Iskanje gradiva v Knjižnici UL PEF //Vodič je namenjen uporabnikom Knjižnice UL PEF. Pomaga vam pri iskanju gradiva v naši knjižnici. 

1 Iskanje gradiva | 2 Primeri oznak (signatura)  | 3 Postavitev gradiva v prostoru knjižnice | 4 Razporeditev gradiva po policah | 5 Zaporedje UDK in abecede | 6 Podrobna navodila
1 Iskanje gradiva
Knjige in ostala gradiva v Knjižnici UL PEF iščemo s pomočjo Cobiss+ Kataloga UL PEF.  

Da lahko gradivo poiščemo na polici v knjižnici, potrebujemo oznako, kje je gradivo shranjeno (t.j. signaturo).
Oznako najdemo v katalogu Cobiss (gl. Sliko 1) na dnu strani, v rubriki Status v izposoji, stolpec "Signatura - lokacija, inventarna št. ..." . Ta oznaka je enaka v katalogu in na nalepki na knjigi. Desno od oznake je označeno ali je gradivo prosto ali ne. Signaturo si v celoti izpišete (na listek ali na zaslon na telefonu).
Primer signature: 37.01 HOZJAN, D. Model

Slika 1: Prikaz signature v katalogu Cobiss
2 Primeri oznak (signatura)
Knjige so na policah razvrščene glede na številko UDK (področje), znotraj tega pa po abecedi besede, ki je na nalepki napisana z VELIKIMI tiskanimi črkami.


Brez črk spredaj - samo številke UDK - pomeni, da je knjiga na policah, ki so na sredini knjižnice.

Primer 1: Knjiga se nahaja na polici z UDK številko 37.01 in pri črki H.

Slika 2: Izpisana signatura na nalepki na knjigi


Slika 3: Knjigo s signaturo 37.01 HOZJAN, D. Model smo našli na polici v knjižniciPrimer 2: Knjiga se nahaja na polici z UDK številko 376.1-056.34 pri črki S.

Slika 4: Izpisana signatura v katalogu Cobiss


Slika 5: Izpisana signatura na nalepki na knjigi

Oznaka "Č" pomeni, da si knjige ne morete izposoditi na dom, temveč si jo lahko ogledate samo v knjižnici. Gradivo z oznako "Č" dobite pri knjižničarjih.

Primer 3: Pet knjig z naslovom Spisi o psihoanalitični tehniki avtorja Sigmunda Freuda ​je izposojenih, 1 izvod te knjige pa je na voljo le za ogled v knjižnici (pred številko UDK 159.964.2 pa ima črko "Č". Prosite knjižničarko, da vam najde to knjigo, da si jo ogledate. Ker si knjige ne morete izposoditi na dom, boste knjižničarki za za čas ogleda pustili vašo študentsko izkaznico, ki jo boste dobili nazaj, ko boste vrnili knjigo.

Slika 6: Tako izgleda oznaka "Č" (prosto za čitalnico) v izpisu signature.

Rimska številka "II" označuje velik format knjige. Knjige, ki so velike, so v naši knjižnici razporejene na ločenih policah od manjših knjig. Police z velikimi knjigami se nahajajo ob desni (najdaljši) steni v knjižnici.

Primer 4: Iščemo veliko knjigo, ki ima v signaturi rimsko številko "II".

Slika 7: Izpisana signatura v katalogu CobissSlika 8: Izpisana signatura na nalepki na knjigi. 
Knjiga je velika, nahaja se na polici pri velikem formatu, pri UDK številki 378, pri črki P.


 

Oznaka "ZZ" pomeni, da je knjiga v skladišču (Zaklonišče Zahod). Skladišče se nahaja v podpritličju fakultete, zato je tako knjigo potrebno rezervirati preko Cobiss-a oz. naročiti pri knjižničarki. Prevzamete jo lahko šele naslednji dan oz. ko dobite sporočilo, da vas knjiga čaka.

Primer 5: Radi bi si izposodili knjigo Šola, učitelj in oblast, ki se nahaja v skladišču (ZZ). Knjigo rezervirate preko Cobiss-a in jo prevzamete, ko dobite obvestilo, da vas čaka (naslednji dan).

Slika 9: Izpisana signatura v katalogu Cobiss
3 Postavitev gradiva v prostoru knjižnice
 • Večina knjig je postavljenih na policah, ki so na sredini knjižnice (UDK številke, ki se začenjajo od 0 do 81). 
   
 • Velike knjige (velik format) so postavljene posebej ob najdaljši steni in so označene z rimsko številko "II" (od II 0 do II 9).
   
 • Ob oknu na koncu knjižnice je posebej regal s slovensko književnostjo (821.163.6).
   
 • Knjige z oznako "Č" in "II Č" so v bližini izposojevalnega pulta (te knjige vam poiščejo knjižničarke).
   
 • Tekoči letniki revij (za letošnje leto) so na voljo za ogled v čitalnici (posebej so slovenske in posebej tuje revije).
   
 • Starejši letniki revij so shranjeni v vitrihah na hodniku ali v skladišču. Revij si ne morete izposoditi na dom, lahko pa si slikate posamezne članke. Ko želite slikati članek, morate knjižničarki povedati naslednje podatke: naslov revije, letnica, številka revije, strani.
Slika: Tloris knjižnice z označenimi policami
4 Razporeditev gradiva po policah
Za postavitev gradiva na knjižne police uporabljamo sistem številk UDK. Ta nam pove, v katero raziskovalno področje je gradivo uvrščeno. Znotraj UDK številk je gradivo urejeno po abecedi besede, ki je v signaturi napisana z velikimi tiskanimi črkami (obvezno glejte nalepke na zadnji stranici knjig). Vsebina posameznega regala je označena na stranici regala, kar prikazujeta spodnji sliki.

Poleg številke UDK (npr. 37.013) je na stranici regalov napisano še področje, ki ga zajema (npr. 37.013 pomeni Socialna pedagogika, 37.015.3 pomeni Pedagoška psihologija). 
5 Zaporedje UDK in abecede
Postavitev knjig sledi področjem (UDK) in abecedi po regalih navpično navzdol (cik-cak in NE vodoravno), kot prikazuje slika:Na koncu vrste se postavitev zaključi v regalu skrajno desno spodaj in se nato nadaljuje na drugi strani regala, skrajno levo zgoraj, kot prikazuje slika: Kjer se postavitev knjig zaključi s koncem vrste regalov (skrajno desno spodaj), se nadaljuje v naslednji vrsti regala skrajno levo zgoraj, kot prikazuje slika:

Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
Iskanje po vzajemnem katalogu
Bilten Knjižnice UL PEF
Kontakt
Urednica vsebin:
Ana Češarek Banovšek
Osveženo: 2. 10. 2023