Revije - mesečne novosti
Revije – mesečne novosti: pregled novih številk naročenih slovenskih in tujih revij
V knjižnici UL PEF smo naročeni na različne domače in tuje serijske publikacije. Omogočamo prosti dostop do tekočih letnikov serijskih publikacij, ki so postavljene v čitalnici. Starejši letniki so pospravljeni v omarah in vam jih prinesemo k izposojevalnemu pultu. Mnoge od teh serijskih publikacij so dostopne tudi na spletu v polnem besedilu, kar lahko preverite v seznamih:
 
Seznam slovenskih revij
Seznam tujih revij
Seznam revij po področjih – UDK
 
Revije niso na voljo za izposojo na dom. Lahko si jih izposodite le v čitalnico.

V seznam mesečnih novosti revij so vključene vse slovenske in tuje revije, ki smo jih v tiskani in/ali v elektronski obliki prejeli v knjižnico v zadnjem mesecu. Če revija ponuja tudi e-dostop do člankov, je dodana povezava.
November 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Argo, letn. 65 (2022),
št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (1892-1903)

Ciciban, letn. 78
(2022/2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 25
(2022/2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Fizika v šoli, letn.
27 (2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

       

Gea, letn. 32
(2022), št. 11

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

History, l. 2021,
št. 130

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 

Kralji ulice, l. 2022,
št. 197

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Likovne besede, l.
2022, št. 121

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 

       

Mladi rod, letn. 72 (2022/2023), št. 3/4
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 

Mladina, l. 2022,
št. 43, št. 44, št. 45,
št. 46, št. 47
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 11

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

National Geographic Slovenija, l. 2022,
št. 11

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       


Pil, letn. 75
(2022/2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Presek, letn. 50
(2022/2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss  
dLib


Problemi, letn. 60
(2022), št. 5/6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Prostočasnik, l. 2022,
št. 66

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
       


Računalniške novice,
letn. 27 (2022), št. 20,
št. 21, št. 22
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


*Revija za elementarno
izobraževanje, letn.
15 (2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Revija za kriminalistiko
in kriminologijo, letn.
73 (2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated, l.
2022, št. 156, št. 157
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

*Socialno delo, letn.
61 (2022), št. 2/3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Spika, letn. 30
(2022), št. 11

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 312

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)
       


Šolsko svetovalno
delo, letn. 26 (2022),
št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib 


Športnik, l. 2022,
št. 67

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Tim, letn. 61
(2022/2023), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib (dostop do 2019)


Vzgojiteljica, letn. 24
(2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


ZPS test, letn. 32
(2022), št. 11/12

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 11

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

   
       
       
       
       
November 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 12

Online: Arhiv

* American Journal on Intellectual and
Developmental
Disabilities, letn. 127
(2022), št. 6

Online: Arhiv

Arte, l. 2022,
št. 591

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Educational researcher
letn. 51 (2022), št. 7

Online: Arhiv

 

       

European Journal of Education, letn. 57
(2022), št. 4

Online: Arhiv

European Journal of
Special Needs Education,
letn. 37 (2022), št. 6

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education,
letn. 45 (2022), št. 4

Online: Arhiv

For the Learning of
Mathematics, letn.
42 (2022), št. 3

Zaloga: Cobiss

       

Gifted Child Quarterly,
letn. 67 (2023), št. 1

Online: Arhiv

International Journal of Engineering Education,
letn. 38 (2022), št. 6

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 44 (2022), št. 13,
št. 14
Online: Arhiv

Journal for Research in Mathematics Education,
letn. 53 (2022), št. 5

Online: Arhiv

       

Journal of Biological Education, letn. 56
(2022), št. 4, št. 5
Online: Arhiv

Journal of Nutrition Education and Behavior,
letn. 54 (2022), št. 11

Online: Arhiv

Journal of Research
in Music Education,
letn. 70 (2023), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 59 (2022), št. 10

Online: Arhiv

       

Journal of Special
Education, letn. 56
(2022), št. 3

Online: Arhiv

Kunstforum international,
letn. 285 (2022)

Domača stran
Cobiss: Zaloga

Learning and
Instruction, letn. 83
(2022)

Online: Arhiv

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
(2022), št. 11

Online: Arhiv

       

Mind, Brain and
Education, letn. 16
(2022), št. 4

Online: Arhiv

 

Page, letn. 37
(2022), št. 12

Zaloga: Cobiss

The Physics Teacher,
letn. 60 (2022), št. 8

Online: Arhiv

Review of Educational Research, letn. 92
(2022), št. 6

Online: Arhiv

       
       
Oktober 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

*Andragoška spoznanja,
letn. 28 (2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Bilten Knjižnice UL PEF,
letn. 4 (2022), št. 1

Zaloga: Cobiss

CEPS Journal, letn.
12 (2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 

 

Ciciban, letn. 78
(2022/2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

       

Cicido, letn. 25
(2022/2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

Gea, letn. 32
(2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Glasna, letn. 53
(2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 

History, l. 2021,
št. 129

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 

 

       

Kralji ulice, l. 2022,
št. 196

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

Mladina, l. 2022,
št. 39, št. 40, št. 41,
št. 42
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

 

Naš zbornik, letn. 55
(2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

       

National Geographic Slovenija, l. 2022,
št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Mladi rod, letn. 72 (2022/2023), št. 1/2
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib 


Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 69 (2022),
št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
       


Pil, letn. 75
(2022/2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Problemi, letn. 60
(2022), št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Proteus, letn. 84
(2021/2022), št. 9/10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Računalniške novice,
letn. 27 (2022), št. 19

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

       

Science Illustrated, l.
2022, št. 155

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Spika, letn. 30
(2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 311

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)
       


Tim, letn. 61
(2022/2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib (dostop do 2019)


Vodenje v vzgoji in izobraževanju,
letn. 20 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Vzgoja in izobraževanje,
letn. 53 (2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


*Zdravstveno varstvo,
letn. 61 (2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Zmajček, letn. 29
(2022/2023), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


ZPS test, letn. 32
(2022), št. 10

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
 
       
       
       
       
Oktober 2022 - tuje revije
https://www.tandfonline.com/toc/rejs20/37/5?nav=tocListRevije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022),
št. 11
Online: Arhiv

Arte, l. 2022,
št. 589, št. 590
Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

Education in Science,
l. 2022, št. 289

Zaloga: Cobiss

 

Environmental Education Research, letn. 28
(2022), št. 11, št. 12
Online: Arhiv

 

       

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 10

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

European Journal of
Special Needs Education,
letn. 37 (2022), št. 5

Online: Arhiv

 

International Journal
of Consumer Studies,
letn. 46 (2022), št. 6

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 44 (2022),
št. 12
Online: Arhiv

       

Internationalisation of
Higher Education,
l. 2022, št. 3

Zaloga: Cobiss

 

* Journal of
Consciousness
Studies, letn. 29
(2022), št. 9-10

Online: Arhiv

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 22 (2022), št. 3

Online: Arhiv

 

Journal of Education
for Teaching, letn. 48
(2022), št. 4

Online: Arhiv

 

       

Journal of Learning Disabilities, letn. 55
(2022), št. 6

Online: Arhiv

 

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 59 (2022), št. 9

Online: Arhiv

 

Journal of Teacher
Education, letn. 73
(2022), št. 5

Online: Arhiv

 

Learning and
Instruction, letn. 82
(2022)

Online: Arhiv

       

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 37 (2022), št. 3

Online: Arhiv

 

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
(2022), št. 10

Online: Arhiv

Page, letn. 37
(2022), št. 11

Zaloga: Cobiss

 

 

Psychology of Music,
letn. 50 (2022), št. 6

Online: Arhiv

 

 

       

 

Science Education,
letn. 106 (2022), št. 6

Online: Arhiv

 

     
       
       
September 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Ciciban, letn. 78
(2022/2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 25
(2022/2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Didakta, letn. 32
(2022), št. 219

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Gea, letn. 32
(2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       

Geografija v šoli,
letn. 30 (2022), št. 2

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss
dLib

Glasilka logo-surdo,
letn. 5 (2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

History, l. 2021,
št. 128

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 

Jezik in slovstvo,
letn. 67 (2022),
št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Kekec, letn. 31
(2022), št. 1

Zaloga: Cobiss

*Knjižnica, letn. 65
(2021), št. 1/2, št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Kralji ulice, l. 2022,
št. 195

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Likovni svet, l. 2022,
št. 265/266

Zaloga: Cobiss

       

Matematika v šoli,
letn. 28 (2022), št. 1

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss
dLib

Mladina, l. 2022,
št. 34, št. 35, št. 36,
št. 37, št. 38
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Mladi rod, letn. 72 (2022/2023), št. 1/2
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

       

National Geographic Slovenija, l. 2022,
št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)>


Notna mapa za
šolske zbore, letn.
24 (2021), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Pil, letn. 75
(2022/2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Presek, letn. 50
(2022/2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Prostočasnik,
l.2022, št. 65

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

Računalniške novice,
letn. 27 (2022),
št. 15/16, št. 17, št. 18
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

Razredni pouk, letn.
4 (2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Rehabilitacija, letn.
21 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
       


Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 7/8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 30
(2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 310

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)>


Šolska kronika,
letn. 31 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Tim, letn. 61
(2022/2023), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib (dostop do 2019)

Vzgoja, letn. 24
(2022), št. 3

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (dostop do 2012)

Vzgojiteljica, letn.
24 (2022), št. 4

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss

ZPS test, letn. 32
(2022), št. 9

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)
       

Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
     
       
September 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 9, št. 10
Online: Arhiv

American Journal on
Intellectual and Developmental
Disabilities, letn. 127
(2022), št. 5

Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 53 (2022), št. 3

Online: Arhiv

Contemporary
Educational
Psychology, letn. 71
(2022)

Online: Arhiv

       

Educational researcher
letn. 51 (2022), št. 6

Online: Arhiv

Environmental Education Research, letn. 28
(2022), št. 10

Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 9

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

Gifted Child Quarterly,
letn. 66 (2022), št. 4

Online: Arhiv

       

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 76
(2022), št. 3

Zaloga: Cobiss

International Journal
of Art & Design
Education, letn. 41
(2022), št. 3

Online: Arhiv

International Journal
of Consumer Studies,
letn. 46 (2022), št. 5

Online: Arhiv

* International Journal
of Engineering
Education, letn. 38
(2022), št. 5 A, št. 5 B
Online: Arhiv

       

International Journal
of Science Education,
letn. 44 (2022), št. 9
št. 10, št. 11
Online: Arhiv

Journal of Biological
Education, letn. 56
(2022), št. 3

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

Journal of Family
and Consumer
sciences, letn. 114
(2022), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior, letn. 54 (2022),
št. 9

Online: Arhiv

       

Journal of Research
in Music Education,
letn. 70 (2022), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 59 (2022), št. 8

Online: Arhiv

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 116 (2022), št. 4

Online: Arhiv

Kunstforum
international,
letn. 284 (2022) 

Domača stran
Print: Cobiss

       

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
(2022), št. 9

Online: Arhiv

Mathematics teacher Educatior, letn. 11,
(2022), št. 1

Online: Arhiv

Page, letn. 37
(2022), št. 10

Zaloga: Cobiss

PALAESTRA: Forum
of Sport Physical
Education letn. 36
(2022), št. 3

Online: Arhiv

       

* The Physics Teacher,
letn. 60 (2022), št. 6,
št. 7
Online: Arhiv

Primary Geography,
letn. 108, Autumn
(2022) 

Online: Arhiv

Psychology of Music,
letn. 50 (2022), št. 5

Online: Arhiv

Review of Educational Research, letn. 92
(2022), št. 5

Online: Arhiv

       
Julij in avgust 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

*Andragoška
spoznanja, letn. 28
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

CEPS Journal,
letn. 12 (2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 11/12

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Časopis za kritiko
znanosti, letn. 49
(2021), št. 283,
št. 284
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
biblos

       

Didakta, letn. 32
(2022), št. 218

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

Gea, letn. 32 (2022),
št. 7, št. 8
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Geografski obzornik,
letn. 69 (2022),
št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobis 
dLib

Glasna, letn. 53
(2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobis

       

History, l. 2021,
št. 126, št. 127
Domača stran revije
Zaloga: Cobis

Kairos, letn. 16
(2022), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kakovostna starost,
l. 25 (2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2022,
št. 193, št. 194
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Mladina, l. 2022,
št. 26, št. 27, št. 28,
št. 29, št. 30, št. 31,
št. 32, št. 33
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 7/8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Naš zbornik, letn. 55
(2022), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Naravoslovna solnica,
letn. 26 (2021/2022),
št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

National Geographic Slovenija, l. 2022,
št. 7, št. 8
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Pedagoška obzorja,
letn. 37 (2022), št. 2

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 11/12

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Proteus, letn. 84
(2021/2022), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

       

Računalniške novice,
letn. 27 (2022),
št. 13/14

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

Revija za kriminalistiko
in kriminologijo, letn.
73 (2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Science Illustrated, l.
2022, št. 153, št. 154
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

*Slavistična revija,
letn. 70 (2022),
št. 1, št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib
       


Slovenščina v šoli,
letn. 25 (2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Socialna pedagogika,
letn. 25 (2021),
št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


*Socialno delo,
letn. 61 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Sodobna pedagogika,
letn. 73 (2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       


Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 30
(2022), št. 7/8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 309

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Šolska knjižnica,
letn. 31 (2022),
št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

       

Šolsko svetovalno
delo, letn. 26
(2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Šport, letn. 70 (2022),
št. 1/2

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib 

Športnik, l. 2022,
št. 66

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss

Teorija in praksa,
letn. 56 (2022)

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
       

Trdoživ, letn. 11
(2022), št. 1

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib 

Vzgoja, letn. 24
(2022), št. 2

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib

Vzgojiteljica, letn.
24 (2022), št. 3

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss

*Zdravstveno varstvo,
letn. 61 (2022), št. 2

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib
       


ZPS test, letn. 32
(2022), št. 7/8

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 7/8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

 

Julij in avgust 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 8

Online: Arhiv

American Journal on
Intellectual and Developmental
Disabilities, letn. 127
(2022), št. 4

Online: Arhiv

Arte, l. 2022,
št. 587št. 588
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Early Childhood
Research Quarterly,
letn. 61 (2022)

Online: Arhiv

       

Constructivist
Foundations, letn.
17 (2022), št. 3

Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

Educational researcher
letn. 51 (2022), št. 5

Online: Arhiv

Environmental Education Research, letn. 28
(2022), št. 7št. 8št. 9
Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 7/8

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

       

European Journal of Education, letn. 57
(2022), št. 3

Online: Arhiv

European Journal of
Special Needs Education,
letn. 37 (2022), št. 4

Online: Arhiv

 

European Journal of
Teacher Education,
letn. 45 (2022), št. 3

Online: Arhiv

For the Learning of
Mathematics, letn. 42
(2022), št. 2

Zaloga: Cobiss

       

Horus, l. 2022,
št. 1št. 2spezial x 
Domača stran

International Journal
of Art & Design
Education, letn. 41
(2022), št. 2

Online: Arhiv

International Journal of
Education Through Art,
letn. 18 (2022) št. 3

Online: Arhiv

International Journal of
Engineering Education,
letn. 38 (2022), št. 4

Online: Arhiv

       

International Journal
of Science Education,
letn. 44 (2022), št. 7,
št. 8
Online: Arhiv

Internationalisation of
higher education,
2022 št. 2

Zaloga: Cobiss

Journal for Research in
Mathematics Education,
letn. 53 (2022), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Biological
Education, letn. 56
(2022), št. 2

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

       

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 29
(2022), št. 7/8

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 55
(2022), št. 5

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior, letn. 54 (2022),
št. 7št. 8
Online: Arhiv

Journal of Research in
Science Teaching,
letn. 59 (2022),
št. 6št. 7
Online: Arhiv

       

Journal of Special
Education, letn. 56
(2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Teacher Education, letn. 73
(2022), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Teaching in
Physical Education,
letn. 41 (2022), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 116 (2022), št. 3

Online: Arhiv

       

Kunstforum
international,
letn. 283 (2022) 

Domača stran
Print: Cobiss

Learning and
Instruction, letn. 81
(2022)

Online: Arhiv

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
(2022), št. 7št. 8
Online: Arhiv

Mind, Brain and
Education, letn. 16
(2022), št. 3

Onine: Arhiv

       

Mathematics teacher Educatior, letn. 10,
(2022), št. 3

Online: Arhiv

Page, letn. 37
(2022), št. 8št. 9
Zaloga: Cobiss

Psychology of Music,
letn. 50 (2022), št. 4

Online: Arhiv

Review of Educational Research, letn. 92
(2022), št. 4

Online: Arhiv

       

Science Education,
letn. 106 (2022), št. 5

Online: Arhiv

 

 

   
Junij 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

ARGO, letn. 64
(2021), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (1892-1903)
 

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 10,
št. 11/12
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Educa, letn. 31 (2022),
št. 1/2/3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Fizika v šoli,
letn. 27 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

Gea, letn. 32 (2022),
št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

 

History, l. 2021,
št. 125

Domača stran revije
Zaloga: Cobis

Iskanja, letn. 37(2022),
št. 58

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Kakovostna starost,
l. 25 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2022,
št. 192

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Likovni svet, l.
2022, št. 263/264

Zaloga: Cobiss

 

Mladina, l. 2022,
št. 21, pos. št.št. 22,
št. 23, št. 24, št. 25
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 6, pol. št.
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Naš zbornik, letn. 55
(2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

National Geographic Slovenija, l. 2022, št. 6
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

 


Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 69 (2022),
št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 

       


Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Presek, letn. 49
(2021/2022), št. 6

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib
 

Problemi, letn. 60
(2022), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 


Prostočasnik, l. 2022,
št. 64

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

       


Računalniške novice,
letn. 27 (2022),
št. 11, št. 12
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated, l.
2022, št. 152

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Specialna in rehabilitacijska
pedagogika, letn. 29 (2022),
št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Spika, letn. 30
(2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 308

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Zmajček, letn. 28
(2021/2022), št. 10

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       
       


ZPS test, letn. 32
(2022), št. 6

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

 

       
Junij 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 7

Online: Arhiv

Arte, l. 2022, št. 586
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Contemporary
Educational
Psychology,
letn. 70 (2022)

Online: Arhiv

 

Education in Science,
l. 2022, št. 288

Zaloga: Cobiss

       

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 6

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

 

European Journal of Teacher Education,
letn. 45 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Gifted Child Quarterly,
letn. 66 (2022), št. 3
Topical Issue

Online: Arhiv

 

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 76
(2022), št. 2

Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

       

International Journal
of Consumer Studies,
letn. 46 (2022), št. 4

Online: Arhiv

 

International Journal
of Science Education,
letn. 44 (2022), št. 5,
št. 6
Online: Arhiv

 

Journal of Chemical Education, letn. 99
(2022), št. 6

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

 

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 29
(2022), št. 5/6

Online: Arhiv

 

       

Journal of Family and Consumer sciences,
letn. 114 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 55
(2022), št. 4

Online: Arhiv

 

Journal of Research
in Music Education,
letn. 70 (2022), št. 2

Online: Arhiv

 

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 116 (2022), št. 2

Online: Arhiv

 

       

Kunstforum
international,
letn. 282 (2022)
 
Domača stran
Print: Cobiss

 

Learning and
Instruction,
letn. 80 (2022)

Online: Arhiv

 

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
(2022), št. 6

Online: Arhiv

Mind, Brain and
Education, letn. 16
(2022), št. 2

Onine: Arhiv

 

       

Page, letn. 37
(2022), št. 6, št. 7
Zaloga: Cobiss

 

 

PALAESTRA: Forum
of Sport Physical
Education letn. 36
(2022), št. 2

Online: Arhiv

 

 

* Primary Geography,
l. 2022, št. 108
Summer

Online: Arhiv

Science Education,
letn. 106 (2022), št. 4

Online: Arhiv

 

 

       
     
     
Maj 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Časopis za zgodovino
in narodopisje, letn.
92, n.v. 57 (2021), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib 

Gea, letn. 32 (2022),
št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       

Glasba v šoli in vrtcu,
letn. 25 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

History, l. 2021,
št. 124

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kekec, letn. 30 (2021),
št. 3, št. 4, št. 5, št. 6
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2022,
št. 191

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Likovne besede, l.
2022, št. 120

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Likovni svet, l.
2022, št. 261/262

Zaloga: Cobiss

Mladi rod, letn. 71 (2021/2022), št. 9/10
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Mladina, l. 2022,
št. 17št. 18št. 19,
št. 20
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 5 

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

National Geographic Slovenija, l. 2022, št. 5
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Notna mapa za šolske
zbore, letn. 22 (2020),
št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Računalniške novice,
letn. 27 (2022),
št. 8, št. 9., št. 10
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Rehabilitacija, letn. 21 (2022), supl. 1
Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss

Revija za kriminalistiko
in kriminologijo, letn. 73
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated, l.
2022, št. 150, št. 151
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 

       


Slovenščina v šoli, letn.
25 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Sodobna pedagogika,
letn. 73 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 30
(2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 307

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Vzgojiteljica, letn. 24
(2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Zmajček, letn. 28
(2021/2022), št. 9

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       
       


ZPS test, letn. 32
(2022), št. 5

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

 

       
Maj 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 6

Online: Arhiv

Arte, l. 2022, št. 585
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Artforum International,
letn. 60 (2021/2022),
št. 6, št. 7
Zaloga: Cobiss

Early Childhood
Research Quarterly,
letn. 60 (2022)

Online: Arhiv

       

Educational researcher,
letn. 51 (2022), št. 4

Online: Arhiv

Environmental Education Research, letn. 28 (2022),
št. 6

Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 5

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

European Journal of Education, letn. 57
(2022), št. 2

Online: Arhiv

       

International Journal
of Education Through
Art, letn. 18 (2022)
št. 2

Online: Arhiv

International Journal
of Engineering Education,
letn. 38 (2022), št. 3

Online: Arhiv

International Journal of Science Education,
letn. 44 (2022), št. 4

Online: Arhiv

Journal for Research
in Mathematics Education,
letn. 53 (2022), št. 3

Online: Arhiv

       

Journal of Chemical Education, letn. 99
(2022), št. 5

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 22 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 48
(2022), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 54 (2022), št. 5,
št. 6
Online: Arhiv

       

Journal of Special
Education, letn. 56 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Kunstforum international, letn. 281 (2022) 
Domača stran
Print: Cobiss

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 37 (2022), št. 2

Online: Arhiv 

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
(2022), št. 5

Online: Arhiv

       

The Physics Teacher,
letn. 60 (2022), št. 5

Online: Arhiv

 

 

Review of Educational Research, letn. 92
(2022), št. 3

Online: Arhiv

 

 

 

     
April 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

* Andragoška
spoznanja, letn. 28
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

CEPS Journal, letn.
12 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Didakta, letn. 32
(2022), št. 217

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

* Duševno zdravje v skupnosti, l. 2022, št. 2
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Gea, letn. 32 (2022),
št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Geografija v šoli,
letn. 30 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       

Glasna, letn 53
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

History, l. 2021,
št. 123

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2022,
št. 190

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Mladina, l. 2022,
št. 13št. 14št. 15,
št. 16
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 4, pos. izd.
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Naš zbornik, letn. 55
(2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

National Geographic Slovenija, l. 2022, št. 4
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 69
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

       


Pedagoška obzorja,
letn. 37 (2022),
št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Presek, letn. 49
(2021/2022), št. 5

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Proteus, letn. 84
(2021/2022), št. 4-7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

 

       


Računalniške novice,
letn. 27 (2022), št. 7

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Razredni pouk,
letn. 24 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 30
(2022), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 306

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Šolska knjižnica, letn.
31 (2022), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Šolsko svetovalno
delo, letn. 26 (2022),
št. 1

Domača stran revije
dLib

Športnik, l. 2022,
št. 65

Domača stran revije

       
       
     
       


Tim, letn. 60
(2021/2022), št.8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Vodenje v vzgoji in izobraževanju, letn.
19 (2021), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Zmajček, letn. 28
(2021/2022), št. 8

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


ZPS test, letn. 32
(2022), št. 4

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

     
       
April 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 5

Online: Arhiv

* American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, letn. 127 (2022), št. 3
Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 53(2022), št. 2

Online: Arhiv

 

Arte, l. 2022, št. 584
Domača stran
Zaloga: Cobiss

       

* Constructivist
Foundations,
letn. 17 (2022), št.
2
Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

Early Childhood
Research Quarterly,
letn. 60 (2022)

Online: Arhiv

 

Educational researcher,
letn. 51 (2022), št. 3

Online: Arhiv

Environmental Education Research, letn. 28 (2022),
št. 4, št. 5
Online: Arhiv

       

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 4

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 37
(2022), št. 3

Online: Arhiv

For the Learning of Mathematics,
letn. 42 (2022), št. 1

Zaloga: Cobiss

 

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 76
(2022), št. 1

Domača stran
Zaloga: Cobiss

 

International Journal
of Art & Design
Education, letn. 41
(2022), št. 1

Online: Arhiv

 

International Journal of Consumer Studies,
letn. 46 (2022), št. 3

Online: Arhiv

 

 

International Journal of Science Education,
letn. 44 (2022), št. 3

Online: Arhiv

 

Internationalisation of Higher Education,
l. 2022, št. 1

Zaloga: Cobiss
 

 

       
       

Journal of Biological Education, letn. 56
(2022), št. 1

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

 

Journal of Chemical Education, letn. 99
(2022), št. 4

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

Journal of
Consciousness
Studies, letn. 29
(2022), št. 3/4

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 55
(2022), št. 3

Online: Arhiv

 

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 54 (2022), št. 4

Online: Arhiv

 

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 59 (2022), št. 5

Online: Arhiv

 

Journal of Teacher Education, letn. 73
(2022), št. 3

Online: Arhiv

 

Journal of Teaching
in Physical Education,
letn. 41 (2022), št. 2

Online: Arhiv

       
     
       

Learning and Teaching,
letn. 15 (2022), št. 1

Online: Arhiv

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
(2022), št. 4

Online: Arhiv

Page, letn. 37
(2022), št. 5

Zaloga: Cobiss

 

Psychology of Music,
letn. 50 (2022), št. 3

Online: Arhiv

     
 

* School Science
Review, št. 384 (2022)

Online: Arhiv
Zaloga: Cobiss

Science Education,
letn. 106 (2022), št. 2

Online: Arhiv

The Physics Teacher,
letn. 60 (2022), št. 4

Online: Arhiv

 
       
       
Marec 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Anthropos, letn.
53 (2021), št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Bilten Bravo, letn.
18 (2022), št. 35

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

* Filozofski vestnik,
letn. 42 (2021), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib 

Gea, letn. 32 (2022),
št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Geografski obzornik,
letn. 68 (2021),št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 

History, l. 2021,
št. 122

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Kralji ulice, l. 2021,
št. 189

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Mladi rod, letn. 71 (2021/2022), št. 7/8
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Mladina, l. 2022,
št. 8št. 9št. 10,
št. 11, št. 12, pos. št.
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Naravoslovna solnica,
letn. 26 (2021/2022),
št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

National Geographic Slovenija, l. 2022, št. 3
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Presek, letn. 49
(2021/2022), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Prostočasnik, l. 2022,
št. 63

Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss

       


Računalniške novice,
letn. 27 (2022), 
št. 4, št. 5, št. 6
Domača stran revije
Arhiv
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated,
l. 2022, št. 149

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Sodobnost, letn. 86
(2022), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 30
(2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 305

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 7

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Vodenje v vzgoji in izobraževanju, letn.
19 (2021), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib


Vzgoja, letn. 24
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       


Vzgoja in izobraževanje,
letn. 53 (2022), št. 1/2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Vzgojiteljica, letn. 24
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

* Zdravstveno varstvo,
letn. 61 (2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib
 

 

Zmajček, letn. 28
(2021), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

       

ZPS test, letn. 32
(2022), št. 3

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

 

 
     
Marec 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 4

Online: Arhiv

Arte, l. 2022, št. 583
Domača stran
Zaloga: Cobiss

Artforum International,
letn. 60 (2021/2022),
št. 5

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Contemporary Educational Psychology, letn. 69 (2022)
Online: Arhiv

       

Education in Science,
l. 2022, št. 287

Domača stran
Zaloga: Cobiss

Educational researcher
letn. 51 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Environmental Education Research, letn. 28 (2021),
št. 1, št. 2, št. 3
Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 3

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

       

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 37
(2022), št. 2

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 44 (2021), št. 1,
št. 2
Online: Arhiv

Journal for Research in Mathematics Education,
letn. 53 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Chemical Education, letn. 99
(2022), št. 3

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

 

Journal of Education
for Teaching, letn. 48
(2022), št. 2

Online: Arhiv

 

 

Journal of Family and Consumer sciences,
letn. 114 (2022), št.1

Online: Arhiv

 

 

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 54 (2022), št. 3

Online: Arhiv

 

 

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 59 (2022), št. 4

Online: Arhiv

 

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 116 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Kunstforum international, letn. 280 (2022)
Domača stran 
Zaloga: Cobiss

Learning and Instruction,
letn. 79 (2022)

Online: Arhiv

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
 (2022), št. 3

Online: Arhiv

       

Page, letn. 37
(2022), št. 4

Zaloga: Cobiss

PALAESTRA: Forum of Sport Physical Education letn. 36 (2022), št. 1
Online: Arhiv

The Physics Teacher,
letn. 60 (2022), št. 3

Online: Arhiv

Psychology of Music,
letn. 50 (2022), št. 2

Online: Arhiv

       

Review of Educational Research, letn. 92
(2022), št. 2

Online: Arhiv

Science Education,
letn. 106 (2022), št. 2

Online: Arhiv

 

 

 

       
Februar 2022 - slovenske revije
Revije z zvezdico(*) in v odebeljenem ter poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Ciciban, letn. 77
(2021/2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Cicido, letn. 24
(2021/2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Časopis za zgodovino
in narodopisje, letn. 92,
n.v. 57 (2021), št. 2/3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Didakta, letn. 32
(2022), št. 216

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

       

Gea, letn. 32 (2022),
št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

History, l. 2021,
št. 121

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kairos, letn. 15
(2021), št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Kralji ulice, l. 2021,
št. 188

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Likovni svet, l. 2022,
št. 259/260

Zaloga: Cobiss

Mladina, l. 2022,
št. 4, št. 5, št. 6,
št. 7
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Monitor,  letn. 32
(2022), št. 2št. 3
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Naš zbornik, letn. 55
(2022), št. 1

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

National Geographic Slovenija, l. 2022, št. 2
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

Pil, letn. 74
(2021/2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Problemi, letn. 59
(2021), št. 7/8, št. 9/10
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib

Proteus, letn. 84
(2021/2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

       


Računalniške novice,
letn. 27 (2022), št. 3

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

Rehabilitacija, letn.
20 (2021), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Revija za kriminalistiko
in kriminologijo, letn.
72 (2021), št. 4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Science Illustrated,
l. 2022, št. 147,
št. 148
Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

       

Socialna pedagogika,
letn. 25 (2021), št. 3/4

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib


Spika, letn. 30
(2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 304

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Tim, letn. 60
(2021/2022), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)

       


Trdoživ, letn. 10
(2021), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss 
dLib

Zmajček, letn. 28
(2021), št. 6

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

ZPS test, letn. 32
(2022), št. 2

Domača stran revije 
Zaloga: Cobiss
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 73 (2022), št. 2

Domača stran revije
Zaloga: Cobiss

     
Februar 2022 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

* American Journal of Physics, letn. 90
(2022), št. 3

Online: Arhiv

* American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, letn. 127 (2022), št. 2 
Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 53(2022), št. 1

Online: Arhiv

Arte, l. 2022, št. 582
Domača stran
Zaloga: Cobiss

       

Early Childhood
Research Quarterly,
letn. 59 (2022)

Online: Arhiv

Educational researcher
letn. 51 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Erziehungskunst
letn. 86 (2022),
št. 1/2

Domača stran 
Zaloga: Cobiss

European Journal
of Education, letn.
57 (2022), št. 1

Online: Arhiv

       

European Journal of
Special Needs
Education, letn. 37
(2022), št. 1

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education,
letn. 45 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Gifted Child Quarterly,
letn. 66 (2022), št. 2
Special Issue 

Online: Arhiv

International Journal of Consumer Studies,
letn. 46 (2022), št. 2

Online: Arhiv

       

International Journal of Engineering Education,
letn. 38 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Chemical Education, letn. 99
(2022), št. 2

Online: Arhiv 
Zaloga: Cobiss

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 22 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 48
(2022), št. 1

Online: Arhiv

       

Journal of Family and Consumer sciences,
letn. 113 (2021), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 55
(2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Nutrition
Education and Behavior,
letn. 54 (2022), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Research
in Music Education,
letn. 70 (2022), št. 1

Online: Arhiv 

       

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 59 (2022), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Special
Education, letn. 55
(2022), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Teacher Education, letn. 73
(2022), št. 2

Online: Arhiv

Kunstforum international, letn. 279 (2022)
Domača stran 
Zaloga: Cobiss

       

Learning and Instruction,
letn. 78 (2022)

Online: Arhiv

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 37 (2022), št. 1

Online: Arhiv

Mathematics teacher Educatior, letn. 10,
february (2022)

Online: Arhiv

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 115
 (2022), št. 2

Online: Arhiv

       

Science Education,
letn. 106 (2022), št. 2

Online: Arhiv

The Physics Teacher,
letn. 60 (2022), št. 2

Online: Arhiv

   
Izpostavljeni članki raziskovalcev UL PEF - 2022

Izbrani članki iz slovenskih revij - 2022Izbrani članki iz tujih revij - 2022


Seznam vseh znanstvenih
člankov raziskovalcev UL PEF
,
ki so bili vneseni v Cobiss: 
Oktober 2022
September 2022
Junij/avgust 2022
Junij 2022
Maj 2022
April 2022
Marec 2022
Februar 2022 
Januar 2022
Izpostavljeni članki raziskovalcev UL PEF - 2021

Slovenske revije                         Tuje revije
          
Seznam vseh znanstvenih člankov raziskovalcev UL PEF v letu 2021, ki so bili vneseni v Cobiss.

Izpostavljeni članki raziskovalcev UL PEF - 2020

     Slovenske revije                                  Tuje revije
                   

Seznam vseh znanstvenih člankov raziskovalcev UL PEF v letu 2020, ki so bili vneseni v Cobiss.

dLib
Vodič do naročenih tujih revij
JTOCs
JTOCs je zbirka kazal znanstvenih revij, ki omogoča sprotno in samodejno obveščanje o zadnjih številkah.
Na kazala se je možno naročiti z RSS ali po e-pošti.  Posebej so izpostavljene tudi revije, na katere je naročena Knjižnica UL PEF.
Video navodila za uporabo JTOCS na Youtube kanalu Knjižnice PEF >>
Izbranih 10
Rubrika Izbranih 10

Knjižničarke enkrat mesečno izberemo 10 najbolj zanimivih publikacij, s katerimi smo tisti mesec dopolnili knjižnično zbirko.
Kazala preteklih številk
Kontakt
Urednice vsebin:
Milena Repa (slovenske revije)
Katja Šikonja Brajkovič (tuje revije)

Tehnična urednica
Ana Češarek