Logopedija in surdopedagogika //
Raziskovalni vodič vsebuje vire s področja Logopedije in surdopedagogike. Dostop do naročenih tujih virov izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.  ? 
Katalog | Zbirke e-knjig | Revije | Zbirke e-revij | Citatni indeksi | Enciklopedije in slovarji | Akademski spletni iskalniki | Zanimive povezave
Ključne besede: logopedija, surdopedagogika, govor, govorna motnja, gluhi, naglušni
Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
Poiščite v naši knjižnici:
Iskanje po vzajemnem katalogu
Poiščite:
DiKUL
Poiščite v DiKUL:
dLib
PeFprints
pefprints logo
Katalog
Knjige v tiskani obliki so za izposojo na voljo v knjižnici. Nahajajo se predvsem na policah z oznakama 376.1-056.263 Gluhi in naglušni in 376.1-056.264 Govorno-jezikovne motnje ?

Pogosto uporabljene predmetne oznake/ključne besede: logopedija (speech therapy), logoped (speech therapist), govorna motnja (speech defect), govorno prizadeti (speech handicapped), govor (speech), gluhi (deaf), naglušni (aurally handicapped), …

Več predmetnih oznak/ključnih besed: govorni razvoj, govorna vzgoja, jecljanje, jezik, komunikacija, korekcija govora, glasovne motnje, afazija, dislalija, okvare sluha, znakovni jezik, polžev vsadek, slušni pripomočki, ortofonija, govorna terapija, govorne igre, jezikovni razvoj, dvojezičnost, fonološko zavedanje ...  

Knjige v naši knjižnici
Članki v naši knjižnici
Knjige v katalogu slovenskih knjižnic
Članki v katalogu slovenskih knjižnic
Zbirke e-knjig
  i   eBook Collection (EBSCOhost)
Zbirka omogoča dostop do e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine in tehnike.  ? 
  i   SpringerLink - Books
SpringerLink omogoča dostop do izbranih (zeleno obarvanih) naslovov e-knjig na UL.
  i   OECD iLibrary - books
OECD iLibrary omogoča iskanje in branje celotnih besedil publikacij, ki jih izdaja OECD od leta 1998 naprej.
  i   BIBLOS
Prvi slovenski portal za izposojo e-knjig BIBLOS združuje možnost izposoje e-knjig  (BIBLOS LIB) in nakup e-knjig (BIBLOS PUB) številnih slovenskih založnikov. Med njimi so tudi izbrani naslovi Založbe Pedagoške fakultete v Ljubljani.  ? 

E-knjige v DiKUL
Zbirke e-revij
  i   Academic Search Complete
Academic Search Complete je obsežna strokovna multidisciplinarna zbirka celotnih besedil z več tisoč periodičnimi publikacijami in recenziranimi revijami.
  i   PsycArticles
Članki s področja psihologije iz uglednih znanstvenih revij založnikov American Psychological Association, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.
  i   ERIC
ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja.
  i   Sage Journals Online
Sage Journals nudi iskanje po naslovih serijskih publikacij s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine.
  i   MEDLINE
Zbirka MEDLINE vsebuje najpomembnejše informacije o medicini, zdravstveni negi, zobozdravstvu, veterini, zdravstvenem sistemu, predklinični znanosti in drugem.
  i   ScienceDirect
ScienceDirect vsebuje znanstvene in strokovne članke z vseh področij; poudarek je na naravoslovju in tehniki.
  i   Wiley Online Library
Dostopni so zeleno obarvani naslovi, označeni s simbolom elektronske ključavnice.
  i   Taylor & Francis Online
Revije so večinoma dostopne od 1997 naprej. Pokrivajo znanstvena in strokovna področja humanističnih in družboslovnih ved, naravoslovnih ved ter tehnike in tehnologije.
  i   SpringerLink
V celoti so dostopne revije, ki imajo poleg naslova zelen kvadratek; belo-zelen kvadratek označuje delni dostop; bel kvadratek, da ni dostopa.
  i   Oxford Academic Journals
Zbirka založnika Oxford University Press pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja.
  i   JSTOR
JSTOR (Journal Storage) je obsežen arhiv znanstvenih revij z različnih področij, s poudarkom na starejših letnikih.
  i   Hrčak
Hrčak je portal hrvaških znanstvenoraziskovalnih revij.

Katalog informacijskih virov DiKUL

Več ...
Citatni indeksi
  i   Scopus
Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo od leta 2004 gradi  založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier. Zajema članke v recenziranih in odprtodostopnih revijah, prispevke iz znanstvenih monografij in posvetovanj ter patente.
  i   Web of Science
Web of Science (WoS) omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI).
  i   Google Učenjak
Iskalnik po akademskem gradivu, ki pri razvrščanju rezultatov iskanja uporablja štetje citatov.
  i   SCIndex
Srbski citatni indeks, ki je bil razvit kot dopolnitev mednarodnim citatnim indeksom.
Odprti dostop
dLib  Digitalna knjižnica Slovenije
DOAJ  Directory of Open Access Journals
PubMed Central
PLOS  Public Library of Science
HighWire Press
Global Health Library
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PEF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
ARA  Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva
Cogprints  Cognitive Sciences Eprints Archive
DARHIV  Digitalni arhiv Filozofskog fakulteta u Zagrebu
DERA  Digital Education Resource Archive
Digital Commons @ EMUI EMU Library
UCL Discovery  Institute of Education London Eprints
OpenDOAR  Directory of Open Access Repositories (seznam vseh repozitorijev)
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PEF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
DART  European Theses Portal
EThOS  Electronic theses online service
NDLTD  Networked Digital Library of Theses and Dissertations
Enciklopedije in slovarji
Credo Online Reference Service, Academic Core Collection
Encyclopedia Britannica Online Academic Edition
Medicinski slovar
Medical Encyclopedia (A.D.A.M.)

Encyclopedia of Special Education : A Reference  for the Education of Children, Adolescents,  and Adults with  Disabilities and Other Exceptional Individuals
NIDCD Glossary
Akademski spletni iskalniki
  i   RefSeek
Akademski spletni iskalnik za študente in raziskovalce. Najde ustrezne akademske rezultate iskanja iz spletnih strani, knjig, enciklopedij in revij.
  i   Google Učenjak
Iskalnik po akademskem gradivu, ki pri razvrščanju rezultatov iskanja uporablja štetje citatov.
  i   BASE
BASE je eden izmed najobsežnejših iskalnikov po akademskih spletnih virih v odprtem dostopu. Upravlja ga Bielefeld University Library.
  i   Mednar
Mednar je združevalni iskalnik po globokem spletu, ki išče po e-virih s področja medicine.
 Spremenjeno: 22. 9. 2023
Projekt Logopedi logopediji
V okviru projekta Logopedi logopediji smo pridobili več raznolikega gradiva s področja logopedije.

Več o projektu s strani knjižnice

Seznam gradiva v projektu
 
Knjige v knjižnici
E-knjiga
Revija Logopedija
Revije - mesečne novosti
Kontakt
Avtorica vsebin:
Janja Juteršek

Urednica vsebin:
Katja Šikonja Brajkovič