Revije - mesečne novosti
Revije – mesečne novosti: pregled novih številk naročenih slovenskih in tujih revij
V knjižnici UL PEF smo naročeni na različne domače in tuje serijske publikacije. Omogočamo prosti dostop do tekočih letnikov serijskih publikacij, ki so postavljene v čitalnici. Starejši letniki so pospravljeni v omarah in vam jih prinesemo k izposojevalnemu pultu. Mnoge od teh serijskih publikacij so dostopne tudi na spletu v polnem besedilu, kar lahko preverite v seznamih:
 
Seznam slovenskih revij
Seznam tujih revij
Seznam revij po področjih – UDK
 
Revije niso na voljo za izposojo na dom. Lahko si jih izposodite le v čitalnico.

V seznam mesečnih novosti revij so vključene vse slovenske in tuje revije, ki smo jih v tiskani in/ali v elektronski obliki prejeli v knjižnico v zadnjem mesecu. Če revija ponuja tudi e-dostop do člankov, je dodana povezava.
Junij 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

ARGO, letn. 64
(2021), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (1892-1903)
 

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 10,
št. 11/12
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Educa, letn. 31 (2022),
št. 1/2/3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Fizika v šoli,
letn. 27 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

Gea, letn. 32 (2022),
št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

 

History, l. 2021,
št. 125

Domača stran revije
Zaloga: Cobis

Iskanja, letn. 37(2022),
št. 58

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Kakovostna starost,
l. 25 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2022,
št. 192

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Likovni svet, l.
2022, št. 263/264

Zaloga: Cobiss

 

Mladina, l. 2022,
št. 21, pos. št.št. 22,
št. 23, št. 24, št. 25
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 6, pol. št.
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Naš zbornik, letn. 55
(2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

National Geographic Slovenija, l. 2022, št. 6
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

 


Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 69 (2022),
št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 

       


Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Presek, letn. 49
(2021/2022), št. 6

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib
 

Problemi, letn. 60
(2022), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 


Prostočasnik, l. 2022,
št. 64

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

       


Računalniške novice,
letn. 27 (2022),
št. 11, št. 12
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated, l.
2022, št. 152

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Specialna in rehabilitacijska
pedagogika, letn. 29 (2022),
št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Spika, letn. 30
(2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 308

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Zmajček, letn. 28
(2021/2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       
       


ZPS test, letn. 32
(2022), št. 6

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

 

       
Junij 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 7

Online: Arhiv

Arte, l. 2022, št. 586
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Contemporary
Educational
Psychology,
letn. 70 (2022)

Online: Arhiv

 

Education in Science,
l. 2022, št. 288

Zaloga: Cobiss

       

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 6

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

 

European Journal of Teacher Education,
letn. 45 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Gifted Child Quarterly,
letn. 66 (2022), št. 3
Topical Issue

Online: Arhiv

 

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 76
(2022), št. 2

Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

       

International Journal
of Consumer Studies,
letn. 46 (2022), št. 4

Online: Arhiv

 

International Journal
of Science Education,
letn. 44 (2022), št. 5,
št. 6
Online: Arhiv

 

Journal of Chemical Education, letn. 99
(2022), št. 6

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

 

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 29
(2022), št. 5/6

Online: Arhiv

 

       

Journal of Family and Consumer sciences,
letn. 114 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 55
(2022), št. 4

Online: Arhiv

 

Journal of Research
in Music Education,
letn. 70 (2022), št. 2

Online: Arhiv

 

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 116 (2022), št. 2

Online: Arhiv

 

       

Kunstforum
international,
letn. 282 (2022)
 
Domača stran
Print: Cobiss

 

Learning and
Instruction,
letn. 80 (2022)

Online: Arhiv

 

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
(2022), št. 6

Online: Arhiv

Mind, Brain and
Education, letn. 16
(2022), št. 2

Onine: Arhiv

 

       

Page, letn. 37
(2022), št. 6, št. 7
Zaloga: Cobiss

 

 

PALAESTRA: Forum
of Sport Physical
Education letn. 36
(2022), št. 2

Online: Arhiv

 

 

* Primary Geography,
l. 2022, št. 108
Summer

Online: Arhiv

Science Education,
letn. 106 (2022), št. 4

Online: Arhiv

 

 

       
     
     
Maj 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Časopis za zgodovino
in narodopisje, letn.
92, n.v. 57 (2021), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib 

Gea, letn. 32 (2022),
št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       

Glasba v šoli in vrtcu,
letn. 25 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

History, l. 2021,
št. 124

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kekec, letn. 30 (2021),
št. 3, št. 4, št. 5, št. 6
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2022,
št. 191

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Likovne besede, l.
2022, št. 120

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Likovni svet, l.
2022, št. 261/262

Zaloga: Cobiss

Mladi rod, letn. 71 (2021/2022), št. 9/10
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Mladina, l. 2022,
št. 17št. 18št. 19,
št. 20
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 5 

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

National Geographic Slovenija, l. 2022, št. 5
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Notna mapa za šolske
zbore, letn. 22 (2020),
št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Računalniške novice,
letn. 27 (2022),
št. 8, št. 9., št. 10
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Rehabilitacija, letn. 21 (2022), supl. 1
Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss

Revija za kriminalistiko
in kriminologijo, letn. 73
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated, l.
2022, št. 150, št. 151
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 

       


Slovenščina v šoli, letn.
25 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Sodobna pedagogika,
letn. 73 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 30
(2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 307

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Vzgojiteljica, letn. 24
(2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Zmajček, letn. 28
(2021/2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       
       


ZPS test, letn. 32
(2022), št. 5

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

 

       
Maj 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 6

Online: Arhiv

Arte, l. 2022, št. 585
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Artforum International,
letn. 60 (2021/2022),
št. 6, št. 7
Zaloga: Cobiss

Early Childhood
Research Quarterly,
letn. 60 (2022)

Online: Arhiv

       

Educational researcher,
letn. 51 (2022), št. 4

Online: Arhiv

Environmental Education Research, letn. 28 (2022),
št. 6

Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 5

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

European Journal of Education, letn. 57
(2022), št. 2

Online: Arhiv

       

International Journal
of Education Through
Art, letn. 18 (2022)
št. 2

Online: Arhiv

International Journal
of Engineering Education,
letn. 38 (2022), št. 3

Online: Arhiv

International Journal of Science Education,
letn. 44 (2022), št. 4

Online: Arhiv

Journal for Research
in Mathematics Education,
letn. 53 (2022), št. 3

Online: Arhiv

       

Journal of Chemical Education, letn. 99
(2022), št. 5

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 22 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 48
(2022), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 54 (2022), št. 5,
št. 6
Online: Arhiv

       

Journal of Special
Education, letn. 56 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Kunstforum international, letn. 281 (2022) 
Domača stran
Print: Cobiss

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 37 (2022), št. 2

Online: Arhiv 

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
(2022), št. 5

Online: Arhiv

       

The Physics Teacher,
letn. 60 (2022), št. 5

Online: Arhiv

 

 

Review of Educational Research, letn. 92
(2022), št. 3

Online: Arhiv

 

 

 

     
April 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

* Andragoška
spoznanja, letn. 28
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

CEPS Journal, letn.
12 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Didakta, letn. 32
(2022), št. 217

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

* Duševno zdravje v skupnosti, l. 2022, št. 2
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Gea, letn. 32 (2022),
št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Geografija v šoli,
letn. 30 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Glasna, letn 53
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

History, l. 2021,
št. 123

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2022,
št. 190

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Mladina, l. 2022,
št. 13št. 14št. 15,
št. 16
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 4, pos. izd.
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Naš zbornik, letn. 55
(2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

National Geographic Slovenija, l. 2022, št. 4
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 69
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       


Pedagoška obzorja,
letn. 37 (2022),
št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Presek, letn. 49
(2021/2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Proteus, letn. 84
(2021/2022), št. 4-7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

 

       


Računalniške novice,
letn. 27 (2022), št. 7

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Razredni pouk,
letn. 24 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 30
(2022), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 306

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Šolska knjižnica, letn.
31 (2022), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Šolsko svetovalno
delo, letn. 26 (2022),
št. 1

Domača stran revije
dLib

Športnik, l. 2022,
št. 65

Domača stran revije

       
       
     
       


Tim, letn. 60
(2021/2022), št.8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Vodenje v vzgoji in izobraževanju, letn.
19 (2021), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Zmajček, letn. 28
(2021/2022), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


ZPS test, letn. 32
(2022), št. 4

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

     
       
April 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 5

Online: Arhiv

* American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, letn. 127 (2022), št. 3
Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 53(2022), št. 2

Online: Arhiv

 

Arte, l. 2022, št. 584
Domača stran
Zaloga: Cobiss

       

* Constructivist
Foundations,
letn. 17 (2022), št.
2
Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

Early Childhood
Research Quarterly,
letn. 60 (2022)

Online: Arhiv

 

Educational researcher,
letn. 51 (2022), št. 3

Online: Arhiv

Environmental Education Research, letn. 28 (2022),
št. 4, št. 5
Online: Arhiv

       

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 4

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 37
(2022), št. 3

Online: Arhiv

For the Learning of Mathematics,
letn. 42 (2022), št. 1

Zaloga: Cobiss

 

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 76
(2022), št. 1

Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

International Journal
of Art & Design
Education, letn. 41
(2022), št. 1

Online: Arhiv

 

International Journal of Consumer Studies,
letn. 46 (2022), št. 3

Online: Arhiv

 

 

International Journal of Science Education,
letn. 44 (2022), št. 3

Online: Arhiv

 

Internationalisation of Higher Education,
l. 2022, št. 1

Zaloga: Cobiss
 

 

       
       

Journal of Biological Education, letn. 56
(2022), št. 1

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

 

Journal of Chemical Education, letn. 99
(2022), št. 4

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 29
(2022), št. 3/4

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 55
(2022), št. 3

Online: Arhiv

 

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 54 (2022), št. 4

Online: Arhiv

 

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 59 (2022), št. 5

Online: Arhiv

 

Journal of Teacher Education, letn. 73
(2022), št. 3

Online: Arhiv

 

Journal of Teaching
in Physical Education,
letn. 41 (2022), št. 2

Online: Arhiv

       
     
       

Learning and Teaching,
letn. 15 (2022), št. 1

Online: Arhiv

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
(2022), št. 4

Online: Arhiv

Page, letn. 37
(2022), št. 5

Zaloga: Cobiss

 

Psychology of Music,
letn. 50 (2022), št. 3

Online: Arhiv

     
 

* School Science
Review, št. 384 (2022)

Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

Science Education,
letn. 106 (2022), št. 2

Online: Arhiv

The Physics Teacher,
letn. 60 (2022), št. 4

Online: Arhiv

 
       
       
Marec 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Anthropos, letn.
53 (2021), št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Bilten Bravo, letn.
18 (2022), št. 35

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

* Filozofski vestnik,
letn. 42 (2021), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

Gea, letn. 32 (2022),
št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Geografski obzornik,
letn. 68 (2021),št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 

History, l. 2021,
št. 122

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Kralji ulice, l. 2021,
št. 189

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Mladi rod, letn. 71 (2021/2022), št. 7/8
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Mladina, l. 2022,
št. 8št. 9št. 10,
št. 11, št. 12, pos. št.
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Naravoslovna solnica,
letn. 26 (2021/2022),
št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

National Geographic Slovenija, l. 2022, št. 3
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Presek, letn. 49
(2021/2022), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Prostočasnik, l. 2022,
št. 63

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

       


Računalniške novice,
letn. 27 (2022), 
št. 4, št. 5, št. 6
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated,
l. 2022, št. 149

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 30
(2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 305

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Vodenje v vzgoji in izobraževanju, letn.
19 (2021), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Vzgoja, letn. 24
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       


Vzgoja in izobraževanje,
letn. 53 (2022), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Vzgojiteljica, letn. 24
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

* Zdravstveno varstvo,
letn. 61 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 

 

Zmajček, letn. 28
(2021), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

       

ZPS test, letn. 32
(2022), št. 3

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

 
     
Marec 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 4

Online: Arhiv

Arte, l. 2022, št. 583
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Artforum International,
letn. 60 (2021/2022),
št. 5

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Contemporary Educational Psychology, letn. 69 (2022)
Online: Arhiv

       

Education in Science,
l. 2022, št. 287

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Educational researcher
letn. 51 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Environmental Education Research, letn. 28 (2021),
št. 1, št. 2, št. 3
Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 3

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

       

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 37
(2022), št. 2

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 44 (2021), št. 1,
št. 2
Online: Arhiv

Journal for Research in Mathematics Education,
letn. 53 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Chemical Education, letn. 99
(2022), št. 3

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

 

Journal of Education
for Teaching, letn. 48
(2022), št. 2

Online: Arhiv

 

 

Journal of Family and Consumer sciences,
letn. 114 (2022), št.1

Online: Arhiv

 

 

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 54 (2022), št. 3

Online: Arhiv

 

 

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 59 (2022), št. 4

Online: Arhiv

 

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 116 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Kunstforum international, letn. 280 (2022)
Domača stran 
Zaloga: Cobiss

Learning and Instruction,
letn. 79 (2022)

Online: Arhiv

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
 (2022), št. 3

Online: Arhiv

       

Page, letn. 37
(2022), št. 4

Zaloga: Cobiss

PALAESTRA: Forum of Sport Physical Education letn. 36 (2022), št. 1
Online: Arhiv

The Physics Teacher,
letn. 60 (2022), št. 3

Online: Arhiv

Psychology of Music,
letn. 50 (2022), št. 2

Online: Arhiv

       

Review of Educational Research, letn. 92
(2022), št. 2

Online: Arhiv

Science Education,
letn. 106 (2022), št. 2

Online: Arhiv

 

 

 

       
Februar 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Časopis za zgodovino
in narodopisje, letn. 92,
n.v. 57 (2021), št. 2/3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Didakta, letn. 32
(2022), št. 216

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

       

Gea, letn. 32 (2022),
št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

History, l. 2021,
št. 121

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kairos, letn. 15
(2021), št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2021,
št. 188

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Likovni svet, l. 2022,
št. 259/260

Zaloga: Cobiss

Mladina, l. 2022,
št. 4, št. 5, št. 6,
št. 7
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 2št. 3
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Naš zbornik, letn. 55
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

National Geographic Slovenija, l. 2022, št. 2
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Problemi, letn. 59
(2021), št. 7/8, št. 9/10
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Proteus, letn. 84
(2021/2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

       


Računalniške novice,
letn. 27 (2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Rehabilitacija, letn.
20 (2021), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Revija za kriminalistiko
in kriminologijo, letn.
72 (2021), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated,
l. 2022, št. 147,
št. 148
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Socialna pedagogika,
letn. 25 (2021), št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 30
(2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 304

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       


Trdoživ, letn. 10
(2021), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Zmajček, letn. 28
(2021), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

ZPS test, letn. 32
(2022), št. 2

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

     
Februar 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 3

Online: Arhiv

* American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, letn. 127 (2022), št. 2 
Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 53(2022), št. 1

Online: Arhiv

Arte, l. 2022, št. 582
Domača stran
Zaloga: Cobiss

       

Early Childhood
Research Quarterly,
letn. 59 (2022)

Online: Arhiv

Educational researcher
letn. 51 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 1/2

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

European Journal
of Education, letn.
57 (2022), št. 1

Online: Arhiv

       

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 37
(2022), št. 1

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education,
letn. 45 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Gifted Child Quarterly,
letn. 66 (2022), št. 2
Special Issue 

Online: Arhiv

International Journal of Consumer Studies,
letn. 46 (2022), št. 2

Online: Arhiv

       

International Journal of Engineering Education,
letn. 38 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Chemical Education, letn. 99
(2022), št. 2

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 22 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 48
(2022), št. 1

Online: Arhiv

       

Journal of Family and Consumer sciences,
letn. 113 (2021), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 55
(2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 54 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Research
in Music Education,
letn. 70 (2022), št. 1

Online: Arhiv 

       

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 59 (2022), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Special
Education, letn. 55
(2022), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Teacher Education, letn. 73
(2022), št. 2

Online: Arhiv

Kunstforum international, letn. 279 (2022)
Domača stran 
Zaloga: Cobiss

       

Learning and Instruction,
letn. 78 (2022)

Online: Arhiv

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 37 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Mathematics teacher Educatior, letn. 10,
february (2022)

Online: Arhiv

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
 (2022), št. 2

Online: Arhiv

       

Science Education,
letn. 106 (2022), št. 2

Online: Arhiv

The Physics Teacher,
letn. 60 (2022), št. 2

Online: Arhiv

   
Januar 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Argo, letn. 64 (2021),
št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
 

CEPS, letn. 11 (2021),
št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
 

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Gea, letn. 32 (2022),
št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Glasba v šoli in vrtcu,
letn. 24 (2021), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

History, l. 2021,
št. 120

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Jezik in slovstvo,
letn. 66 (2021), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
 

       

Kakovostna starost,
letn. 24 (2021), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Kemija v šoli in družbi,
l. 2022, št. 1

(na računalniku v knjižnici)
Domača spletna stran
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK)

Kralji ulice, l. 2021,
št. 187

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Likovne besede,
l. 2021, št. 118

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
 

       

Mladina, l. 2021,
št. 52, pos.št.
l. 2022, št. 1, št. 2,
št. 3
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Naše nebo, letn. 75
(2022)

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

National Geographic Slovenija,
l. 2021, št. 12
l. 2022, št. 1
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Otrok in knjiga, letn.
47 (2020), št. 112

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

 

       

Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
 

 

Problemi, letn. 59
(2021), št. 5/6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Računalniške novice,
letn. 27 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

*Revija za zdravstvene vede, letn. 8 (2021), št. 2
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
 

       

*Slavistična revija,
letn. 69 (2021), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
 

Socialno delo,
letn. 60 (2021), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

 


Sodobna pedagogika,
letn. 72 (2021), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika, letn. 28 (2020), št. 1/2
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
 

       


Spika, letn. 30
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 303

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Šolska kronika, letn.
30 (2021), št. 2/3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Šport, letn. 69 (2021),
št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
 

     


Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Vodenje v vzgoji in izobraževanju,
letn. 19 (2021), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

*Zdravstveno varstvo,
letn. 61 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Zgodovina v šoli,
letn. 29 (2021), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Zmajček, letn. 28
(2021), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
 

 

ZPS test, letn. 32
(2022), št. 1

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

 


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

       
       
       
       
       
       
Januar 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 1, št. 2
Online: Arhiv
 

* American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, letn. 127 (2022), št. 1
Online: Arhiv

Arte, l. 2021, št. 580
l. 2022, št. 581
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Artforum International,
letn. 59 (2021), št. 12

Domača stran
Zaloga: Cobiss

       

* Constructivist
Foundations,
letn. 17 (2022), št. 1

Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss
 

Contemporary
Educational
Psychology,
letn. 68 (2022)

Online: Arhiv

Early Childhood
Research Quarterly,
letn. 58 (2022)

Online: Arhiv

For the Learning of Mathematics,
letn. 41 (2021), št. 3

Zaloga: Cobiss

       

Gifted Child Quarterly,
letn. 66 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Horus, l. 2021, št. 4
Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

International Journal of Consumer Studies,
letn. 46 (2022), št. 1

Online: Arhiv

* International Journal of Education Through Art,
letn. 18 (2022) št. 1

Online: Arhiv

       

Internationalisation of
Higher Education,
l. 2021, št. 4

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Journal for Research in Mathematics Education,
letn. 53 (2022), št. 1

Online: Arhiv

 

Journal of Biological Education, letn. 55
(2021), št. 5

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

 

Journal of Chemical Education, letn. 99
(2022), št. 1

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

 

       
       
       

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 29
(2022), št. 1/2

Online: Arhiv

 

Journal of Learning Disabilities, letn. 55
(2022), št. 1

Online: Arhiv

 

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 54 (2022), št. 1

Online: Arhiv

 

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 59 (2022), št. 2

Online: Arhiv

 

Learning and Instruction,
letn. 77 (2022)

Online: Arhiv

 

 

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
(2022), št. 1

Online: Arhiv

 

* PALAESTRA: Forum
of Sport Physical
Education letn. 35
(2021), št. 4

Online: Arhiv

 

 

* Primary Geography,
l. 2022, št. 107 Spring

Online: Arhiv

 

 

Psychology of Music,
letn. 50 (2022), št. 1

Online: Arhiv

 

 

Review of Educational Research, letn. 92
(2022), št. 1

Online: Arhiv

 

* School Science
Review, št. 383 (2022)

Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss
 

 

 

* The Physics Teacher,
letn. 60 (2022), št. 1

Online: Arhiv

 

 

 

 

December 2021 - slovenske revije
 

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 3

Domača stran revije

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 3

Domača stran revije

Didakta, letn. 31
(2021), št. 215

Domača stran revije 
dLib

Educa, letn. 30
(2021), št. 4/5/6

Domača stran revije

       

Fizika v šoli, letn. 26
(2021), št. 2

Domača stran revije
dLib 

FNM, letn. 28 (2021),
št. 1/4

Domača stran revije

Gea, letn. 31 (2021),
št. 12

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Glasna, letn. 52
(2021), št. 4

Domača stran revije

       

History, l. 2020,
št. 119

Domača stran revije

Kekec, letn. 30
(2021), št. 2

Knjižnica, letn. 64
(2020), št. 1/2, 3/4
Domača stran revije 
dLib

Kralji ulice, l. 2020,
št. 186

Domača stran revije 

       

Likovne besede,
l. 2021, št. 119

Domača stran revije 

Likovni svet, l. 2020,
št. 257/258

Matematika v šoli,
letn. 27 (2021), št. 2

Domača stran revije
dLib 

Mladi rod, letn. 71 (2021/2022), št. 5/6
Domača stran revije

       

Mladina, l. 2021,
št. 48, št. 49,
št. 50, št. 51
Domača stran revije 

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 1

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Naravoslovna solnica,
letn. 26 (2021/2022),
št. 1

Domača stran revije

Naš zbornik, letn.
54 (2021), št. 6

Domača stran revije

       

Notna mapa za šolske
zbore, letn. 22 (2020),
 št. 3

Domača stran revije

Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 68
(2021), št. 4

Domača stran revije 
dLib

Otrok in knjiga, letn.
47 (2020), št. 111

Domača stran revije
dLib

Pedagoška obzorja,
letn. 36 (2021),
št. 3/4

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

       

Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 4

Domača stran revije

Presek, letn. 49
(2021/2022), št. 3

Domača stran revije
dLib

Proteus, letn. 84
(2021/2022), št. 2

Domača stran revije
dLib


Računalniške novice,
letn. 26 (2021),
št. 23, št. 24
Domača stran revije

     

Razredni pouk,
letn. 23 (2021), št. 3

Domača stran revije
dLib

Science Illustrated,
l. 2021, št. 146

Domača stran revije

Slovenščina v šoli,
letn. 24 (2021), št. 3

Domača stran revije 
dLib

Socialno delo, letn. 60
(2021), št. 3

Domača stran revije
dLib

       


Sodobnost, letn. 85
(2021), št. 12

Domača stran revije 
dLib


Spika, letn. 29
(2021), št. 12

Domača stran revije


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 302

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)


Šolska kronika, letn.
30 (2021), št. 1

Domača stran revije
dLib

       

Šolsko svetovalno
delo, letn. 25 (2021),
št. 3

Domača stran revije
dLib

Športnik, l. 2021,
št. 63/64

Domača stran revije

Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 4

Domača stran revije 
dLib (v NUK-u)

Viva, medicina &
ljudje, l. 2021,
št. 334/345

Domača stran revije
       


Vzgoja, letn. 23
(2021), št. 4

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)


Vzgoja in izobraževanje,
letn. 52 (2021), št. 6

Domača stran revije
dLib


Vzgojiteljica, letn.
23 (2021), št. 6

Domača stran revije

Zmajček, letn. 28
(2021), št. 4

Domača stran revije

 

       


Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 12

Domača stran revije

     
December 2021 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

Education in Science,
l. 2021, št. 286

Domača stran
Print: Cobiss

Educational researcher
letn. 50 (2021), št. 9

Online: Arhiv

Environmental Education Research, letn. 27
(2021), št. 12

Online: Arhiv

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 75
(2021), št. 4

Domača stran
Print: Cobiss

       

International Journal
of Art & Design
Education, letn. 40
(2021), št. 4

Online: Arhiv

International Journal
of Engineering
Education, letn. 38
(2022), št. 1

Online: Arhiv 

International Journal
of Science Education,
letn. 43 (2021),
št. 17, št. 18
Online: Arhiv

Journal of Chemical Education, letn. 98
(2021), št. 12

Online: Arhiv 

       

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 28
(2021), št. 11-12

Online: Arhiv 

Journal of Education
for Teaching, letn. 47
(2021), št. 5

Online: Arhiv 

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 53 (2021), št. 12

Online: Arhiv

Journal of Research
in Music Education,
letn. 69 (2021), št. 4

Online: Arhiv

       

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 59 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Teacher
Education, letn. 73
(2022), št. 1

Online: Arhiv


Journal of Teaching
in Physical Education,
letn. 41 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 115 (2021), št. 6

Online: Arhiv

       

Science Education,
letn. 106 (2022), št. 1

Online: Arhiv


 


 

 

       
November 2021 - slovenske revije
Revije z zvezdico in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

*Andragoška spoznanja,
letn. 27 (2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv
dLib

Anthropos, letn. 53
(2021), št. 1/2

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 3

Domača stran revije

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 3

Domača stran revije

       

Gea, letn. 31 (2021),
št. 11

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

History, l. 2020,
št. 118

Domača stran revije

Kralji ulice, l. 2020,
št. 184

Domača stran revije 
Arhiv

Mladina, l. 2021, št. 43,
št. 44, št. 45, pos. št.,
št. 46, št. 47
Domača stran revije 
Arhiv

       

Monitor,  letn. 31
(2021), št. 11, št. 12
Domača stran revije
Arhiv 
dLib

National Geographic Slovenija, l. 2021,
št. 11

Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 68
(2021), št. 3

Domača stran revije 
dLib

Otrok in knjiga, letn. 47 (2020), št. 110
Domača stran revije
Arhiv
dLib

       

Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 3

Domača stran revije 
Arhiv

Presek, letn. 49
(2021/2022), št. 2

Domača stran revije
Arhiv
dLib

Problemi, letn. 59
(2021), št. 3/4

Domača stran revije
dLib


Računalniške novice,
letn. 26 (2021),
št. 20, št. 21
Domača stran revije
Arhiv

     

Revija za kriminalistiko
in kriminologijo,
letn.72 (2021), št. 3

Domača stran revije
Arhiv

*Revija za zdravstvene
vede, letn. 8 (2021),
št. 1

Domača stran revije
dLib

Science Illustrated,
l. 2021, št. 144,
št. 145
Domača stran revije

*Slavistična revija,
letn. 69 (2021), št. 3

Domača stran revije
Arhiv  
dLib

       


Slovenščina v šoli,
letn. 24 (2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv
dLib


Sodobna pedagogika,
letn. 72 (2021), št. 3

Domača stran revije
Arhiv 
dLib


Sodobnost, letn. 85
(2021), št. 10, št. 11
Domača stran revije
Arhiv 
dLib


Spika, letn. 29
(2021), št. 11

Domača stran revije
Arhiv

       

Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 301

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Šolska knjižnica,
letn. 30 (2021), št. 4

Domača stran revije
Arhiv
dLib 

Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 3

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Viva, medicina &
ljudje, l. 2021, št. 333

Domača stran revije
       


Vzgojiteljica, letn.
23 (2021), št. 5

Domača stran revije
Arhiv


*Zdravstveno varstvo,
letn. 60 (2021), št. 3,
št. 4
Domača stran revije
Arhiv
dLib

Zmajček, letn. 28
(2021), št. 3

Domača stran revije

ZPS test, letn. 31
(2021), št. 11/12

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

       

Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 11

Domača stran revije
Arhiv
     
November 2021 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       

* American Journal of
Physics, letn. 89
(2021), št 12

Online: Arhiv

* American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, letn. 126 (2021), št. 6
Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 52 (2021), št. 4

Online: Arhiv

Arte, l. 2021, št. 579
Domača stran
Print: Cobiss

       

Artforum International,
letn. 59 (2021), št. 11

Domača stran
Print: Cobiss

Educational researcher
letn. 50 (2021), št. 8

Online: Arhiv

European Journal of Education, letn. 56
(2021), št. 4

Online: Arhiv

European Journal of
Special Needs Education,
letn. 36 (2021), št. 5

Online: Arhiv

       

International Journal
of Science Education,
letn. 43 (2021),
št. 15,  št. 16
Online: Arhiv

Internationalisation of
higher education,
2021 št. 3

Online: Arhiv 
Print: Cobiss

Journal for Research in Mathematics Education,
letn. 52 (2021), št. 5

Online: Arhiv

Journal of Biological Education, letn. 55
(2021), št. 4

Online: Arhiv 
Print: Cobiss

       

Journal of Chemical Education, letn. 98
(2021), št. 11

Online: Arhiv 
Print: Cobiss

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 21 (2021), št. 4

Online: Arhiv 

Journal of Family and Consumer sciences,
letn. 113 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 54
(2021), št. 6

Online: Arhiv

       

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 53 (2021), št. 11

Online: Arhiv

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 58 (2021), št. 10

Online: Arhiv

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 115 (2021), št. 5

Online: Arhiv

Learning and Instruction, letn. 76 (2021)
Online: Arhiv

       

Learning and Teaching,
letn. 14 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 36 (2021), št. 4

Online: Arhiv

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 114
(2021), št. 11

Online: Arhiv

Mind, Brain and
Education, letn. 15
(2021), št. 4

Onine: Arhiv

       

* The Physics Teacher,
letn. 59 (2021), št. 8,
št. 9
Online: Arhiv

Psychology of Music,
letn. 49 (2021), št. 6

Online: Arhiv

Review of Educational Research, letn. 91
(2021), št. 6

Online: Arhiv
 
Oktober 2021 - slovenske revije

CEPS, letn. 11
(2021), št. 3

Domača stran revije 
Arhiv
dLib

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 2

Domača stran revije

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 2 

Domača stran revije

Časopis za zgodovino
in narodopisje, letn.
92, n.v. 57 (2021), št. 1

Domača stran
Arhiv
ČZN UKM
Sistory
dLib

       

Duševno zdravje v
skupnosti, l. 2021, št. 1

Domača stran revije

Gea, letn. 31 (2021),
št. 10

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

History, l. 2020,
št. 117

Domača stran revije

Jezik in slovstvo,
letn. 66 (2021), št. 2/3

Domača stran revije 
dLib

       

Kakovostna starost,
letn. 24 (2021), št. 3

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Kinesiologia Slovenica,
letn. 27 (2021), št. 1, 2

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Kralji ulice, l. 2020,
št. 184

Domača stran revije 
Arhiv

Likovni svet, l. 2020,
št. 255/256

       

Mladi rod, letn. 71 (2021/2022), št. 3/4
Domača stran revije 

Mladina, l. 2021,
št. 39, št. 40, št. 41,
št. 42
Domača stran revije 
Arhiv

Monitor,  letn. 31
(2021), št. 10

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Naš zbornik, letn. 54
(2021), št. 5

Domača stran revije

     

National Geographic Slovenija, l. 2021,
št. 10

Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Notna mapa za šolske
zbore, letn. 22 (2020),
št. 2

Domača stran revije

Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv

Proteus, letn. 83
(2020/2021),
št. 9/10

Domača stran revije
Arhiv  
dLib

       


Računalniške novice,
letn. 26 (2021),
št. 19

Domača stran revije
Arhiv


Sodobnost, letn. 85
(2021), št. 9

Domača stran revije
Arhiv 
dLib


Spika, letn. 29
(2021), št. 10

Domača stran revije
Arhiv


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 300

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

       

Šolsko svetovalno delo,
letn. 25 (2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv
dLib 

Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Viva, medicina &
ljudje, l. 2021, št. 332

Domača stran revije

Vzgoja, letn. 23 (2021),
št. 3

Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)
       


Zmajček, letn. 28
(2021), št. 2

Domača stran revije

ZPS test, letn. 31
(2021), št. 10

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 10

Domača stran revije
Arhiv

 

       
Oktober 2021 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       

* American Journal of
Physics, letn. 89
(2021), št 11

Online: Arhiv

Arte, l. 2021, št. 577,
št. 578
Domača stran
Print: Cobiss

Artforum International,
letn. 59 (2021), št. 10

Domača stran
Print: Cobiss

Education in Science,
l. 2021, št. 285

Domača stran
Print: Cobiss

       

Educational researcher
letn. 50 (2021), št. 7

Online: Arhiv


Environmental
Education Research,
letn. 27 (2021), št. 11

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education, letn.
44 (2021), št. 5

Online: Arhiv

Gifted Child Quarterly,
letn. 65 (2021), št. 4

Online: Arhiv

       

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 75
(2021), št. 3

Domača stran
Print: Cobiss

International Journal
of Consumer Studies,
letn. 45 (2021), št. 6

Online: Arhiv

International Journal of Education Through
Art, letn. 17 (2021) št. 3

Online: Arhiv

International Journal
of Engineering Education,
letn. 37 (2021), št. 6

Online: Arhiv

       

International Journal
of Science Education,
letn. 43 (2021),
št. 13,  št. 14
Online: Arhiv

Journal of Chemical Education, letn. 98
(2021), št. 9, št. 10
Online: Arhiv 
Print: Cobiss

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 28
(2021),
št. 9/10

Online: Arhiv

Journal of Nutrition Education and Behavior,
letn. 53 (2021), št. 10

Online: Arhiv

       

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 58 (2021), št. 9

Online: Arhiv

Journal of Special
Education, letn. 55
(2021), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Teacher Education, letn. 72
(2021), št. 5

Online: Arhiv

 

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 114

(2021), št. 10
Online: Arhiv

       

Science Education,
letn. 105 (2021), št. 6

Online: Arhiv

     
       
       
September 2021 - slovenske revije

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 1

Domača stran revije

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 1

Domača stran revije

Didakta, letn. 31
(2021), št. 214

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib

Gea, letn. 31 (2021),
št. 9

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

       

Glasilka logo-surdo,
letn. 4 (2021), št. 4

Domača stran revije

History, l. 2020,
št. 116

Domača stran revije

Kralji ulice, l. 2020,
št. 183

Domača stran revije 
Arhiv

Likovni svet, l. 2020,
št. 252/253

     

Mladi rod, letn. 71 (2021/2022), št. 1/2
Domača stran revije 

Mladina, l. 2021,
št. 34, št. 35, št. 36,
št. 37, št. 38
Domača stran revije 
Arhiv

Monitor,  letn. 31
(2021), št. 9

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

National Geographic Slovenija, l. 2021,
št. 9

Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)

     

Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 68
(2021), št. 2

Domača stran revije 
dLib

Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv

Presek, letn. 49
(2021/2022), št. 1

Domača stran revije

Prostočasnik, l. 2021,
št. 61

Domača stran revije
Arhiv

       


Računalniške novice,
letn. 26 (2021),
št. 15/16, št. 17, št. 18
Domača stran revije
Arhiv


Science Illustrated,
l. 2021, št. 143

Domača stran revije


Sodobnost, letn. 85
(2021), št. 7/8

Domača stran revije
Arhiv 
dLib


Spika, letn. 29
(2021), št. 9

Domača stran revije
Arhiv

       

Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Viva, medicina &
ljudje, l. 2021, št. 331

Domača stran revije

Vzgoja in izobraževanje,
letn. 52 (2021),
št. 4/5

Domača stran revije 
Arhiv
dLib

Vzgojiteljica, letn.
23 (2021), št. 4

Domača stran revije
Arhiv 
       


Zmajček, letn. 28
(2021), št. 1

Domača stran revije

ZPS test, letn. 31
(2021), št. 9

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 9

Domača stran revije
Arhiv

 

       
September 2021 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       

* American Journal of
Physics, letn. 89
(2021), št 10

Online: Arhiv

American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, letn. 126 (2021), št. 5
Online: Arhiv

Artforum International,
letn. 59 (2021), št. 9

Domača stran
Print: Cobiss

Contemporary
Educational Psychology,
letn. 67 (2021)

Online: Arhiv

       

Educational researcher
letn. 50 (2021), št. 6

Online: Arhiv


Environmental
Education Research,
letn. 27 (2021), št. 10

Online: Arhiv

European journal of
special needs education, letn. 36 (2021), št. 4

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education, letn.
44 (2021), št. 3, št. 4
Online: Arhiv

       

Horus, l. 2021, št. 3
Domača stran
Print: Cobiss

International Journal of
Art & Design Education,
letn. 40 (2021), št. 3

Online: Arhiv

International Journal of Education Through
Art, letn. 17 (2021) št. 3

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 43 (2021),
št. 10, št. 11, št. 12
Online: Arhiv

       

Journal of Chemical Education, letn. 98
(2021), št. 9
Online: Arhiv 
Print: Cobiss

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 28
(2021),
št. 9/10

Online: Arhiv

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 21 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 47
(2021), št. 4

Online: Arhiv 

       

Journal of Family and Consumer sciences,
letn. 113 (2021), št. 2

Online: Arhiv 

Journal of Nutrition Education and Behavior,
letn. 53 (2021), št. 9

Online: Arhiv

Journal of Research in
Music Education, letn.
69 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 58 (2021), št. 8

Online: Arhiv

       

 

Journal of Teaching
in Physical Education,
letn. 40 (2021), št. 4

Online: Arhiv

 

 

Learning and Instruction, letn. 75 (2021)
Online: Arhiv

 

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 36 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 114 (2021),
št. 9

Online: Arhiv

 

 

Mind, Brain and
Education, letn. 15
(2021), št. 3

Online: Arhiv

 

Mathematics teacher Educatior, letn. 10, september (2021)
Online: Arhiv

 

* PALAESTRA: Forum of Sport Physical Education letn. 35 (2021), št. 3
Online: Arhiv

* The Physics Teacher,
letn. 59 (2021), št. 7

Online: Arhiv

       

* Primary Geography,
št. 106 Autumn (2021)
 
Online: Arhiv

Psychology of Music,
letn. 49 (2021), št. 5

Online: Arhiv

 

Review of Educational Research, letn. 91
(2021), št. 5

Online: Arhiv

 

 

       
Julij-avgust 2021 - slovenske revije
Revije v odebeljenem in poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Bilten Bravo, letn.
17 (2021), št. 34

Domača stran revije

CEPS, letn. 11
(2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv

Cicido, letn. 23
(2020/2021), št. 11/12
 
Domača stran revije

Gea, letn. 31 (2021),
št. 7 in št. 8
Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

 

       

Geografski obzornik,
letn. 68 (2021), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib 

Glasna, letn. 52
(2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv 

History, l. 2020,
št. 114 in št. 115
Domača stran revije

 

Kairos, letn. 15
(2021), št. 1/2

Domača stran revije 
 

     

Kakovostna starost,
letn. 24 (2021), št. 2

Domača stran revije 
dLib

Kralji ulice, l. 2020,
št. 181 in št. 182
Domača stran revije 
Arhiv

Likovne besede,
l. 2021, št. 117

Domača stran revije

Mladina, l. 2021,
št. 26pos. pol. št.,
št. 27št. 28,  št. 29
št. 30, št. 31, št. 32, št. 33
Domača stran revije 
Arhiv

     

Monitor,  letn. 31
(2021), 7/8

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Naš zbornik, letn. 54
(2021), št. 4

Domača stran revije 

 

National Geographic Slovenija, l. 2021,
št. 7 in št. 8
Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Notna mapa za
šolske zbore, letn. 23
(2020), št. 1

Domača stran revije

       

Pedagoška obzorja,
letn. 36 (2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Pil, letn. 73
(2020/2021), št. 11/12

Domača stran revije 
Arhiv

Proteus, letn. 83
(2020/2021), št. 8

Domača stran revije 
Arhiv


Računalniške novice,
letn. 26 (2021), št. 13/14

Domača stran revije
Arhiv

       

Rehabilitacija,
 letn. 20 (2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Revija za kriminalistiko
in kriminologijo,
letn. 72 (2021), št. 2

Domača stran
Arhiv

Science Illustrated,
l. 2021, št. 141,
št. 142
Domača stran revije

Slavistična revija,
letn. 69 (2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv 
dLib
       


Socialna pedagogika,
letn. 25 (2021), št. 1/2

Domača stran revije
Arhiv 
dLib


Sodobna pedagogika,
letn. 72 (2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib


Spika, letn. 29
(2021), št. 7/8

Domača stran revije
Arhiv


Šolska knjižnica,
letn. 30 (2021), št. 3

Domača stran revije 
Arhiv 

       


Šport, letn. 69
(2021), št. 1/2

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib


Športnik, l. 2021,
št. 61/62

Domača stran revije 
Arhiv


Trdoživ, letn. 10
(2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv 
dLib


Zdravstveno varstvo,
letn. 60 (2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv
dLib 

       

ZPS test, letn. 31
(2021), št. 7/8

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 7/8

Domača stran revije
Arhiv

 

 

Julij-avgust 2021 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       

* American Journal of
Physics, letn. 89
(2021), št. 8, št. 9
Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 52 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Arte, l. 2021,
št. 575, št. 576
Domača stran
Print: Cobiss

Artforum International,
letn. 59 (2021), št. 8

Domača stran
Print: Cobiss

       

Educational researcher
letn. 50 (2021), št. 5

Online: Arhiv


Environmental
Education Research,
letn. 27 (2021), št. 7,
št. 8, št. 9
Online: Arhiv

European Journal of
Education, letn. 56
(2021), št. 3

Online: Arhiv

European journal of
special needs education, letn. 36 (2021), št. 3

Online: Arhiv

       

For the Learning of Mathematics, letn. 41
(2021), št. 2

Domača stran
Print: Cobiss

 

International Journal
of Consumer Studies,
letn. 45 (2021), št. 5

Online: Arhiv

 

International Journal of Education Through
Art, letn. 17 (2021) št. 2

Online: Arhiv

International Journal
of Engineering Education,
 letn. 37 (2021), št. 5

Online: Arhiv

       

International Journal
of Science Education,
letn. 43 (2021), št. 5,
št. 6št. 7št. 8št. 9
Online: Arhiv

Internationalisation of
higher education,
(2021), št. 1, št. 2

Online: Arhiv 
Print: Cobiss

Journal for Research in Mathematics Education,
letn. 52 (2021), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Biological Education, letn. 55
(2021), št. 3

Online: Arhiv 
Print: Cobiss

       

Journal of Chemical Education, letn. 98
(2021), št. 7št. 8.
Online: Arhiv 
Print: Cobiss

Journal of Consciousness Studies, letn. 28 (2021),
št. 7/8

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 54
(2021), št. 5

Online: Arhiv

Journal of Nutrition Education and Behavior, letn. 53 (2021), št. 6,
št. 7št. 8
Online: Arhiv

       

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 58 (2021), št. 6,
št. 7
Online: Arhiv

Journal of Special
Education, letn. 55
(2021), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Teacher Education, letn. 72
(2021), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Teaching
in Physical Education,
letn. 40 (2021), št. 3

Online: Arhiv

 

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 115 (2021),
št. 3, št. 4
Online: Arhiv

 

Learning and Instruction, letn. 74 (2021)
Online: Arhiv

 

Learning and Teaching,
letn. 14 (2021), št. 2

Online: Arhiv

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 114 (2021),
št. 7 in št. 8
Online: Arhiv

       

Psychology of Music,
letn. 49 (2021), št. 4

Online: Arhiv

Review of Educational Research, letn. 91
(2021), št. 4

Online: Arhiv

Science Education,
letn. 105 (2021), št. 5

Online: Arhiv

 

       
Junij 2021 - slovenske revije

Analiza, letn. 24
(2020), št. 1, št. 2
Domača stran revije 
Arhiv 

Ciciban, letn. 76
(2020/2021), št. 10,
št. 11/12
Domača stran revije

Cicido, letn. 23
(2020/2021), št. 10

Domača stran revije

Didakta, letn. 31
(2021), št. 213

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib

       

Educa, letn. 30
(2021), št. 1/2/3

Domača stran revije

Gea, letn. 31 (2021),
št. 6

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Geografija v šoli,
letn. 29 (2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv
dLib

History, l. 2020,
št. 113

Domača stran revije

     

Jezik in slovstvo,
letn. 66 (2021), št. 1

Domača stran revije 
dLib

Kralji ulice, l. 2020,
št. 180

Domača stran revije 
Arhiv

Matematika v šoli,
letn. 27 (2021), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib

Mladina, l. 2021,
št. 21št. 22št. 23,
pos. izd.št. 24št. 25
Domača stran revije 
Arhiv

     

Monitor,  letn. 31
(2021), št. 6, pol. št.
Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Naravoslovna solnica,
letn. 25 (2021), št. 3

Domača stran revije

Naš zbornik, letn. 54
(2021), št. 3 

Domača stran revije 

National Geographic Slovenija, l. 2021,
št. 6

Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)

       

Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 68
(2021), št. 1

Domača stran revije
dLib

Pil, letn. 73
(2020/2021), št. 10

Domača stran revije 
Arhiv

Proteus, letn. 83
(2020/2021), št. 7

Domača stran revije 
Arhiv


Problemi, letn. 59
(2021), št. 1/2

Domača stran revije
Arhiv
dLib

       

Prostočasnik, l. 2021,
št. 60

Domača stran revije
Arhiv

Ptički brez gnezda,
letn. 32 (2021), št. 52

Računalniške novice,
letn. 26 (2021), št. 10,
št. 11, št. 12
Domača stran revije
Arhiv

Razredni pouk,
letn. 23 (2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv
       


Rehabilitacija, letn.
20 (2021), supl. 1

Domača stran revije
Arhiv 
dLib


Science Illustrated,
l. 2021, št. 139,
št. 140
Domača stran revije


Socialno delo, letn.
60 (2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib


Sodobnost, letn. 85
(2021), št. 5, št. 6
Domača stran revije 
Arhiv 

       


Specialna in
rehabilitacijska
pedagogika, letn. 27
(2019), št. 1/2

Domača stran revije


Specialna zakladnica,
letn. 2 (2021), št. 1

Domača stran revije


Spika, letn. 29
(2021), št. 6

Domača stran revije
Arhiv


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 297

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

       

Tim, letn. 59 (2020),
št. 10

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Viva, medicina & ljudje,
l. 2021, št. 329/330

Domača stran revije

Vzgoja, letn. 23
(2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv 
dLib (v NUK-u)

Vzgoja in izobraževanje,
letn. 52 (2021), št. 3

Domača stran revije 
Arhiv
dLib

       

Vzgojiteljica, letn.
23 (2021), št. 3

Domača stran revije 
Arhiv

Zgodovina v šoli,
letn. 29 (2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Zmajček, letn. 27
(2020), št. 10

Domača stran revije

ZPS test, letn. 31
(2021), št. 6

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

 

       


Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 6

Domača stran revije
Arhiv

 

   
       
       
Junij 2021 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       

* American Journal of
Physics, letn. 89
(2021), št. 7

Online: Arhiv

* American Journal on Intellectual and Developmental
Disabilities, letn.
126 (2021), št. 4

Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 52 (2021), št. 2

Online: Arhiv

Arte, l. 2021,
št. 574

Domača stran
Print: Cobiss

       

Contemporary
Educational
Psychology,
letn. 66 (2021)

Online: Arhiv


Environmental
Education Research,
letn. 27 (2021), št. 5,
št. 6
Online: Arhiv

European Journal of
Education, letn. 56
(2021), št. 2

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education,
letn. 44 (2021), št. 2

Online: Arhiv

       


Gifted Child Quarterly,
letn. 65 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 75
(2021), št. 2

Online: Arhiv
Print: Cobiss 

Horus, l. 2021, št. 2
Print: Cobiss 
Domača stran

International Journal of
Art & Design Education,
letn. 40 (2021), št. 2

Online: Arhiv 

       

International Journal
of Consumer Studies,
letn. 45 (2021), št. 4

Online: Arhiv

International Journal
of Engineering Education,
 letn. 37 (2021), št. 4

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 43 (2021),
št. 3, št. 4
Online: Arhiv

 

Journal of Chemical Education, letn. 98
(2021), št. 6

Online: Arhiv 
Print: Cobiss

       

Journal of Consciousness Studies, letn. 28 (2021),
št. 5-6

Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 47
 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 54
(2021), št. 4

Online: Arhiv

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 36 (2021), št. 2

Online: Arhiv

       

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 114 (2021),
št. 6

Online: Arhiv

Mind, Brain and
Education, letn. 15
 (2021), št. 2

Online: Arhiv

The Physics Teacher,
 letn. 59 (2021), št. 6

Online: Arhiv

* Primary Geography,
summer (2021) 

Online: Arhiv

       

Science Education,
letn. 105 (2021), št. 4

Online: Arhiv

 

 

 

 

 

       
Izpostavljeni članki raziskovalcev UL PEF - 2022

Izbrani članki iz slovenskih revij - 2022Izbrani članki iz tujih revij - 2022


Seznam vseh izvirnih znanstvenih
člankov raziskovalcev UL PEF
,
ki so bili vneseni v Cobiss:
Maj 2022
April 2022
Marec 2022
Februar 2022 
Januar 2021
Izpostavljeni članki raziskovalcev UL PEF - 2021

Izbrani članki iz slovenskih revij - 2021Izbrani članki iz tujih revij - 2021


Seznam vseh izvirnih znanstvenih
člankov raziskovalcev UL PEF
,
ki so bili vneseni v Cobiss:
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
Julij-avgust 2021
Junij 2021
Maj 2021
April 2021
Marec 2021
Februar 2021
Januar 2021
Izpostavljeni članki raziskovalcev UL PEF - 2020
Slovenske revije 


Tuje revije 

Izvirni znanstveni članki raziskovalcev
UL PEF
, ki so bili vneseni v Cobiss:
December 2020 ; November 2020 ;Oktober 2020;
September 2020Julij in avgust 2020Junij 2020;
Maj 2020April 2020Marec 2020Februar 2020
Januar 2020
dLib
Vodič do naročenih tujih revij
JTOCs
JTOCs je zbirka kazal znanstvenih revij, ki omogoča sprotno in samodejno obveščanje o zadnjih številkah.
Na kazala se je možno naročiti z RSS ali po e-pošti.  Posebej so izpostavljene tudi revije, na katere je naročena Knjižnica UL PEF.
Video navodila za uporabo JTOCS na Youtube kanalu Knjižnice PEF >>
Izbranih 10
Rubrika Izbranih 10

Knjižničarke enkrat mesečno izberemo 10 najbolj zanimivih publikacij, s katerimi smo tisti mesec dopolnili knjižnično zbirko.
Kazala preteklih številk
Kontakt
Urednice vsebin:
Milena Repa (slovenske revije)
Katja Šikonja Brajkovič (tuje revije)

Tehnična urednica
Ana Češarek