Razvojna psihologija //
Raziskovalni vodič vsebuje vire s področja razvojne psihologije. Dostop do naročenih tujih virov izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa. 
1 Katalog  |  2 Definicija in pomembnejše teorije v razvojni psihologiji  |  3 E-knjige   |  4 Zbirke e-revij  |  5 Odprti dostop  |  6 Akademski spletni iskalniki  |  7 Enciklopedije in slovarji  |  8 Citatni indeksi  |  9 Zanimive povezave
1 Katalog
Knjige v tiskani obliki so za izposojo na voljo v knjižnici. Nahajajo se predvsem na policah z oznakama 159.9 Psihologija (mali in veliki format II), 159.92 Primerjalna psihologija, 159.922.6 Starostne dobe, 159.922.7 Psihologija otroka in 159.922.8 Psihologija mladoletnih​. 

Abecedni seznam vseh oznak

Pogosto uporabljene predmetne oznake/ključne besede: razvojna psihologija (developmental psychology), identiteta (identity), osebnost (personality), psihologija (psychology), kognitivni razvoj (cognitive development), psihologija otroka (child psychology)
Več predmetnih oznak/ključnih besed: psihologija mladoletnih, oblikovanje osebnosti, primerjalna psihologija, otrok, predšolski otrok, dojenček, adolescenca, starejša oseba, govorni razvoj, motorični razvoj, čustveni razvoj
 
Knjige v naši knjižnici
razvojna psihologija (developmental psychology), identiteta (identity), osebnost (personality), kognitivni razvoj (cognitive development), psihologija otroka (child psychology), psihologija mladostnika (adolescent psychology), psihologija odraslih (adult psychology), psihologija starostnikov (elderly psychology), ...
Članki v naši knjižnici
razvojna psihologija (developmental psychology), identiteta (identity), osebnost (personality), kognitivni razvoj (cognitive development), psihologija otroka (child psychology), psihologija mladostnika (adolescent psychology), psihologija odraslih (adult psychology), psihologija starostnikov (elderly psychology), ...
Knjige v katalogu slovenskih knjižnic
razvojna psihologija (developmental psychology), identiteta (identity), osebnost (personality), kognitivni razvoj (cognitive development), psihologija otroka (child psychology), psihologija mladostnika (adolescent psychology), psihologija odraslih (adult psychology), psihologija starostnikov (elderly psychology), ...
Članki v katalogu slovenskih knjižnic
razvojna psihologija (developmental psychology), identiteta (identity), osebnost (personality), kognitivni razvoj (cognitive development), psihologija otroka (child psychology), psihologija mladostnika (adolescent psychology), psihologija odraslih (adult psychology), psihologija starostnikov (elderly psychology), ...
2 Definicija in pomembnejše teorije v razvojni psihologiji
Razvojna psihologija je veja psihologije, ki preučuje načine, na katere se ljudje tekom življenja razvijajo fizično, čustveno, intelektualno in družbeno. Razvojni psihologi se ukvarjajo predvsem s tem, kako se človeški um ali osebnost spreminja oz. razvija od spočetja skozi otroštvo, adolescenco, odraslost in starost. Razvojna psihologija pokriva skoraj vse vidike življenja in raziskovalci na tem področju si prizadevajo razumeti dejavnike, ki vplivajo na osebnost, inteligenco in človekovo vedenje. Poleg opisovanja in analiz sprememb, ki se dogajajo pri ljudeh skozi življenjski cikel, poskušajo razvojni psihologi razumeti tudi načela ali mehanizme, na katerih temeljijo te spremembe (Frey in Caffrey, 2016).

Video 1 : What is Developmental Psychology?
Pomembnejše teorije in njihovi avtorji (po Batistič-Zorec, 2014) Več v knjigi Teorije v razvojni psihologiji (COBISSBIBLOS e-knjiga).
Knjigo lahko tudi kupite v Knjižnici UL PEF ali v spletni knjigarni založbe UL PEF (8 eur).

Video 2: Overview of theories of development | Individuals and Society | MCAT | Khan AcademyVira: 
Batistič-Zorec, M. (2014). Teorije v razvojni psihologiji (3. izd.). Pedagoška fakulteta.
Frey, R. J., & Caffrey, C. (2016). Developmental psychology. V: Gale (ur.), Gale encyclopedia of children's health: Infancy through adolescence (3rd ed.). Gale. Credo Reference. https://search.credoreference.com/content/entry/galegchita/developmental_psychology/0 
 
3 E-knjige
  
Zbirka omogoča dostop do e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine in tehnike.
Če iščemo z besedno zvezo "developmental psychology" dobimo okoli 982 e-knjig, ki si jih lahko izposodimo (gl. vodič Izposoja e-knjig in uporaba bralnikov).

SpringerLink - Books
SpringerLink omogoča dostop do izbranih naslovov e-knjig na UL. Če iščemo z besedno zvezo "developmental psychology" dobimo približno 174 e-knjig v PDF. (Pazimo, da ostranimo kljukico pri Include Preview-Only content).

BIBLOS  Prvi slovenski portal za izposojo e-knjig BIBLOS združuje možnost izposoje ali/in nakup e-knjig številnih slovenskih založnikov. Med njimi so tudi izbrani naslovi Založbe Pedagoške fakultete v Ljubljani.
Iskanje e-knjig v Katalogu e-gradiv v DiKUL po besedni zvezi "Developmental psychology" >>
4 Zbirke e-revij
  i   Academic Search Complete
Academic Search Complete je obsežna strokovna multidisciplinarna zbirka celotnih besedil z več tisoč periodičnimi publikacijami in recenziranimi revijami.
  i   PsycArticles
Članki s področja psihologije iz uglednih znanstvenih revij založnikov American Psychological Association, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.
  i   ERIC
ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja.
  i   Sage Journals Online
Sage Journals nudi iskanje po naslovih serijskih publikacij s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine.
  i   MEDLINE
Zbirka MEDLINE vsebuje najpomembnejše informacije o medicini, zdravstveni negi, zobozdravstvu, veterini, zdravstvenem sistemu, predklinični znanosti in drugem.
  i   ScienceDirect
ScienceDirect vsebuje znanstvene in strokovne članke z vseh področij; poudarek je na naravoslovju in tehniki.
  i   Wiley Online Library
Dostopni so zeleno obarvani naslovi, označeni s simbolom elektronske ključavnice.
  i   Taylor & Francis Online
Revije so večinoma dostopne od 1997 naprej. Pokrivajo znanstvena in strokovna področja humanističnih in družboslovnih ved, naravoslovnih ved ter tehnike in tehnologije.
  i   SpringerLink
V celoti so dostopne revije, ki imajo poleg naslova zelen kvadratek; belo-zelen kvadratek označuje delni dostop; bel kvadratek, da ni dostopa.
  i   Oxford Academic Journals
Zbirka založnika Oxford University Press pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja.
  i   JSTOR
JSTOR (Journal Storage) je obsežen arhiv znanstvenih revij z različnih področij, s poudarkom na starejših letnikih.
  i   Hrčak
Hrčak je portal hrvaških znanstvenoraziskovalnih revij.

Katalog informacijskih virov DiKUL

 
5 Odprti dostop
dLib  Digitalna knjižnica Slovenije
Hrčak
DOAJ  Directory of Open Access Journals
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PeF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
ARA  Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva
DARHIV  Digitalni arhiv Filozofskog fakulteta u Zagrebu
DERA  Digital Education Resource Archive
UCL Discovery  Institute of Education London Eprints
OpenDOAR  Directory of Open Access Repositories (seznam vseh repozitorijev)
Fachportal Pädagogik - pedocs - vir znanstvenih informacij iz področja humanistike, izobraževanja in pedagoške prakse
Cogprints - arhiv za članke o psihologiji, nevroznanosti, lingvistiki in drugih vedah
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PeF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
DART  European Theses Portal
EThOS  Electronic theses online service
NDLTD  Networked Digital Library of Theses and Dissertations
6 Akademski spletni iskalniki
  i   Google Učenjak
Iskalnik po akademskem gradivu, ki pri razvrščanju rezultatov iskanja uporablja štetje citatov.
  i   RefSeek
Akademski spletni iskalnik za študente in raziskovalce. Najde ustrezne akademske rezultate iskanja iz spletnih strani, knjig, enciklopedij in revij.
  i   BASE
BASE je eden izmed najobsežnejših iskalnikov po akademskih spletnih virih v odprtem dostopu. Upravlja ga Bielefeld University Library.
8 Citatni indeksi
Citatne indekse uporabljamo kot vire za iskanje znanstvenih informacij in za evalvacijo znanstvenih entitet.  Dostop do zbirk Web of Science, Scopus in Ulrichsweb  izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.
  i   Web of Science
Servis Web of ScienceTM Core Collection omogoča dostop do treh najpomembnejših multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI) ter spletni dostop do Journal Citation reports s podatki o dejavnikih vpliva in drugih bibliometričnih kazalnikih za posamezne revije. Dostop  izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.
  i   Scopus
Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo od leta 2004 gradi založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier. Zajema članke v recenziranih in odprtodostopnih revijah, prispevke iz znanstvenih monografij in posvetovanj ter patente.  Dostop  izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa. 
 


 
Google Scholar Metrics

Najbolj pogosto citirane revije iz področja "razvojna psihologija" oz. "developmental psychology"

JCR – faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports (Web of Science) za leto 2022 >>

SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper (Scopus) za leto 2022 >>

Najbolj citirane revije v Google Scholar: Primer
 Spremenjeno: 6. 3. 2024
Nove knjige v naši knjižnici
Biblos e-knjige
Knjige v naši knjižnici
E-knjige
Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
Iskanje po vzajemnem katalogu
dLib
DiKUL
PeFprints
pefprints logo
Kontakt
Urednica vsebin:
Ana Češarek Banovšek