Slovenske revije v Knjižnici UL PEF //
V tem vodiču lahko najdete revije, ki jih imamo trenutno naročene, revije, ki jih dobimo kot dar ter revije, ki so obvezni izvod ustanove.
Na dnu (Slovenske e-revije) so prikazane revije, ki smo jih prejemali v knjižnico v tiskani obliki, sedaj pa so v elektronski obliki prosto dostopne.
Slovenske revije


Anthropos : časopis
za psihologijo in
filozofijo ter sodelovanje
humanističnih ved

ISSN 0587-5161

Zaloga v knjižnici: 1969-
dLib


ARGO : časopis
slovenskih muzejev =
Journal of the Slovene
Museums

ISSN 0570-8869

Zaloga v knjižnici: 2017-


Bilten Bravo

ISSN 1854-0929

Zaloga v knjižnici: 
2005-


CEPS Journal : Center
for Educational Policy
Studies Journal = Revija
Centra za študij
edukacijskih strategij

ISSN 1855-9719

Zaloga v knjižnici: 2011-
dLib


Ciciban : revija za
otroke

ISSN 0350-8870

Zaloga v knjižnici:
1947/1948-

         


Cicido : revija za
predšolske otroke

ISSN 1408-6786

Zaloga v knjižnici:
1998/1999-


Cukr : umetnost-
življenje

ISSN 2784-7853

Zaloga v knjižnici:
2022-


Časopis za kritiko
znanosti

ISSN 0351-4285

Zaloga v knjižnici: 1990-
BIBLOS
dLib

 


Časopis za zgodovino
in narodopisje

ISSN 0590-5966 (tisk)
ISSN 2712-3138 (splet)


Zaloga v knjižnici: 1997-
dLib

 


Delo : samostojen
časnik za samostojno
Slovenijo

ISSN 0350-7521


V tiskani obliki na voljo
tekoči mesec.
dLib

 

         


Didakta

ISSN 0354-0421

Zaloga v knjižnici:
1991/1992-

dLib


Dietetikus

ISSN C501-8595

Zaloga v knjižnici: 1998-
dLib


Dlan

ISSN 2335-3295

Zaloga v knjižnici: 2018-

 


Dnevnik

ISSN 1318-0320

V tiskani obliki na voljo
tekoči mesec.
dLib

 


Duševno zdravje v
skupnosti

(tekoče številke dostopne
na spletu)

ISSN 2738-3393

Zaloga v knjižnici: 
2016-2020
Prej Šent
dLib

 

         


Educa : strokovna
revija za področje
varstva, vzgoje
in izobraževanja
predšolskih otrok
in otrok na razredni
stopnji osnovne šole

ISSN 0353-9369

Zaloga v knjižnici:
1991/1992-


ETC. : showcase
magazine on emerging
art from the Balkans
to the Baltics

ISSN 2820-3550

Zaloga v knjižnici:
2022-


Fizika v šoli

ISSN 1318-6388

Zaloga v knjižnici:
1997-

dLib

 

 


FNM : filozofska revija
za učitelje filozofije,
dijake in študente

ISSN 1408-8274

Zaloga v knjižnici: 1998-

 


Gea: svet doma

ISSN 0353-782X

Zaloga v knjižnici:
1990-
dLib (dostop samo
v NUK)

 

         
 


Geografija v šoli

ISSN 1318-4717

Zaloga v knjižnici:
1997-
dLib


Geografski obzornik:
strokovna revija za
popularizacijo geografije

ISSN 0016-7274

Zaloga v knjižnici: 1987-
dLib


Glasba v šoli in vrtcu

ISSN 1854-9721

Zaloga v knjižnici: 2007-
dLib

 


Glasilka logo-surdo

ISSN 2591-2208

Zaloga v knjižnici: 2018-


Glasna : revija Zveze
Glasbene mladine
Slovenije

ISSN 1855-8917

Zaloga v knjižnici: 2010-

 

         


History
ISSN 2232-531X

Zaloga v knjižnici:
Hranimo zadnje štiri
letnike.

 


Iskanja : vzgoja
prevzgoja

ISSN 0352-3233

Zaloga v knjižnici:
1984-

 


Jezik in slovstvo
ISSN 0021-6933

Zaloga v knjižnici:
1955/1956-
Arhiv
dLib

 

 

 

Kairos: slovenska
revija za psihoterapijo
= Slovenian Journal of
Psychotherapy

ISSN 1854-9373

Zaloga v knjižnici: 2007-

 

 

 

Kakovostna starost:
časopis za socialno
gerontologijo in
gerontagogiko

ISSN 1408-869X

Zaloga v knjižnici: 2002-
dLib

 

 


Kekec: literarna revija
za učence osnovnih šol

ISSN 1318-1408

Zaloga v knjižnici:
1991/1992-


Kemija v šoli in družbi
ISSN 1855-3478

Zaloga v knjižnici:
2008-2014
dLib

Elektronska izdaja
dostopna na računalniku
v knjižnici.


Kinesiologia Slovenica :
scientific journal on sport

ISSN 1318-2269

Zaloga v knjižnici: 2000-
dLib


Kralji ulice: prvi slovenski
časopis za brezdomstvo
in sorodna socialna
vprašanja

ISSN 1854-2654

Zaloga v knjižnici: 2005-


Likovne besede =
Art Words: revija
za likovno umetnost
= art magazine

ISSN 0352-7263

Zaloga v knjižnici:
1985-

 


Likovni svet:
mednarodni likovni
informator = World
of the art:
international art
publication

ISSN 1318-9026

Zaloga v knjižnici:
1995-


Matematika v šoli
ISSN 1318-010X

Zaloga v knjižnici:
1992-
dLib


Mladi rod
ISSN Y500-2427

Zaloga v knjižnici:
Hranimo zadnjih
pet letnikov.


Mladina
ISSN 0350-9346

Zaloga v knjižnici:
Hranimo zadnje
tri letnike.


Monitor
ISSN 1318-1017

Zaloga v knjižnici:
Hranimo zadnje
tri letnike.

dLib

         
 


Naravoslovna solnica:
revija za učitelje,
vzgojitelje in starše

ISSN 1318-9670

Zaloga v knjižnici:
1996/1997-


Naš zbornik
ISSN 0350-655X

Zaloga v knjižnici:
1987-


Naše nebo:
astronomske efemeride
... : umetni sateliti ...

ISSN 1318-0614

Zaloga v knjižnici:
1994-1995, 1997-


National Geographic
Slovenija

ISSN 1854-4851

Zaloga v knjižnici: 2006-
dLib (dostopno samo v NUK)


Notna mapa za
šolske zbore

ISSN 1408-6425

Zaloga v knjižnici:
1999/2000-

 


Obzornik za
matematiko in fiziko

ISSN 0473-7466

Zaloga v knjižnici: 1951-
dLib


Otrok in knjiga :
revija za vprašanja
mladinske književnosti,
književne vzgoje in s
knjigo povezanih
medijev

ISSN 0351-5141

Zaloga v knjižnici: 1997-
Shranjeno pri monografijah
(028 OTROK in knjiga)
dLibOutsider : revija, ki
presega meje

ISSN 2386-0030

Zaloga v knjižnici:
2022-


Pedagoška obzorja =
Didactica Slovenica :
revija za didaktiko in
metodiko

ISSN 0353-1392

Zaloga v knjižnici: 1986-
dLib (dostopno samo v NUK)


PIL
ISSN 0353-7625

Zaloga v knjižnici:
Hranimo zadnjih
pet letnikov.

         
 


Presek : list za
mlade matematike,
fizike, astronome
in računalnikarje

ISSN 0351-6652

Zaloga v knjižnici:
1972-
dLib


Problemi
ISSN 0555-2419

Zaloga v knjižnici:
1986-
dLib


Prostočasnik :
revija za ustvarjalno
preživljanje prostega
časa

ISSN 1854-6080

Zaloga v knjižnici: 2013-


Proteus : revija za
poljudno naravoslovje

ISSN 0033-1805

Zaloga v knjižnici:
1941/1945-
dLib


Ptički brez gnezda :
glasilo Društva
specialnih in
rehabilitacijskih
pedagogov
Slovenije

ISSN 0351-5362

Zaloga v knjižnici:
1974, 1977-1982,
1984-

         
 


Računalniške novice
ISSN 1408-4872

Zaloga v knjižnici:
2021-


Razredni pouk
ISSN 1408-7820

Zaloga v knjižnici:
1998/1999-
dLib


Rehabilitacija
ISSN 1580-9315

Zaloga v knjižnici:
2002-
dLib


Revija za kriminalistiko
in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Zaloga v knjižnici: 1987-


Science Illustrated
ISSN 1855-7708

Zaloga v knjižnici:
Hranimo zadnje tri letnike.

         
 

SLO : časi, kraji,
ljudje : slovenski
zgodovinski magazin

ISSN 2350-4641

Zaloga v knjižnici:
2023-


Slovenščina v šoli
ISSN 1318-864X

Zaloga v knjižnici:
1996-
dLib


Socialna pedagogika
ISSN 1408-2942

Zaloga v knjižnici:
1997-
dLib


Sodobna pedagogika
ISSN 0038-0474

Zaloga v knjižnici: 1981-
dLib


Sodobnost : revija
za književnost in kulturo

ISSN 0038-0482

Zaloga v knjižnici:
1987-1997, 2000-
dLib

 


Specialna in
rehabilitacijska
pedagogika: revija
specialnih in
rehabilitacijskih
pedagogov Slovenije

(je nadaljevanje
Defektologice Slovenice)
ISSN 2386-0235

Zaloga v knjižnici:
2014-


Specialna zakladnica:
revija s prispevki
študentov specialne
in rehabilitacijske
pedagogike

ISSN 2712-5424

Zaloga v knjižnici: 2020-


Spika
ISSN 1318-0541

Zaloga v knjižnici:
1993-

 


Svet elektronike :
revija za elektroniko,
avtomatiko,
računalništvo in
telekomunikacije

ISSN 1318-4679

Zaloga v knjižnici: 2002-
dLib (dostopno samo
v NUK)

 


Šolska knjižnica
ISSN 0353-8958

Zaloga v knjižnici:
1995-
dLib

 

 


Šolska kronika:
zbornik za zgodovino
šolstva in vzgoje :
glasilo Slovenskega
šolskega muzeja

ISSN 1318-6728

Zaloga v knjižnici: 1992-
dLib


Šolsko svetovalno
delo

ISSN 1318-8267

Zaloga v knjižnici:
1997-
dLib


Šport : revija za
teoretična in praktična
vprašanja športa

ISSN 0353-7455

Zaloga v knjižnici: 1990-
dLib

 


Športnik : glasilo
Zveze za šport invalidov

ISSN 1854-5254

Zaloga v knjižnici: 2006-

 


Teorija in praksa:
družboslovna revija

ISSN 0040-3598

Zaloga v knjižnici:
2013-
dLib

         
 


Tim : revija za
tehniško
ustvarjalnost mladih

ISSN 0040-7712

Zaloga v knjižnici:
1997-
dLib (dostopno samo
v NUK)


Trdoživ : bilten
slovenskih terenskih
biologov in ljubiteljev
narave

ISSN 2232-5999

Zaloga v knjižnici: 2014-
Arhiv
dLib


Vodenje v vzgoji in
izobraževanju

ISSN 1581-8225

Zaloga v knjižnici:
2003-
dLib


Vzgoja: revija za
učitelje, vzgojitelje
in starše

ISSN 1580-0482

Zaloga v knjižnici:
1999-2012, 2016-
dLib


Vzgoja in izobraževanje
ISSN 0350-5065

Zaloga: 1970-
dLib

         
 


Vzgojiteljica :
revija za dobro
prakso v vrtcih

ISSN 1580-6065

Zaloga v knjižnici:
1999-


Zgodovina v šoli
ISSN 1318-1416

Zaloga v knjižnici:
1992-
Sistory
dLib


Zmajček : z igro
do znanja

ISSN 1318-7449

Zaloga v knjižnici:
1998/1999, 2003/2004-


ZPS test : strokoven,
nepristranski, brez
oglasov

ISSN 2386-0782

Zaloga: 2015-
dLib (dostopno samo
v NUK)


Življenje in tehnika :
revija za poljudno
tehniko, znanost in
amaterstvo

ISSN 0514-017X

Zaloga: 1997-

 

         
Slovenske e-revije


Andragoška
spoznanja : prva
slovenska revija
za izobraževanje
odraslih = Journal
of Adult Education
in Slovenia

ISSN 1318-5160 (tisk)
ISSN 2350-4188 (e-revija)

Zaloga v knjižnici:
1995-2020
dLib


Filozofski vestnik =
Acta Philosophica

ISSN 0353-4510 (tisk)
ISSN 1581-1239 (e-revija)

Zaloga v knjižnici:
1997-2019
dLib


Knjižnica : revija za
področje bibliotekarstva
in informacijske znanosti

ISSN 0023-2424 (tisk)
ISSN 1581-7903 (e-revija)

Zaloga v knjižnici:
1957-2020
dLib

 


Revija za elementarno
izobraževanje

ISSN 1855-4431 (tisk)
ISSN 2350-4803 (e-revija)

Zaloga v knjižnici:
2008-2020
dLib

 


Revija za zdravstvene
vede = Journal of
health sciences

ISSN 2350-3610 (tisk)
ISSN 2670-5745 (e-revija)

Zaloga v knjižnici:
2015-2020
dLib

 

         


Slavistična revija:
časopis za
jezikoslovje in
literarne vede =
Journal for linguistics
and literary sciences

ISSN 0350-6894 (tisk)
ISSN 1855-7570 (e-revija)

Zaloga v knjižnici:
1948-2020
dLib

 


Socialno delo
ISSN 0352-7956

Zaloga v knjižnici:
1986-2020
dLib

 


Zdravstveno varstvo :
revija za teorijo in
prakso preventivnega
zdravstvenega varstva
= Slovenian journal of
public health

ISSN 0351-0026 (tisk)
ISSN 1854-2476 (e-revija)

Zaloga: 1987-2020
dLib