični nevrologiji. Poznavanje pripomore k zagotavljanju dobre osnove za diagnosticiranje in zdravljenje sodobnih nevroloških motenj.

Postavitev:  II 61 CROSSMAN, A. Neuroanatomy  
 

Podobne vsebine: moderna umetnost, sodobna umetnost, umetniki

Hodge, Susie

Modern art in detail : 75 masterpieces

Sodobna umetniška dela naključnemu opazovalcu morda niso takoj smiselna ali celo privlačna. Ogled umetniškega dela, ne glede na to, ali gre za sliko, skulpturo, instalacijo, video ali fotografijo, kot celoto je ena od metod interakcije z njim, globlje razumevanje pa je mogoče doseči le z njegovo podrobno analizo. Avtorica preučuje petinsedemdeset umetniških del od konca devetnajstega stoletja do danes. Vsakega obravnava po svojih lastnostih, na vsakega pa gleda tudi kot na del tradicije, ki ga povezuje s preteklostjo, v kateri umetniki prenašajo štafeto skozi stoletja. Piše o ustreznih zunanjih vplivih na umetnika, vse od globalnih političnih dogodkov do revolucionarnih gibanj, kot so kubizem, futurizem in primitivizem in celo znanstvene in matematične teorije.

Postavitev:  7.03 HODGE, S. Modern   
 

Podobne vsebine: vizualna kultura, digitalni mediji, umetnostna zgodovina

The handbook of visual culture

Vizualna kultura je postala eno najbolj dinamičnih področij učenja, odraz tega, kako preučevanje človeške kulture vedno bolj zahteva izrazito vizualne načine razmišljanja in metode analize. Priročnik zajema izredno vrsto disciplin, ki se ukvarjajo s preučevanjem vizualnega – film in fotografija, televizija, moda, vizualne umetnosti, digitalni mediji, geografija, filozofija, arhitektura, materialna kultura, sociologija, kulturne študije in umetnostna zgodovina. Odziva se na meddisciplinarno naravo številnih ključnih vprašanj, ki se pojavljajo v vizualni kulturi glede digitalizacije, globalizacije, kiberkulture, nadzora, spektakla in vloge umetnosti.

Postavitev:   7 HANDBOOK of visual culture  
 

Podobne vsebine: ustava, Slovenija, lahko branje

Jakšić Ivačič, Živa, Fricelj, Nina, Bedek, Nika, Vadnal, Katja, Robnik, Ivan, Golob, Natalija, Hodej, Lara, Danilovska, Sara, Kadunc, Barbara, Obrul, Nastja, Mlakar, Špela, Schmid, Špela, Kaiser, Špela, Suhoveršnik, Petra, Ošlak, Maja, Savelli, Tim, Benedejčič, Doroteja, Donša, Tadeja, Ferkolj, Tinka, Marinič, Irena, Primec, Mija
 
Lahko berljiva Ustava Republike Slovenije

Ustava Republike Slovenije je zelo pomembno besedilo. Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki sodelujemo v Študentski sekciji Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, so jo napisali na lahko berljiv in razumljiv način, ker si želijo, da jo lahko vsi berejo in razumejo. Najdete jo v tiskani obliki ali v elektronski obliki na spletni strani Zveze Sožitje. Je v dveh različnih oblikah, ena z malimi tiskanimi črkami, druga z velikimi tiskanimi črkami, saj nekateri lažje berejo besedila, ki so napisana z velikimi tiskanimi črkami.

Dostopno tudi na http://www.zveza-sozitje.si/lahko-berljiva-ustava.html
 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 34 LAHKO berljiva
   

Podobne vsebine: cepiva, zdravstvene storitve, cepljenje

Mencinger, Blaž

Nežka se cepi

Nežka se cepi je slikanica za otroke, ki se bojijo injekcije ter za starše, ki ne vedo, kako bi otroku razložili ta nenavaden obisk zdravnika. Tudi vzgojitelji in pedagoški delavci se vsakodnevno srečujejo z otroki s tisoč in enim vprašanjem. Zgodba zapleteno pove na preprost način.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 821.163.6 MENCINGER, B. Nežka
 
 
April 2021

Podobne vsebine: sodelovanje, šola, univerza

School-university partnerships in action : the promise of change

Ta knjiga ponuja nova znanja, vpoglede in izkušnje o partnerstvu med šolo in univerzo. V osmih poglavjih raziskuje negotovosti, izzive in možnosti, s katerimi se soočajo tisti, ki si prizadevajo ustvariti, razviti in vzdrževati partnerstvo za boljše poučevanje in učenje.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  378 SCHOOL- university
   

Podobne vsebine: delovno okolje, timsko delo, reševanje problemov

Lantz, Annika; Ulber, Daniela; Friedrich, Peter

The problems with teamwork, and how to solve them
 

Ponuja praktične rešitve pri izvajanju in podpori učinkovitega timskega dela. Avtorji se opirajo na svoje izkušnje ter  empirične raziskave o vzrokih in rešitvah za učinkovitejše premagovanje problemov v skupinah. Izpostavljajo opredelitev problema, pomanjkanje vodstvenih sposobnosti in prilagajanje konfliktom z jasnimi navodili, kako pristopiti in rešiti posamezna vprašanja. Podrobne študije primerov prikazujejo, kako lahko teorijo uporabimo v resničnih situacijah, da dobimo optimalne rezultate tako za skupino kot za večjo organizacijo.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  371.3 LANTZ, A. Problems

 

Podobne vsebine: empatija, psihologija, morala, umetnost

Maibom, Heidi Lene

Empathy
Empatija je eden najpogosteje obravnavanih in široko preučenih konceptov. Nekateri trdijo, da lahko pomaga ustvariti pravičnejšo družbo, izboljšati zdravstveno oskrbo in celo preprečiti globalno katastrofo, drugi temu ugovarjajo. Kdo ima prav in kaj sploh je empatija? Je to način, kako se počutiti ob drugih? Je to oblika znanja? Kakšen je njen evolucijski izvor? Na vse to in vlogo empatije pri motivaciji, njeno povezanost z umetnostjo in duševnimi motnjami, bomo spoznali v tej knjigi.
Postavitev:  159.95 MAIBOM, H. L. Empathy  
 

Podobne vsebine: kemija, učenje, poučevanje

Reid, Norman

The Johnstone triangle : the key to understanding chemistry

Kemijo pogosto obravnavamo kot težko razumljiv predmet. Knjiga se osredotoča na model trikotnika, ki ga je Alex H. Johnstone razvil v zgodnjih osemdesetih letih. Model je bil prvotno uporabljen na skoraj vseh področjih kemije v vseh fazah učenja z namenom večje dostopnosti kemije širšemu krogu. Model je nastal iz raziskav učenja. Ključna je vloga delovnega spomina. Za razumevanje kemije je potrebno razviti mentalne modele.

Postavitev:   54 REID, N. Johnstone  
 

Podobne vsebine: hrana, zakonodaja, živila, higiena rok, kvaliteta

Uvod v varnost in kakovost živil

Učbenik zajema triindvajset poglavij, ki obravnavajo zakonodajni okvir, nadzor, kakovost, tveganja in njihovo obvladovanje, spremljajoče higienske programe in človeka, ki vstopa v sistem zagotavljanja varnosti živil. Skozi poglavja se s teoretičnimi izhodišči prepletajo praktični primeri, ki bralcu omogočajo celovitejšo predstavo obravnavane teme. Pri pripravi vsebin posameznih poglavji je sodelovalo 40 različnih avtorjev, strokovnjakov iz prakse, akademskih krogov in državnih institucij.

Postavitev:  II 61 UVOD v varnost  Podobne vsebine: otrok, igra  družinska vzgoja, vzgoja


Dissing Sandahl, Iben

Igra po dansko : priročnik za vzgojo uravnoteženih, trdoživih in zdravih otrok skozi igro

Priročnik za vzgojo uravnoteženih, trdoživih in zdravih otrok pojasnjuje, zakaj je igra ključen in nenadomestljiv element. Dandanes pri vzgoji preveč časa in energije vložimo v izobraževalne mejnike otrok, namesto da bi jim dovolili, naj sami raziskujejo sebe in svojo okolico. Nestrukturirana prosta igra ni tratenje časa. Ravno nasprotno, igra je eksperimentalno stanje, v katerem imajo otroci nešteto priložnosti za ustvarjanje in izražanje brezmejnih prostranstev svoje domišljije.

Postavitev:  37.018 DISSING SANDAHL Igra  
 

Podobne vsebine: Smrekar, Hinko, 1883-1942, umetnost, slovenski umetniki, biografije

Globočnik, Damir

Hinko Smrekar : kratek oris življenja in dela

Bil je risar in slikar. Risarski talent je kazal že v višjih razredih gimnazije. Želel je študirati medicino, a se je zaradi pomanjkanja sredstev vpisal na pravno fakulteto v Innsbrucku. Pred državnim izpitom je odstopil in se posvetil umetniškemu poklicu. Vpisal se je v tečaj za učitelje risanja. Vrnil se je v Ljubljano in nato v Kranj. Z M. Gasparijem je šel v München in tam skoraj leto dni študiral po zasebnih šolah. Leta 1916 se je za stalno vrnil v Ljubljano, kjer živel kot svoboden umetnik. Po njem se imenuje Osnovna šola Hinka Smrekarja v Šiški, kjer je stanoval do svoje smrti. Od leta 1993 se po njem imenuje nagrada za ilustratorske dosežke.

Postavitev:  II 75 GLOBOČNIK, D. Hinko   
 

Podobne vsebine: druga svetovna vojna, Judje, Nizozemska

Frank, Anne

Dnevnik Ane Frank

Ana Frank je od 1942 do 1944 pisala svoj dnevnik na podstrešju poslovne stavbe v Amsterdamu. Tam se je njena družina skrila pred preganjanjem nacistov. Bistra najstnica si je želela postati pisateljica in njeni zapiski o sostanovalcih, prebujajoči se ljubezni, spolnosti in vseh mogočih temah so postali klasično branje za mlade in odrasle.

Postavitev:   821.113 FRANK, A. Dnevnik  
 

Podobne vsebine: Prešeren, France, 1800-1849, upodobitve, likovni motivi

Urh, Kaja, Vesel Potočnik, Veronika, Štibelj, Maruša

Morjá široka cesta : izbrane pesmi Franceta Prešerna

Prešernova poezija je še danes merilo pesniškega in najširšega umetniškega ustvarjanja. Njegove pesmi so prebudile številne likovnike, da jim ustvarijo vizualno spremljavo. Ilustracije oz. interpretacije izbranih Prešernovih pesmi so ustvarile uveljavljene kranjske umetnice mlajše generacije. Ilustracije, ki so nastale za razstavo ob 170. obletnici Prešernove smrti, nadaljujejo tradicijo raziskovanja vsebin povezanih s Prešernom.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 821.163.6 URH, K. Morjá
   

Podobne vsebine: pisatelji, pripovedovanje, življenjepisi, pravljice

Janisch, Heinz

Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena

Andersenove pravljice berejo otroci po vsem svetu. Danski pravljičar je ustvaril brezčasne junake otroštva, kot so mala morska deklica, Palčica, Snežna kraljica, grdi raček in številne druge. Ob 215. obletnici Andersenovega rojstva so pripravili bogato in razkošno knjigo Zlate Andersenove pravljice z odličnimi ilustracijami slovenskih ilustratorjev. Kot pravljica se zdi osupljiva tudi Andersenova življenjska zgodba.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 821 JANISCH, H. Pravljično
 
 
Marec 2021

Podobne vsebine: branje, bralne navade, digitalni mediji

Wolf, Maryanne

Bralec, vrni se domov: beroči možgani v digitalnem svetu

Knjiga je sestavljena iz niza pisem, ki se poglabljajo v možganske preobrazbe, nastajajoče ob prilagajanju digitalnim medijem. Beroči možgani na vse to seveda niso niti evolucijsko niti praktično prilagojeni. Povezuje nevroznanost, literaturo, izobraževanje, tehnologijo in filozofijo v celostno pričevanje o našem času in svetu ter združuje zgodovinska, literarna in znanstvena dejstva s prigodami in anekdotami iz vsakdana. Zastavlja ključna vprašanja za prihodnost, kot so denimo: kaj se bo zgodilo z obstoječimi bralci knjig v bližnji in malce bolj oddaljeni prihodnosti, kako se bo v digitalno prihodnost vključila odraščajoča mladina, ki so ji tablice in telefoni padli že v otroška naročja, kakšna bo prihodnja vloga branja znanstvenih knjig in poezije pri učenju? Poglobljeno branje knjig tako ni več samo orožje, ki ga je treba vzeti v roke, temveč po njenem mnenju postaja tudi orodje za ohranitev človeške civilizacije v smislu, kot ga poznamo danes.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:  028 WOLF, M. Bralec
   

Podobne vsebine: raziskovanje, metode, statistika, citiranje

Beins, Bernard

APA style simplified: writing in psychology, education, nursing, and sociology
 

Priročnik ponuja kratek, a izčrpen vodnik za jasno in učinkovito pisanje po APA navodilih, Namenjen je študentom dodiplomskega in podiplomskega študija. Vključuje na enem mestu zbrane nove smernice iz sedme izdaje priročnika Publication manual of the American Psychological Association (APA 7) iz leta 2020. Predstavi, kako napisati znanstveno-raziskovalni članek. Opisuje razlike med pisnimi, ustnimi in poster predstavitvami, poudarja, kako pomembno je pravilno pisno izražanje. Daje napotke, kako napisati privlačen in informativen izvleček,  kako pripraviti hipoteze, opisati izbrano eksperimentalno metodo ter prikazati statistične podatke in pridobljene rezultate drugim.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev:   159.9 BEINS, B. APA

 

Podobne vsebine: najstniki, mladi, vzgoja in izobraževanje

Lerner, Richard M.

The good teen: rescuing adolescence from the myths of the storm and stress years
V osemletni študiji so proučevali štiri tisoč mladostnikov iz petindvajsetih zveznih držav v ZDA. Avtor raziskuje izvor besede "nemirni najstnik" ter razbija stare mite o tem pojmu. Predstavlja pet značilnosti obnašanja najstnikov, ki dokazano spodbujajo pozitiven razvoj (kompetentnost, samozavest, povezanost, značaj in skrb) ter posebne načine, s katerimi jih lahko starši spodbujajo in jim pomagajo. Vsakemu se lahko pomaga, ne glede na to, kako težaven je. Novo razmišljanje in delovanje naj bo osredotočeno na prednosti najstnikov.
Postavitev:  159.922.8 LERNER, R. Good  
 

Podobne vsebine: šolanje, epidemija, izobraževanje na daljavo

Breslin, Tony

Lessons from lockdown: the educational legacy of COVID-19

Avtor raziskuje vpliv COVID-19 na naše šolske sisteme, na mlade, njihove družine ter vse, ki  delajo v vzgoji in izobraževanju. Sprašuje se, kakšne bi lahko bile dolgoročne posledice pandemije za vzgojo in formalno izobraževanje. Na podlagi proučevanja več kot sto učencev, staršev in strokovnjakov razkriva, kako se učitelji in učenci prilagajajo uresničevanju učnih načrtov, kakšno je sodelovanje staršev in kakšne so njihove izkušnje, kako potekata preverjanje in ocenjevanje kombiniranega in spletnega učenja, kako nadomestiti izgubljeno učenje, kakšno je počutje učencev ter kako poteka uporaba izobraževalnih tehnologij.

Postavitev:  37.01 BRESLIN, T. Lessons  
 
 

Podobne vsebine: izobraževanje na daljavo, šolska klima, učenje

The distance learning playbook for school leaders: leading for engagement and impact in any setting

Učinkovito vodenje šole je nujno tudi v spremenjenih pogojih delovanja. Med pandemijo 2020 ni bilo navodil za vodenje šol. Sedaj imajo vodstva šol na voljo usmeritve, kako naj organizirajo učenje na daljavo, da bo, kar se da za vse učence čimbolj enakopravno in kvalitetno. Priročnik opisuje šolsko klimo pri učenju na daljavo, profesionalno in verodostojni učenje na daljavo, navodila za izvedbo ter miselne okvire za izvajalce izobraževanja.

Postavitev:  II 371.3 DISTANCE learning  Podobne vsebine: rekreacija, starejši ljudje, aktivni življenjski slog, vadba v vodi


Vute, Rajko

Terapevtska rekreacija v vodi za starejše : [učbenik]

Voda predstavlja vznemirljivo okolje, ki omogoča zelo raznolike dejavnosti širokemu krogu ljudi. Priložnosti za krepitev zdravstvenega stanja in izboljšanje telesne pripravljenosti je v vodi dovolj, od vaj za krepitev telesa do iger in utrjevanja plavalnih veščin. Pri starejših je pomembna tudi vadba s terapevtskimi učinki, saj nekatere težave, povezane s staranjem, lahko ublažimo ali celo preprečimo prav z vadbo v vodi. Varnost vseh v vodi je zmeraj najvišje postavljena zahteva. S primernim učnim pristopom lahko naučimo plavanja tudi starejše osebe. Vodenje vadbe s starejšimi udeleženci zahteva pristop, ki temelji na znanju, izkušnjah in spoštovanju udeležencev.

Postavitev:  797 VUTE, R. Terapevtska  
 

Podobne vsebine: otroci s posebnimi potrebami, veščine, igre

Sher, Barbara

Everyday games for sensory processing disorder: 100 playful activities to empowe children with sensory differences

Avtorica ima več kot petinštirideset let izkušenj s pomočjo otrokom z senzoričnimi motnjami, avtizmom in Aspergerjevim sindromom. Zbrala je sto senzoričnih zabavnih in preprostih iger enostavno prilagodljivih vsem okoljem, vsem sposobnostim, vsem otrokom in vsem njihovim odraslim. Pri igrah si lahko pomagamo z materiali, ki jih najdemo okoli svojega doma.

Postavitev:  376.1 SHER, B. Everyday   
 

Podobne vsebine: šolanje na domu, starši, otroci s posebnimi potrebami

Wingert, Shawna

Homeschooling your child with special needs: practical encouragement and support for learning with differences

Knjiga vsebuje celovit pogled na šolanje od doma otrok z učnimi težavami in posebnimi potrebami. Poleg praktičnih nasvetov in spodbud vključuje posebna poglavja o otrocih z avtizmom, ADHD, anksioznimi motnjami in drugimi diagnozami.

Postavitev:  376.1 WINGERT, S. Homeschooling  
 

Podobne vsebine: kemija, ločevanje zmesi, kemijske spremembe

 

 

Devetak, Iztok; Slapničar, Miha

Kemijske osnove naravoslovja z navodili za laboratorijske vaje

Učbenik je namenjen študentkam in študentom razrednega pouka ter učiteljicam in učiteljem, ki razredni pouk ter tudi ostale naravoslovne predmete že poučujejo. Poleg laboratorijskih vaj so podane temeljne teoretične osnove, ki so potrebne za razumevanje izvedbe in ugotovitev pri posameznem poskusu. Obsega deset laboratorijskih vaj s področja splošne in anorganske ter tudi organske kemije. V sklopu vsake laboratorijske vaje so zbrani poskusi, ki jih lahko učitelji tako razrednega pouka, kot tudi učitelji naravoslovnih predmetov uporabijo pri svojem poučevanju. Zbrani poskusi so primerni tako za samostojno eksperimentalno delo učencev in učenk, kot tudi za demonstracijsko izvedbo učitelja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 54 DEVETAK, I. Kemijske
   

Podobne vsebine: biologija, filozofija, filozofija znanosti

Philosophy of science for biologists

Biologi se zanašajo na teorije, uporabljajo modele in oblikujejo razlage, vendar le redko razmišljajo o njihovi naravi in strukturi. Knjiga predstavlja ključne teme v filozofiji znanosti, da bi zagotovila potrebno filozofsko ozadje za refleksijo, ki je pomemben del vseh vidikov raziskovanja in komuniciranja v biologiji. Obravnava temeljna vprašanja, kot so: zakaj bi biologi morali skrbeti za filozofijo znanosti, kako koncepti prispevajo k znanstvenemu napredku, kakšna je narava znanstvenih polemik v bioloških znanostih. Poglavja temeljijo na sodobnih primerih in študijah primerov iz celotne biologije.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  57:371.3 PHILOSOPHY
 
 
Februar 2021

Podobne vsebine: izobraževanje na daljavo, pouk, vzgoja

Analiza izobraževanja na daljavo v času prvega vala epidemije covida-19 v Sloveniji

Monografija je zasnovana na podlagi teoretičnih spoznanj o izobraževanju na daljavo in obsežne raziskave, ki jo je opravil Zavod RS za šolstvo v času zaprtja šol, tik pred začetkom ponovnega odpiranja šol po prvem valu epidemije. Cilji so bili usmerjeni v ugotavljanje prevladujočega doživljanja slovenskih učiteljic in učiteljev in njihovih praks izobraževanja na daljavo, doživljanja izkušenj učenk in učencev v času poučevanja na daljavo ter prevladujočih karakteristik pedagoškega vodenja v času zaprtja  šol s perspektive ravnateljic in ravnateljev. Rezultati so nakazali številne aktivnosti, ki jih je smiselno vpeljati na ravni šol in sistema, da bi izboljšali ustreznost organizacije in izvajanja izobraževanja s pomočjo digitalne tehnologije, povečali učinkovitost učenja in poučevanja z uporabo digitalne tehnologije ter izboljšali kakovost pedagoškega vodenja. Prikazu podatkov sledi razprava. Posebej je izpostavljena ravnateljeva podpora učiteljem.

Dostopno na http://www.zrss.si/pdf/izobrazevanje_na_daljavo_covid19.pdf.
 

   

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, teorija vzgoje, filozofija vzgoje

Encyclopedia of educational theory and philosophy  

Enciklopedija v dveh zvezkih predstavlja izobraževalne teorije in filozofije, ki so bile preizkušene skozi preteklost.  Vsebuje 300 prispevkov uglednih strokovnjakov. Vsako geslo vsebuje bibliografijo. Glavne vsebine so: cilji izobraževanja, pedagoški teoretiki, teorije, učni načrt, pedagoško raziskovanje in vrednotenje, pedagoška sociologija in psihologija, visokošolsko izobraževanje, pedagoška filozofija, učenje in poučevanje.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: Č II 37.01 ENCYCLOPEDIA of educational/1
                 Č II 37.01 ENCYCLOPEDIA of educational/2

Podobne vsebine: pouk, učitelj, reflektivno poučevanje

Readings for reflective teaching in schools
Prinaša najnovejša spoznanja o izobraževanju učiteljev in poklicnem razvoju, učenju in poučevanju, učnem procesu, obnašanju v razredu, načrtovanju kurikuluma, učnih strategijah ter ocenjevanju v osnovnih in srednjih šolah. Spletna stran o reflektivnem poučevanju, ki je navedena na knjigi, prinaša dodatno gradivo (aktivnosti za refleksijo, nasvete, dodatna poglavja, terminološki kotiček, koristne spletne povezave) V tej zbirki so izšle še knjige o reflektivnem poučevanju v zgodnjem obdobju, visokošolskem izobraževanju in izobraževanju odraslih, ki so tudi na voljo v Knjižnici PEF.
Postavitev: 371.3 READINGS for  
 

Podobne vsebine: šolska uspešnost, šolanje, učni uspeh, razlike med spoloma

Wilson, Gary

Let's hear it from the boys : what boys really think about school and how to help them succeed

Kako izboljšamo dosežke fantov v šoli? Tako, da jim prisluhnemo. Avtor podaja srednješolskim učiteljem navodila, kako se lotiti pogovora z njimi in to postaviti v ospredje dela z njimi. V Veliki Britaniji so ugotovili, da so dekleta v celotnem izobraževalnem sistemu boljša od fantov. Opisuje izkušnje fantov v izobraževanju in pomaga učiteljem razumeti, zakaj so podpovprečno uspešni in kako naj se učitelji lotijo izboljšav za oblikovanje boljših učnih okolij.

Postavitev:  37.015.3 WILSON, G. Let's hear  
 
 

Podobne vsebine: kognicija, kognitivna nevroznanost, psihologija

Gazzaniga, Michael S., Ivry, Richard B., Mangun, George Ronald

Cognitive neuroscience : the biology of the mind

Knjiga je osnova na področju kognitivne nevroznanosti. Prinaša najnovejša odkritja in raziskave. Opisuje zgodovino in metode kognitivne nevroznanosti, zgradbo in delovanje živčnega sistema, zaznavanje, spoznavanje, pozornost, delovanje, spomin, čustva, uporabo jezika, kognitivni nadzor, socialno kognicijo ter zavedanje.

Postavitev:  16 GAZZANIGA, M. S. Cognitive  
Podobne vsebine: socialna psihologija, kognicija, medosebni odnosiAn introduction to social psychology

Temeljni učbenik socialne psihologije že trideset let prinaša osnovne teorije in najnovejše raziskave na področju, ki se nenehno razvija. Podrobneje se ukvarja z raziskovalnimi metodami, socialnim zaznavanjem, kognicijo, obnašanjem, prosocialnim obnašanjem, agresijo, medosebnimi odnosi, skupinsko dinamiko, nastopanjem ter vodenjem skupine. Opisuje strategije za spremembo obnašanja in stališč.

Postavitev:  159.9 INTRODUCTION to social  
 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, diskriminacija, demokracija

Disrupting hate in education: teacher activists, democracy, and global pedagogies of interruption

Avtorji opisujejo ideološke oblike sovraštva in strahu, ki so prisotne v šolah ter razumevanje in odpravljanje  sovraštva. Predstavljeni so primeri sovraštva v ameriških in angleških šolah, zloraba učiteljev v Braziliji, južnoafriški neoliberalizem in ksenofobija, sovraštvo, fanatizem in diskriminacija muslimanov, odnos do Romov v Španiji ter upor posameznih vzgojiteljev v Mjanmaru. Aktivizem učiteljev je zelo pomemben.

Postavitev:  37.03 DISRUPTING hate   

Podobne vsebine: komunikacijska tehnologija, pametni telefoni, zasvojenost, izobraževanje

Spitzer, Manfred

Epidemija pametnih telefonov : nevarnosti za zdravje, izobraževanje in družbo

Pametni telefoni so v preteklem desetletju močno spremenili življenje ljudi. Večina vidi v tem tehničnem izumu predvsem pozitivne učinke, saj si komaj kdo lahko še predstavlja življenje brez teh naprav. Le redki opozarjajo na negativne posledice prekomernega uporabljanja pametnih telefonov zlasti za otroke in mladino. Avtor v svoji knjigi s pomočjo znanstvenih raziskav dokazuje, da nebrzdano uporabljanje pametnih telefonov škoduje zdravju, ovira izobraževanje otrok in mladine ter ima hude posledice tudi za našo družbo. Kritično razčlenjuje tako digitalizacijo, ki ima, kakor vsak pojav, tudi slabe posledice.

Postavitev:  316.7 SPITZER, M. Epidemija  
 

Podobne vsebine: kemija, barvila, eterična olja, eksperimentalno delo

Slapničar, Miha, Boh Podgornik, Bojana

Naravne spojine v živih sistemih : teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje : [učbenik]

Učbenik M. Slapničarja in B. Boh Podgornik je namenjen študentkam in študentom tretjega in četrtega letnika smeri kemija z vezavo pri predmetu naravne spojine v živih sistemih. Uporaben je tudi za vse osnovnošolske in srednješolske učitelje kemije, ki v pouk kemije vključujejo učne vsebine kemije naravnih spojin. Poleg temeljnih teoretičnih osnov so podane tudi laboratorijske vaje, ki teoretična izhodišča eksperimentalno dopolnjujejo. Obsega pet temeljnih poglavij kemije naravnih spojin: barvila in barvanje, lipidi, eterična olja, ogljikovi hidrati in alkaloidi. V sklopu vsake laboratorijske vaje so zbrani poskusi, ki jih lahko učitelji kemije uporabijo pri svojem poučevanju. Zbrani poskusi so primerni za samostojno eksperimentalno delo učencev oziroma dijakov za demonstracijsko izvedbo učitelja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 54 SLAPNIČAR, M. Naravne
   

Podobne vsebine: slepi, slabovidni, tipanka, spoznavanje živali

Vrezec, Al

Žuželke od blizu

Žuželke so slepim in slabovidnim še posebej težko predstavljive, saj se jih ne morejo dotikati. Knjiga je namenjena slepim in slabovidnim otrokom, pa tudi mladostnikom in odraslim. Gre za knjigo taktilnih piktogramov. Pri reliefni ilustraciji so izhajali iz Braillove pisave, zato je debelina najtanjše linije enaka debelini pike v Braillovi pisavi. Za tiste, ki še nekoliko vidijo, je ohranjena tudi vizualna ilustracija v tonih bele, črne in sive barve zaradi največjega svetlobnega kontrasta.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  II 376.1-056.262 VREZEC, A. Žuželke
 
Januar 2021

Podobne vsebine: predšolska vzgoja, predšolski otroci, razvoj

Devjak, Tatjana; Berčnik, Sanja

Vzgoja predšolskega otroka

Avtorici predstavljata širši vpogled v preučevanje predšolskega obdobja, tj. od otrokovega rojstva do vstopa v šolo, hkrati pa preučujeta vzgojo kot najširši pojem, v katerem je zavzeto vse od individualnega oblikovanja otrokove osebnosti do njegovega vključevanja v širše okolje in družbo. Opisujeta izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok ter njihov profesionalni razvoj. Analizirata različne vzgojne koncepte in oblike sodelovanja s starši in družbenim okoljem.

Dostopno na: https://www.biblos.si/isbn/9789612532680
 

   

Podobne vsebine: fenomenologija, kognitivna znanost, filozofija duha, zavedanje

Gallagher, Shaun

The phenomenological mind
 

Predstavlja temeljna vprašanja o umu z vidika fenomenologije, kot so: kaj je fenomenologija, fenomenologija in kognitivne znanosti, zavest in samozavest, čas in zavest, namernost in zaznavanje, utelešeni um, ukrepanje, znanje drugih umov, umeščeni in razširjeni um ter fenomenologija in osebna identiteta. Nova področja, ki jih najdemo v knjigi, so: kritična fenomenologija, domišljija, socialno spoznanje, rasa in spol, kolektivna intencionalnost in samopodoba.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 16 GALLAGHER, S. Phenomenological

Podobne vsebine: pismenost, predšolski otroci, razvojna psihologija, razvoj otroka

Marjanovič Umek, Ljubica; Fekonja, Urška; Hacin Beyazoglu, Kaja

Zgodnja pismenost otrok: razvoj, spremljanje in spodbujanje

Znanstvena monografija je sestavljena iz dveh delov. Prvi del obsega osem poglavij, v katerih avtorice opredelijo zgodnjo pismenost, opišejo njen razvoj ter različne dejavnike in načine spodbujanja zgodnje pismenosti otrok. V drugem delu, ki vključuje tri poglavja, pa predstavijo razvoj in uporabo pripomočka za ocenjevanje zgodnje pismenosti otrok v vrtcu, ki so ga razvile za uporabo v slovenskem prostoru. V prilogah sta priloženi obe obliki Lestvic zgodnje pismenosti za otroke stare od tri do štiri ter od pet do šest let.  Strokovne delavke jih lahko uporabijo v procesu ocenjevanja, spremljanja in spodbujanja zgodnje pismenosti otrok v vrtcu ter razlaga postavk za obe obliki lestvic.

Dostopno na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/244/348/5766-1
   
 

Podobne vsebine: brezdomci, odvisniki, socialno delo

Odprta scena : zmanjševanje škode med brezdomnimi uporabniki drog v Ljubljani

Monografija je zanimiv kolaž perspektiv, ki omogočajo vpogled v življenjski svet brezdomnih uporabnikov javnih prostorov v mestu, oceno potreb in analizo vrzeli v obstoječih odgovorih. Utemeljuje nujnost interdisciplinarnega dela in sodelovanja med različnimi akterji v skupnosti in integriranih služb na področju brezdomstva. Predstavi različne metode dela in primere dobrih praks, predvsem pa krepi zavedanje o nujnosti doslednega spoštovanja človekovih pravic in človekovega dostojanstva. V enem poglavju je opisano tudi delo DrogArtovih strokovnih delavk na Metelkovi in njihova opažanja iz terena.

Postavitev:  364.95 ODPRTA scena  
 
 

Podobne vsebine: didaktika, pouk, medpredmetno povezovanje

Medpredmetno povezovanje : pot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev

V današnjem času smo priče nenehnemu napredku na vseh področjih, ki od nas zahteva hitro odzivnost, prilagodljivost na spremembe okolja in družbe ter vseživljenjsko izobraževanje. Poučevanje je potrebno prilagoditi na pot nenehnega učenja in spreminjajočega se pridobivanja informacij, da jih bodo učenci znali povezati med seboj. V monografiji so predstavljene študije, ki se navezujejo na različna vzgojno-izobraževalna obdobja in na različna disciplinarna področja.

Postavitev:  371.3 MEDPREDMETNO povezovanje  
Podobne vsebine: študent, samozagovorništvo, osebe s posebnimi potrebamiFricelj, Nina

Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami

Priročnik je namenjen dijakom (bodočim študentom) in študentom s posebnimi potrebami za lažji in učinkovitejši študij: kako se znajti v univerzitetnem okolju, kako, komu in kdaj razkriti svoje posebne potrebe, kako komunicirati s profesorji o prilagoditvah,  kako krepiti samozagovorništvo ter kako krepiti druge veščine in znanje za samostojno odločanje pri študiju.

Dostopno na
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Pravni_akti/Pravilnik_o_studentih_s_posebnim_statusom_na_UL_PEF/Samozagovorni%C5%A1tvo_%C5%A1tudentov_s_posebnimi_potrebami.pdf

   
 

Podobne vsebine: študent, osebe s posebnimi potrebami, študijski proces

Jakšić Ivačič, Živa; Fricelj, Nina; Knez, Metka; Košak Babuder, Milena

Poučevanje študentov s posebnimi potrebami: priročnik za visokošolske učitelje, strokovne sodelavce in druge, ki se v študijskem procesu srečujejo s študenti s posebnimi potrebami
 

Priročnik za poučevanje študentk in študentov s posebnimi potrebami ponuja temeljne informacije o različnih skupinah študentk in študentov s posebnimi potrebami, smernice za poučevanje, prilagajanje študijskega procesa in za komunikacijo s študentkami in študenti s posebnimi potrebami. V posameznih poglavjih so predstavljene naslednje skupine študentk in študentov s posebnimi potrebami: slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, gibalno ovirani, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z govorno-jezikovnimi motnjami, z motnjami avtističnega spektra, dolgotrajno bolni ter s psihosocialnimi težavami. Vsaka skupina je predstavljena tudi z osebno zgodbo študentke ali študenta. Priročnik vsebuje temeljne informacije za pomoč pri delu, ki temelji na spoznanju, da so strokovno ustrezne prilagoditve študijskega procesa nujen pogoj za enakopravno in aktivno vključitev študentk in študentov s posebnimi potrebami v akademsko skupnost.

Dostopno na:
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Pravni_akti/Pravilnik_o_studentih_s_posebnim_statusom_na_UL_PEF/Pou%C4%8Devanje_%C5%A1tudentov_s_posebnimi_potrebami.pdf

    

Podobne vsebine: socialno učenje, čustveno učenje, likovna umetnost

Irman Kolar, Sara

Ferdo se uči o sebi in drugih: socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti

Priročnik je sestavljen iz teoretičnega dela in dvajsetih praktičnih aktivnostih. Teoretični del zajema opredelitev modela SEL, navodila za uporabo priročnika in smernice za spodbujanje socialnega in čustvenega učenja pri otrocih. Izhodišča za aktivnosti predstavljajo likovna dela iz zbirke Umetnostne galerije Maribor. Ob ogledovanju likovnih del, pogovoru ob njih in praktičnih likovnih dejavnostih se otroci učijo izražati svoja čustva in občutke. Priročnik je rezultat Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist 2016–2020 z naslovom Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti – SELUM.

Dostopno na:
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/529

   
 

Podobne vsebine: astronomija, efemeride

Cannat, Guillaume

Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2021 : [priročnik za opazovanje v letu 2021]

Nebo vas kliče, da vam pokaže svoje najlepše prizore preko celega leta, ki jih boste lahko opazovali s prostimi očmi in brez vnaprejšnjega znanja astronomije. Ne potrebujete nobenega instrumenta, le oči in za naravo odprto srce ter navodila, ki so v tej knjigi. Knjiga vam omogoča, da obnovite stik z nebom, se vrnete v naravo, ki nas obdaja in izkoristite zanimanje za vesolje in zavestna povezanost z nebom.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  Č 52 CANNAT, G. Glej jih
   

Podobne vsebine: slovenska poezija, ljubezen

Lainšček, Feri

Ne bodi kot drugi : pesmi o dvojini

Feri Lainšček se po številnih odmevnih romanih ponovno vrača k pesništvu, ki je v njegovem literarnem ustvarjanju navzoče že ves čas. Pesniška zbirka je namenjena tistim, ki znajo biti, kdaj kaj posebnega. Gre predvsem za ljubezensko liriko razdeljeno v cikla Njena dvojina in Njegova dvojina, zapisano v klasičnih pesniških formah. Toda ljubezensko čustvo prerašča najintimnejši partnerski odnos in se nostalgično vpenja na pejsaž panonske ravnice ter izzvanja v zvokih ciganske glasbe. To so pesmi srečevanj, sanjarjenj, odhodov in spominov, ki pripovedujejo življenje ljubezni v vseh svojih pojavnih oblikah, v sebi pa ohranjajo kanček potepuške boemskosti.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  821.163.6 LAINŠČEK, F. Ne bodi
 
December 2020

Podobne vsebine: biografija, učitelj, življenjska pot, profesionalni razvoj, psihologinje, pedagoginje

Marentič-Požarnik, Barica

Moje življenje, moje učenje

Avtorica je ob življenjskem jubileju (80-letnici) orisala zgodbo svojega učenja ter osebnega in profesionalnega razvoja. Gre za zelo natančen pregled in kritično refleksijo njene življenjske poti in profesionalnega delovanja. Posvetila se je raziskovanju in izobraževanju o kakovostnem učenju in poučevanju. Predstavlja pogled na sistemske spremembe ter išče odgovore na vprašanja, kakšno je uspešno učenje in kako ga spodbujati, kaj je kakovostno znanje in kako učeče se spodbuditi k usvajanju takega znanja, kakšni so dobri učitelji in kaj jih odlikuje, kako spodbuditi profesionalni razvoj učiteljev, kako vrednotiti rezultate učenja, kako doseči, da so ti postopki v podporo in spodbudo nadaljnjemu učenju ter kako povezati izobraževanje z vzgojo za vrednote, za sodelovanje, za pristne in odgovorne odnose do soljudi in okolja. V pričujočem posnetku je avtoričina predstavitev knjige.

Postavitev:  37 MARENTIČ-Požarnik Moje  
 

Podobne vsebine: čustvena vzgoja, emocija, otrok, čustvena inteligenca, vrednote, socialne veščine

Le Messurier, Mark

Teaching values of being human: a curriculum that links education, the mind and the heart
 

S pomočjo te knjige lahko otroke naučimo, kako biti človek. Opisuje, kako v kurikulum vključiti pogovor in dejavnosti ter na ta način povezati um in srce. Spodbuja otroke, da razvijejo čustveno odgovorno okolje, kjer bodo lahko pogledali vase, odkrili svojo identiteto, našli srečo in se opremili s spretnostmi, ki jih bodo lahko učinkovito uporabljali v prihodnosti. Zajema teme, kot so: čustvene zmožnosti, samozavedanje in samoidentiteta, odnosi in zdrava komunikacija, čustvena inteligenca, odpornost in vztrajnost ter pomen človekovega povezovanja in njegove koristi.Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: II 3 Le MESSURIER Teaching

Podobne vsebine: igra, dejavnosti na prostem, predšolski otrok

White, Jan

Playing and learning outdoors: the practical guide and sourcebook for excellence in outdoor provision and practice with young children
Obravnava dejavnosti na prostem v okviru predšolskega izobraževanja in kako skozi igro in učenje zabavno izobraževati majhne otroke do sedmega leta. Prinaša predloge, kako se igrati z vodo, peskom in drugimi naravnimi materiali, spoznavati rastline in živa bitja ter se gibati.
Postavitev: 373.2.016 WHITE, J. Playing  
 

Podobne vsebine: eksperiment, nevroznanost, raziskovanje, raziskovalne metode, predstavitev rezultatov

Harrington, Mary E.

The design of experiments in neuroscience

Avtorica študentom nevroznanosti predstavi načela znanstvenega raziskovanja, vključno z izbiro teme, načrtovanjem eksperimenta, analizo podatkov, predstavitvijo raziskavanja, oblikovanjem posterjev in ustnih predstavitev ter kako v dvanajstih korakih prebrati znanstveni članek. Podaja jasne in učinkovite praktične nasvete. Knjiga prinaša tudi informacije s področja optogentike in transgenov.

Postavitev:  61 HARRINGTON, M. Design  
 
 

Podobne vsebine: matematika, pouk, učenje, učna ura, načrtovanje, učni timi, učni pristopi, usmerjeno učenje

Archer, Rosa, Morgan, Siân, Swanson, David

Understanding lesson study for mathematics: a practical guide for improving teaching and learning

Knjiga ponuja vpogled, kako učenje matematike pripomore k izboljšanju učenja in poučevanja. V desetih poglavjih se poglobljeno osredotoča na posamezen vidik matematike. Tu navajamo nekatere teme, ki jih obravnava: ulomki, sorazmerni odnosi, verjetnost in statistika, geometrija, modeliranje, algebra in dialoško sklepanje.

Postavitev:  51 ARCHER, R. Understanding  
Podobne vsebine: slovenščina, jezikovne zmožnosti, jezikovna pragmatikaPetek, Tomaž,, Šimc, Eva , Marolt, Nika, Drnovšek, Mitja, Bogataj, Tina

Jezikovna ozaveščenost za vsakdanjo in pedagoško rabo: priročnik v sklopu pilotnega projekta interdisciplinarnega študentskega sodelovanja za krepitev kompetenc

Visoka jezikovna ozaveščenost študenta, dobro poznavanje jezika in ustrezna uporaba v različnih okoliščinah sporazumevanja so pogoj za uspešno delovanje na različnih področjih. Priročnik prinaša uporabno znanje o jeziku. Nastal je na podlagi projekta, kjer so ugotavljali, kakšno je jezikovno stanje prevedenih besedil v slovenski jezik.

Postavitev: II 811.163.6 JEZIKOVNA ozaveščenost  
 

Podobne vsebine: slovenska grafika, modre misli, izreki, osebne razstave

Frelih, Črtomir

Lisice: knjiga umetnika

Dobrodošli v butiku modrih misli, rekov, izrekov in razmišljanja po bohinjsko. Butična knjiga risb in pametnih pregovorov iz severnega predela Slovenije je izbor risb, ki so nastale po nekaj letih dela akademskega slikarja, grafika mag. umetnosti in profesorja za grafiko Č. Freliha. Izšla je ob razstavi z istoimenskim naslovom.

Postavitev:  76 FRELIH, Č. Lisice   

 

Podobne vsebine: italijanska umetnost, biografije, reprodukcije, slikarstvo, kiparstvo

Scaletti, Fabio

Michelangelo: velikan: 500 let

To je razkošna in bogata knjiga o dragoceni zapuščini Michelangela Buonarrotija, vrhunskega slikarja, kiparja in arhitekta, enega največjih umetnikov vseh časov in zadnjega velikana likovne umetnosti, ki že več kot 500 let dokazuje, da je prava umetnost brezčasna in neprecenljiva.

Postavitev: Č II 75 SCALETTI, F. Michelangelo   
 
 

Podobne vsebine: bolezen, psihologija, pandemije, epidemije, koronavirus, vsakdanje delovanje, psihološke posledice


Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize

V znanstveni monografiji so predstavljeni izsledki domačih in mednarodnih raziskav slovenskih avtorjev, ki so se nanašale na različne vidike spoprijemanja z epidemijo in njenimi (psihološkimi) posledicami. Razdeljena je v šest delov, ki vsebinsko obravnavajo raznolika širša področja psihološke znanosti. Ugotovitve so predstavljene razumljivo. V začetku vsakega od poglavij avtorji predstavijo ključne ugotovitve svojih raziskav in podajo predloge za v prihodnje. Dostopno na povezavi.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  159.96 PSIHOLOGIJA pandemije
   
 

Podobne vsebine: podnebje, podnebna kriza, električna mobilnost

Videmšek, Boštjan

Plan B: pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti

Podnebna kriza se stopnjuje. Je sploh še mogoče kaj spremeniti? Avtor knjige in novinar B. Videmšek je skupaj s priznanim fotografom M. Krivicem odšel na »pot okoli sveta«, da bi našel odgovore, če ti sploh obstajajo. Knjiga je prejemnica naslova knjiga leta 2020 – velike nagrade Slovenskega knjižnega sejma in slovenska knjiga leta 2020.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 502/504 VIDEMŠEK, B. Plan B
 
November

Podobne vsebine: branje, bralna kultura, bralno razumevanje

Kovač, Miha

Berem, da se poberem: 10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih

Ali ima branje knjig v dobi digitalnih medijev sploh še smisel? Zakaj bi se prebijali čez obsežne romane, ko pa si lahko ogledamo serijo, pobrskamo po spletu ali preprosto čas preživljamo kako drugače? Avtor nam ponuja deset razlogov za branje, ki dokazujejo, da ima branje knjig številne pozitivne stranske učinke. Z branjem si širimo in poglabljamo besedišče, ostrimo sposobnost mišljenja na vseh področjih, krepimo zmožnost razumevanja in se urimo v empatiji. Vse to so temelji za razmišljanje z lastno glavo, uspeh in srečo. Knjiga je bila med nominirani za knjigo leta 2020 na Slovenskem knjižnem sejmu.

Postavitev: 028 KOVAČ, M. Berem  
 

Podobne vsebine: ločitev, otrok, razveza zakonske zveze, ločeni starši

Buljan Flander, Gordana, Roje Đapić, Mia

Otrok v središču (konflikta): ločitev staršev, visoki konflikt in odtujenje: znanost, teorija in klinična praksa
 

Vsebinsko je knjiga razdeljena na dva dela: teoretičnega in praktičnega. V njej je zbrano znanje o otrocih ločenih staršev. Podani so predlogi za posredovanje pri delu v skladu z nekaterimi dejavniki ločitve in čustvenega stanja otroka, ki so oblikovani po svetovno in evropsko priznanih primerih dobre prakse ter prilagojeni družbenopolitičnemu kontekstu Hrvaške in sosednjih držav. Lahko jih uporabimo kot rdečo nit in vodnike pri načrtovanju, obravnavi in vrednotenju na poti do standardiziranega protokola dela, kar je še posebej pomembno pri stanju odtujitve. Vtkano je veliko znanstvenih ugotovitev, teoretičnih modelov, izkušenj iz klinične prakse, risb in pisem otrok oziroma predvsem neizčrpnega navdušenja v dobro napredka v razumevanju, sodelovanju in zaščiti teh otrok, zaradi katerih je to delo nastalo.Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 159.922.7 BULJAN FLANDER Otrok

Podobne vsebine: kognicija, razum

Bermúdez, José Luis

Cognitive science: an introduction to the science of the mind
 
Kognitivna znanost uči uporabljati tehnike, teorije ter široko paleto metod in orodij, ki jih kognitivni znanstveniki uporabljajo za preučevanje uma. Povezuje se s psihologijo, nevroznanostjo in jezikoslovjem. Knjiga prinaša tudi opis številnih spletnih virov na to temo.
 
Postavitev: 16 BERMÚDEZ, J. L. Cognitive  
 

Podobne vsebine: otroci s posebnimi potrebami, gibalno ovirani učenci, gibalna oviranost, vključevanje v vzgojno-izobraževalne programe

Rutar, Dušan

Gibalno ovirani otrok gre v šolo: priročnik za učitelje

Priročnik je izšel s sklopu izvajanja projekta Strokovnega centra za gibalno ovirane otroke in mladostnike, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Je obsežen dokument z najsodobnejšimi konceptualnimi in praktičnimi na primerih slonečimi poudarki, kaj so inkluzija, inkluzivnost, opolnomočenje, kako ustvarjati spodbudna, primerna oziroma prilagojena okolja za te otroke, kako vzpostavljati z njimi kakovostne odnose, kako jih spodbujati ter kako jim omogočati uspešnost ter telesni, osebnostni in duhovni razvoj.

Postavitev:  376.1-056.26 GIBALNO ovirani  
 
 

Podobne vsebine:govorna vzgoja, jezikovni razvoj, govorno-jezikovni razvoj

Dular Kolar, Urša, Podboj, Branka

Klepetajva in se igrajva: priročnik za spodbujanje govorno jezikovne komunikacije od 4. do 7. leta starosti

Pomemben in zelo opazen kazalnik razvoja je otrokova govorno-jezikovna komunikacija, ki se že od najzgodnejšega obdobja dalje razvija skozi vsakdanje interakcije z okolico, v katerih otrok aktivno sodeluje. Priročnik je zbirka nasvetov in predlogov za spodbujanje govorno-jezikovne komunikacije. Glavni lik v ustvarjalnem priročniku je klepetav in radoveden žabec Filip, ki se nadvse rad igra in vabi otroke, da se skupaj z njim podajo v zabavni svet glasov in besed. Skupaj z njim boste razmišljali, poslušali, opazovali, pripovedovali, opisovali, reševali uganke, risali, prepoznavali in posnemali različne prvine govora, ritem, rime, glasove in besede. Bogatili boste besednjak, spoznavali slovnična pravila ter se učili slušno razlikovati podobne besede in glasove.

Postavitev: II 373.2.016:81 DULAR KOLAR Klepetajva  
Podobne vsebine: fizika, mehke snovi, tekoči kristali, polimeri


Hirst, Linda S.

Fundamentals of soft matter science

Knjiga bo zagotovo izčrpen vir študentom, ki prvič odkrivajo mehke materiale in imajo osnovno  znanje iz fizike, kemije in znanosti o materialih. Obravnava različne vrste mehkih materialov; od tekočih kristalov do površinsko aktivnih snovi, polimerov, koloidov in biomaterialov, difuzijo, aktivne snovi ter napake v tekočih kristalih.

Postavitev: 53 HIRST, L. S. Fundamentals  
 

Podobne vsebine: tehnološko izobraževanje, pismenost, tehnologija, epistemologija

Dakers, John R.

Defining technological literacy: towards an epistemological framework

Pričujoča knjiga predstavlja tehnološko pismenost samo, kot tudi v povezavi s filozofijo, oblikovanjem, pedagogiko, učnimi teorijami in razmišljanjem. Opisana so nekatera dejstva povezana z tehnološkim izobraževanjem, vpliv globalizacije ter svetovnega spleta na razvoj tehnološke pismenosti.

Postavitev: 62 DEFINING technological   

 

Podobne vsebine:  multilingvizem, komunikacija, demenca, večjezičnost, starostniki, interakcija, domovi za ostarele

Plejert, Charlotta

Multilingual interaction and dementia

Združuje mednarodne lingvistične raziskave s poudarkom na interakciji pri večjezičnih osebah z demenco, ki so v zdravstvenih in negovalnih ustanovah. Uporabljene metodologije (analiza pogovorov, etnografija in diskurzivni konstrukcionizem) zajemajo prakse na mikroravni.  Analizira prakse in ukrepe, ki bi olajšali medsebojno razumevanje, izboljšali kakovostne socialne odnose in zagotovili optimalno oskrbo in zdravljenje kljub jezikovnim in kognitivnim težavam teh oseb.

Postavitev: 81 MULTILINGUAL interaction  
 
 

Podobne vsebine: mladinska književnost, ljudska pesem


Repki

To je antologija odlične slovenske otroške poezije po izboru I. Sakside, ki jo dopolnjujejo iskrivi repi Roka Terkaja in hudomušne ilustracije Igorja Šinkovca. Trkajevi repi, v katerih je ena in ena tri, huda mravljica pa pogumnejša od vseh superjunakov, z dinamično igro sodobnega odrepanega jezika otroke v svet poezije vabijo igrivo in manj predvidljivo. Repki so opremljeni s QR-kodami, ki vodijo do zvočnih posnetkov. Priložen je tudi CD z 12 pesmimi v odličnih izvedbah slovenskih reperjev (Trkaj, Emkej, Pižama, Nipke, Jose, Zlatko), Nece Falk in Ditke. Knjiga bo otroku v veselje in inspiracijo.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  821.163.6 REPKI
   
 

Podobne vsebine: slovenski pisatelji, literarne študije, biografije

Jukić, Boris

France Bevk: od Pestrne do Čedermaca: življenje in delo Franceta Bevka: 1890-1970

Album je posvečen 130. obletnici rojstva in 50. obletnici smrti pisatelja Franceta Bevka. Skupaj z več kot 250 fotografijami, dokumenti in rokopisi celovito osvetljuje ustvarjanje, življenje in delovanje tega slovenskega avtorja. Neumorno je pisal spomine, črtice, novele, potopise, romane, scenarije, drame ter pesmi in prozo za mladino. Pisati je začel pred prvo svetovno vojno in se uveljavil kot vrhunski mladinski pisatelj. V pisanju za odrasle je v ospredje postavljal nacionalno problematiko. Po številu knjig je naš najplodovitejši avtor.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 929 JUKIĆ, B. France Bevk
 
Oktober 2020

Podobne vsebine: šolstvo, pedagogi biografija, spomini sodobnikov, spomini na profesororja

Najbolj srečen kot učitelj

Pričujoča knjiga je posvečena Veljku Trohi, ki je pomembno zaznamoval razvoj Pedagoške fakultete in vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji. Na Pedagoški fakulteti je deloval ne le kot profesor za teorijo vzgoje in interesne dejavnosti, temveč tudi kot dekan. V svojih prispevkih in osebnih izpovedih se ga spominjajo nekateri njegovi študenti in sodelavci. Predstavljenih je tudi nekaj znanstvenih razprav.

Postavitev:  929 NAJBOLJ srečen  
 

Podobne vsebine: pravljica, slovenske pravljičarke, evropske pravljičarke, motivi, evropske pravljice, ljudske pripovedke

Zipes, Jack David, Blažič, Milena, Bedenk, Kasilda

Slovenske pravljičarke (1848–1918) in evropska tradicija od trubaduric do pravljičark
 

Monografija sestoji iz treh delov. Prvega in drugega uvajata prispevka ameriškega znanstvenika, literarnega zgodovinarja in germanista Jacka Zipesa, ki se ukvarja z zgodovino in analizo evropskih pravljic in ženskih literarnih likov. Knjiga obravnava in predstavlja evropski kontekst, ki so ga zaznamovale trubadurice, precioze in pravljičarke, ki so začetnice evropskega ženskega ustvarjanja, zbiranja, zapisovanja in pripovedovanja povedk in pravljic od 12. do 19. stoletja. Nato sledi predstavitev slovenskih pravljičark, pisateljic in pripovedovalk v 18. in 19. stoletju. Tretji del vsebuje obravnavana izbrana besedila slovenskih avtoric in prevode v slovenščino evropskih avtoric Dorothee Viehmann in Laure Gonzenbach.Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 821.163.6.09 ZIPES, J. D. Slovenske

Podobne vsebine: biologija, učbenik

Bajd, Barbara, Torkar, Gregor, Kos, Marjanca, Praprotnik, Luka, Gnidovec, Tanja

Začetno naravoslovje – biologija
 
Učbenik je namenjen študentom Pedagoške fakultete UL, ki so vpisani v prvostopenjski študijski program Predšolska vzgoja, kot podpora pri izvedbi vaj pri predmetu Začetno naravoslovje – biologija. Vaje obravnavajo in vsebinsko dopolnjujejo učne vsebine s predavanj. Pri vsaki so najprej opredeljeni cilji vaje za študenta in povezava s Kurikulumom za vrtce. Sledi predstavitev teoretičnih izhodišč vaje, kjer so predstavljeni tudi ključni naravoslovni pojmi, navedba literature za študente in literature za delo z otroki v predšolskem obdobju. Skripta obsega laboratorijske vaje, oglede botaničnega in živalskega vrta in samostojne vaje (domače naloge). V nadaljevanju so predstavljene vaje oziroma dejavnosti za študente. Sestavljajo jih naloge, ki jih spremljajo vprašanja.
 
Postavitev: II 373.2.016:50 ZAČETNO naravoslovje  
 

Podobne vsebine: raziskovanje, drugi tuji jezik, pisanje disertacije, doktorski študenti

Paltridge, Brian, Starfield, Sue

Thesis and dissertation writing in a second language: a handbook for students and their supervisors

Priročnik je namenjen govorcem in njihovim mentorjem, ki pripravljajo doktorsko disertacijo v angleščini, ki ni njihov materni jezik. Vsebuje praktične primere, ki so ključni za uspešno pisanje, jezikovne poudarke, nasvete za oblikovanje in organiziranje besedila, navaja spletne vire za podporo pri pisanju, pričakovanja recenzentov besedil in navodila za objavo doktorskih disertacij.
 

Postavitev:  001 PALTRIDGE, B. Thesis  
 
 

Podobne vsebine: izobraževanje na daljavo, načrtovanje e-izobraževanja, izobraževalni programi, spletno izobraževanje, učenje v digitalni družbi

Bregar, Lea, Zagmajster, Margerita, Radovan, Marko

E-izobraževanje za digitalno družbo

Tehnološki razvoj v zadnjem desetletju je tudi izobraževanju odprl nove priložnosti za inovativne pristope v učenju in poučevanju, ki omogočajo razvoj znanja in zmožnosti skladno z zahtevami 21. stoletja in to ne samo e-izobraževanju, pač pa tudi tradicionalnemu izobraževanju. Predstavljeni so teoretični in razvojni vidiki e-izobraževanja, značilnosti strateškega, poslovno-organizacijskega in pedagoškega vidika načrtovanja programov e-izobraževanja, razvoj programov, pedagoška podpora in menedžment pri izvedbi ter novi pristopi in metode, kot so odprto izobraževanje z odprtimi izobraževalnimi viri (OER) in množičnimi odprtimi online programi (MOOC), umetno inteligenco, učnimi analitikami, inteligentnimi tutorskimi sistemi, mobilnim učenjem, mikroučenjem, igrifikacijo, simulacijami, navidezno in nadgrajeno resničnostjo in z digitalnim pripovedovanjem.
Dostopno na https://www.acs.si/digitalna-bralnica/e-izobrazevanje-za-digitalno-druzbo/.

Postavitev: 004 BREGAR, L. E-izobraževanje  
Podobne vsebine: pouk, kognitivna znanost, teorije,pedagoška praksaCognitive science in education and alternative teaching strategies

 

Kognitivna znanost se ukvarja z vprašanji: kako mislimo, kako se učimo, si zapomnimo ter sanjamo. Človeške miselnosti se loteva s povezovanjem odkritij iz različnih disciplin, ki osvetljujejo kognitivne pojave in učni proces. Kognitivna znanost združuje področja nevroznanosti, psihologije, filozofije, jezikoslovja, umetne inteligence in družbenih ved. Raziskuje kognitivne teorije in prinaša izkušnje z alternativnimi učnimi praksami.

Postavitev:  371.3 COGNITIVE science  
 

Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, pouk, pedagoška praksa

Montgomery, Diane

Teaching for learning gain in higher education: developing self-regulated learners

Knjiga je namenjena vsem, ki poučujejo v visokošolskem izobraževanju. Daje navodila in opisuje metode, posebej zasnovane za izboljšanje poučevanja, učenja in ocenjevanja študentov s pomočjo metod, osredotočenih na študente. Na podlagi pedagoške in psihološke teorije preučuje devet kognitivnih pristopov, ki so bili preizkušeni. Raziskuje, kako vzpostaviti in vzdrževati motivacijo, samoregulacijo in izboljšati učne dosežke. Opisuje probleme pri učenju na daljavo in kombinirano učenje.

Postavitev: 378 MONTGOMERY, D. Teaching   

 

Podobne vsebine:  rastlina, gobe, zgradba gliv

Bajd, Barbara

Glive niso samo gobe

Glive so strupene plesni, ki se razrastejo na kruhu in sadju ali pa so to plemenite plesni, ki dajo siru gorgonzoli značilno aromo in okus. Nekatere glive izločajo penicilin in nas tako varujejo pred bakterijami. Antibiotike zaužijemo, kadar zbolimo za okužbami. Glive so tudi koristne glive kvasovke, ki omogočajo, da kruh vzhaja ali sodelujejo pri nastanku piva in vina.

Postavitev: II 58 BAJD, B. Glive  
 
 

Podobne vsebine: Slovenke, izjemne ženske, biografije

Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta

Veste, kdo je bila prva slovenska pilotka? Policistka, podjetnica, zdravnica, kiparka, arhitektka, filozofinja, pisateljica? Ta knjiga prinaša zanimive zgodbe petdesetih izjemnih Slovenk, ki so vsaka na svojem področju pogumno utirale nove poti in sooblikovale našo skupnost. Generacijam žensk so omogočile, da v življenju počno, kar je bilo pred tem dovoljeno le moškim. Knjigo je soustvarjalo 20 avtoric in 10 ilustratork. Večina od njih se v vsakodnevnem poklicnem in raziskovalnem delu ukvarja z vprašanji položaja in pravic žensk.
 

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  929 NEPOZABNE
   
 

Podobne vsebine: zgodovina, Narodni dom, Trst, zamejski Slovenci, kulturno življenje

Kafol, Martina, Mermolja, Ace

Narodni dom: Trst 1904–1920: spominske poti Slovencev v Trstu

Slovenci v Trstu so na začetku dvajsetega stoletja imeli ugledno reprezentančno palačo Narodni dom. Opremljen z najmodernejšo tehnologijo in večfunkcionalen je združeval kulturne in gospodarske dejavnosti. Palača je imela mogočen vhod, kavarno, restavracijo, hotel s petimi zvezdicami, gledališče ter ponujala prostor preko tridesetim slovenskim in slovanskim društvom. Leta 1920 so oblasti s privoljenjem sil javnega reda požgale Narodni dom. To je bila grozljiva napoved, kako bo fašizem na oblasti ravnal s Slovenci in kakšna bo njegova vloga v Evropi.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 94(497.4)"19" KAFOL, M. Narodni
 
September 2020

Podobne vsebine: pouk, učitelj, učne strategije, izkušnje

Valenčič Zuljan, Milena; Kalin, Jana

Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence

Z znanstveno monografijo M. Valenčič Zuljan in J. Kalin zapolnjujeta pomembno praznino v slovenskem didaktičnem prostoru. Opredelita pomen učnih metod za kakovostno izvajanje učne diferenciacije in individualizacije, njihovo vlogo za razvoj učiteljeve metodične kompetence. Odpreta vprašanje razmerja med učnimi metodami in nekaterimi drugimi koncepti, ki se nanašajo na področje izvajanja pouka; zlasti vprašanje povezanosti med pojmi učna metoda, strategija pouka in didaktična strategija. Raziskava je bila usmerjena v analizo izkušenj, ki jih imajo učitelji z uporabo posameznih učnih metod, v raziskovanje dejavnikov, ki jih upoštevajo pri izbiri posamezne učne metode in pri kombinaciji učnih metod ter v opredeljevanje lastnega procesa profesionalnega razvoja v kompetenci načrtovanja in izvajanja učnih metod.

Postavitev: 371 VALENČIČ Zuljan Učne  
 

Podobne vsebine: teorija vzgoje in izobraževanja, vzgoja, vzgojni stili

Peček, Mojca; Lesar, Irena

Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje
 

Teorija vzgoje je na najbolj splošni ravni opisuje fenomen vzgoje. Obravnava temeljne zakonitosti, zveze in načela vzgojnih pojavov in dejavnosti, pojasnjuje strukturno različne vzgojne koncepte, sintetizira spoznanja različnih znanosti in ima aplikativni značaj. Knjiga ne ponuja pregleda posameznih vzgojnih konceptov, ki so se v zgodovini pojavljali bodisi pri nas bodisi drugod po svetu, četudi je prerez nekaterih izmed teh konceptov moč zaslediti pri analizi temeljnih vidikov vzgoje. Avtorici sta skušali odgovoriti na dve ključni vprašanji: kakšno je sodobno pojmovanje vzgoje v njeni kompleksnosti družbenega, individualnega in medosebnega vidika ter katere so možnosti načrtovanja vzgojnega delovanja v vzgojno-izobraževalnih institucijah.Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 37.01 PEČEK, M. Moč
 

Podobne vsebine: možgani, spomin, starostniki

Vsak dan znova: knjiga o demenci
Priročnik o demenci je rezultat projekta Po kreativni poti do znanja: Demenca med generacijami za večjo kakovost življenja, v katerem sta v študijskem letu 2019/20 moči združili Fakulteta za socialno delo v Ljubljani in Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Demenca je vse bolj razširjena bolezen možganov, o kateri je zapisanega mnogo premalo. Postaja epidemija 21. stoletja, o kateri moramo spregovoriti, da bi s tem olajšali, osmislili in olepšali življenje oseb z demenco, njihovih svojcev ter oskrbovalcev in oskrbovalk. Najdete kratke in iskrene izpovedi oseb z demenco, svojcev in oskrbovalcev, ki bodo še kako znane in hkrati v pomoč vsem, ki se z boleznijo na kakršen koli način soočajo tudi sami.
 
Postavitev: 616.89 KEJŽAR, A. Vsak  
 

Podobne vsebine: ustvarjalnost, raziskovanje, praktične izkušnje

Creativity in research: cultivate clarity, be innovative and make progress in your research journey

Ustvarjalnost je za uspešno raziskovanje zelo pomembna, vendar raziskovalci redko pomislijo, kako organizirati svoj ustvarjalni proces. Opisani so konkretni napotki za organizacijo procesa in potrebne sposobnosti. Z načrtovanjem tako povečajo rezultate raziskovalnega dela in zmanjšajo stres.
 

Postavitev: 001 CREATIVITY in research  
 
 

Podobne vsebine: učenje, možgani, raziskovanje

Jensen, Eric, McConchie, Liesl

Brain-based learning: the new paradigm of teaching

Poznavanje možganov je zelo pomembno za poučevanje in učenje. Vpliva na kognitivno delovanje, zmanjšuje težave z disciplino in spodbuja veselje do učenja. Knjiga prinaša najnovejša spoznanja s tega področja v povezavi z nevroznanostjo, biologijo in psihologijo. Opisuje vpliv odnosov, čutov, gibanja in čustev na učenje, strategije za ustvarjanje visokokakovostnih učnih okolij in orodja za motiviranje učencev.

Postavitev: 159.953 JENSEN, E. Brain-based  
Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, učenje, poklicni razvojRaziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja
 

Nacionalna znanstvena konferenca "Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju", katere rezultat je pričujoča monografija, je obravnavala naslednje teme: izobraževalne  politike,  evalvacija  in  zagotavljanje  kakovosti,  profesionalni  razvoj  pedagoških delavcev, učenje in poučevanje, inovativni pristopi k učenju in poučevanju ter socialni odnosi v vzgoji in izobraževanju.

Postavitev: e-dostop  
 

Podobne vsebine: izobraževanje, učno okolje, uporabna etika

Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja

Monografija je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z vzgojo, izobraževanjem in tudi usposabljanjem, še posebej tistim, ki stremijo k izboljšavam in razvoju. Nastala je v sodelovanju z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport po posvetu Preprečevanje diskriminacije v dvojem zrcalu anonimnih prijav. Z vso razsežnostjo zadevne tematike je namreč očitna potreba po ozaveščanju in podpori celotne družbe k prizadevanjem našega šolskega sistema za skupne vrednote znanja, vzgoje in izobraževanja.

Postavitev: e-dostop   

 

Podobne vsebine:  vzgoja in izobraževanje, izobraževanje na daljavo

Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 : modeli in priporočila

To publikacijo so pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V njej so podrobno predstavljeni predvideni modeli in priporočila za izvajanje pouka v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih v razmerah povezanih s COVID-19. Modeli so načrtovani za izvajaje programov, ki so določeni z zakonodajo. Ker ni možno napovedati, ali bodo epidemiološke razmere v prihodnje dovoljevale izvajanje pouka v šolah, so pripravili štiri modele in priporočila za izvajanje pouka.

Postavitev: e-dostop  
 
 

Podobne vsebine: epidemije, način življenja, družbena neenakost

Salecl, Renata

Človek človeku virus

Pronicljive analize avtorice pomagajo razumeti, kako deluje ta svet. Knjižica prinaša poglobljeno refleksijo najrazličnejših sprememb, ki jih vnašata v naše življenje koronavirus in pandemija.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:  316.7 SALECL, R. Človek
   
 

Podobne vsebine: branje, slovenščina, bralne vaje

Rot Vrhovec, Alenka

Juhej, že berem!: bralna knjižica 1

Knjižica A. Rot Vrhovec otrokom olajša prve korake v svet branja. Učenje tehnike branja s pomočjo knjižice temelji na zlogovalni metodi. Hitrejše in lažje učenje omogočajo obarvani zlogi. Razvijanje tehnike branja se začne že pri prvi obravnavani črki. Otrok napreduje v branju postopoma in sistematično: najprej bere zloge, potem besede, nato povedi oz. krajše besedilo. S pomočjo ilustracij spontano razvija besedišče ter tehniko branja in branje z razumevanjem. Koncept otroku omogoča, da napreduje v lastnem ritmu. Otrok si sproti postavlja bralne cilje in opazuje svoje bralne dosežke, kar pozitivno vpliva na njegovo motiviranost za branje. Vsebina je napisana z velikimi in malimi tiskanimi črkami, kar omogoča vzporedno učenje obojih črk in branje dveh vrst zapisov enake vsebine.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 028 ROT Vrhovec, A. Juhej/1
 
Julij in avgust 2020

Podobne vsebine: slovenščina, dvojezični učenci, jezikovni pouk

Rot Vrhovec, Alenka

Poučevanje učencev, katerih prvi jezik ni slovenski

V slovenski osnovnošolski sistem se vsako šolsko leto vključi več otrok, katerih prvi jezik ni slovenski. Ker imajo različne možnosti za usvajanje učnega jezika oz. jezika okolja, slovenski jezik različno obvladajo. Učenje slovenščine kot drugega jezika ne more biti prepuščeno učencu in njegovim staršem, temveč mora odgovornost za to prevzeti šola, še posebej učitelj, ki otroka poučuje. A. Rot Vrhovec v desetih poglavjih poleg nekaterih psiholoških, jezikoslovnih in jezikovnodidaktičnih tem predstavi dozdajšnje izkušnje osnovnošolskega vključevanja otrok, katerih prvi jezik ni učni jezik, v tujih šolskih sistemih in v Sloveniji. Ponudi učni pristop, ukrepe za učinkovitejše razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku pri omenjenih otrocih, osnutek del in nalog šolskega koordinatorja za področje vključevanja in izobraževanja učencev ter opise štirinajstih didaktičnih iger, sicer namenjenih razvijanju besedišča in skladenjske zmožnosti, a se jih da prilagoditi tudi za razvijanje drugih učnih ciljev.
 

Postavitev: 373.3 ROT Vrhovec, A. Poučevanje  
 

Podobne vsebine: izobraževanje na daljavo, Slovenija, 2020
 

Analiza izobraževanja na daljavo v času epidemije Covid-19 v Sloveniji  

Na Zavodu RS za šolstvo so v maju in juniju 2020 (v osmem tednu izobraževanja na daljavo) na osnovnih in srednjih šolah izvedli raziskavo, kjer so analizirali različne prakse izobraževanja in doživljanje poučevanja/učenja na daljavo, organizacijo in potek pouka, uporabo digitalne tehnologije za namene realizacije učnih ciljev, sama realizacija učnih ciljev, didaktične strategije in metode poučevanja na daljavo, vrednotenje znanja, samooceno usposobljenosti za izvajanje izobraževanja na daljavo, prednosti in izzive ter sodelovanje z različnimi deležniki. Izsledki kažejo, da so učenci in dijaki ocenili, da je bil pouk na daljavo med epidemijo novega koronavirusa zahtevnejši kot pouk v razredu, po drugi strani pa so pouk na daljavo ocenjevali tudi kot zanimiv in ustvarjalen. Učitelji so ocenili, da je bilo delo na daljavo zahtevno in stresno, a so uspeli doseči večino zastavljenih učnih ciljev.Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: e-dostop

 

Podobne vsebine: motivacija, pedagoška psihologija, učenec

Mendler, Allen N.

Motivacija v razredu : orodja in strategije za učinkovitejše poučevanje
Motivacija je eden od ključnih dejavnikov za uspeh učnega procesa. Veliko učiteljev se pogosto sprašuje, kako motivirati svoje učence, kako navezati stik z njimi in kako vzbuditi njihovo zanimanje za učenje. Strategije so ponazorjene s konkretnimi primeri iz razreda, ponujajo pa tudi zamisli za razvijanje lastnih. Na koncu nekaterih poglavij boste našli vprašanja za razmislek, ki vam bodo pomagala udejanjiti motivacijske strategije pri spodbujanju učenčevega o pozitivnega odnosa do znanja, pouka in šole.
 
Postavitev: II 37 MENDLER, A. Motivacija  
 

Podobne vsebine: predšolska vzgoja, pisava, fina motorika

Spretni prstki - dejavnosti za spodbujanje grafomotorike in fine motorike pri predšolskih otrocih

Ali opažate, da vaš otrok potrebuje več časa za izvedbo dejavnosti, hitro izgubi pozornost, je bolj neroden oblačenju, zapenjanju gumbov, zapiranju zadrg, se težje sam obuje in zaveže vezalke, je bolj neroden pri hranjenju, ima težave pri rezanju in lepljenju, se izogiba športnih in ustvarjalnih dejavnosti  ter težje dobi prijatelje? Ti znaki lahko nakazujejo, da imaš vaš otrok težave z motoriko, še zlasti s fino motoriko. To pomeni, da bo za uspeh potreboval le nekoliko več aktivnosti za spodbujanje razvoja motorike, potrpežljivosti in empatije. Otrok z dobro razvitimi finomotoričnimi spretnostmi se lažje vključuje v vsakodnevne dejavnosti, samostojneje skrbi zase, se igra in uči. Od tega, kako ima otrok razvite finomotorične spretnosti, je tudi odvisno, kako bo kasneje uspešen v šoli. Predstavljenih je nekaj aktivnosti za spodbujanje razvoja finomotoričnih spretnosti ter grafomotorike.
 

Postavitev: e-dostop  
 
 

Podobne vsebine: naravoslovna vzgoja in izobraževanje, morje, morska obala, rastline, živali

Bajd, Barbara

Gremo na morsko obalo

Knjižica je namenjena vsem bralcem, ki jih zanimajo morski organizmi. Zlasti dobrodošla bo tistim, ki boste preživeli počitnice ali šolo v naravi ob morju. Zbranih je kar nekaj predlogov, kaj in kako lahko samostojno raziskujete ob morski obali. Zato pojdimo na morsko obalo, ne samo, da bi se kopali v morju in se sončili ter zabavali na obali, ampak da bomo tudi opazovali raznolikost tamkajšnjega življenja.

Postavitev: II 502/504 BAJD, B. Gremo  
Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, delovanje, zgodovinaSto let matematike in fizike na Univerzi v Ljubljani
 

Tradicija vrhunskega študija matematike in fizike na Ljubljanski univerzi se je začela z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani leta 1919, katere prvi rektor je bil svetovno znani matematik Josip Plemelj. Danes je Fakulteta za matematiko in fiziko po kvaliteti raziskovalcev in učiteljev ena najuspešnejših fakultet UL z razvejanim sodelovanjem z inštituti in univerzami po vsem svetu. V knjigi sta predstavljena njena zgodovina in delovanje.

Postavitev: 51 UNIVERZA Sto  
 

Podobne vsebine: psihoterpaija, umetnost, pomoč z umetnostjo

Malchiodi, Cathy A.

Trauma and expressive arts therapy : brain, body, and imagination in the healing process

V knjigi je predstavljeno zdravljenje travm in delovanje možganov skozi umetnost izražanja. Skozi umetnost se preko doživlja izraža čutno in telesno, spomini in osebne izpovedi. Bogati klinični primeri ponazarjajo uporabo gibanja, zvoka, igre, umetnosti in drame pri otrocih in odraslih.
 

Postavitev: 615.851 MALCHIODI, C. A. Trauma   

 

Podobne vsebine:  umetnost, likovna umetnost, likovna kritika

Berger, John

Male teorije vidnega : izbrani spisi o umetnosti

Izbor Bergerjevih spisov slovenskemu občinstvu predstavlja vsa ključna področja njegovih razmislekov: izhodišča njegove likovne kritike (besedila o dejanju risanja kot temeljni dejavnosti likovne umetnosti na eni ter o marksističnih umetnostnih zgodovinarjih, ki so ga navdihnili k politično usmerjenemu razumevanju umetnosti, na drugi strani); programska besedila njegovega lastnega dela kot likovnega kritika; na tej podlagi obravnave obširnejših poglavij iz zgodovine umetnosti (renesansa, kubizem) in posameznih umetnikov (starih mojstrov in sodobnih slikarjev); bolj teoretsko zastavljene premisleke o vizualnih medijih (slikarstvo, fotografija, film); nekaj političnih komentarjev; besedila o živalih in o motociklizmu (ki iz zgoraj začrtanega opusa precej izstopajo, gre pa vendarle za temi, ki sta Bergerju osebno veliko pomenili).

Postavitev: 7.01 BERGER, J. Male  
 
 

Podobne vsebine: kiparstvo, slovensko kiparstvo, osebne razstave

Bratuša, Mirko

Kipi za otroke : [Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 9. julij - 22. avgust 2020]

Gre za katalog k razstavi del Mirka Bratuše v Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj. Razstavljeni kipi so namenjeni otrokom in odraslim. Otrok videno razume do določene stopnje, odrasli spet do druge, ampak če sta dovolj odprta, lahko vsak izmed njiju kip opazuje na podlagi svojih izkušenj, znanja, želja, da ne rečem s svojim lastnim načinom gledanja. Predstavljena so dela iz brona, keramike ter dela iz nagrajenega opusa Neimenovani.

Dostopno tudi na: http://anyflip.com/wyryi/vzla

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 73/74 BRATUŠA, M. Kipi
   
 

Podobne vsebine: gledališče, problem etike, družba

Kline, Mala

Gledališča potencialnosti : med etiko in politiko

Razumevanje gledališča v knjigi Male Kline je daleč od razumevanja gledališča kot velike geste, glasne politične izjave, gledališča kot hrumečega prelomnega dogodka, ki je zaznamoval gledališko zgodovino v 20. stoletju. Kadar govorimo o političnem gledališču, imamo ponavadi v mislih gledališče, ki je glasno, ki intervenira in nagovarja, v knjigi pa gledališke politične geste nastopijo predvsem v molovskem načinu. So mikropolitične prakse, serija naključij in časovnih intenzitet, ki jih moramo vedno ugledati, prakticirati in misliti v njihovi singularnosti.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 792 KLINE, M. Gledališča
 
Junij 2020

Podobne vsebine: matematika, učne težave, specifične učne težave pri matematiki

Kompleksnost težav pri učenju matematike – kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava

Specifične učne težave pri matematiki so za številne učence in odrasle pogost in izrazit življenjski izziv, povezan z učenjem in uporabo matematike v šoli, v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu. V knjigi so predstavljene vsebine in ilustrativni primeri, ki so v večjem deležu povezani z osnovnošolskim obdobjem, a je pozornost namenjena tudi otrokom v predšolskem obdobju.

Postavitev: 376.1 KOMPLEKSNOST  
 

Podobne vsebine: okolje, trajnostni razvoj, učne aktivnosti

 

Playing for the future: sustainable development games: images and objectives  

Priročnik opisuje, kako aktivno in ustvarjalno preko iger spoznavamo trajnostni razvoj za  odgovorno življenje. Razloži, kako uporabljati deset opisanih učnih dejavnosti. Vsaka dejavnost uporablja drugačen pristop k učenju z igro. Na voljo so tudi povezave do digitalnih virov, ki bodo učencem pomagale pri nadaljnjem raziskovanju.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev: e-dostop

Podobne vsebine: likovna umetnost, kulturna dediščina, interdisciplinarni pristop

Potočnik, Robert; Devetak, Iztok

Heritage preservation and interdisciplinary approach through fine art and science education
V znanstveni monografiji so predstavljeni rezultati študije, ki je nastala v okviru projekta pri pouku likovne umetnosti in izobraževanja o ohranjanju dediščine. Namen je bil preučiti možnosti obravnave vsebin likovne vzgoje v povezavi s kulturno dediščino in zagotavljanje možnosti vključevanja interdisciplinarnega pristopa. Predstavljeni so trije moduli poučevanja in učenja, ki izhajajo iz dejavnosti, katerih namen je povečati uporabo interdisciplinarnega pristopa
Postavitev: e-dostop  
 

Podobne vsebine: tehniško izobraževanje, optimizacija pouka, tehnika, tehnologija

Prispevki k optimizaciji učinkovitosti tehniškega izobraževanja

Obravnava sodobne pristope, metode in strategije trajnostnega osnovnošolskega tehniškega izobraževanja. Ponuja ključne elemente socialno kognitivne teorije pouka tehnike in tehnologije. Izostri učenčeve kognitivne sposobnosti za doseganje tehnološke pismenosti. Določi znanstveno podprto metodologijo ocenjevanja znanja učencev. Poudari in izpostavi vlogo ter vpliv učitelja-mentorja kot vir za razvijanje samoučinkovitosti učencev in bodočih učiteljev ob sodelovalnem učenju na primerih reševanja avtentičnih realnih problemov, kjer je učitelj-mentor kot vzor in vir veljavnih ter zanesljivih informacij in znanja.

Postavitev: e-dostop  
 
 

Podobne vsebine: duševno zdravje, psihoterapija, telefonsko svetovanje, svetovalno delo, epidemije

Halo, pomagajte! : priročnik za strokovnjake na področju duševnega zdravja o specifičnosti telefonskega svetovanja med pandemijo

Predstavljene so vsebine telefonskega svetovanja na Hrvaškem, ki so bile napisane za situacijo pandemije COVID-19, a so hkrati dosti širše, da bodo uporabne tudi v drugih kontekstih telefonskih svetovanj. Linije pomoči predstavljajo eno od teh možnosti in pogosto so lahko prvo dostopno mesto, kjer otroci ali odrasli lahko dobijo nasvet in podporo strokovne odrasle osebe. Osnovna ideja vsake linije za pomoč je vzpodbuditi in opogumiti klicatelje, da poiščejo pomoč in podporo, s katero bi se bolj uspešno in konstruktivno soočili s težavami, težkimi in bolečimi izkušnjami, krizami, izzivi in dilemami, ki jih prinaša življenje.
 

Postavitev: e-dostop  
Podobne vsebine: izobraževanje na daljavo, e-učenje, spletno učenjeRennie, Frank; Smyth, Keith

Digital learning: the key concepts
 

Knjiga je primerna za vse, ki se želijo spoznati s koncepti, pristopi, vprašanji in tehnologijami povezanimi z digitalnim učenjem. Prikazuje razvoj digitalnih praks in tehnologij v izobraževanju v zadnjih desetih letih. Glavne teme, ki jih obravnava, so: oblikovanje spletnih tečajev, odprto izobraževanje, osebna učna okolja ter družbeni mediji in socialna omrežja.

Postavitev: 371.3 RENNIE, F. Digital  
 

Podobne vsebine: matematika, kognicija, matematične sposobnosti

Knops, André

Numerical cognition: the basics

Opisuje razumevanje nevronskih in kognitivnih mehanizmov, ki nam omogočajo zaznavanje, obdelavo in pomnjenje numeričnih informacij. Raziskuje mentalno kodiranje števil in njihovo nevronsko reprezentacijo. Pojasnjuje strategije miselnega računanja, njihove pasti in njihov razvoj ter korake, ki jih otroci naredijo pri učenju številk. Gradi naše razumevanje osnovnih mentalnih procesov štetja ter daje vpogled v diagnosticiranje, etiologijo in zdravljenje diskalkulije.

Postavitev: 511 KNOPS, A. Numerical   

 

Podobne vsebine:  geografija, učenje z raziskovanjem, poučevanje geografije s pomočjo umetnosti

Dolan, Anne M.

Powerful primary geography: a toolkit for 21st century learnin
Priročnik uči učence razumeti sodobni svet in njihovo mesto v njem. Poskuša jim vzbuditi ljubezen do kraja, narave in geografije, jih naučiti, kako razmišljati geografsko, reševati vsakodnevne težave in znanje uporabiti okoli sebe. Zajema naslednje teme:  vreme in podnebne spremembe, trajnost, sodelovanje v lokalni in svetovni skupnosti, delo z zemljevidom in vizualna pismenost ter razumevanje geografije skozi umetnost. Vsebuje več študij primerov iz osnovnih šol na Irskem.
 
Postavitev: 91:371.3 DOLAN, A. Powerful  
 

Podobne vsebine: šolstvo, svetovalno delo, šolska svetovalna služba, šolsko svetovalno delo, šolski svetovalni delavci 


Šolska svetovalna služba: stanje in perspektive
Šolska svetovalna služba kot organizacijska oblika podpore vsem udeležencem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Za njen nadaljnji razvoj in kakovostno načrtovanje dela je potrebna celostna analiza obstoječega stanja in teoretskih tokov, ki opredeljujejo vzgojo in izobraževanje v kontekstu sodobnega časa. Monografija ponuja del analize stanja svetovalne službe v osnovnih in srednjih šolah ter na tej osnovi nekaj priporočil za nadaljnje delovanje. Izsledki kažejo na potrebo po resnem razmisleku in oblikovanju strokovnih rešitev za posodobitev in prenovo konceptualnih izhodišč šolskega svetovalnega dela in drugih strokovnih konceptov, ki so povezani s šolskim svetovalnim delom.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: e-dostop
   
 

Podobne vsebine: risanje, človeško telo

Bammes, Gottfried

Complete guide to life drawing
Knjiga polna slik in navodil je vse, kar potrebujete, če želite začeti risati ali razvijati svoje veščine risanja. Podaja nasvete o anatomiji, enostavnih metodah risanja in veliko različnih primerov narisanih figur. Pomembno je razumeti, kako telo deluje ter kako prikažemo roke, stopala, obraze, okončine.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: II 73/74 BAMMES, G. Complete
 
Maj 2020

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, izobraževanje učiteljev, refleksija, pedagogika, učitelji

Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja

V založbi UL PEF je izšla monografija, ki je posvečena preminuli profesorici Cveti Razdevšek Pučko. Monografijo so uredili T. Devjak, S. Gaber, S. Berčnik in V. Tašner. V njenem prvem delu so pod naslovom Razmislek o drugačni šoli ponatisnjeni trije članki dr. Cvete Razdevšek Pučko. Najobsežnejši drugi del monografije pod naslovom Refleksija sodobne javne šole in izobraževanje učiteljev prinaša devet znanstvenih člankov izpod peres petnajstih avtoric in avtorjev. Zaključni del prinaša pet spominskih zapisov.

Postavitev: 37.01 VSAK otrok  
 

Podobne vsebine: vzgoja in izobraževanje, pouk, učenje, nadarjeni
 

Contemporary topics in education IV  

Znanstvena monografija, ki sta jo uredila J. Vogrinc in I. Devetak, predstavlja 12 recenziranih samostojnih poglavij doktorskih študentov, nekatera v soavtorstvu z mentorji. Prispevki obravnavajo sodobne teme na področju edukacije, kemijskega izobraževanja, izobraževanja nadarjenih, likovne pedagogike, poučevanja angleščine, didaktike in drugih področjih. Prispevki odpirajo pomembne teme na področju edukacije ter prispevajo k razvoju področja.

Povezava na zapis v katalogu naše knjižnicePostavitev: e-dostop

Podobne vsebine: avtizem, glasba, otrok, mladina, osebe s posebnimi potrebami, glasbena terapija  
 

Glasba in avtizem
Glasba je eno izmed najučinkovitejših sredstev inkluzije, saj s svojo univerzalnostjo nagovarja slehernega posameznika. Je učinkovito orodje, ki spodbuja celostni razvoj pri otrocih z motnjami avtističnega spektra. Monografija predstavlja izsledke raziskav o učinkih glasbe na otroke z motnjami avtističnega spektra v Sloveniji, primere dobrih praks glasbenega izobraževanja in glasbene terapije. Predstavljena so tudi teoretična izhodišča predhodnih tujih raziskav na tem področju.
Postavitev: 616.89 GLASBA  
 

Podobne vsebine: govor, patologija, glas, govorne motnje
 

Hočevar - Boltežar, Irena
 
Patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora

Govor je sredstvo za medsebojno sporazumevanje. Govorne motnje so vse motnje, ki ovirajo oblikovanje pojmov in njihovih simbolov, njihovo uresničenje in razpoznavanje, vendar le tedaj, ko so odkloni dovolj veliki. Učbenik je namenjen študentom logopedije za spoznavanje delovanja vokalnega aparata in patologije glasu. Dodana so tudi nekatera poglavja iz patologije govora, opisana predvsem s stališča zdravnika otorinolaringologa. Poglavje o glasovnih motnjah je razširjeno in dopolnjeno z novejšimi spoznanji.

Postavitev: 61 HOČEVAR Boltežar Patologija  
 
 

Podobne vsebine: znanost, družbeni vidik, zdravje
 

Za človeka gre: prihodnost zdaj

Soočenje z virusom COVID-19 in novimi razmerami zahteva odgovornost in odziv univerz, da transformirajo učne procese tudi za izredne razmere. Konferenca je bila ob 20-letnici bolonjskega procesa posvečena pomembnosti znanosti in izobraževanja. Njen namen je bil, da se visokošolsko izobraževanje in znanost aktivneje vključita v reševanje sedanjih in pričakovanih izzivov v skladu z opozorili OECD ter smernicami za bodočo Evropo. Obravnavali so številne teme in aktualna področja, kot so: zelena tranzicija, digitalna transformacija, trajnostna rast in delovna mesta, mir in upravljanje ter migracije.

 

Postavitev: e-dostop  
Podobne vsebine: kognitivna psihologija, kognicija, višji duševni procesiEysenck, Michael W.

Cognitive psychology: a student's handbook
 

Predstavljeni so taksonomija in sistematika čebel ter njihova biologija: zbiranje in prenašanje hrane, vedenje izbirčnih čebel, ki so vezane na določene hranilne rastline, načini gnezdenja, kukavičje čebele, ki odlagajo jajčeca v gnezda drugih vrst, vedenje in prilagoditve samcev. Obravnava družbeno življenje čebel. 154 izvirnih fotografij različnih vrst čebel ponazarja njihovo vedenje v naravi.

Postavitev: 159.95 EYSENCK, M. Cognitive  
 

Podobne vsebine: prehod iz vrtca v šolo, vstop v šolo, vrtec, šola, uvajanje v šolo

Transitions to school: international research, policy and practice

Knjiga se osredotoča na teoretične podlage raziskav, stališča, politike in prakse o prehodu v šolo. Spodbuja preoblikovanje dosedanjega razumevanja, pričakovanj in zaznav. Precejšen del je namenjen podrobnim primerom.

Postavitev: 373.2 TRANSITIONS to school   

 

Podobne vsebine: slovensko ljudsko izročilo, folkloristika, ustno slovstvo, pravljice
 

Močni, modri in dobri: junaki v slovenski folklori
Predstavlja prispevek k širšemu premisleku o procesu tradicije, ki je vedno v dialektičnem in dialoškem razmerju z modernostjo in sodobnostjo, o konceptu kulturne dediščine, razmerju med folkloro in zgodovino, o različnih zgodovinah, zapisanih v interpretacije junakov, o spoznanjih o nacionalizaciji preteklosti in ljudskega, s tem pa tudi o razmerjih med kulturo in družbeno strukturo, posameznikom in skupnostjo.
 
Postavitev: e-dostop  
 

Podobne vsebine: družbena slojevitost, družbeni razredi, ekonomske teorije
 

Veblen, Thorstein

Teorija brezdelnega razreda: ekonomska študija institucij
Thorstein Veblen je bil ameriški sociolog in ekonomist, ki se je ukvarjal predvsem z vprašanji organizacije delovnega procesa in prostega časa. Knjiga je močno vplivala na razvoj institucionalne ekonomske teorije ter različnih smeri sociologije, predvsem kulturnih študij in ekonomske sociologije.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: e-dostop
   
 

Podobne vsebine: potovanje, jadranje, potopisi, potovanja po morju
 

Tuta, Jasna

Moj svet sredi oceana: 32 dni jadranja čez Pacifik v soncu in dežju, v strahu in smehu
Avtorica je diplomantka UL PEF. Mladost je preživela na morju in več kot deset let poučevala jadranje v domačem klubu. Njeno prejšnje življenje je bilo podobno našemu. Nekega dne je ugotovila, da ni srečna. Ko je spoznala Ricka, je odkrila svet, za katerega sploh ni vedela, da obstaja. Od takrat jadra skozi življenje. Cilj njune plovbe je bil tropski otoček Hiva Oa v Francoski Polineziji. 32 dni nista videla kopnega. Njun dan je bil sestavljen iz dela, spanja in prehranjevanja. V svojem dnevniku nam zaupa svoje želje in strahove. Zaveda se, da je jadrnica le drobna pikica sredi vsemogočnega oceana.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: 821.163.6 TUTA, J. Moj svet
 
April 2020

Podobne vsebine: psihologija množic, socialna psihologija, kolektivno nezavedno

Le Bon, Gustave

Psihologija množic: študija vsakdanjega mišljenja

Poučuje nas o splošnih značilnostih in mentalni povezanosti množice, njeni morali, idejah, predstavah, mnenjih. Pojasni, kako množica razmišlja in sklepa, njeno impulzivnost, razdražljivost, nezmožnost presoje, pretirano čustvovanje, domišljijo in sredstva, ki jih še danes uporabljajo vodje v svojih govorih za prepričevanje množic. Pokaže, kako se vedenje posameznika spremeni, ko postane del množice in razloži, zakaj posamezniki postanejo nepremišljene entitete črede – divjaki, ki jih ženejo primitivni nagoni in čustva ter so pripravljeni lastne interese žrtvovati v zameno za kolektivne.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: komunikacijska tehnologija, kulturna antropologija, informacijska tehnologija, družbeni nadzor

Podjed, Dan

Videni: zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo
 

Vsevidna očesca množice sodobnih posameznic in posameznikov gledajo z računalnikov, pametnih telefonov in drugih naprav. Spletni iskalniki o njih marsikaj vedo. Posamezniki postanejo vidnejši s pomočjo novodobnih avtoportretov (selfijev), razkazovanja. Nekateri živijo od svoje prepoznavnosti. Milijoni se naslajajo ob podobah razgaljenega človeškega telesa. Ob branju bodo nekateri prelepili kamere na prenosnih računalnikih, izključili mobilnike, medtem ko bodo drugi razmišljali, kako bi svoje fotografije in posnetke učinkoviteje širili po omrežjih.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev: e-knjiga (Biblos)

Podobne vsebine: slovenski izseljenci, emigracija, migracije

Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje

Otroštvo v slovenskem izseljenstvu sodi med manj raziskane izseljenske teme. Knjiga ga poskuša osvetliti z zornih kotov različnih znanstvenih disciplin. Pokaže, kako se odraža v slovenski izseljenski književnosti in medmrežnih vsebinah. Avtorice raziskujejo intimno doživljajske migrantske izkušnje otrok aleksandrink, prisilno izseljenih otrok in otrok diplomatov. Obravnavajo jugoslovansko skrb za otroke v slovenskem izseljenstvu v času med svetovnima vojnama, migracije ter skrb za otroke slovenskega porekla v Bosni in Hercegovini, njihovo učenje in ohranjanje slovenskega jezika.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: slovensko ljudsko izročilo, Porabje, pravljičarji, slovensko ljudsko slovstvo

Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju: pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega

Knjiga ohranja porabsko pripovedno izročilo, obenem pa oživlja porabsko narečje in ga približuje mladim. Zbrane so porabske pravljice in povedke, ki jih je leta 1970 posnel Milko Matičetov na magnetofonske trakove. Predstavljenih je 238 pripovednih enot, prepisanih v poenostavljeno narečno transkripcijo in prestavljenih v knjižno slovenščino. Vsa besedila so objavljena tudi v knjižnem jeziku, dve pripovedi pa sta kot primer prepisani v fonetični dialektološki transkripciji.
 

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 
 

Podobne vsebine: razsvetljenstvo, filozofija narave, francoska filozofija

Buffon, Georges-Louis Leclerc, Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de, Diderot, Denis

Razsvetljenske interpretacije narave: (1749–1756)

Zbornik vključuje besedila treh temeljnih avtorjev zgodovine znanosti in filozofije francoskega razsvetljenstva. Vsi v središče svoje refleksije postavljajo znanost o življenju – biologijo. Pretresajo njene temelje in metodo ter se zavzemajo za njen razvoj. S tem korenito preoblikujejo znanstveno razumevanje živega ter metode preučevanja živih bitij in življenjskih procesov.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
Podobne vsebine: čebele, taksonomija, biologija, živalska ekologija, biološka raznovrstnostGogala, Andrej

Čebele Slovenije

Predstavljeni so taksonomija in sistematika čebel ter njihova biologija: zbiranje in prenašanje hrane, vedenje izbirčnih čebel, ki so vezane na določene hranilne rastline, načini gnezdenja, kukavičje čebele, ki odlagajo jajčeca v gnezda drugih vrst, vedenje in prilagoditve samcev. Obravnava družbeno življenje čebel. 154 izvirnih fotografij različnih vrst čebel ponazarja njihovo vedenje v naravi.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: obraz, kulturna zgodovina, podoba, umetnostna zgodovina, portreti, maske

Belting, Hans

Faces: zgodovina obraza

Človeški obraz je v središču upodobitev človeka, a se obenem izmika tisočletnim poskusom upodobitve. Avtor je na sledi temu napetemu razmerju, ki sega od prvih kamenodobnih mask pa vse do obrazov, kakršne nam vsak dan prinašajo sodobni množični mediji. Razmišlja o raznovrstnih poskusih, da bi se polastil človeškega obraza, najsi v gledaliških maskah, v mimiki gledališkega igralca, v portretni fotografiji, na plakatih, na filmu ali v delih sodobnih vizualnih umetnikov.

Postavitev: e-knjiga (Biblos)   

 

Podobne vsebine: kuga, epidemije

Camusov roman je v slovenskem prevodu izšel prvič leta 1965. Po treh četrtinah stoletja še vedno zelo aktualen, saj se sooča z najglobljimi in najbolj občimi vprašanji človečnosti, pa naj ga beremo kot alegorijo ali kot kroniko izbruha elementarne nesreče v podobi epidemije, ki prizadene mesto Oran. Mejne situacije seveda zahtevajo mejne odločitve, v katerih se kažejo posebnosti različnih značajev, ki jih pisatelj mojstrsko oblikuje in predstavi v konkretnih potezah svojih literarnih oseb.
 
Postavitev: e-knjiga (Biblos)  
 

Podobne vsebine: koronavirus COVID-19, epidemije, eseji

Giordano, Paolo

V času epidemije
Epidemija koronavirusa je postala največja zdravstvena kriza našega časa. Ni ne prva ne zadnja, in morda niti ne najstrašnejša. Verjetno ne bo povzročila več žrtev kot številne druge. Še noben nov virus se ni razširil po svetu tako hitro. Italijanski pisatelj in fizik Paolo Giordano se sprašuje, kakšne bi utegnile biti njene posledice za našo družbo, ne le za okužene, ampak za celotno družbo. V jasnem in razumljivem jeziku pojasni delovanje virusa, začetek epidemije, razloge za karanteno in prihodnost, ki nas čaka.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: e-knjiga (Biblos)
   
 

Podobne vsebine: drevesa, vrane, strpnost, večkulturnost, živali v domišljiji


Applegate, Katherine

Drevo želja
Srčen mladinski roman za vse generacije otrok in odraslih, poln duhovitih domislic poudarja pomen prijateljstva, sprejetosti, upanja, spoštovanja in sožitja. S toplino in duhovitimi domislicami bralce usmerja v razmišljanje o sprejemanju vseh bitij, o pomembnosti sožitja med ljudmi kljub raznolikosti in v izogibanje sodbam na podlagi videza in navad (čeprav se razlikujejo od naših). Roman spodbuja razmislek o občutkih pripadnosti, sprejetosti in o prijateljstvu.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev: e-knjiga (Biblos)
 
Marec 2020

Podobne vsebine: otrok, navezanost, medosebni odnosi

Cugmas, Zlatka

Večkratna navezanost

Večkratna navezanosti je navezanost na več objektov hkrati. K večji jasnosti obravnavane tematike prispevajo daljši in krajši primeri v celotnem besedilu. Opisani so izsledkov teoretskih in empiričnih znanstvenih raziskav slovenskih in tujih avtorjev ter ugotovitve, ki so jih izvedli v okviru svojih zaključnih del študentje, ki jim je bila avtorica mentorica. 

Postavitev:  159.922.7 CUGMAS, Z. Večkratna  
 

Podobne vsebine: razvojna psohologija, teorije psihičnega razvoja
 

Razvojna psihologija  

Pred nami je prvi zvezek druge, dopolnjene in razširjene izdaje znanstvene monografije, ki je v prvi različici izšla leta 2004 in takrat v slovenskem prostoru zapolnila veliko praznino v psihologiji, še posebej v razvojni psihologiji in tudi širšem družbenem prostoru. Hiter razvoj razvojnopsihološke discipline, nova teoretska znanja in metodološki pristopi v raziskovanju ter ocenjevanju dojenčkov, malčkov, otrok, mladostnikov, mladih na prehodu v odraslost in odraslih oseb, izsledki velikega števila novejših empiričnih raziskav so narekovali dopolnjevanje prvotnega besedila predvsem v dve smeri, in sicer posodobitve nekaterih ter dodajanja posameznih novih delov besedila in bibliografskih enot.


Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice


Postavitev:   II 159.9 RAZVOJNA psihologija/1

Podobne vsebine: pouk, didaktika, učne metode, ocenjevanje

Davis, Barbara Gross

Tools for Teaching 

Priročnik je primeren za delo na fakulteti iz kateregakoli področja. Vsebuje posodobljene informacije o tehnologiji, kot tudi ideje in strategije, ko so bile predstavljene v prvi izdaji. Vsebuje več kot enainšestdeset poglavij, ki so namenjena izboljšanju poučevanja začetnikov v poučevanju ter pedagoškim delavcem z več izkušnjami. Teme zajemajo tako tradicionalne naloge poučevanja kot tudi širše, npr. raznolikost, inkluzijo v razredu, dopolnile in diskusijske oblike k predavanjem, kako izboljšati učenje in motivacijo, razvijanje sposobnosti pisanja in reševanja problemov, preverjanje in ocenjevanje in uporabo informacijske tehnologije.

Postavitev:  37 DAVIS, B. G. Tools  
 

Podobne vsebine: visokošolsko izobraževanje, enakost, inkluzija, različnost

Claeys-Kulik, Anna-Lena, Jørgensen, Thomas Ekman, Stöber, Henriette

Diversity, equity and inclusion in European higher education institutions: results from the INVITED project

Skrb za različnost je glavna skrb univerz in pogoj za njihovo odličnost, soočanje s konkurenco in ohranjanje visokega nivoja dela. Različna raziskovalna okolja so bolj kreativna in prinašajo boljše rezultate, različna učna okolja pa bolj spodbudna kot homogena. Promocija raznolikosti, pravičnosti in inkluzije na evropskih univerzah podpira možnosti za razvoj družbe.
Dostopno tudi v e-obliki.

 

Postavitev: II 378 CLAEYS-Kulik, A. Diversity  
 
 

Podobne vsebine: kemija, vzgoja in izobraževanje, raziskovanje, očesno sledenje

Eye tracking for the chemistry education researcher

Knjiga se ukvarja z očesnim slednjem na področju kemijskega izobraževanja. Avtorji te knjige so si postavljali naslednja vprašanja: kateri tip očesnega sledilca je treba uporabiti, na katere vrste raziskovalnih vprašanj lahko odgovori, kaj je treba upoštevati pri eksperimentalnem oblikovanju, kako analizirati rezultate na različne načine. Da bi našli odgovore na ta vprašanja, so se usmerili na področje psihologije, analize potrošnikov in oblikovanja izdelkov.

Postavitev: 54 EYE tracking  
Podobne vsebine: prehrana, raziskave, Slovenija, prehranske navadeRazlični vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije: v starosti od 3 mesecev do 74 let

Znanstvena monografija je nastala v okviru EU Menu raziskave o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah živil pri posameznih skupinah prebivalstva v državah EU regije. Delo usklajuje in koordinira Evropska agencija za varnost hrane, raziskavo v Sloveniji pa je izvajala konzorcijska skupina raziskovalnih ustanov (tudi Pedagoška fakulteta v Ljubljani), ki jo je vodil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Nacionalne prehranske raziskave so zasnovane, da bi pridobili podatke o prehranskih navadah v splošni populaciji in/ali specifičnih populacijskih skupinah. Pridobljeni podatki služijo kot osnova za nacionalne ali mednarodne prehranske smernice, so vir informacij za znanstvene raziskave ter podlaga za odločitve in politike na področju hrane in prehrane.
Dostopno tudi v e-obliki.

 

Postavitev: II 61 RAZLIČNI vidiki  
 

Podobne vsebine: strojništvo, terminologija, tehniški slovarji

Razlagalni slovar strojništva

Obravnavanih je 11.960 slovenskih gesel s področja strojništva, njihovih sopomenk in prevodov oziroma sopomenk v angleščini. Pri večini gesel je podana razlaga ali več razlag, pri nekaterih so dodane sopomenke, včasih pa tudi standard, ki obravnavano geslo utemeljuje. Pri vsakem geslu je navedena tudi kratica imena skupine – laboratorija na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, ki je gesla in njihovo obdelavo predlagala in obdelala. Časovna vrzel med prejšnjimi in tukaj ponujenim strojniškim slovarjem je velika več deset let, zato je nabor izrazov pomembno spremenjen in posodobljen.

Postavitev: Č 62 RAZLAGALNI slovar   

 

Podobne vsebine: pravo, kazensko pravo

Ferlinc, Andrej

Motivi za kazniva dejanja
Monografija je originalen prispevek v slovenski kazenskopravni znanstveni misli, ki s širokim, skorajda enciklopedičnim pristopom pokriva praznino na tem področju. Dolgo je prav vprašanje motiva pri kaznivih dejanjih čakalo na resno strokovno in zaokroženo obdelavo v slovenskem prostoru. Smisel slehernega voljnega človekovega ravnanja razkrivata njegov motiv ali nagib. Vprašanje motivov in nagibov je danes eno izmed najbolj spornih v kazenskopravni dogmatiki. Vprašanje je aktualno, ker se mnenja o tem razhajajo zlasti v sodni praksi.
 
Postavitev: 343 FERLINC, A. Motivi  
 

Podobne vsebine: planinski vodniki, pohodništvo

Brglez, Franjo

Kekčevi izleti: 50 družinskih potepov po hribih in dolinah
Ste navdušen gorski pohodnik, tako kot je bil Kekec? Potem vam bo nedvomno prišla prav knjižica 50 družinskih potepov po hribih in dolinah (med njimi Blegoš, Dobrač, Javorov vrh, Lačna, Peca, Menina planina, Sveti Lovrenc, Vremščica itn.). Poleg podrobnega opisa poti boste izvedeli, kdaj je najprimernejši čas za izlet, kje je najprimernejše izhodišče za pot, kakšna je priporočljiva oprema in kolikšna je težavnost poti. Vodnik vključuje tudi manjše zemljevide ter priročno knjižico za žige z osvojenih vrhov.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice

Postavitev: 796.5 BRGLEZ, F. Kekčevi izleti
   
 

Podobne vsebine: koncentracijska taborišča, zapori, zaporniki


Kulisiewicz, Aleksander

Orfej iz pekla: lagerske pesmi Aleksandra Kulisiewicza
To je izbor pesmi iz taborišč 1939–1945, ki jih je zbral, zapisal in izvajal Aleksander Kulisiewicz (1918–1982). Kulisiewicza so nacisti zaprli. Imel je srečo, da je dočakal osvoboditev. Črni optimizem in obešenjaški humor prevevata njegove pesmi. V knjigi so pesmi v originalu v poljščini, nemščini ter v slovenskem prevodu. Pri vsaki pesmi je dodan še komentar, ki pojasnjuje situacijo, v kateri je pesem nastala. Ti komentarji in spremna beseda so prevedeni tudi v angleščino.
Povezava na zapis v katalogu naše knjižnice
Postavitev:   821.162.2 KULISIEWICZ, A. Orfej/KNJIGA
 
Februar 2020

Podobne vsebine: sociologija, čustvene motnje

Uvajanje sprememb pri podpori mladim s čustvenimi in vedenjskimi težavami

Znanstvena monografija je nastala v okviru pilotskega projekta vzpostavitve strokovnih centrov za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Pred projektom že dolgo ni bilo sistematične prenove na področju dela vzgojnih zavodov. Avtorji prispevkov so praktiki in so v delo projekta vnesli rešitve, ki so jih pri svojem delu pogrešali in do sedaj zaradi prostorske ali materialne stiske niso bile mogoče. S svojimi prispevki sodelujeta A. Kobolt in N. Zrim Martinjak.

Dostopno tudi na spletu.

Postavitev:  376.1 UVAJANJE sprememb  
 

Podobne vsebine: kurikulum, učni program

National core curriculum for basic education 2014 : [national core curriculum for basic education intended for pupils subject to compulsory education]  

Knjiga predstavlja nacionalno uredbo, ki jo je izdal Finski nacionalni odbor za izobr