Spletna referenčna zbirka Credo
kazalo
Referenčna zbirka Credo je priročna digitalna zbirka za raziskovanje različnih tem, saj vsebinsko pokriva vsa področja visokošolskega izobraževanja. Zbirka Credo Online Reference Service, Academic Core Collection je dostopna z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK in preko oddaljenega dostopa za študente, alumne in osebje UL, ki so člani knjižnic UL, CTK in NUK.

Uvod | Predstavitev uporabe referenčne zbirke Credo | Vrste iskanj | Brskanje | Zanimivi slovenski viri | Zanimivi tuji viri

Uvod
Credo Online Reference Service, Academic Core Collection je zbirka, ki vsebuje podatke, kot so razlaga pojmov, biografski podatki, bibliografije in eseji o avtorjih. Vsebuje več kot 700 referenčnih del (enciklopedije, atlasi, slovarji, priročniki, biografski leksikoni itd.) z različnih strokovnih področij (filozofija, glasba, geografija, jezikoslovje, likovne umetnosti, medicina, naravoslovje, pravo, psihologija, sociologija, tehnika, verstva, zgodovina itd.) številnih založnikov, med njimi tudi ABC-CLIO, Cambridge University Press in druge pomembne univerzitetne založbe, Elsevier, Penguin, Routledge, SAGE, Springer, Wiley-Blackwel itn.).

Vmesnik Credo ponuja različna orodja, ki omogočajo iskanje definicij pojmov, oseb, slikovnega gradiva ipd. ter zvočno predvajanje in prevajanje besedil; celotna besedila posameznih člankov pa lahko shranimo tudi v PDF formatu. Posebnost Creda je iskalna možnost »mind map«, ki prikaže rezultate iskanj v obliki miselnih vzorcev (mreže tematsko povezanih pojmov).
Predstavitev uporabe referenčne zbirke Credo
V zbirki Credo Online Reference Service je na voljo več načinov iskanja: osnovno iskanje, napredno iskanje in iskanje po tipih informacij (po slikovnem gradivu, po naslovih ter iskanje v obliki miselnih vzorcev (»mind map«)).
Na začetni strani lahko takoj raziskujemo po tematskih straneh, ki zajemajo različna tematska področja, urejena po abecednem vrstnem redu.

Slika 1: Prikaz možnosti iskanja (osnovno iskanje, iskanja po tipih informacij in tematske strani)Slika 2: Prikaz možnosti iskanja (napredno iskanje)V zbirki lahko iščemo tudi z brskanjem po naslovih, po tematskih straneh in po kategorijah v obliki miselnih vzorcev (»mind map«).


Slika 3: Prikaz možnosti iskanja (brskanje po naslovih, tematskih straneh in po miselnih vzorcih – »mind map«)

Vrste iskanj
 

  

Osnovno iskanje (Basic Search)


Z vnosom iskalnih besed v iskalno polje se prikažejo rezultati poizvedbe, med drugim tudi v obliki miselnih vzorcev (mreže tematsko povezanih pojmov); možnost omejitve poizvedbe s filtri in povezave na druge sorodne vire.

Slika 4: Prikaz vnosa iskalnih besed v iskalno poljeZ vnosom iskalnih besed v iskalno polje se prikažejo rezultati poizvedbe. Prikaz rezultatov je razvrščen na prikaz vseh rezultatov, prikaz najnovejših prispevkov na iskano temo (»Real-time reference«) in prikaz slikovnega gradiva v zvezi z našo iskalno poizvedbo. Med rezultati vsake poizvedbe se na levi strani prikaže tudi miselni vzorec tematsko povezanih pojmov (»mind map«).

 
Slika 5: Prikaz rezultatov poizvedbe za osnovno iskanjeS »filtri« lahko iz rezultatov izključimo prikaz definicij, izberemo ožje področje naše iskalne poizvedbe, sortiramo po datumu prispevkov, izdaji na posameznem mediju in dolžini prispevka.

Slika 6: Prikaz možnosti filtriranja rezultatov (omejitve)
Ob vsakem rezultatu sta na desni strani z grafičnimi simboli navedeni možnosti hitrega predogleda prispevka in shranjevanja prispevka za kasnejši ogled. Prispevke, ki smo jih označili/shranili za kasnejši ogled, si lahko ogledamo s klikom na zastavico v zgornji vrstici poleg iskalnega polja.

Slika 7: Prikaz možnosti predogleda in shranjevanja posameznega prispevka
Pri posameznem rezultatu so navedene ključne besede, ki vodijo do rezultatov na izbrano temo.

Slika 8: Prikaz ključnih besed ob posameznem rezultatuS klikom na določen rezultat se prikaže celotno besedilo prispevka z navedbo sorodnih prispevkov na desni strani in možnostjo iskanja v drugih podatkovnih zbirkah.

Slika 9: Prikaz podatkov o določenem rezultatu


 
Začetno iskanje lahko znotraj zbirke razširite še na druge sorodne vire kot so Encyclopedia Britannica (splošna enciklopedija), Oxford Art Online (enciklopedija likovne umetnosti), Oxford Music Online (enciklopedija glasbe), Slovenska biografija (slovenski biografski leksikoni), dLib in druge multidisciplinarne zbirke različnih ponudnikov (EBSCOhost, ProQuest).

Pri navedbi posameznega rezultata je na voljo več orodij: prispevek lahko poslušamo, naložimo v obliki PDF, izvozimo v Google Drive in različne organizatorje virov (npr. Zotero), shranimo, posredujemo po e-pošti, pridobimo navedbo vira v več različicah citiranja ali prevedemo v enega izmed več kot 60 jezikov.

Slika 10: Prikaz orodij za organiziranje posameznega prispevkaČe izberemo možnost pošiljanja dokumenta po elektronski pošti (simbol ovojnice), se prikaže obrazec, v katerega vpišemo svoje podatke in izberemo format dokumenta ter način citiranja (priporočljivo APA). Credo ponuja tudi možnost pošiljanja celotnega besedila prispevka, kar naredimo tako, da označimo  možnost »Full Text« v »Format Options«.
 
Slika 11: Prikaz pošiljanja izbranega dokumenta po elektronski poštiNašo iskalno poizvedbo lahko tudi shranimo. To naredimo tako, da kliknemo na simbol sponke v zgornji orodni vrstici, ki ponuja permanentno povezavo spletne strani ter povezavo kopiramo.

Slika 12: Prikaz dostopa do permanentne povezave na iskalno poizvedbo


 
 

Napredno iskanje (Advanced Search)


Napredno iskanje lahko uporabimo, kadar želimo iskanje omejiti po različnih podatkih. Iskanje lahko omejimo po podatkovnih zbirkah, področjih/naslovih, datumih in tipih člankov (npr. članki s slikovnim gradivom, z zvočnimi zapisi itd.).

Slika 27: Prikaz obrazca za napredno iskanjeSlika 28: Prikaz omejitev v obrazcu za napredno iskanjeRezultate lahko sortiramo glede na relevantnost, dolžino prispevka in datum izida.

Slika 29: Prikaz možnosti sortiranja rezultatov v obrazcu za napredno iskanjePri naprednem iskanju lahko iščemo po vseh besedah, ki jih zajema naša iskalna poizvedba ali po katerikoli besedi v naši iskalni poizvedbi ter po dobesednem izrazu (npr. naslov prispevka). Na voljo je tudi izločanje besed pri iskanju z iskalno možnostjo »Without the words«.
 
Slika 30: Prikaz iskalnih polj z možnostmi omejitve iskalnih besed
Gradivo lahko pri naprednem iskanju iščemo tudi po naslovih prispevkov tako, da v zgornja iskalna polja vnesemo iskalne besede/naslov dokumenta in v polju »Fields« označimo možnost »Search only within headings«.

Slika 31: Prikaz iskanja po naslovih prispevkov pri naprednem iskanjuPo uspešno izvedenem naprednem iskanju se prikaže stran z rezultati, ki jih lahko omejimo s filtri na levi strani, izločimo definicije in shranimo za kasnejši ogled (gl. sl. 7) ter miselni vzorec »mind map«.

Slika 32: Prikaz strani z rezultati pri naprednem iskanju 
 

Iskanje po tipih informacij

 

1 Iskanje po slikovnem gradivuV iskalno polje vnesemo iskalne besede in iz spustnega seznama pri možnosti »Basic search« izberemo »Image search« ter kliknemo »Search«.

Slika 13: Prikaz iskanja po slikovnem gradivuPrikažejo se rezultati, razvrščeni na vse prispevke, najnovejše prispevke in slikovna gradiva ter miselni vzorec (»mind map«).

Slika 14: Prikaz rezultatov iskanja po slikovnem gradivu


 

2 Iskanje po naslovih V iskalno polje vnesemo iskalne besede in iz spustnega seznama izberemo »Title search« ter kliknemo »Search«.
 
Slika 15: Prikaz iskanja po naslovihPrikažejo se rezultati, ki v naslovu vsebujejo iskalne besede. Rezultati zajemajo različno gradivo (definicije, članke, knjige itd.) s povezavami na gradivo in miselni vzorec »mind map«.
 
Slika 16: Prikaz rezultatov iskanja po naslovih


 


3 »Mind Map«V iskalno polje vnesemo iskalne besede in iz spustnega seznama izberemo »Mind Map« ter kliknemo »Search«.
 
Slika 17: Prikaz iskanja po miselnih vzorcih (»mind map«)Prikaže se tematska kategorija in njene podkategorije v obliki miselnega vzorca. Ko kliknemo na posamezno kategorijo, se pojavijo nove podkategorije. S klikom na posamezno kategorijo se na desni strani izpišejo rezultati (seznam gradiva) na določeno temo s povezavami.

Slika 18: Prikaz rezultatov iskanja po miselnih vzorcih (»mind map«)


 
»Mind map« je navedena ob vsakem rezultatu našega iskanja v Credu in s klikom na njene podkategorije lahko nadaljujemo z iskanjem.

 
Brskanje
 

Po naslovih


Možnost brskanja se nahaja v zgornji orodni vrstici. Brskamo lahko po naslovih (»Titles«), tematskih straneh (»Topic Pages«) ter po miselnih vzorcih (»Mind Map«).

Slika 19: Prikaz iskalnih možnosti brskanjaČe izberemo možnost brskanje po naslovih, lahko brskamo po naslovih tako, da izberemo iskan naslov iz abecednega seznama naslovov ali vpišemo iskani naslov v iskalno polje. Abecedni seznam naslovov je na voljo v dveh oblikah: seznam naslovov z opisi (»Details«) in seznam naslovov brez opisov (»List«).

Slika 20: Prikaz možnosti brskanja po naslovih


 

Po tematskih straneh


Pri brskanju po tematskih straneh izberemo izbran iskalni izraz iz abecednega seznama, ki je na voljo v dveh oblikah: seznam tematskih strani z opisi (»Details«) in seznam tematskih strani brez opisov (»List«).
 
Slika 21: Prikaz možnosti brskanja po tematskih stranehS klikom na posamezni tematski izraz se prikažejo podatki o njem, navedba sorodnih prispevkov in sorodnih tematskih strani, slikovno gradivo ter »mind map«. Pri vsakem prispevku so na voljo tudi orodja za organiziranje vira.

Slika 22: Prikaz rezultatov brskanja po tematskih straneh


 

Po miselnih vzorcih


Pri brskanju po kategorijah v obliki miselnih vzorcev iz spustnega seznama pri možnosti »Browse« izberemo »Mind map« in v iskalno polje vpišemo iskalni izraz ter kliknemo »Search«.

Slika 23: Prikaz možnosti brskanja po miselnih vzorcih (»Mind map«)Prikaže se miselni vzorec z navedbo prispevkov na določeno temo na desni strani. Ko pri rezultatu brskanja po »mind map« kliknemo na posamezno kategorijo miselnega vzorca, se pojavijo nove podkategorije. S klikom na posamezno kategorijo se na desni strani izpišejo rezultati (seznam gradiva) na določeno temo s povezavami.

Slika 24: Prikaz rezultatov brskanja po miselnih vzorcih »mind map«»Mind map« lahko tudi izvozimo v PDF s klikom na simbol dokumenta ob miselnem vzorcu.

Slika 25: Prikaz orodja za izvoz miselnega vzorca (»mind map«) v PDFS klikom na posamezni rezultat na desni strani se prikaže dokument z navedbo sorodnih prispevkov. Dokument lahko obdelamo z različnimi orodji (gl. Osnovno iskanje, Slika 10: Prikaz orodij za organiziranje posameznega prispevka) .

Slika 26: Prikaz podatkov o posameznem rezultatu

                                   Spremenjeno: 2. 4. 2020