Spletni dostopi do naročenih tujih revij knjižnice
Članki iz izbranih revij so dostopni tako z lokacije PEF kot tudi z oddaljenim dostopom (izven lokacije se ob kliku na izbrano revijo odpre okno za prijavo v oddaljeni dostop; v spustnem seznamu izberemo Pedagoška fakulteta in vpišemo št. izkaznice/vpisno številko ter geslo, ki ga imamo za COBISS).
Revije, ki so označene z zvezdico, so dostopne samo z lokacije fakultete.
Revije
 

American Journal of Physics*

American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities* 

Anthropology & Education Quarterly

Clinical Linguistics & Phonetics

Constructivist Foundations*
         

Contemporary Educational Psychology

Early Childhood Research Quarterly

Education and Information Technologies

Educational Researcher

Educational Studies in Mathematics 
         

Environmental Education Research

European Journal of Education 

European Journal of Special Needs Education

European Journal of Teacher Education

Gifted Child Quarterly
         

International Journal of Art & Design Education

International Journal of Consumer Studies

International Journal of Education through Art* 

International Journal of Engineering Education*

International Journal of Science Education
         

JET. Journal of Education for Teaching

Journal for Research in Mathematics Education

Journal of Aging and Physical Activity*

Journal of Biological Education

Journal of Chemical Education
         

Journal of Consciousness Studies

Journal of Early Childhood Literacy

Journal of Learning Disabilities

Journal of Nutrition Education and Behaviour

Journal of Research in Music Education
         

Journal of Research in Science Teaching

Journal of Special Education

Journal of Teacher Education

Journal of Teaching in Physical Education*

Journal of Visual Impairment & Blindness*
         

Learning and Instruction

Learning Disabilities Research & Practice

Mathematics Teacher: Learning and Teaching*

Mathematics Teacher Educator*

Mind, Brain and Education
         

Physics Education

Physics Teacher*

Psychology of Music

Research Studies in Music Education

Review of Educational Research
         

Science Education
       
Zadnjič spremenjeno:
7. 4. 2020