Iskanje gradiva v Knjižnici UL PEFVodič je namenjen uporabnikov Knjižnice UL PEF. Pomaga vam pri iskanju gradiva v naši knjižnici. 

Iskanje gradiva | Primeri oznak (signatura)  | Postavitev gradiva v prostoru knjižnice | Razporeditev gradiva po policah | Zaporedje UDK in abecede | Podrobna navodila
Ključne besede: iskanje gradiva
Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
Iskanje po vzajemnem katalogu
Kontakt
Urednica vsebin:
Ana Češarek
Iskanje gradiva
Knjige in ostala gradiva v Knjižnici UL PEF iščemo s pomočjo Cobiss+ Kataloga UL PEF.  

Da lahko gradivo poiščemo na polici v knjižnici, potrebujemo oznako, kje je gradivo shranjeno (t.j. signaturo).
Oznako najdemo na dnu strani, v rubriki Status v izposoji, stolpec "Signatura - lokacija, inventarna št. ..." . Ta oznaka je enaka v katalogu in na nalepki na knjigi. Desno od oznake je označeno ali je gradivo prosto ali ne. Signaturo si v celoti izpišete (na listek ali na zaslon na telefonu).
Primer signature: 37.01 HOZJAN, D. Model

Primeri oznak (signatura)
Knjige so najprej razvrščene glede na številko UDK (področje), znotraj tega pa po abecedi besede, ki je na nalepki napisana z VELIKIMI črkami.


Brez črk spredaj - samo številke UDK - pomeni, da je knjiga na policah na sredini knjižnice.

Primer 1Knjiga je manjša in se nahaja pri UDK številki 37.01 pri črki H.
Primer 2:

Knjiga je manjša in se nahaja pri številki 376.1—056.34 pri črki S.
 

Oznaka "Č" pomeni, da knjiga ni za izposojo na dom, temveč si jo lahko ogledate samo v knjižnici. Gradivo z oznako "Č" dobite pri knjižničarjih.

Primer 3:


Rimska "II" označuje veliki format knjige, kar pomeni, da se knjiga nahaja na policah ob desni steni v knjižnici.

Primer 4:


Knjiga je velika, nahaja se pri številki 378, pri črki P.

 

Oznaka "ZZ" pomeni, da je knjiga v skladišču (Zaklonišče Zahod)  in jo je potrebno naročiti ali rezervirati preko Cobiss, prevzamete jo lahko šele naslednji dan.

Primer 5

Postavitev gradiva v prostoru knjižnice
Knjige (manjši format) so postavljene na policah po sredini knjižnice. Velike knjige (velik format) so postavljene posebej ob steni in so označene z rimsko številko "II": Ob oknu je posebej regal s slovensko književnostjo (821.163.6). Knjige z oznako "Č" in "II Č" so za in pred izposojevalnim pultom. Tekoči letniki revij so v čitalnici. 

Slika: Tloris knjižnice z označenimi policami
Razporeditev gradiva po policah
Za postavitev gradiva na knjižne police uporabljamo sistem številk UDK. Ta nam pove, v katero raziskovalno področje je gradivo uvrščeno. Pripravili smo tudi abecedni seznam. Znotraj UDK številk je gradivo urejeno po abecedi (obvezno glejte nalepke na zadnji stranici knjig). Vsebina posameznega regala je označena na stranici regala.

Poleg številke UDK (npr. 37.01) je napisano še področje, ki ga zajema (npr. Osnove vzgoje), kot prikazuje spodnja slika. 
Zaporedje UDK in abecede
Postavitev knjig sledi področjem in abecedi po regalih navpično (cik-cak in NE vodoravno), kot prikazuje slika:Na koncu vrste se postavitev zaključi v regalu skrajno desno spodaj in se nato nadaljuje na drugi strani regala, skrajno levo zgoraj, kot prikazuje slika: Kjer se postavitev knjig zaključi s koncem vrste regalov (skrajno desno spodaj), se nadaljuje v naslednji vrsti regala skrajno levo zgoraj, kot prikazuje slika:

 Spremenjeno: 10. 4. 2020