Specialna in rehabilitacijska pedagogika //
Raziskovalni vodič vsebuje vire s področja Specialne in rehabilitacijske pedagogike. Dostop do naročenih tujih virov izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.  ? 
Katalog | Revije | Zbirke e-revij | Faktorji vpliva revij | Zbirke e-knjig | Enciklopedije in slovarji | Odprti dostop
Prikaži/skrij iskalnike
Katalog
Knjige v tiskani obliki so za izposojo na voljo v knjižnici. Nahajajo se predvsem na policah z oznakami: 376.1 Osebe s posebnimi potrebami, 376.1-056.26 Gibalno ovirani, 376.1-056.34 Motnje v duševnem razvoju, 376.1.056.47 Primanjkljaji pri učenju. Motnje vedenja, 371.212.3 Nadarjeni, 376.1-056.262 Slepi in slabovidni (Več o tem glej vodič Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav), 376.1-056.263 Gluhi in naglušni, 376.1-056.264 Govorno-jezikovne motnje (Več o tem glej vodič Logopedija in surdopedagogika ? 
Abecedni seznam vseh oznak >>
Pogosto uporabljene predmetne oznake/ključne besede v katalogu: specialna pedagogika (remedial instruction sciences), pouk po prilagojenem programu (special education), otrok s posebnimi potrebami (backward child), razvojna motnja (backwardness),  specialni pedagog (special school teacher), rehabilitacija (rehabilitation), integracija (integration), gibalno ovirani (motor handiccaped), duševno prizadeti (mentally handicapped), čustvene motnje (emotional disorder), motnje vedenja (behaviour disorder), avtizem (autism), nadarjeni (gifted), gluhi (deaf), govorna motnja (speech defect), slepi (blind), vidno prizadeti (visually handicapped).
Več predmetnih oznak/ključnih besed: inkluzija,  Aspergerjev sindrom, motnje pozornosti, ADHD, hiperaktivnost, pozornost, …
 
Knjige v naši knjižnici
Članki v naši knjižnici
Knjige v katalogu slovenskih knjižnic
Članki v katalogu slovenskih knjižnic
Revije
Zbirke e-revij
DiKUL  (Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani)
Preko portala DiKUL je študentom in zaposlenim na UL na voljo več kot 20.000 e-revij najpomembnejših svetovnih založnikov (ScienceDirect, SpringerLink, Wiley, Sage, …)
Katalog informacijskih virov DiKUL

Nekatere zbirke e-revij
  i   Sage Journals Online
Sage Journals nudi iskanje po naslovih serijskih publikacij s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine.
  i   Academic Search Complete
Academic Search Complete je obsežna strokovna multidisciplinarna zbirka celotnih besedil z več tisoč periodičnimi publikacijami in recenziranimi revijami.
  i   Taylor & Francis Online
Revije so večinoma dostopne od 1997 naprej. Pokrivajo znanstvena in strokovna področja humanističnih in družboslovnih ved, naravoslovnih ved ter tehnike in tehnologije.
  i   ScienceDirect
ScienceDirect vsebuje znanstvene in strokovne članke z vseh področij; poudarek je na naravoslovju in tehniki.
  i   Wiley Online Library
Dostopni so zeleno obarvani naslovi, označeni s simbolom elektronske ključavnice.
  i   PsycArticles
Članki s področja psihologije iz uglednih znanstvenih revij založnikov American Psychological Association, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.
  i   ERIC
ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja.
  i   MEDLINE
Zbirka MEDLINE vsebuje najpomembnejše informacije o medicini, zdravstveni negi, zobozdravstvu, veterini, zdravstvenem sistemu, predklinični znanosti in drugem.
  i   SpringerLink
V celoti so dostopne revije, ki imajo poleg naslova zelen kvadratek; belo-zelen kvadratek označuje delni dostop; bel kvadratek, da ni dostopa.
  i   IEEE Xplore
IEEE Xplore omogoča dostop do celotnih besedil različnih vrst dokumentov s področij elektrotehnike, računalništva in informatike.
   

Katalog e-revij v DiKUL  >>
Zbirke e-knjig
  i   eBook Collection (EBSCOhost)
Zbirka omogoča dostop do e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine in tehnike.  ? 
  i   OECD iLibrary - Books
OECD iLibrary omogoča iskanje in branje celotnih besedil publikacij, ki jih izdaja OECD od leta 1998 naprej.
  i   SpringerLink - Books
SpringerLink omogoča dostop do izbranih (zeleno obarvanih) naslovov e-knjig na UL.
  i   The National Academies Press
  i   BIBLOS
Prvi slovenski portal za izposojo e-knjig BIBLOS združuje možnost izposoje in nakupa e-knjig številnih slovenskih založnikov. Med njimi so tudi izbrani naslovi Založbe Pedagoške fakultete v Ljubljani.  ? 

E-knjige v DiKUL

DiKUL izvedemo iskanje (npr. special education). Če želimo rezultate iskanja omejiti samo na e-knjige, v desnem polju izberemo e-knjige in na levi omejimo rezultate na "celotno besedilo":V DiKUL lahko v Katalogu e-gradiv iščemo tudi samo po naslovih e-knjig: Katalog e-knjig >>

Več ...
Enciklopedije in slovarji
Odprti dostop
dLib  Digitalna knjižnica Slovenije
Hrčak
DOAJ  Directory of Open Access Journal
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PeF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
ARA  Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva

OpenDOAR  Directory of Open Access Repositories
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PeF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
DART  European Theses Portal
EThOS  Electronic theses online service
NDLTD  Networked Digital Library of Theses and Dissertations
PQDT  Open Proquest Disertations and Theses
                                   Spremenjeno: 18. 9. 2020
Novo v knjižnici
E-knjige
Kontakt
Avtorica vsebin:
Janja Juteršek

Urednica vsebin:
Katja Šikonja