Nadarjeni //
Raziskovalni vodič vsebuje vire s področja pedagogike nadarjenih učencev. Dostop do naročenih tujih virov izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.  ? 
Katalog | Zbirke e-knjig | Revije | Zbirke e-revij | Enciklopedije in slovarji
Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
Poiščite v naši knjižnici:
Iskanje po vzajemnem katalogu
Poiščite:
DiKUL
dLib
PeFprints
pefprints logo
Katalog
Knjige v tiskani obliki so za izposojo na voljo v knjižnici. Nahajajo se predvsem na polici s signaturo 159.928 Nadarjenost, talenti.

Ko v katalogih iščemo gradivo na določeno temo, kot iskalne besede uporabimo ključne besede (ali besedne zveze, oziroma kombinacije le-teh) iz tematike našega raziskovanja.
Pogoste ključne besede oziroma besedne zveze na področju nadarjenih, ki jih uporabimo za iskanje so:
nadarjeni (gifted),
talent (talent),
nadarjenost (giftedness),
nadarjeni otroci (gifted children),
nadarjeni učenci (gifted / high ability / highly able students / pupils / learners),
izobraževanje nadarjenih (gifted education),
pričakovanja učiteljev (teacher's expectations),
starši (parents),
motivacija (motivation),
ustvarjalnost (creativity),
inteligenca (intelligence),
modeli nadarjenosti (models of giftedness),
prepoznavanje (identification),
obogatitev (enrichment),
poduspešnost (underachievement),
dvojne izjemnosti (dual / twice exceptionality)
dvojno izjemni (dual / twice exceptional).

Knjige v naši knjižnici
Knjige v katalogu slovenskih knjižnic
Članki v katalogu slovenskih knjižnic
Diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije
Zbirke e-knjig
  i   eBook Collection (EBSCOhost)
Zbirka omogoča dostop do e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine in tehnike.  ? 
  i   SpringerLink - Books
SpringerLink omogoča dostop do izbranih (zeleno obarvanih) naslovov e-knjig na UL.
Zbirke e-revij
  i   Academic Search Complete
Academic Search Complete je obsežna strokovna multidisciplinarna zbirka celotnih besedil z več tisoč periodičnimi publikacijami in recenziranimi revijami.
  i   ERIC
ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja.
  i   Wiley Online Library
Dostopni so zeleno obarvani naslovi, označeni s simbolom elektronske ključavnice.
  i   SpringerLink
V celoti so dostopne revije, ki imajo poleg naslova zelen kvadratek; belo-zelen kvadratek označuje delni dostop; bel kvadratek, da ni dostopa.
  i   Taylor & Francis Online
Revije so večinoma dostopne od 1997 naprej. Pokrivajo znanstvena in strokovna področja humanističnih in družboslovnih ved, naravoslovnih ved ter tehnike in tehnologije.
  i   PsycArticles
Članki s področja psihologije iz uglednih znanstvenih revij založnikov American Psychological Association, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.
  i   Sage Journals Online
Sage Journals nudi iskanje po naslovih serijskih publikacij s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine.
  i   MEDLINE
Zbirka MEDLINE vsebuje najpomembnejše informacije o medicini, zdravstveni negi, zobozdravstvu, veterini, zdravstvenem sistemu, predklinični znanosti in drugem.
  i   ScienceDirect
ScienceDirect vsebuje znanstvene in strokovne članke z vseh področij; poudarek je na naravoslovju in tehniki.
  i   Oxford Academic Journals
Zbirka založnika Oxford University Press pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja.
  i   JSTOR
JSTOR (Journal Storage) je obsežen arhiv znanstvenih revij z različnih področij, s poudarkom na starejših letnikih.

Katalog informacijskih virov DiKUL

Več ...
Odprti dostop
dLib  Digitalna knjižnica Slovenije
Hrčak
DOAJ  Directory of Open Access Journals
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PeF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
ARA  Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva
DARHIV  Digitalni arhiv Filozofskog fakulteta u Zagrebu
DERA  Digital Education Resource Archive
UCL Discovery  Institute of Education London Eprints
OpenDOAR  Directory of Open Access Repositories (seznam vseh repozitorijev)
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PeF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
DART  European Theses Portal
EThOS  Electronic theses online service
NDLTD  Networked Digital Library of Theses and Dissertations
 Osveženo: 6. 4. 2020