Revije - mesečne novosti //
Revije – mesečne novosti: pregled novih številk naročenih slovenskih in tujih revij
V knjižnici UL PEF smo naročeni na različne domače in tuje serijske publikacije. Omogočamo prosti dostop do tekočih letnikov serijskih publikacij, ki so postavljene v čitalnici. Starejši letniki so pospravljeni v omarah in vam jih prinesemo k izposojevalnemu pultu. Mnoge od teh serijskih publikacij so dostopne tudi na spletu v polnem besedilu, kar lahko preverite v seznamih:
 
Seznam slovenskih revij
Seznam tujih revij
Seznam revij po področjih – UDK
 
Revije niso na voljo za izposojo na dom. Lahko si jih izposodite le v čitalnico.

V seznam mesečnih novosti revij so vključene vse slovenske in tuje revije, ki smo jih v tiskani in/ali v elektronski obliki prejeli v knjižnico v zadnjem mesecu. Če revija ponuja tudi e-dostop do člankov, je dodana povezava.
April - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Argo, letn. 66 (2023),
št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib (1892-1903)

CEPS Journal,
letn. 14 (2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Ciciban, letn. 79
(2023/2024), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 26
(2023/2024), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Gea, letn. 34
(2024), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Geografija v šoli,
letn. 32 (2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Glasilka logo-surdo,
letn. 7 (2024), št. 7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Glasna, letn. 55
(2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

History, l. 2024,
št. 147

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2023,
št. 214

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Mladi rod, letn. 73 (2023/2024), št. 9/10
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Mladina, l. 2024,
št. 13, št. 14, št 15,
št. 16
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Monitor,  letn. 34
(2024), št. 3, št. 4
pos. izd.
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Naravoslovna solnica,
letn. 28 (2023/2024),
št. 2

Domača stran
Zaloga: Cobiss


National Geographic Slovenija, l. 2024, 
št. 3, št. 4
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib (Dostop do dlib-a
samo v NUK-u)

Outsider, letn. 10
(2024), št. 37

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Proteus, letn. 86 (2023/2024), št. 3/4
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 


Računalniške novice,
letn. 29 (2024), št. 6,
št. 7
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Razredni pouk, letn.
25 (2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Science Illustrated,
l. 2024, št. 173

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


SLO: časi, kraji ljudje,
l. 2024, tem. št.

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 


Sodobnost, letn. 88
(2024), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 32
(2024), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 31 (2024),
št. 328

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u
2007-2008)

       


Šolsko svetovalno
delo, letn. 28 (2024),
št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 


Tim, letn. 62
(2023/2024), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Vzgoja in izobraževanje,
letn. 55 (2024), št. 1

Domača stran
Zaloga: Cobiss 
dLib


Zmajček, letn. 30 (2023/2024), št. 8
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 


ZPS test, letn. 34
(2024), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss  
dLib (Dostop do dlib-a
samo v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 75 (2024), št.4 

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

   
 
       
April 2024 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
 

American Journal of Physics, letn. 92
(2024), št. 4

Online: Arhiv

Arte, l. 2024, št. 608
Domača stran
Zaloga: Cobiss

* Constructivist
Foundations, letn. 19
(2024), št. 2

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Contemporary
Educational Psychology,
letn. 77 (2024)

Online: Arhiv

       

Educational Researcher,
letn. 53 (2024), št. 3

Online: Arhiv

Environmental
Education Research,
letn. 30 (2024),
št. 4

Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 88 (2024), št. 4

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn.
78 (2024), št. 1

Zaloga: Cobiss

       

International Journal
of Consumer Studies,
letn. 48 (2024), št. 3

Online: Arhiv

International Journal of Engineering Education,
letn. 40 (2024), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Biological Education, letn. 58
(2024), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Consciousness Studies, letn. 31 (2024),
št. 3-4

Online: Arhiv

       

Journal of Education
for Teaching, letn.
50 (2024), št.1

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 56 (2024), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 61 (2024), št. 5

Online: Arhiv

Journal of Special
Education, letn. 58
(2024), št. 1

Online: Arhiv

       

Journal of Teacher
Education, letn. 75
(2024), št. 3

Online: Arhiv

Kunstforum international,
letn. 295 (2024)

Domača stran
Cobiss: Zaloga

Learning and
Instruction, letn. 91
 (2024)

Online: Arhiv

Mathematics Teacher:
Learning and
Teaching PK-12,
 letn. 117 (2024), št. 4

Online: Arhiv

 

Page, letn. 39
(2024), št. 4

Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

The Physics Teacher,
letn. 62 (2024), št. 4

Online: Arhiv

 

School Science
Review, letn.  105,
št. 390

Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

Science Education,
letn. 108 (2024),
št. 3

Online: Arhiv

Marec 2024 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Ciciban, letn. 79
(2023/2024), št. 7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 26
(2023/2024), št. 7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Gea, letn. 34
(2024), 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

History, l. 2024,
št. 146

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Jezik in slovstvo,
letn. 68 (2023), št. 4

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss
dLib

Kairos, letn. 17
(2023), št. 3/4

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

Kinesiologia Slovenica,
letn. 29 (2023),
 št. 1, št. 2, št. 3

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2023,
št. 213

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Mladina, l. 2024,
št. 8št. 9št. 10
št. 11, št. 12, P1 
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 70
(2023), št. 4

Domača stran
Zaloga: Cobiss
dLib


Physis, letn. 4
(2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Presek, letn. 51
(2023/2024), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

       


Prostočasnik, l.
2024, št. 71

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Proteus, letn. 86 (2023/2024), št. 1/2
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 


Računalniške novice,
letn. 29 (2024), št. 5

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated,
l. 2023, št. 172

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Socialna pedagogika,
letn. 27 (2023), št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Sodobnost, letn. 88
(2024), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Specialna in rehabilitacijska pedagogika, letn. 31
(2023), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 


Spika, letn. 32
(2024), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Svet elektronike,
letn. 31 (2024),
št. 327

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u
2007-2008)


Tim, letn. 62
(2023/2024), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Vzgojiteljica, letn.
26 (2024), št. 1

Zaloga: Cobiss


Zmajček, letn. 30 (2023/2024), št. 7
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 


ZPS test, letn. 34
(2024), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss  
dLib (Dostop do dlib-a
samo v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 75 (2024), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

   
 
       
Marec 2024 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
 

American Journal on
Intellectual and Developmental
Disabilities, letn. 129
(2024), št. 2

Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 55 (2024), št. 1

Online: Arhiv

Arte, l. 2024, št. 607
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Educational Researcher,
letn. 53 (2024), št. 2

Online: Arhiv

       

Environmental
Education Research,
letn. 30 (2024),
št. 3

Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 88 (2024), št. 3

Domača stran
Zaloga: Cobiss

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 39
(2024), št. 2

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education,
letn. 47 (2024), št. 1

Online: Arhiv

       

For the Learning of
Mathematics, letn.
44 (2024), št. 1

Zaloga: Cobiss

Gifted Child Quarterly,
letn. 68 (2024), št. 2

Online: Arhiv

Horus, l. 2024, št. 1
Domača stran
Zaloga: Cobiss

International Journal of
Education Through Art,
letn. 20 (2024) št. 1

Online: Arhiv

       

International Journal
of Science Education,
letn. 46 (2024), št. 4,
št. 5, št. 6
Online: Arhiv

Journal for Research
in Mathematics
Education, letn. 55
(2024), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 24 (2024), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 57
(2024), št. 2

Online: Arhiv

 

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 56 (2024), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Research
in Music Education,
letn. 72 (2024), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Research in
Science Teaching,
letn. 61 (2024),

št. 4
Online: Arhiv

Journal of Teacher
Education, letn. 75
(2024), št. 2

Online: Arhiv

 

Journal of Teaching in
Physical Education,
letn. 43 (2024), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 118 (2024), št. 1

Online: Arhiv

 

Kunstforum international,
letn. 294 (2024)

Domača stran
Cobiss: Zaloga

Mathematics Teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 117
(2024), št. 3

Online: Arhiv

 

Mind, Brain and
Education, letn. 18
(2024), št. 1

Online: Arhiv

PALAESTRA: Forum
of Sport Physical
Education, letn. 38
(2024), št. 1

Online: Arhiv

Psychology of Music,
letn. 52 (2024), št. 2

Online: Arhiv

Review of Educational Research, letn. 94
(2024), št. 2

Online: Arhiv

Februar 2024 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Bilten Bravo, letn.
20 (2024), št. 39

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

CEPS Journal, letn.
13 (2023), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Ciciban, letn. 79
(2023/2024), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 26
(2023/2024), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Časopis za zgodovino
in narodopisje, letn. 94,
n.v. 59 (2023), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
Sistory

History, l. 2024,
št. 145

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kakovostna starost,
l. 26 (2023), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2024,
št. 212

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Likovni svet, l. 2024,
št. 279/280

Zaloga: Cobiss

Mladi rod, letn. 73 (2023/2024), št. 7/8
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Mladina, l. 2024,
št. 5, št. 6, št. 7
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Monitor,  letn. 34
(2024), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       


Naš zbornik, letn. 57
(2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


National Geographic Slovenija, l. 2024,
št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Notna mapa za šolske
zbore, letn. 25 (2022),
št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 70 (2023),
št. 2, št. 3
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Problemi, letn. 61
(2023), št. 7/8, št. 9/10
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Računalniške novice,
letn. 29 (2024),
št. 3, št. 4
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Revija za kriminalistiko
in kriminologijo, letn.
74 (2023), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


SLO: časi, kraji, ljudje,
l. 2024, št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

       


Spika, letn. 32
(2024), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 31 (2024),
št. 326

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Športnik, l. 2024,
št. 71

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 


Tim, letn. 62
(2023/2024), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (dostop do 2019;
v NUK-u)

 


Varstvo narave,
l. 2023, št. 33

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Zmajček, letn. 30
(2023/2024), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


ZPS test, letn. 35
(2024), št. 2

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 75 (2024), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Februar 2024 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
 

* American Journal of Physics, letn. 92
(2024), št. 2, št. 3
Online: Arhiv

Arte, l. 2024, št. 606
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Contemporary
Educational
Psychology,
letn. 76 (2024)

Online: Arhiv

Educational Researcher,
letn. 53 (2024), št. 1

Online: Arhiv

       

Environmental
Education Research,
letn. 30 (2024),
št. 2

Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 88 (2024), št. 1/2

Domača stran
Zaloga: Cobiss

European Journal of Education, letn. 59
(2024), št. 1

Online: Arhiv

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 39
(2024), št. 1

Online: Arhiv

       

International Journal
of Art & Design
Education, letn. 43
(2024), št. 1

Online: Arhiv

International Journal of Consumer Studies,
letn. 48 (2024), št. 2

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 46 (2024), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Biological Education, letn. 58
(2024), št. 1

Online: Arhiv

       

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 31
(2024), št. 1/2

Online: Arhiv

Journal of Family
and Consumer
Sciences, letn. 115
(2023), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 56 (2024), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Research in
Science Teaching,
letn. 61 (2024),

št. 3
Online: Arhiv

 

Learning and Instruction,
letn. 90 (2024)

Online: Arhiv

Mathematics Teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 117
(2024), št. 1

Online: Arhiv

Mathematics Teacher Educator, letn. 12,
(2024), št. 2

Online: Arhiv

Page, letn. 39 (2024),
št. 3

Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

Science Education,
letn. 108 (2024),
št. 2

Online: Arhiv

* The Physics Teacher,
letn. 62 (2024), št. 2,
št. 3
Online: Arhiv

   
 
Januar 2024 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Ciciban, letn. 79
(2023/2024), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 26
(2023/2024), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cukr, l. 2022/2023,
št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Didakta, letn. 33
(2023), št. 225

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Educa, letn. 32 (2023),
št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

FNM, letn. 30 (2023),
št. 1/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Gea, letn. 34
(2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Geografski obzornik,
letn. 70 (2023), št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobis 
dLib

       

Glasba v šoli in vrtcu,
letn. 26 (2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

History, l. 2024,
št. 144

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kekec, letn. 32
(2023), št. 3, št. 4,
št. 5, št. 6
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2024,
št. 211

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Likovne besede, l.
2023, št. 125

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Matematika v šoli,
letn. 29 (2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Mladi rod, letn. 73 (2023/2024), št. 5/6
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Mladina, l. 2023,
št. 52, pos. št.;
l. 2024, št. 1, št. 2,
št. 3, št. 4
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Monitor,  letn. 34
(2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (PDF do 12/2020;
v NUK-u)

Naše nebo, letn. 77
(2024)

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


National Geographic Slovenija, l. 2024,
št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Notna mapa za šolske
zbore, letn. 25 (2022),
št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Otrok in knjiga, letn.
50 (2023), št. 118

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Presek, letn. 51
(2023/2024), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Računalniške novice,
letn. 28 (2023),
št. 24; letn. 29 (2024),
št. 1/2
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated, l.
2023, št. 170,
l. 2024, št. 171
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 


Sodobna pedagogika,
letn. 74 (2023), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Sodobnost, letn. 87
(2023), št. 12

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 32
(2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Svet elektronike,
letn. 31 (2024),
št. 325

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u
2007-2008)
 
       


Tim, letn. 62
(2023/2024), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Tribuna, l. 2023
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Vzgoja, letn. 25
(2023), št. 4

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib


Vzgojiteljica, letn. 25
(2023), št. 6

Zaloga: Cobiss

 

 


Zgodovina v šoli, letn.
31 (2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Zmajček, letn. 30
(2023/2024), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


ZPS test, letn. 34
(2024), št. 1

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 75 (2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Januar 2024 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
 

* American Journal of Physics, letn. 92
(2024), št. 1

Online: Arhiv

American Journal on
Intellectual and Developmental
Disabilities, letn. 129
(2024), št. 1

Online: Arhiv

Arte, l. 2024, št. 605
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Constructivist
Foundations, letn.
19 (2024), št. 1

Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

       

Environmental
Education Research,
letn. 30 (2024),
št. 1

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education,
letn. 46 (2023), št. 5

Online: Arhiv

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 77
(2023), št. 4

Zaloga: Cobiss

International Journal of Consumer Studies,
letn. 48 (2024), št. 1

Online: Arhiv

       

International Journal
of Engineering
Education, letn. 40
(2024), št. 1

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 46 (2024), št. 1,
št. 2
Online: Arhiv

Journal for Research
in Mathematics
Education, letn. 55
(2024), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 57
(2024), št. 1

Online: Arhiv

       

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 56 (2024), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Research
in Music Education,
letn. 71 (2024), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Research in
Science Teaching,
letn. 61 (2024),
št. 1, št. 2
Online: Arhiv

Journal of Special
Education, letn. 57
(2024), št. 4

Online: Arhiv

 

Journal of Teacher
Education, letn. 75
(2024), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Teaching in
Physical Education,
letn. 43 (2024), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 117 (2023), št. 6

Online: Arhiv

Kunstforum international,
letn. 293 (2024)

Domača stran
Cobiss: Zaloga

 

Learning and Instruction,
letn. 89 (2024)

Online: Arhiv

Mathematics Teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 117
(2024), št. 1

Online: Arhiv

Page, letn. 39 (2024),
št. 2

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Psychology of Music,
letn. 52 (2024), št. 1

Online: Arhiv

 

Review of Educational Research, letn. 94
(2024), št. 1

Online: Arhiv

The Physics Teacher,
letn. 62 (2024), št. 1

Online: Arhiv

   
       
       
December 2023 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Ciciban, letn. 79
(2023/2024), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 26
(2023/2024), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

Fizika v šoli, letn.
28 (2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

 

Gea, letn. 33
(2023), št. 12

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

 

       

Geografski obzornik,
letn. 70 (2023), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobis 
dLib

Glasna, letn. 54
(2023), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

History, l. 2023,
št. 143

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Jezik in slovstvo,
letn. 68 (2023), št. 3

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Kralji ulice, l. 2023,
št. 210

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Likovni svet, l. 2023,
št. 277/278

Zaloga: Cobiss


Mladina, l. 2023,
št. 48, št. 49,
št. 50, št. 51
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Monitor,  letn. 33
(2023), št. 12

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (PDF do 12/2020;
v NUK-u)

       


Naš zbornik, letn. 56
(2023), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 


National Geographic Slovenija, l. 2023,
št. 12

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Outsider, letn. 9 (2023),
št. 36

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Računalniške novice,
letn. 28 (2023),
št. 23

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

       


SLO: kraji, kraji, ljudje,
l. 2023, št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 


Slovenščina v šoli,
letn. 26 (2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Sodobnost, letn. 87
(2023), št. 11

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 31
(2023), št. 12

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Svet elektronike,
letn. 30 (2023),
št. 324

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u
2007-2008)


Šolska kronika,
letn. 32 (2023), št. 1/2,
št. 3
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

 


Tim, letn. 62
(2023/2024), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Vodenje v vzgoji in izobraževanju,
letn. 21 (2023), št. 2

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss
dLib

 

 


Zmajček, letn. 30
(2023/2024), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Življenje in tehnika,
letn. 74 (2023), št. 12

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

   
 
       
December 2023 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
 

Arte, l. 2023, št. 604
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Educational Researcher,
letn. 52 (2023), št. 9

Online: Arhiv

Environmental
Education Research,
letn. 29 (2023),
št. 10, št. 11
Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 87 (2023), št. 12

Domača stran
Zaloga: Cobiss

       

Gifted Child Quarterly,
letn. 68 (2024), št. 1

Online: Arhiv

Horus, l. 2023, št. 4
Domača stran
Zaloga: Cobiss

International Journal
of Art & Design
Education, letn. 42
(2023), št. 4

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 45 (2023), št. 18

Online: Arhiv

       

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 30
(2023), št. 11/12

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 55 (2023), št. 12

Online: Arhiv

Journal of Research in
Science Teaching,
letn. 59 (2023),

št. 10
Online: Arhiv

Mathematics Teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 116
(2023), št. 12

Online: Arhiv

       

Mind, Brain and
Education, letn. 17
(2023), št. 4

Online: Arhiv

Page, letn. 39 (2024),
št. 1

Domača stran
Zaloga: Cobiss

PALAESTRA: Forum
of Sport Physical
Education, letn. 37
(2023), št. 4

Online: Arhiv

* Primary Geography,
letn. 111 (2023), letn.
112 (2023)

Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

 

* School Science
Review, letn. 105,
št. 389 (2023)

Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

 

Science Education,
letn. 108 (2024),
št. 1

Online: Arhiv

 

The Physics Teacher,
letn. 61 (2023),
št. 9
Online: Arhiv

 

 
 
       
       
November 2023 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

*Andragoška
spoznanja, letn. 29
(2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Argo, letn. 66 (2023),
št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (1892-1903)

Ciciban, letn. 79
(2023/2024), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 26
(2023/2024), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Časopis za zgodovino
in narodopisje, letn. 94,
n.v. 59 (2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
Sistory

Gea, letn. 33
(2023), št. 11

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

History, l. 2023,
št. 142

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kekec, letn. 32
(2023), št. 2

Zaloga: Cobiss

       

*Knjižnica, letn. 67
(2023), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Kralji ulice, l. 2023,
št. 209

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Likovne besede, l.
2023, št. 124

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Mladina, l. 2023,
št. 43, št. 44,
št. 45, št. 46, št. 47
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Monitor,  letn. 33
(2023), št. 11

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Naš zbornik, letn. 56
(2023), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


National Geographic Slovenija, l. 2023,
št. 11

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Otrok in knjiga, letn.
50 (2023), št. 117

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Presek, letn. 51
(2023/2024), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Problemi, letn. 61
(2023), št. 3/4, št. 5/6
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Prostočasnik, l. 2023,
št. 70

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Računalniške novice,
letn. 28 (2023),
št. 20, št. 21
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

       


Razredni pouk, letn.
25 (2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


*Revija za elementarno
izobraževanje, letn.
16 (2023), št. 2,
pos. št., št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


*Revija za zdravstvene
vede, letn. 10 (2023),
št. 1

Domača stran revije
Zalog: Cobiss
dLib


Science Illustrated, l.
2023, št. 168, št. 169
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


*Slavistična revija,
letn. 71 (2023), št. 1,
št. 2, št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


*Socialno delo, letn.
62 (2023), št. 2/3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Sodobnost, letn. 87
(2023), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 31
(2023), št. 11

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Svet elektronike,
letn. 30 (2023),
št. 323

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Šolska knjižnica,
letn. 32 (2023),
št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

 

 


Šolsko svetovalno
delo, letn. 27 (2023),
št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

 


Tim, letn. 62
(2023/2024), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (dostop do 2019;
v NUK-u)

     
       


Vzgoja in izobraževanje,
letn. 54 (2023), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Vzgojiteljica, letn. 25
(2023), št. 5

Zaloga: Cobiss


*Zdravstveno varstvo,
letn. 62 (2023), št. 3,
št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 


Zmajček, letn. 30
(2023/2024), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


ZPS test, letn. 33
(2023), št. 11/12

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 74 (2023), št. 11

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

   
November 2023 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
 

* American Journal of Physics, letn. 91
(2023), št. 12

Online: Arhiv

American Journal on
Intellectual and Developmental
Disabilities, letn. 128
(2023), št. 6

Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 54 (2023), št. 4

Online: Arhiv

Arte, l. 2023, št. 603
Domača stran
Zaloga: Cobiss

       

Educational Researcher,
letn. 52 (2023), št. 8

Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 87 (2023), št. 11

Domača stran
Zaloga: Cobiss

European Journal of Education, letn. 58
(2023), št. 4

Online: Arhiv

For the Learning of
Mathematics, letn.
43 (2023), št. 3

Zaloga: Cobiss

       

International Journal of Consumer Studies,
letn. 47 (2023), št. 6

Online: Arhiv

International Journal
of Engineering
Education, letn. 39
(2023), št. 6

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 45 (2023),
št. 17
Online: Arhiv

Journal for Research
in Mathematics
Education, letn. 54
(2023), št. 5

Online: Arhiv

       

Journal of Biological Education, letn. 57
(2023), št. 5

Online: Arhiv

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 23 (2023), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 49
(2023), št. 5

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 56
(2023), št. 6

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 55 (2023), št. 11

Online: Arhiv

 

Kunstforum international,
letn. 292 (2023)

Domača stran
Cobiss: Zaloga

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 38 (2023), št. 4

Online: Arhiv

Mathematics Teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 116
(2023), št. 11

Online: Arhiv

 

Page, letn. 38 (2023),
št. 12

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Psychology of Music,
letn. 51 (2023), št. 6

Online: Arhiv

 

Review of Educational Research, letn. 93
(2023), št. 6

Online: Arhiv

 

 
       
Oktober 2023 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Bilten Knjižnice UL PEF,
letn. 5 (2023), št. 1

Zaloga: Cobiss

CEPS Journal, letn.
13 (2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Ciciban, letn. 79
(2023/2024), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 26
(2023/2024), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Gea, letn. 33
(2023), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Glasna, letn. 54
(2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

History, l. 2023,
št. 141

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Jezik in slovstvo,
letn. 68 (2023), št. 2

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Kakovostna starost,
l. 26 (2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2023,
št. 208

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Likovni svet, l. 2023,
št. 275/276

Zaloga: Cobiss

Mladi rod, letn. 73 (2023/2024), št. 3/4
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Mladina, l. 2023,
št. 39, št. 40,
št. 41, št. 42
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Monitor,  letn. 33
(2023), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (PDF do 12/2020;
v NUK-u)


National Geographic Slovenija, l. 2023,
št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Outsider, letn. 9 (2023),
št. 35

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Proteus, letn. 85
(2022/2023), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Računalniške novice,
letn. 28 (2023),
št. 18, št. 19
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Rehabilitacija, letn.
22 (2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Revija za kriminalistiko
in kriminologijo, letn.
74 (2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Science Illustrated, l.
2023, št. 167

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Slovenščina v šoli,
letn. 26 (2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Sodobnost, letn. 87
(2023), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 31
(2023), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 


Svet elektronike,
letn. 30 (2023),
št. 322

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u
2007-2008)


Športnik, l. 2023,
št. 70

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Tim, letn. 62
(2023/2024), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Vzgoja, letn. 25
(2023), št. 3

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib

 


Vzgoja in izobraževanje,
letn. 54 (2023), št. 4/5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Zmajček, letn. 30
(2023/2024), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


ZPS test, letn. 33
(2023), št. 10

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 74 (2023), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Oktober 2023 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
 

* American Journal of Physics, letn. 91
(2023), št. 11

Online: Arhiv

Arte, l. 2023, št. 602
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Education in Science,
l. 2023, št. 293

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Educational Researcher,
letn. 52 (2023), št. 7

Online: Arhiv

       

Environmental
Education Research,
letn. 29 (2023),
št. 9

Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 87 (2023), št. 10

Domača stran
Arhiv člankov
Zaloga: Cobiss

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 38
(2023), št. 6

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education,
letn. 46 (2023), št. 4

Online: Arhiv

       

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 77
(2023), št. 3

Zaloga: Cobiss

International Journal of Consumer Studies,
letn. 47 (2023), št. 6

Online: Arhiv

International Journal of
Education Through Art,
letn. 19 (2023) št. 3

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 45 (2023), št. 15,
št. 16
Online: Arhiv

       

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 30
(2023), št. 9/10

Online: Arhiv

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 23 (2023), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 49
(2023), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 55 (2023), št. 10

Online: Arhiv

 

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 60 (2023),
št. 9
Online: Arhiv

Journal of Teacher Education, letn. 74
(2023), št. 5

Online: Arhiv

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 117 (2023), št. 4,
št. 5
Online: Arhiv

Mathematics Teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 116
(2023), št. 10

Online: Arhiv

 

Page, letn. 38 (2023),
št. 11

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Science Education,
letn. 107 (2023),
št. 6

Online: Arhiv

* The Physics Teacher,
letn. 61 (2023), št. 7, št. 8
Online: Arhiv

 
September 2023 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Ciciban, letn. 79
(2023/2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 26
(2023/2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cukr, l. 2022/2023,
št. 3
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Didakta, letn. 33
(2023), št. 224

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Gea, letn. 33
(2023), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

History, l. 2023,
št. 140

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kekec, letn. 32
(2023), št. 1

Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2023,
št. 207

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Likovne besede, l.
2023, št. 123

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Lutka, l. 2019, št. 60,
l. 2022, št. 61
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Mladina, l. 2023,
št. 34, št. 35,
št. 36, št. 37, št. 38,
pos. št.
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Monitor,  letn. 33
(2023), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

 

       


Naš zbornik, letn. 56
(2023), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


National Geographic Slovenija, l. 2023,
št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 70 (2023),
št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Presek, letn. 51
(2023/2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

 

       


Prostočasnik, l. 2023,
št. 69

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Proteus, letn. 85
(2022/2023), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Računalniške novice,
letn. 28 (2023),
št. 15/16, št. 17
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated, l.
2023, št. 166

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


SLO: kraji, kraji, ljudje,
l. 2023, št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Sodobnost, letn. 87
(2023), št. 7/8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 31
(2023), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 30 (2023),
št. 320, št. 321
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

 


Tim, letn. 62
(2023/2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (dostop do 2019;
v NUK-u)


Vzgojiteljica, letn. 25
(2023), št. 3, št. 4
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Zmajček, letn. 30
(2023/2024), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


ZPS test, letn. 33
(2023), št. 9

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       


Življenje in tehnika,
letn. 74 (2023), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

 

 

       
       
     
September 2023 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
 

* American Journal of Physics, letn. 91
(2023), št. 9, št. 10
Online: Arhiv

American Journal on
Intellectual and Developmental
Disabilities, letn. 128
(2023), št. 5

Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 54 (2023), št. 3

Online: Arhiv

Arte, l. 2023, št. 601
Domača stran
Zaloga: Cobiss

       

Constructivist
Foundations, letn.
18 (2023), št. 3

Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

Contemporary
Educational
Psychology,
letn. 75 (2023)

Online: Arhiv

Educational Researcher,
letn. 52 (2023), št. 6

Online: Arhiv

Environmental
Education Research,
letn. 29 (2023),
št. 8

Online: Arhiv

       

Erziehungskunst
letn. 87 (2023), št. 9

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Gifted Child Quarterly,
letn. 67 (2023), št. 4

Online: Arhiv

Horus, l. 2023, št. 3
Domača stran
Zaloga: Cobiss

International Journal of Consumer Studies,
letn. 47 (2023), št. 5

Online: Arhiv

       

International Journal
of Engineering
Education, letn. 39
(2023), št. 5

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 45 (2023), št. 13,
št. 14
Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 49
(2023), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Family
and Consumer
sciences, letn. 115
(2023), št. 3

Online: Arhiv

 

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 55 (2023), št. 9

Online: Arhiv

Journal of Research
in Music Education,
letn. 71 (2023), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 60 (2023), št. 7,
št. 8
Online: Arhiv

Journal of Teaching in
Physical Education,
letn. 42 (2023), št. 4

Online: Arhiv

 

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 117 (2023), št. 3

Online: Arhiv

Kunstforum international,
letn. 291 (2023)

Domača stran
Cobiss: Zaloga

Learning and Instruction,
letn. 88 (2023)

Online: Arhiv

Mathematics Teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 116
(2023), št. 9

Online: Arhiv

 

Mathematics Teacher Educator, letn. 12,
(2023), št. 1

Online: Arhiv

Mind, Brain and
Education, letn. 17
(2023), št. 3

Online: Arhiv

Page, letn. 38 (2023),
št. 10

Domača stran
Zaloga: Cobiss

PALAESTRA: Forum
of Sport Physical
Education, letn. 37
(2023), št. 3

Online: Arhiv

 

Psychology of Music,
letn. 51 (2023), št. 5

Online: Arhiv

Review of Educational Research, letn. 93
(2023), št. 5

Online: Arhiv

The Physics Teacher,
letn. 61 (2023), št. 6

Online: Arhiv

 
Julij in avgust 2023 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Bilten Bravo, letn.
19 (2023), št. 38

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 25
(2022/2023), št. 11/12

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Didakta, letn. 33
(2023), št. 223

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

* Duševno zdravje v skupnosti, l. 2023, št. 1
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Gea, letn. 33
(2023), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

History, l. 2023,
št. 138, 139
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kairos, letn. 17
(2023), št. 1/2

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

Kakovostna starost,
l. 26 (2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Kemija v šoli in
družbi, l. 2023, št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Kralji ulice, l. 2023,
št. 205, št. 206
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Matematika v šoli,
letn. 29 (2023), št. 1

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss
dLib


Mladina, l. 2023,
št. 26, pos. št,
št. 27, št. 28, št. 29,
št. 30, št. 31, št.32,
št. 33
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


National Geographic Slovenija, l. 2023,
št. 8
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Notna mapa za šolske
zbore, letn. 25 (2022),
št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Otrok in knjiga, letn.
50 (2023), št. 116

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Outsider, letn. 9 (2023),
št. 34

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Pedagoška obzorja,
letn. 38 (2023), št. 2

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Pil, letn. 75
(2022/2023), št. 11/12

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Računalniške novice,
letn. 28 (2023),
št. 13/14

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Razredni pouk, letn.
25 (2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       


* Rehabilitacija, letn.
22 (2023), suppl. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Revija za kriminalistiko
in kriminologijo, letn.
74 (2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated, l.
2023, št. 164, št. 165
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Socialna pedagogika,
letn. 27 (2023),
št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

 


Spika, letn. 31
(2023), št. 7/8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Šolska knjižnica,
letn. 32 (2023),
št. 2/3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Šolsko svetovalno
delo, letn. 27 (2023),
št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Šport, letn. 71 (2023),
št. 1/2

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib

       


Trdoživ, letn. 12
(2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Vzgoja, letn. 25
(2023), št. 2

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib


Zgodovina v šoli, letn.
31 (2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


ZPS test, letn. 33
(2023), št. 7/8

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       


Življenje in tehnika,
letn. 74 (2023), št. 7/8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

     
     
Julij in avgust 2023 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
 

* American Journal of Physics, letn. 91
(2023), št. 8

Online: Arhiv

American Journal on
Intellectual and Developmental
Disabilities, letn. 128
(2023), št. 4

Online: Arhiv

Arte, l. 2023, št. 599,
št. 600
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Contemporary
Educational
Psychology,
letn. 74 (2023)

Online: Arhiv

 

       

Educational Researcher,
letn. 52 (2023), št. 5

Online: Arhiv

Environmental
Education Research,
letn. 29 (2023),

št. 7
Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 87 (2023), št. 7/8

Domača stran
Zaloga: Cobiss

European Journal of Education, letn. 58
(2023), št. 3

Online: Arhiv

       

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 38
(2023), št. 5

Online: Arhiv

For the Learning of
Mathematics, letn.
43 (2023), št. 2

Zaloga: Cobiss

 

International Journal
of Art & Design
Education, letn. 42
(2023), št. 3

Online: Arhiv

International Journal of
Education Through Art,
letn. 19 (2023) št. 2

Online: Arhiv

 

       

International Journal
of Science Education,
letn. 45 (2023), št. 10,
št. 11, št. 12
Online: Arhiv

Journal for Research
in Mathematics
Education, letn. 54
(2023), št. 4

Online: Arhiv

 

Journal of Biological Education, letn. 57
(2023), št. 4

Online: Arhiv

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 30
(2023), št. 7/8

Online: Arhiv

 

Journal of Learning Disabilities, letn. 56
(2023), št. 5

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 55 (2023), št. 7,
št. 7 (suppl.), št. 8
Online: Arhiv

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 60 (2023), št. 6

Online: Arhiv

Journal of Special
Education, letn. 57
(2023), št. 2

Online: Arhiv

 

Journal of Teacher
Education, letn. 74
(2023), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Teaching in
Physical Education,
letn. 42 (2023), št. 3

Online: Arhiv

 

Kunstforum international,
letn. 290 (2023)

Domača stran
Cobiss: Zaloga

 

 

Learning and Instruction,
letn. 87 (2023)

Online: Arhiv

 

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 38 (2023), št. 3

Online: Arhiv

* Mathematics Teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 116
(2023), št. 7, št. 8
Online: Arhiv

 

Page, letn. 38 (2023),
št. 8, št. 9
Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

Psychology of Music,
letn. 51 (2023), št. 4

Online: Arhiv

 

 

Review of Educational Research, letn. 93
(2023), št. 4

Online: Arhiv

 

Science Education,
letn. 107 (2023),
št. 5

Online: Arhiv

 

   
     
       
Junij 2023 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Ciciban, letn. 78
(2022/2023), št. 10
,
št. 11/12
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 25
(2022/2023), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Didakta, letn. 33
(2023), št. 222

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Educa, letn. 32 (2023),
št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Gea, letn. 33
(2023), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Glasba v šoli in vrtcu,
letn. 26 (2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Glasilka logo-surdo,
letn. 6 (2023), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

History, l. 2023,
št. 137

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Kralji ulice, l. 2023,
št. 204

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Likovni svet, l. 2023,
št. 273/274

Zaloga: Cobiss


Mladina, l. 2023,
št. 22, št. 23,
št. 24, št. 25
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Monitor,  letn. 33
(2023), št. 6, pos. št.,
št. 7/8
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       


Naravoslovna solnica,
letn. 27 (2022/2023),
št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Naš zbornik, letn. 56
(2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


National Geographic Slovenija, l. 2023,
št. 6, št. 7
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Pil, letn. 75
(2022/2023), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Presek, letn. 50
(2022/2023), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Prostočasnik, l. 2022,
št. 68

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Proteus, letn. 85
(2022/2023), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Računalniške novice,
letn. 28 (2023), št. 11,
št. 12
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

       


SLO: kraji, kraji, ljudje,
l. 2023, št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Slovenščina v šoli,
letn. 26 (2023), št.1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

 


Sodobnost, letn. 87
(2023), št. 5, št. 6
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

 


Specialna in rehabilitacijska
pedagogika, letn. 30 (2023),
št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 


Spika, letn. 31
(2023), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 30 (2023),
št. 319

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Športnik, l. 2023,
št. 69

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 


Tim, letn. 61
(2022/2023), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (dostop do 2019;
v NUK-u)

       


Vodenje v vzgoji in izobraževanju,
letn. 21 (2023), št. 1

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss
dLib

 


Vzgoja in izobraževanje,
letn. 54 (2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

 


Zmajček, letn. 29
(2022/2023), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


ZPS test, letn. 33
(2023), št. 6

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       


Življenje in tehnika,
letn. 74 (2023), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

     
     
Junij 2023 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
 

* American Journal of Physics, letn. 91
(2023), št. 7

Online: Arhiv

Arte, l. 2023, št. 598
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Education in Science,
l. 2023, št. 292

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Erziehungskunst
letn. 87 (2023), št. 6

Domača stran
Zaloga: Cobiss

       

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 38
(2023), št. 4

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education,
letn. 46 (2023), št. 2,
št. 3
Online: Arhiv

Gifted Child Quarterly,
letn. 67 (2023), št. 3

Online: Arhiv

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 77
(2023), št. 2

Zaloga: Cobiss

       

Horus, l. 2023, št. 2
Domača stran
Zaloga: Cobiss

International Journal
of Art & Design
Education, letn. 42
(2023), št. 2

Online: Arhiv

International Journal of Consumer Studies,
letn. 47 (2023), št. 4

Online: Arhiv

International Journal
of Engineering
Education, letn. 39
(2023), št. 4

Online: Arhiv

       

International Journal
of Science Education,
letn. 45 (2023), št. 7,
št. 8, št. 9
Online: Arhiv

Internationalisation of
Higher Education,
l. 2023, št. 2

Zaloga: Cobiss

Journal of Biological Education, letn. 57
(2023), št. 3

Online: Arhiv

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 30
(2023), št. 5/6

Online: Arhiv

 

Journal of Education
for Teaching, letn. 49
(2023), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Family
and Consumer
sciences, letn. 115
(2023), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 56
(2023), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 55 (2023), št. 6

Online: Arhiv

 

Journal of Research
in Music Education,
letn. 71 (2023), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 117 (2023), št. 2

Online: Arhiv

Learning and Instruction,
letn. 86 (2023)

Online: Arhiv

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 38 (2023), št. 2

Online: Arhiv

 

Mathematics Teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 116
(2023), št. 6

Online: Arhiv

Mind, Brain and
Education, letn. 17
(2023), št. 2

Online: Arhiv

Mathematics Teacher Educator, letn. 11,
(2023), št. 3

Online: Arhiv

Page, letn. 38 (2023),
št. 7
Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

PALAESTRA: Forum
of Sport Physical
Education, letn. 37
(2023), št. 2

Online: Arhiv

Primary Geography,
letn. 111 (202
3)
Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

 

Science Education,
letn. 107 (2023),

št. 4
Online: Arhiv

 

 
       
Maj 2023 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

CEPS Journal, letn.
13 (2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Ciciban, letn. 78
(2022/2023), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

Cicido, letn. 25
(2022/2023), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

Fizika v šoli, letn.
28 (2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

       

Gea, letn. 33
(2023), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

History, l. 2023,
št. 136

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Jezik in slovstvo,
letn. 68 (2023), št. 1

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss
dLib

Kralji ulice, l. 2023,
št. 203

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Likovni svet, l. 2023,
št. 271/272

Zaloga: Cobiss


Mladina, l. 2023,
št. 17, pos. št., št. 18,
št. 19, št. 20, št. 21
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Monitor,  letn. 33
(2023),
št. 5
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Naš zbornik, letn. 56
(2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

       


National Geographic Slovenija, l. 2023,
št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Pedagoška obzorja,
letn. 38 (2023), št. 1

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Pil, letn. 75
(2022/2023), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Računalniške novice,
letn. 28 (2023), št. 8,
št. 9, št. 10
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

       


Science Illustrated, l.
2023, št. 162, št. 163
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Sodobnost, letn. 87
(2023), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 31
(2023), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 30 (2023),
št. 318

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       


Tim, letn. 61
(2022/2023), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (dostop do 2019;
v NUK-u)


Vzgojiteljica, letn. 25
(2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Zmajček, letn. 29
(2022/2023), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


ZPS test, letn. 33
(2023), št. 5

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

 


Življenje in tehnika,
letn. 74 (2023), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

     
Maj 2023 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
 

* American Journal of Physics, letn. 91
(2023), št. 6

Online: Arhiv

American Journal on
Intellectual and Developmental
Disabilities, letn. 128
(2023), št. 3

Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 54 (2023), št. 2

Online: Arhiv

Constructivist
Foundations, letn.
18 (2023), št. 2

Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

       

Educational Researcher,
letn. 52 (2023), št. 4

Online: Arhiv

Environmental
Education Research,
letn. 29 (2023),
št. 5, št. 6
Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 87 (2023),
št. 4, št. 5
Domača stran
Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

European Journal of Education, letn. 58
(2023), št. 2

Online: Arhiv

       

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 38
(2023), št. 3

Online: Arhiv

International Journal
of Engineering
Education, letn. 39
(2023), št. 3

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 45 (2023), št. 3,
št. 4, št. 5, št. 6
Online: Arhiv

Journal for Research
in Mathematics
Education, letn. 54
(2023), št. 3

Online: Arhiv

       

Journal of Biological Education, letn. 57
(2023), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 23 (2023), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 55 (2023), št. 5

Online: Arhiv

Journal of Special
Education, letn. 57
(2023), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Teacher
Education, letn. 74
(2023), št. 3

Online: Arhiv

Kunstforum
International,
letn. 289 (2023)

Domača stran
Cobiss: Zaloga

Mathematics Teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 116
(2023), št. 5

Online: Arhiv

Page, letn. 38 (2023),
št. 6
Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

Psychology of Music,
letn. 51 (2023), št. 3

Online: Arhiv

Review of Educational Research, letn. 93
(2023), št. 3

Online: Arhiv

Science Education,
letn. 107 (2023),
št. 2, št. 3
Online: Arhiv

The Physics Teacher,
letn. 61 (2023),
št. 5
Online: Arhiv

Izpostavljeni članki raziskovalcev UL PEF - 2024
Izpostavljeni članki raziskovalcev UL PEF - 2023
Slovenske revije   Tuje revije

Seznam vseh znanstvenih člankov raziskovalcev UL PEF,
ki so bili vneseni v Cobiss:
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
Julij in avgust 2023
Junij 2023
Maj 2023
April 2023
Marec 2023
Februar 2023
Januar 2023

Izpostavljeni članki raziskovalcev UL PEF - 2022
Slovenske revije   Tuje revije
Seznam vseh znanstvenih
člankov raziskovalcev UL PEF
,
ki so bili vneseni v Cobiss:
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
Junij/avgust 2022
Junij 2022
Maj 2022
April 2022
Marec 2022
Februar 2022 
Januar 2022
dLib
Izbranih 10
Rubrika Izbranih 10

Knjižničarke enkrat mesečno izberemo 10 najbolj zanimivih publikacij, s katerimi smo tisti mesec dopolnili knjižnično zbirko.
Kazala preteklih številk
Arhiv Revije - mesečne novosti (2020-)

Arhiv Signalnih informacij (2014-2019)
Kontakt
Urednice vsebin:
Milena Repa (slovenske revije)
Katja Šikonja Brajkovič (tuje revije)

Tehnična urednica
Ana Češarek Banovšek