Revije - mesečne novosti
Revije – mesečne novosti: pregled novih številk naročenih slovenskih in tujih revij
V knjižnici UL PEF smo naročeni na različne domače in tuje serijske publikacije. Omogočamo prosti dostop do tekočih letnikov serijskih publikacij, ki so postavljene v čitalnici. Starejši letniki so pospravljeni v omarah in vam jih prinesemo k izposojevalnemu pultu. Mnoge od teh serijskih publikacij so dostopne tudi na spletu v polnem besedilu, kar lahko preverite v seznamih:
 
Seznam slovenskih revij
Seznam tujih revij
Seznam revij po področjih – UDK
 
Revije niso na voljo za izposojo na dom. Lahko si jih izposodite le v čitalnico.

V seznam mesečnih novosti revij so vključene vse slovenske in tuje revije, ki smo jih v tiskani in/ali v elektronski obliki prejeli v knjižnico v zadnjem mesecu. Če revija ponuja tudi e-dostop do člankov, je dodana povezava.
Julij-avgust 2021 - slovenske revije
Revije v odebeljenem in poševnem tisku so na voljo samo na spletu.
 

Bilten Bravo, letn.
17 (2021), št. 34

Domača stran revije

CEPS, letn. 11
(2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv

Cicido, letn. 23
(2020/2021), št. 11/12
 
Domača stran revije

Gea, letn. 31 (2021),
št. 7 in št. 8
Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

 

       

Geografski obzornik,
letn. 68 (2021), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib 

Glasna, letn. 52
(2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv 

History, l. 2020,
št. 114 in št. 115
Domača stran revije

 

Kairos, letn. 15
(2021), št. 1/2

Domača stran revije 
 

     

Kakovostna starost,
letn. 24 (2021), št. 2

Domača stran revije 
dLib

Kralji ulice, l. 2020,
št. 181 in št. 182
Domača stran revije 
Arhiv

Likovne besede,
l. 2021, št. 117

Domača stran revije

Mladina, l. 2021,
št. 26pos. pol. št.,
št. 27št. 28,  št. 29
št. 30, št. 31, št. 32, št. 33
Domača stran revije 
Arhiv

     

Monitor,  letn. 31
(2021), 7/8

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Naš zbornik, letn. 54
(2021), št. 4

Domača stran revije 

 

National Geographic Slovenija, l. 2021,
št. 7 in št. 8
Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Notna mapa za
šolske zbore, letn. 23
(2020), št. 1

Domača stran revije

       

Pedagoška obzorja,
letn. 36 (2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Pil, letn. 73
(2020/2021), št. 11/12

Domača stran revije 
Arhiv

Proteus, letn. 83
(2020/2021), št. 8

Domača stran revije 
Arhiv


Računalniške novice,
letn. 26 (2021), št. 13/14

Domača stran revije
Arhiv

       

Rehabilitacija,
 letn. 20 (2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Revija za kriminalistiko
in kriminologijo,
letn. 72 (2021), št. 2

Domača stran
Arhiv

Science Illustrated,
l. 2021, št. 141,
št. 142
Domača stran revije

Slavistična revija,
letn. 69 (2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv 
dLib
       


Socialna pedagogika,
letn. 25 (2021), št. 1/2

Domača stran revije
Arhiv 
dLib


Sodobna pedagogika,
letn. 72 (2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib


Spika, letn. 29
(2021), št. 7/8

Domača stran revije
Arhiv


Šolska knjižnica,
letn. 30 (2021), št. 3

Domača stran revije 
Arhiv 

       


Šport, letn. 69
(2021), št. 1/2

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib


Športnik, l. 2021,
št. 61/62

Domača stran revije 
Arhiv


Trdoživ, letn. 10
(2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv 
dLib


Zdravstveno varstvo,
letn. 60 (2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv
dLib 

       

ZPS test, letn. 31
(2021), št. 7/8

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 7/8

Domača stran revije
Arhiv

 

 

Julij-avgust 2021 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       

* American Journal of
Physics, letn. 89
(2021), št. 8, št. 9
Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 52 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Arte, l. 2021,
št. 575, št. 576
Domača stran
Print: Cobiss

Artforum International,
letn. 59 (2021), št. 8

Domača stran
Print: Cobiss

       

Educational researcher
letn. 50 (2021), št. 5

Online: Arhiv


Environmental
Education Research,
letn. 27 (2021), št. 7,
št. 8, št. 9
Online: Arhiv

European Journal of
Education, letn. 56
(2021), št. 3

Online: Arhiv

European journal of
special needs education, letn. 36 (2021), št. 3

Online: Arhiv

       

For the Learning of Mathematics, letn. 41
(2021), št. 2

Domača stran
Print: Cobiss

 

International Journal
of Consumer Studies,
letn. 45 (2021), št. 5

Online: Arhiv

 

International Journal of Education Through
Art, letn. 17 (2021) št. 2

Online: Arhiv

International Journal
of Engineering Education,
 letn. 37 (2021), št. 5

Online: Arhiv

       

International Journal
of Science Education,
letn. 43 (2021), št. 5,
št. 6št. 7št. 8št. 9
Online: Arhiv

Internationalisation of
higher education,
(2021), št. 1, št. 2

Online: Arhiv 
Print: Cobiss

Journal for Research in Mathematics Education,
letn. 52 (2021), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Biological Education, letn. 55
(2021), št. 3

Online: Arhiv 
Print: Cobiss

       

Journal of Chemical Education, letn. 98
(2021), št. 7št. 8.
Online: Arhiv 
Print: Cobiss

Journal of Consciousness Studies, letn. 28 (2021),
št. 7/8

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 54
(2021), št. 5

Online: Arhiv

Journal of Nutrition Education and Behavior, letn. 53 (2021), št. 6,
št. 7št. 8
Online: Arhiv

       

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 58 (2021), št. 6,
št. 7
Online: Arhiv

Journal of Special
Education, letn. 55
(2021), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Teacher Education, letn. 72
(2021), št. 4

Online: Arhiv

Journal of Teaching
in Physical Education,
letn. 40 (2021), št. 3

Online: Arhiv

 

Journal of Visual
Impairment & Blindness,
letn. 115 (2021),
št. 3, št. 4
Online: Arhiv

 

Learning and Instruction, letn. 74 (2021)
Online: Arhiv

 

Learning and Teaching,
letn. 14 (2021), št. 2

Online: Arhiv

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 114 (2021),
št. 7 in št. 8
Online: Arhiv

       

Psychology of Music,
letn. 49 (2021), št. 4

Online: Arhiv

Review of Educational Research, letn. 91
(2021), št. 4

Online: Arhiv

Science Education,
letn. 105 (2021), št. 5

Online: Arhiv

 

       
Junij 2021 - slovenske revije

Analiza, letn. 24
(2020), št. 1, št. 2
Domača stran revije 
Arhiv 

Ciciban, letn. 76
(2020/2021), št. 10,
št. 11/12
Domača stran revije

Cicido, letn. 23
(2020/2021), št. 10

Domača stran revije

Didakta, letn. 31
(2021), št. 213

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib

       

Educa, letn. 30
(2021), št. 1/2/3

Domača stran revije

Gea, letn. 31 (2021),
št. 6

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Geografija v šoli,
letn. 29 (2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv
dLib

History, l. 2020,
št. 113

Domača stran revije

     

Jezik in slovstvo,
letn. 66 (2021), št. 1

Domača stran revije 
dLib

Kralji ulice, l. 2020,
št. 180

Domača stran revije 
Arhiv

Matematika v šoli,
letn. 27 (2021), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib

Mladina, l. 2021,
št. 21št. 22št. 23,
pos. izd.št. 24št. 25
Domača stran revije 
Arhiv

     

Monitor,  letn. 31
(2021), št. 6, pol. št.
Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Naravoslovna solnica,
letn. 25 (2021), št. 3

Domača stran revije

Naš zbornik, letn. 54
(2021), št. 3 

Domača stran revije 

National Geographic Slovenija, l. 2021,
št. 6

Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)

       

Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 68
(2021), št. 1

Domača stran revije
dLib

Pil, letn. 73
(2020/2021), št. 10

Domača stran revije 
Arhiv

Proteus, letn. 83
(2020/2021), št. 7

Domača stran revije 
Arhiv


Problemi, letn. 59
(2021), št. 1/2

Domača stran revije
Arhiv
dLib

       

Prostočasnik, l. 2021,
št. 60

Domača stran revije
Arhiv

Ptički brez gnezda,
letn. 32 (2021), št. 52

Računalniške novice,
letn. 26 (2021), št. 10,
št. 11, št. 12
Domača stran revije
Arhiv

Razredni pouk,
letn. 23 (2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv
       


Rehabilitacija, letn.
20 (2021), supl. 1

Domača stran revije
Arhiv 
dLib


Science Illustrated,
l. 2021, št. 139,
št. 140
Domača stran revije


Socialno delo, letn.
60 (2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib


Sodobnost, letn. 85
(2021), št. 5, št. 6
Domača stran revije 
Arhiv 

       


Specialna in
rehabilitacijska
pedagogika, letn. 27
(2019), št. 1/2

Domača stran revije


Specialna zakladnica,
letn. 2 (2021), št. 1

Domača stran revije


Spika, letn. 29
(2021), št. 6

Domača stran revije
Arhiv


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 297

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

       

Tim, letn. 59 (2020),
št. 10

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Viva, medicina & ljudje,
l. 2021, št. 329/330

Domača stran revije

Vzgoja, letn. 23
(2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv 
dLib (v NUK-u)

Vzgoja in izobraževanje,
letn. 52 (2021), št. 3

Domača stran revije 
Arhiv
dLib

       

Vzgojiteljica, letn.
23 (2021), št. 3

Domača stran revije 
Arhiv

Zgodovina v šoli,
letn. 29 (2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Zmajček, letn. 27
(2020), št. 10

Domača stran revije

ZPS test, letn. 31
(2021), št. 6

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

 

       


Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 6

Domača stran revije
Arhiv

 

   
       
       
Junij 2021 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       

* American Journal of
Physics, letn. 89
(2021), št. 7

Online: Arhiv

* American Journal on Intellectual and Developmental
Disabilities, letn.
126 (2021), št. 4

Online: Arhiv

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 52 (2021), št. 2

Online: Arhiv

Arte, l. 2021,
št. 574

Domača stran
Print: Cobiss

       

Contemporary
Educational
Psychology,
letn. 66 (2021)

Online: Arhiv


Environmental
Education Research,
letn. 27 (2021), št. 5,
št. 6
Online: Arhiv

European Journal of
Education, letn. 56
(2021), št. 2

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education,
letn. 44 (2021), št. 2

Online: Arhiv

       


Gifted Child Quarterly,
letn. 65 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 75
(2021), št. 2

Online: Arhiv
Print: Cobiss 

Horus, l. 2021, št. 2
Print: Cobiss 
Domača stran

International Journal of
Art & Design Education,
letn. 40 (2021), št. 2

Online: Arhiv 

       

International Journal
of Consumer Studies,
letn. 45 (2021), št. 4

Online: Arhiv

International Journal
of Engineering Education,
 letn. 37 (2021), št. 4

Online: Arhiv

International Journal
of Science Education,
letn. 43 (2021),
št. 3, št. 4
Online: Arhiv

 

Journal of Chemical Education, letn. 98
(2021), št. 6

Online: Arhiv 
Print: Cobiss

       

Journal of Consciousness Studies, letn. 28 (2021),
št. 5-6

Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 47
 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Learning Disabilities, letn. 54
(2021), št. 4

Online: Arhiv

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 36 (2021), št. 2

Online: Arhiv

       

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 114 (2021),
št. 6

Online: Arhiv

Mind, Brain and
Education, letn. 15
 (2021), št. 2

Online: Arhiv

The Physics Teacher,
 letn. 59 (2021), št. 6

Online: Arhiv

* Primary Geography,
summer (2021) 

Online: Arhiv

       

Science Education,
letn. 105 (2021), št. 4

Online: Arhiv

 

 

 

 

 

       
Maj 2021 - slovenske revije

Andragoška spoznanja,
letn. 27 (2021), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib

Ciciban, letn. 76
(2020/2021), št. 9

Domača stran revije

Cicido, letn. 23
(2020/2021), št. 9

Domača stran revije

Časopis za kritiko
znanosti, letn. 49
(2021), št. 282

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib

       

Fizika v šoli, letn. 26
(2021), št. 1

Domača stran revije
dLib 

Gea, letn. 31 (2021),
št. 5

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Glasba v šoli in vrtcu,
​letn. 24 (2021), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv
dLib

History, l. 2020,
št. 112

Domača stran revije

     

Kralji ulice, l. 2020,
št. 179

Domača stran revije 
Arhiv

Likovni svet, l. 2020,
št. 251/252

Mladina, l. 2021, št. 17,
št. 18, št. 19št. 20
Domača stran revije 
Arhiv

Monitor,  letn. 31
(2021), št.  5

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

       

National Geographic Slovenija, l. 2021,
št.  5

Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Pil, letn. 73
(2020/2021), št. 9

Domača stran revije

Proteus, letn. 83
(2020/2021), št. 6

Domača stran revije 
Arhiv


Presek, letn. 48
(2020/2021), št. 6

Domača stran revije
Arhiv
dLib

       


Računalniške novice,
letn. 26 (2021), št. 9

Domača stran revije
Arhiv


Revija za kriminalistiko
in kriminologijo, letn. 72 (2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv


Science Illustrated,
l. 2021, št. 138

Domača stran revije


Slavistična revija,
letn. 69 (2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

       


Slovenščina v šoli,
letn. 24 (2021), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib


Socialno delo, letn.
60 (2021), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib


Sodobnost, letn. 85
(2021), št.4

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib


Spika, letn. 29 (2021),
št. 5

Domača stran revije
Arhiv

       


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 296

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Šolsko svetovalno delo,
letn. 25 (2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv
dLib

Tim, letn. 59 (2020),
št. 9

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Viva, medicina & ljudje,
l. 2021, št. 328

Domača stran revije

       

Zmajček, letn. 27
(2020), št. 9

Domača stran revije

ZPS test, letn. 31
(2021), št. 5

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 5

Domača stran revije
Arhiv
 
       
       
Maj 2021 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       

* American Journal of
Physics, letn. 89
(2021), št.  6

Online: Arhiv

* American Journal on Intellectual and Developmental
Disabilities, letn.
126 (2021), št. 3

Online: Arhiv

 

 

Arte, l. 2021,
št. 573

Domača stran
Print: Cobiss

 

 

 

Artforum International,
letn. 59 (2021), št. 7

Domača stran
Print: Cobiss

 

 

       


Environmental
Education Research,
letn. 27 (2021), št. 4

Online: Arhiv

 

Hörgeschädigten-
Pädagogik, letn. 75
(2020), št. 1

Online: Arhiv
Print: Cobiss 

Journal for Research
in Mathematics
Education, letn. 52
(2021), št. 3

Online: Arhiv

 

Journal of Chemical Education, letn. 98
(2021), št. 5

Online: Arhiv 
Print: Cobiss

       

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 21 (2021), št. 2

Online: Arhiv

 

Journal of Family & Consumer Sciences,
letn. 113 (2021), št. 1

Online: Arhiv

 

 

Journal of Nutrition
Education and
Behavior, letn. 53
(2021), št. 5

Online: Arhiv

 

 

Journal of Research
in Music Education,
letn. 69 (2021), št. 2

Online: Arhiv

 

       

Learning and
Instruction, letn.
73 (2021)

Online: Arhiv

 

Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 114 (2021),
št. 5

Online: Arhiv

 

PALAESTRA: Forum
of Sport Physical
Education letn. 35
(2021), št. 2

Online: Arhiv

 

 

The Physics Teacher,
 letn. 59 (2021), št. 5

Online: Arhiv

 

 

       

Psychology of Music,
letn. 49 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Review of Educational Research, letn. 91
(2021), št. 3

Online: Arhiv

 

 

 

 

       
April 2021 - slovenske revije

ARGO, letn.
63 (2020), št. 2

Domača stran revije

CEPS Journal,
letn. 11 (2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv
dLib

Ciciban, letn. 76
(2020/2021), št. 8

Domača stran revije

Cicido, letn. 23
(2020/2021), št. 8

Domača stran revije

       

Gea, letn. 31 (2021),
št. 4

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Geografski obzornik,
letn. 67 (2020), št. 3/4

Domača stran revije 
Arhiv
dLib

History, l. 2020,
št. 111

Domača stran revije

Kakovostna starost,
letn. 24 (2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv
dLib

     


Kekec, letn. 29 (2020),
št. 4, št. 5, št. 6

 

Kralji ulice, l. 2020,
št. 178

Domača stran revije 
Arhiv

 

 

Mladina, l. 2021, št. 12,
pos. št., št. 13št. 14
št. 15, št.16
Domača stran revije 
Arhiv

 

 

Mladi rod,  letn. 70
(2020/2021), št. 9/10

Domača stran revije

       

Monitor,  letn. 31
(2021), št. 4

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

National Geographic Slovenija, l. 2021,
št. 4

Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Notna mapa za šolske zbore, letn. 22 (2019), št. 4
Domača stran revije


Pedagoška obzorja,
letn. 36 (2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv
dLib (ogled v listalniku)
 

       

Pil, letn. 73
(2020/2021), št. 8

Domača stran revije

 


Presek, letn. 48
(2020/2021), št. 5

Domača stran revije
Arhiv
dLib
 


Računalniške novice,
letn. 26 (2021), št. 6,
št. 7, št. 8
Domača stran revije
Arhiv


Razredni pouk,
letn. 23 (2021), št. 1

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

       


Sodobna pedagogika,
letn. 72 (2021), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib 


Sodobnost, letn. 85
(2021), št. 3

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib


Spika, letn. 29 (2021),
št. 4

Domača stran revije
Arhiv


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 295

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

       

Šolska knjižnica, letn.
28 (2921), št. 1/2

Domača stran revije
Arhiv
dLib

Tim, letn. 59 (2020),
št. 8

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Viva, medicina & ljudje,
l. 2021, št. 327

Domača stran revije 

Zmajček, letn. 27
(2020), št. 8

Domača stran revije

       

ZPS test, letn. 31
(2021), št. 4

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 4

Domača stran revije
Arhiv

   
       
       
April 2021 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       

* American Journal of
Physics, letn. 89
(2021), št. 5

Online: Arhiv

Arte, l. 2021,
št. 572

Domača stran
Print: Cobiss

 

Artforum International,
letn. 59 (2021), št. 6

Domača stran
Print: Cobiss

 

Educational researcher,
letn. 50 (2021), št. 3,
št. 4
Online: Arhiv

 

       


European Journal of
Special Needs
Education, letn. 36
(2021), št. 2

Online: Arhiv

 

For the Learning of Mathematics
letn. 41 (2021), št. 1

Domača stran
Print: Cobiss 

International Journal 
of Consumer Studies,
letn. 45 (2021), št. 3

Online: Arhiv

 

* International Journal of Education Through Art,
letn. 17 (2021), št. 1

Online: Arhiv

       

* International Journal of Engineering Education,
letn. 37 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Biological Education, letn. 55
(2021), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Consciousness Studies, letn. 28
(2021), št. 3/4

Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 47
(2021), št. 2

Online: Arhiv

     
 

* Journal of Family & Consumer Sciences,
letn. 113 (2021), št. 1

Online: Arhiv

 

Journal of Learning Disabilities, letn. 54
(2021), št. 3

Online: Arhiv

 

Journal of Nutrition
Education and
Behavior, letn. 53
(2021), št. 4

Online: Arhiv

 

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 58 (2021), št. 5

Online: Arhiv

       

 

Journal of Special
Education, letn. 55
(2021), št. 1

Online: Arhiv

 

 

Journal of Teacher
Education, letn. 72
(2021), št. 3

Online: Arhiv

 

* Journal of Teaching
in Physical Education,
letn. 40 (2021), št. 2

Online: Arhiv

 

 

Journal of Visual
Impairment &
Blindness, letn. 115
(2021), št. 2

Online: Arhiv

 

       

* Learning and Teaching,
letn. 14 (2021), št. 1

Online: Arhiv

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 114 (2021),

št. 4
Online: Arhiv

 

Science Education,
letn. 105 (2021), št. 3

Online: Arhiv

 

The Physics Teacher,
 letn. 59 (2021), št. 4

Online: Arhiv

       
       
Marec 2021 - slovenske revije

Bilten Bravo, letn.
17 (2021), št. 33

Domača stran revije

Ciciban, letn. 76
(2020/2021), št. 7

Domača stran revije

Cicido, letn. 23
(2020/2021), št. 7

Domača stran revije

Časopis za zgodovino
in narodopisje, letn.
91, n.v. 56 (2020), št. 4

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib 
       

Gea, letn. 31 (2021),
št. 3

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Geografija v šoli, letn.
29 (2021), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv
dLib 

History, l. 2020,
št. 110

Domača stran revije

Kinesiologia Slovenica,
letn. 26 (2020), št. 1-3

Domača stran revije
dLib

     

Kralji ulice, l. 2020,
št. 177

Domača stran revije 
Arhiv

Mladina, l. 2021, št. 8
št. 9št. 10št. 11
Domača stran revije 
Arhiv

Monitor,  letn. 31
(2021), št. 3

Domača stran revije
Arhiv 
dLib

Naravoslovna solnica, letn. 25 (2020), št. 2
Domača stran revije

       

National Geographic Slovenija, l. 2021,
št. 3

Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Obzornik za matematiko
in fiziko, letn. 67
(2020), št. 5, št. 6
Domača stran revije
Arhiv
dLib

Pil, letn. 73
(2020/2021), št. 7

Domača stran revije


Prostočasnik, l. 2021,
št. 59

Domača stran revije
Arhiv

       


Proteus, letn. 83 (2020),
št. 2/3/4/5
Domača stran revije
Arhiv
dLib


Računalniške novice,
letn. 26 (2021),
 št. 4, št. 5
Domača stran revije
Arhiv


Science Illustrated,
l. 2020, št. 136,
št. 137
Domača stran revije


Sodobna pedagogika,
letn. 72 (2021), pos. št.
 
Domača stran revije
Arhiv 
dLib

       


Sodobnost, letn. 85
(2021), št. 1/2

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib 


Specialna in rehabilitacijska pedagogika, letn. 26
(2018), št. 1/2

Domača stran revije


Spika, letn. 29 (2021),
št. 3

Domača stran revije 
Arhiv


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 294

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

       

Tim, letn. 59 (2020),
št. 7

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

Trdoživ, letn. 9 (2020),
št. 2

Domača stran revije
Arhiv 
dLib 

Viva, medicina & ljudje,
l. 2021, št. 326

Domača stran revije 

Vzgoja, letn. 23 (2021),
št. 1

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

       

Vzgoja in izobraževanje,
letn. 52 (2021), št. 1/2

Domača stran revije 
Arhiv 
dLib

Vzgojiteljica, letn. 23
(2021), št. 1

Domača stran revije 
Arhiv

 

Zmajček, letn. 27
(2020), št. 7

Domača stran revije

 

ZPS test, letn. 31
(2021), št. 3

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

       

Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 3

Domača stran revije
Arhiv
     
Marec 2021 - Tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       

* American Journal of
Physics, letn. 89
(2021), št. 3 in št. 4
Online: Arhiv

American Journal
on Intellectual and Developmental
Disabilities, letn.
126 (2021), št. 2

Online: Arhiv

Arte, l. 2021,
št. 570, št. 571
Domača stran
Print: Cobiss

Artforum International,
letn. 59 (2021), št. 5

Domača stran
Print: Cobiss

       

 

Contemporary
Educational Psychology,
letn. 65 (2021)

Online: Arhiv

 

Education in Science
(2021), št. 283

Domača stran
Print: Cobiss 

 

Educational researcher
letn. 50 (2021), št. 2

Online: Arhiv

 

Environmental Education Research, letn. 27
(2021), št. 3

Online: Arhiv

       

European Journal of
Teacher Education,
letn. 44 (2021),
št. 2 

Online: Arhiv

Gifted Child Quarterly,
letn. 65 (2021), št. 2

Online: Arhiv

Horus, l. 2021, št. 1
Print: Cobiss

International Journal of
Art & Design Education,
letn. 40 (2021), št. 1

Online: Arhiv

       

International Journal
of Science Education,
letn. 43 (2021),
št. 1, št. 2
Online: Arhiv

* Journal for Research
in Mathematics
Education, letn. 52
(2021), št. 1, št. 2
Online: Arhiv

Journal of Biological Education, letn. 55
(2021), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Education
for Teaching, letn. 47
(2021), št. 1

Online: Arhiv

       

Journal of Nutrition Education and
Behavior, letn. 53
(2021), št. 3

Online: Arhiv

Journal of Research
in Music Education,
letn. 69 (2021), št. 1

Online: Arhiv

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 58 (2021), št. 4

Online: Arhiv

Learning Disabilities Research & Practice,
letn. 36 (2021), št. 1

Online: Arhiv

       

* Mathematics teacher: Learning and teaching
PK-12, letn. 114 (2021),
št. 1, št. 2, št. 3
Online: Arhiv

PALAESTRA: Forum
of Sport Physical
Education letn. 35
(2021), št. 1

Online: Arhiv

The Physics Teacher,
 letn. 59 (2021), št. 3

Online: Arhiv

Psychology of Music,
letn. 49 (2021), št. 2

Online: Arhiv

       

Review of Educational Research, letn. 91
(2021), št. 2

Online: Arhiv

 

 

Science Education,
letn. 105 (2021), št. 2

Online: Arhiv

 

 

 

Februar 2021 - slovenske revije

Ciciban, letn. 76
(2020/2021), št. 6

Domača stran revije

Cicido, letn. 23
(2020/2021), št. 6

Domača stran revije

Časopis za kritiko
znanosti, letn. 48
(2020), št. 281

Domača stran revije
Arhiv
dLib

Dlan, l. 2020,
št. 13/14

Domača stran revije
       

Duševno zdravje v
skupnosti, letn. 5
(2020), št. 3

Domača stran revije
Dostopno samo v
knjižnici na enemu računalniku!

Gea, letn. 31 (2021),
št. 2

Domača stran revije
dLib (v NUK-u)

History, l. 2020,
št. 109

Domača stran revije

Jezik in slovstvo,
letn. 65 (2020), št. 3/4

Domača stran revije
Arhiv
dLib

     

Kairos, letn. 14
(2020), št. 3/4

Domača stran revije

 

Kralji ulice, l. 2020,
št. 176

Domača stran revije 
Arhiv

Likovni svet, l.
2020, št. 249/250

Matematika v šoli,
letn. 26 (2020), št. 2

Domača stran revije
dLib

       

Mladi rod, letn. 70 (2020/2021), št. 7/8
Domača stran revije

Mladina, l. 2021, št. 4
št. 5, št. 6, št. 7
Domača stran revije 
Arhiv

Monitor,  letn. 31
(2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv
dLib

Naš zbornik, letn.
54 (2021), št. 1

Domača stran revije

       

National Geographic Slovenija, l. 2021,
št. 2

Domača stran revije
Arhiv
dLib (v NUK-u)

Otrok in knjiga, letn.
47 (2020), št. 109

Domača stran revije
Arhiv
dLib

Pil, letn. 73
(2020/2021), št. 6

Domača stran revije


Presek, letn. 48
(2020/2021), št. 4

Domača stran revije
Arhiv
dLib

       


Problemi, letn. 58
(2020), št. 9/10

Domača stran revije
Arhiv
dLib


Računalniške novice,
letn. 26 (2021), št. 1/2

Domača stran revije
Arhiv


Rehabilitacija, letn.
19 (2020), 2

Domača stran revije
dLib


Revija za kriminalistiko
in kriminologijo,
letn. 71 (2020), št. 4

Domača stran revije
Arhiv

       


Science Illustrated,
l. 2020, str. 135

Domača stran revije


Slavistična revija,
letn. 68 (2020), št. 4

Domača stran revije 
Arhiv
dLib


Spika, letn. 29 (2021),
št. 2

Domača stran revije 
Arhiv


Svet elektronike,
letn. 28 (2021),
št. 293

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)

       


Šolska kronika,
letn. 29 (2020), št. 3

Domača stran revije 
dLib

Šolsko polje, letn. 31
(2020), št. 3/4, št. 5/6
Domača stran revije
dLib 

Teorija in praksa,
letn. 57 (2020), pos. št.

Domača stran revije
dLib

Tim, letn. 59 (2020),
št. 6

Domača stran revije
dLib (v NUK-)

       

Viva, medicina & ljudje,
l. 2021, št. 325

Domača stran revije 
Arhiv

Zmajček, letn. 27
(2020), št. 6

Domača stran revije

ZPS test, letn. 31
(2021), št. 2

Domača stran revije 
Arhiv
dLib (v NUK-u)


Življenje in tehnika,
letn. 72 (2021), št. 2

Domača stran revije
Arhiv

Februar 2021 - tuje revije
Revije so dostopne tako z lokacije UL PEF kot tudi izven lokacije fakultete (do celotnih besedil člankov dostopate preko oddaljenega dostopa – DiKUL).

* Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
       
       

Anthropology &
Education Quarterly,
letn. 52 (2021), št. 1

Online: Arhiv

 

Artforum International,
letn. 59 (2021), št. 4

Domača stran
Print: Cobiss

 

Contemporary
Educational Psychology,
letn. 64 (2021)

Online: Arhiv

Educational researcher
letn. 50 (2021), št. 1

Online: Arhiv

       

Environmental Education Research, letn. 27
(2021), št. 1, št. 2
Online: Arhiv


European Journal of Education, letn. 56
(2021), št. 1

Online: Arhiv


European journal of
special needs
education letn. 36
(2021) št. 1

Online: Arhiv

European Journal of
Teacher Education,
letn. 44 (2021), št. 1
št. 2 
Online: Arhiv

       

International Journal 
of Consumer Studies,
letn. 45 (2021), št. 2

Online: Arhiv

* International Journal of Engineering Education,
letn. 37 (2021), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Consciousness Studies, letn. 28
(2021), št. 1/2

Online: Arhiv

Journal of Early
Childhood Literacy,
letn. 21 (2021), št. 1

Online: Arhiv

       

Journal of Learning Disabilities, letn. 54
(2021), št. 2

Online: Arhiv

Journal of Nutrition Education and
Behavior, letn. 53
(2021), št. 2

Online: Arhiv

 

Journal of Research
in Science Teaching,
letn. 58 (2021), št. 3
Online: Arhiv

 

Journal of Teacher Education, letn. 72
(2021), št. 2

Online: Arhiv

       

Journal of Visual
Impairment &
Blindness, letn. 115
(2021), št. 1

Online: Arhiv

 

Learning and
Instruction, letn. 72
(2021)

Online: Arhiv

 

Mind, Brain and
Education, letn. 15
(2021), št. 1

Online: Arhiv

Primary Geography,
spring (2021) 

Online: Arhiv

       

 

The Physics Teacher,
letn. 59 (2021), št. 2

Online: Arhiv

 

 

 

 

     
       

 

 

 

   
     
Izpostavljamo članke raziskovalcev UL PEF

Izbrani članki iz slovenskih revij - 2021Izbrani članki iz tujih revij - 2021


Seznam vseh izvirnih znanstvenih
člankov raziskovalcev UL PEF
,
ki so bili vneseni v Cobiss:
Julij-avgust 2021 
Junij 2021
Maj 2021
April 2021
Marec 2021
Februar 2021
Januar 2021
 
Izpostavljeni članki raziskovalcev UL PEF - 2020
Slovenske revije 


Tuje revije 

Izvirni znanstveni članki raziskovalcev
UL PEF
, ki so bili vneseni v Cobiss:
December 2020 ; November 2020 ;Oktober 2020;
September 2020Julij in avgust 2020Junij 2020;
Maj 2020April 2020Marec 2020Februar 2020
Januar 2020
dLib
Vodič do naročenih tujih revij
JTOCs
JTOCs je zbirka kazal znanstvenih revij, ki omogoča sprotno in samodejno obveščanje o zadnjih številkah.
Na kazala se je možno naročiti z RSS ali po e-pošti.  Posebej so izpostavljene tudi revije, na katere je naročena Knjižnica UL PEF.
Video navodila za uporabo JTOCS na Youtube kanalu Knjižnice PEF >>
Izbranih 10
Rubrika Izbranih 10

Knjižničarke enkrat mesečno izberemo 10 najbolj zanimivih publikacij, s katerimi smo tisti mesec dopolnili knjižnično zbirko.
Kazala preteklih številk
Kontakt
Urednice vsebin:
Milena Repa (slovenske revije)
Katja Šikonja Brajkovič (tuje revije)

Tehnična urednica
Ana Češarek