Pedagoška psihologija //
Raziskovalni vodič vsebuje povezave do virov s področja pedagoške psihologije. Dostop do naročenih tujih virov izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa. 
1 Katalog Cobiss | 2 Revije | 3 Zbirke e-revij | 4 Novo v knjižnici | 5 E-knjige | 6 Enciklopedije in slovarji

Iskanje po vzajemnem katalogu
Poiščite:
DiKUL
dLib
PeFprints
pefprints logo
Kontakt
Urednica vsebin:
Milena Repa
1 Katalog Cobiss
Knjige v tiskani obliki so za izposojo na voljo v knjižnici. Nahajajo se predvsem na policah z oznakami 37.015.3 Pedagoška psihologija ter 159.9 Psihologija in 159.922.7 Psihologija otroka.

Abecedni seznam vseh oznak

Ko v katalogih iščemo gradivo na določeno temo, kot iskalne besede uporabimo ključne besede (ali besedne zveze, oziroma kombinacije le-teh) iz tematike našega raziskovanja.

Pogosto uporabljene predmetne oznake/ključne besede:
pedagoška psihologija (educational psychology), psihologija učenja (learning psychology / psychology of teaching), šolska psihologija (school psychology), psihologija za učitelje (psychology for teachers) 

Več predmetnih oznak/ključnih besed:
psihologija (psychology), razvojna psihologija (developmental psychology), kognitivni razvoj (cognitive development), motivacija (motivation), psihologija v izobraževanju (psychology in education), socialna psihologija (social psychology), medosebni odnosi (interpersonal relations), individualne razlike (individual differences)


Knjige v naši knjižnici
pedagoška psihologija (educational psychology), psihologija učenja (learning psychology), psihologija v izobraževanju (psychology in education), šolska psihologija (school psychology), psihologija za učitelje (psychology for teachers)...
Knjige v katalogu slovenskih knjižnic
pedagoška psihologija (educational psychology), psihologija učenja (learning psychology), psihologija v izobraževanju (psychology in education), šolska psihologija (school psychology), psihologija za učitelje (psychology for teachers) ...
Članki v katalogu slovenskih knjižnic
pedagoška psihologija (educational psychology)psihologija učenja (learning psychology), psihologija v izobraževanju (psychology in education), šolska psihologija (school psychology), psihologija za učitelje (psychology for teachers) ...
Članki v naši knjižnici
pedagoška psihologija (educational psychology)psihologija učenja (learning psychology) ...
2 Revije
3 Zbirke e-revij
  i   PsycARTICLES
PsycARTICLES  je zbirka, namenjena iskanju in branju člankov s področja psihologije. Obsega članke, recenzije in druge objave iz uglednih znanstvenih časopisov založnikov American Psychological Association, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.
  i   Academic Search Complete
Academic Search Complete je obsežna strokovna multidisciplinarna zbirka celotnih besedil z več tisoč periodičnimi publikacijami in recenziranimi revijami.
  i   ERIC
ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja.
  i   Wiley Online Library
Dostopni so zeleno obarvani naslovi, označeni s simbolom elektronske ključavnice.
  i   SpringerLink
V celoti so dostopne revije, ki imajo poleg naslova zelen kvadratek; belo-zelen kvadratek označuje delni dostop; bel kvadratek, da ni dostopa.
  i   Taylor & Francis Online
Revije so večinoma dostopne od 1997 naprej. Pokrivajo znanstvena in strokovna področja humanističnih in družboslovnih ved, naravoslovnih ved ter tehnike in tehnologije.
  i   Sage Journals Online
Sage Journals nudi iskanje po naslovih serijskih publikacij s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine.
  i   ScienceDirect
ScienceDirect vsebuje znanstvene in strokovne članke z vseh področij; poudarek je na naravoslovju in tehniki.
  i   Oxford Academic Journals
Zbirka založnika Oxford University Press pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja.
  i   JSTOR
JSTOR (Journal Storage) je obsežen arhiv znanstvenih revij z različnih področij, s poudarkom na starejših letnikih.

Katalog informacijskih virov DiKUL

Več ...
4 Zanimive povezave
Lucariello, Joan M., Juriševič, Mojca, Petek, Tomaž (2016). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole

APA Division 15 – Educational Psychology

APA Education Directorate

International School Psychology Association

European Federation of Psychologists' Associations

Psychology Today (članki s področja pedagoške psihologije)

Panika  (članki s področja pedagoške psihologije)

Psihološki inkubator – revija Društva študentov psihologije Maribor in Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

 
 Spremenjeno: 22. 3. 2019