Visokošolska dela / disertacije //
Raziskovalni vodič je namenjen iskanju diplomskih, magistrskih in doktorskih del.
1 Katalog Knjižnice UL PEF | 2 PeFprints | 3 RUL Repozitorij Univerze v Ljubljani | 4 dLib Digitalna knjižnica Slovenije | 5 Odprti dostop
Ključne besede: zaključna dela študija, visokošolska dela, diplomska dela, doktorske disertacije
Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
Poiščite v naši knjižnici:
PeFprints
pefprints logo
Iskanje RUL
RUL
  iskanje 
 
dLib
DART iskalnik
Iskanje:
 

1 Katalog Knjižnice UL PEF

Iskanje diplomskih del, oddanih do leta 2011 (tiskana oblika)


V lokalnem katalogu UL PEF v COBISS+ iščemo diplomska dela tako, da v polje Ključne besede poleg ključnih besed vključimo okrajšavo dipl*:Kliknemo na izbrani izvod:Preverimo, če je gradivo prosto in izpišemo signaturo:Če je na začetku signature oznaka ZZ, to pomeni, da se gradivo nahaja v skladišču in ga lahko prevzamete šele naslednji dan:Diplome lahko tudi rezerviramo tako, da pod rubriko Rezervacija kliknemo »Rezerviraj«:Odpre se obrazec, izberemo prijavo v profil Moj COBISS z uporabo računa Moja knjižnica:


Po izbiri računa Moje knjižnice se odpre obrazec, v katerega vpišemo podatke, ki jih uporabljamo za storitev Moja knjižnica in se prijavimo:


Po potrditvi knjižnične izkaznice prejmemo sporočilo, da je rezervacija uspela:
 

Iskanje diplomskih del, oddanih po letu 2011 (elektronska oblika)


Diplomska dela, oddana od junija 2011 naprej, so dostopna le v elektronski obliki v repozitoriju PeFprints.
Če želimo ta dela poiskati v COBISS+, izberemo Izbirno iskanje in  iskanje omejimo na »Le  e-dostop«:
Do diplomskih del v elektronski obliki dostopamo s klikom na URL v izbranem zapisu v COBISS+:Diplomska dela, dostopna v elektronski obliki, v tiskani obliki niso na voljo in imajo na začetku signature oznako ZZ (kot diplome, oddane do leta 2011, ki se nahajajo v skladišču):


 

V lokalnem katalogu UL PEF v COBISS+ iščemo doktorska dela tako, da v polje Ključne besede poleg ključnih besed vključimo okrajšavo disertac*:


Doktorska dela, oddana do leta 2011 (tiskana oblika), so na voljo le za čitalniško izposojo (razen v primeru, ko knjižnica hrani 2 izvoda iste disertacije - takrat je 1 izvod na voljo za izposojo na dom):Doktorska dela, oddana po letu 2011, so na voljo v elektronski obliki v repozitoriju PeFprints. Do njih prav tako kot pri diplomah dostopamo s klikom na URL v posameznem COBISS zapisu:

2 PeFprints
PeFprints je institucionalni repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. PeFprints je namenjen upravljanju, ohranitvi in dostopnosti akademskih del profesoric in profesorjev in diplomantk in diplomantov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.
Repozitorij vsebuje tudi spletno galerijo Oddelka za likovno pedagogiko, ki prikazuje reprodukcije umetniških del profesorjev in profesoric ter njihovih študentk in študentov.
 
PeFprints omogoča iskanje zaključnih del študija na več načinov.
V rubriki »Zbirka« lahko pregledujemo visokošolska dela glede na stopnjo zaključnih del:V zgornji opravilni vrstici lahko iščemo dela po avtorjih, po oddelkih, po mentorjih, po študijskih programih in po letih oddaje zaključnih del.
S klikom na rubriko »Pregled po avtorjih« se odpre abecedni seznam avtorjev/ic. S klikom na posameznega/o avtorja/ico dostopamo do njegovih/njenih del:

S klikom na naslov dela dostopamo do podrobnega zapisa z izvlečkom in povezavo na PDF dokument:
Pregled po Oddelkih omogoča iskanje visokošolskih del po posameznih oddelkih Pedagoške fakultete. S klikom na posamezen oddelek dostopamo do del, oddanih na tem oddelku:V rubriki »Pregled po mentorjih« iščemo visokošolska dela po posameznem/i mentorju/ici. Rubrika vsebuje abecedni seznam mentorjev/ic; s klikom na posameznega mentorja/ico dostopamo do zaključnih del, ki so bila oddana pod njegovim/njenim mentorstvom:


V rubriki »Pregled po študijskih programih« lahko iščemo visokošolska dela glede na stopnjo študija in po študijskih smereh Pedagoške fakultete. S klikom na posamezen program dostopamo do zaključnih del določenega programa :

V rubriki »Pregled po letih« iščemo zaključna dela, oddana v določenem letu. S klikom na posamezno leto dostopamo do visokošolskih del, oddanih v tistem letu:
 


Visokošolska dela v PeFprints lahko iščemo tudi po ključnih besedah s klikom na rubriko »Pregled zbirke« po ključnih besedah. Odpre se abecedni seznam ključnih besed; s klikom na posamezno ključno besedo dostopamo do del, napisanih na to temo: 
PeFprints omogoča še dva načina iskanja: enostavno in napredno. 
Pri enostavnem iskanju v iskalno polje vpišemo poljubni iskalni pojem in kliknemo Išči. 
Napredno iskanje omogoča iskanje po posameznih iskalnih poljih. V posamezno iskalno polje vnesemo ali označimo iskalni pojem in kliknemo Išči:
Hitro iskanje lahko izvedemo z vnosom ključnih besed v iskalnik v zgornjem kotu domače strani PeFprints:

3 RUL Repozitorij Univerze v Ljubljani
Repozitorij Univerze v Ljubljani omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija ter objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih podatkov.
V Repozitoriju so na voljo tudi metapodatki del iz zbirk ePrints.FRI (repozitorij Fakultete za računalništvo in informatiko UL), PeFprints, DRUGG (repozitorij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL) in ADP (Arhiv družboslovnih podatkov).
 
V RUL- u Iščemo lahko na več načinov: z enostavnim in naprednim iskanjem ter t.i. »brskanjem«.
Pri enostavnem iskanju vnesemo v iskalno polje ključne besede in kliknemo išči:Pri naprednem iskanju v posamezno iskalno polje vnesemo iskalne pojme. Možno je iskanje po avtorju, naslovu, ključnih besedah, izvlečku, letu izida, vrsti gradiva, jeziku in bazi podatkov. Kriterije izberemo s pomočjo spustnega seznama pri vsakem iskalnem polju:
Iskanje lahko omejimo po zbirki določene fakultete UL tako, da v rubriki »Išči po« iz spustnega seznama izberemo posamezno fakulteto:

Storitev »Brskanje« omogoča iskanje po različnih kriterijih: po avtorju, naslovu, založniku, letu izida in jeziku. Iščemo tako, da kliknemo na posamezen kriterij. Izpiše se urejen abecedni ali drugi seznam, po katerem lahko nadaljujemo z brskanjem:
Prikaz rezultatov

Po opravljenem iskanju se v RUL-u prikažejo rezultati, ki zajemajo naslov dela, avtorja, leto izida, ključne besede in povezavo na celotno besedilo:S klikom na naslov dela dostopamo do podrobnega zapisa, ki ponuja izvleček in povezavo na PDF format zaključnega dela ter podatke o matični ustanovi, kjer je bilo delo oddano:


4 dLib Digitalna knjižnica Slovenije
dLib.si je knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem kadarkoli in kjerkoli. Do nje lahko dostopate prosto, brez vseh omejitev. Njeno zbirko sestavljajo knjige, visokošolska dela, zgodovinski, znanstveni in splošni časopisi, rokopisi, slike, glasbeno gradivo, zemljevidi in virtualne razstave.
Do visokošolskih del dostopamo z naslovne strani dLib-a s klikom na »Monografije in visokošolska dela«:Na levi strani se prikaže seznam tipov gradiva, izberemo »visokošolska dela«:
Prikažejo se vsa visokošolska dela v dLibu. Iskanje lahko omejimo glede na jezik, leto izida, izvor, vsebino itd. na levi strani seznama rezultatov. Izberemo npr. vsebino »Vzgoja, izobraževanje«:Izpiše se seznam visokošolskih del s področja vzgoje in izobraževanja. Ker dLib vsebuje veliko starejšega gradiva, lahko iskanje omejimo na novejše gradivo:
Ko izberemo visokošolsko delo, kliknemo na njegov naslov ter s klikom na povezavo »PDF dokument«  dostopamo do njegove vsebine:


 
5 Odprti dostop
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PEF UL
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici

DART  European Theses Portal
DiVA Skandinavija
EThOS  Electronic theses online service
NARCIS - Nizozemska
NDLTD  Networked Digital Library of Theses and Dissertations
OATD Open access theses and dissertations
Portal de Tesis Latinoamericanas
PQDT Open Proquest Disertations and Theses  ? 
TEL (thèses-en-ligne) Francija
Theses Canada
                                   Spremenjeno: 18. 11. 2022
Citiranje in navajanje zaključnih del po APA7


Navodila in primere za citiranje in navajanje visokošolskih zaključnih del poiščite v vodiču Citiranje in navajanje virov po 7. verziji APA standardov pri točkah 

3.3.1 Diplomska, magistrska in doktorska dela, dostopna le v tiskani obliki

in

3.3.2 Diplomska, magistrska in doktorska dela, dostopna na spletu (npr. v Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL), repozitoriju PeFprints (del RUL), ProQuest Dissertation and Theses Global …)
Kontakt
Urednica vsebin:
Ksenija Rivo