Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav //
Raziskovalni vodič vsebuje vire s področja Tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav. Dostop do naročenih tujih virov izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.  ? 
Katalog | Zbirke e-knjig | Revije | Zbirke e-revij | Odprti dostop | Akademski spletni iskalniki | Enciklopedije in slovarji | Zanimive povezave
Ključne besede: tiflopedagogika, slepi in slabovidni, specifične učne težave, učne težave
Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
Iskanje po vzajemnem katalogu
DiKUL
dLib
PeFprints
pefprints logo
Katalog
Knjige v tiskani obliki so za izposojo na voljo v knjižnici. Nahajajo se predvsem na policah z oznakama 376.1-056.262 Slepi in slabovidni in 376.1-056.47 Primanjkljaji pri učenju. Motnje vedenja.  ? 
Abecedni seznam vseh oznak >>
Pogosto uporabljene predmetne oznake/ključne besede: slepi (blind), slabovidni (visually handicapped), vidno prizadeti (visually handicapped), integracija (integration), otrok s posebnimi potrebami (backward child), učne težave (learning difficulty), disleksija (dyslexia), disgrafija (dysgraphia), diskalkulija (acalculia), dispraksija (dyspraxia), …
Več predmetnih oznak/ključnih besed: slabovidnost, inkluzija, specialna pedagogika, strategija učenja, specifične učne težave, pomoč učencem, šolska uspešnost, diagnosticiranje, …
 
Knjige v naši knjižnici
Članki v naši knjižnici
Knjige v katalogu slovenskih knjižnic
Članki v katalogu slovenskih knjižnic
Zbirke e-knjig
  i   eBook Collection (EBSCOhost)
Zbirka omogoča dostop do e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine in tehnike.  ? 
  i   SpringerLink - Books
SpringerLink omogoča dostop do izbranih (zeleno obarvanih) naslovov e-knjig na UL.
  i   OECD iLibrary - Books
OECD iLibrary omogoča iskanje in branje celotnih besedil publikacij, ki jih izdaja OECD od leta 1998 naprej.
  i   BIBLOS
Prvi slovenski portal za izposojo e-knjig BIBLOS združuje možnost izposoje in nakupa e-knjig številnih slovenskih založnikov. Med njimi so tudi izbrani naslovi Založbe Pedagoške fakultete v Ljubljani.

E-knjige v DiKUL

Več ...
Zbirke e-revij
  i   Academic Search Complete
Academic Search Complete je obsežna strokovna multidisciplinarna zbirka celotnih besedil z več tisoč periodičnimi publikacijami in recenziranimi revijami.
  i   ERIC
ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja.
  i   Sage Journals Online
Sage Journals nudi iskanje po naslovih serijskih publikacij s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine.
  i   MEDLINE
Zbirka MEDLINE vsebuje najpomembnejše informacije o medicini, zdravstveni negi, zobozdravstvu, veterini, zdravstvenem sistemu, predklinični znanosti in drugem.
  i   PsycArticles
Članki s področja psihologije iz uglednih znanstvenih revij založnikov American Psychological Association, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.
  i   ScienceDirect
ScienceDirect vsebuje znanstvene in strokovne članke z vseh področij; poudarek je na naravoslovju in tehniki.
  i   Wiley Online Library
Dostopni so zeleno obarvani naslovi, označeni s simbolom elektronske ključavnice.
  i   Taylor & Francis Online
Revije so večinoma dostopne od 1997 naprej. Pokrivajo znanstvena in strokovna področja humanističnih in družboslovnih ved, naravoslovnih ved ter tehnike in tehnologije.
  i   SpringerLink
V celoti so dostopne revije, ki imajo poleg naslova zelen kvadratek; belo-zelen kvadratek označuje delni dostop; bel kvadratek, da ni dostopa.
  i   Oxford Academic Journals
Zbirka založnika Oxford University Press pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja.
  i   JSTOR
JSTOR (Journal Storage) je obsežen arhiv znanstvenih revij z različnih področij, s poudarkom na starejših letnikih.
  i   IEEE Xplore
IEEE Xplore omogoča dostop do celotnih besedil različnih vrst dokumentov s področij elektrotehnike, računalništva in informatike.
 
 

Katalog informacijskih virov DiKUL

Več ...
Odprti dostop
dLib  Digitalna knjižnica Slovenije
Hrčak
DOAJ  Directory of Open Access Journals

RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PeF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
ARA  Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva
DARHIV  Digitalni arhiv Filozofskog fakulteta u Zagrebu
DERA  Digital Education Resource Archive
UCL Discovery  Institute of Education London Eprints
OpenDOAR  Directory of Open Access Repositories (seznam vseh repozitorijev)
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PeF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
DART  European Theses Portal
EThOS  Electronic theses online service
NDLTD  Networked Digital Library of Theses and Dissertations
Akademski spletni iskalniki
  i   RefSeek
Akademski spletni iskalnik za študente in raziskovalce. Najde ustrezne akademske rezultate iskanja iz spletnih strani, knjig, enciklopedij in revij.
  i   Google Učenjak
Iskalnik po akademskem gradivu, ki pri razvrščanju rezultatov iskanja uporablja štetje citatov.
  i   BASE
BASE je eden izmed najobsežnejših iskalnikov po akademskih spletnih virih v odprtem dostopu. Upravlja ga Bielefeld University Library.
  i   Mednar
Mednar je združevalni iskalnik po globokem spletu, ki išče po e-virih s področja medicine.
 Spremenjeno: 9. 4. 2020
Novo v knjižnici
E-knjige
Ostanite na tekočem
 
Kontakt
Avtorica vsebin:
Janja Juteršek

Urednica vsebin:
Katja Šikonja Brajkovič