Razvojna psihologija
Raziskovalni vodič vsebuje vire s področja razvojne psihologije. Dostop do naročenih tujih virov izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.  ? 
Katalog | Zbirke e-knjig | Revije | Zbirke e-revij | Odprti dostop | Akademski spletni iskalniki | Enciklopedije in slovarji | Citatni indeksi | Faktorji vpliva | Zanimive povezave
Ključne besede: razvojna psihologija
Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
Iskanje po vzajemnem katalogu
DiKUL
dLib
Mrežnik NUK
nuk logo
PeFprints
pefprints logo
Katalog
Knjige v tiskani obliki so za izposojo na voljo v knjižnici. Nahajajo se predvsem na policah z oznakama 159.9 Psihologija (mali in veliki format II), 159.92 Primerjalna psihologija, 159.922.6 Starostne dobe, 159.922.7 Psihologija otroka in 159.922.8 Psihologija mladoletnih​.  ? 
Abecedni seznam vseh oznak >>
Pogosto uporabljene predmetne oznake/ključne besede: razvojna psihologija (developmental psychology), identiteta (identity), osebnost (personality), psihologija (psychology), kognitivni razvoj (cognitive development), psihologija otroka (child psychology)
Več predmetnih oznak/ključnih besed: psihologija mladoletnih, oblikovanje osebnosti, primerjalna psihologija, otrok, predšolski otrok, dojenček, adolescenca, starejša oseba, govorni razvoj, motorični razvoj, čustveni razvoj
Knjige v naši knjižnici
Članki v naši knjižnici
Knjige v katalogu slovenskih knjižnic
Članki v katalogu slovenskih knjižnic
Zbirke e-knjig
  i   PsycBOOKS
Zbirka omogoča dostop do e-knjig s področija psihologije.  ? 
  i   eBook Collection (EBSCOhost)
Zbirka omogoča dostop do e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine in tehnike.  ? 
  i   SpringerLink - Books
SpringerLink omogoča dostop do izbranih (zeleno obarvanih) naslovov e-knjig na UL.
  i   BIBLOS
Prvi slovenski portal za izposojo e-knjig BIBLOS združuje možnost izposoje e-knjig  (BIBLOS LIB) in nakup e-knjig (BIBLOS PUB) številnih slovenskih založnikov. Med njimi so tudi izbrani naslovi Založbe Pedagoške fakultete v Ljubljani.  ? 

E-knjige v DiKUL

Več ...
Zbirke e-revij
  i   PsycArticles
Članki s področja psihologije iz uglednih znanstvenih revij založnikov American Psychological Association, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.
  i   Academic Search Complete
Academic Search Complete je obsežna strokovna multidisciplinarna zbirka celotnih besedil z več tisoč periodičnimi publikacijami in recenziranimi revijami.
  i   ERIC
ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja.
  i   Wiley Online Library
Dostopni so zeleno obarvani naslovi, označeni s simbolom elektronske ključavnice.
  i   SpringerLink
V celoti so dostopne revije, ki imajo poleg naslova zelen kvadratek; belo-zelen kvadratek označuje delni dostop; bel kvadratek, da ni dostopa.
  i   Taylor & Francis Online
Revije so večinoma dostopne od 1997 naprej. Pokrivajo znanstvena in strokovna področja humanističnih in družboslovnih ved, naravoslovnih ved ter tehnike in tehnologije.
  i   Sage Journals
Sage Journals nudi iskanje po naslovih serijskih publikacij s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine.
  i   MEDLINE
Zbirka MEDLINE vsebuje najpomembnejše informacije o medicini, zdravstveni negi, zobozdravstvu, veterini, zdravstvenem sistemu, predklinični znanosti in drugem.
  i   ScienceDirect
ScienceDirect vsebuje znanstvene in strokovne članke z vseh področij; poudarek je na naravoslovju in tehniki.
  i   Oxford Academic Journals
Zbirka založnika Oxford University Press pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja.
  i   JSTOR
JSTOR (Journal Storage) je obsežen arhiv znanstvenih revij z različnih področij, s poudarkom na starejših letnikih.

Katalog informacijskih virov DiKUL

Več ...
Odprti dostop
dLib  Digitalna knjižnica Slovenije
Hrčak
DOAJ  Directory of Open Access Journals
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PeF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
ARA  Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva
DARHIV  Digitalni arhiv Filozofskog fakulteta u Zagrebu
DERA  Digital Education Resource Archive
UCL Discovery  Institute of Education London Eprints
OpenDOAR  Directory of Open Access Repositories (seznam vseh repozitorijev)
Fachportal Pädagogik - pedocs - vir znanstvenih informacij iz področja humanistike, izobraževanja in pedagoške prakse
Cogprints - arhiv za članke o psihologiji, nevroznanosti, lingvistiki in drugih vedah
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PeF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
DART  European Theses Portal
EThOS  Electronic theses online service
NDLTD  Networked Digital Library of Theses and Dissertations
Akademski spletni iskalniki
  i   Google Učenjak
Iskalnik po akademskem gradivu, ki pri razvrščanju rezultatov iskanja uporablja štetje citatov.
  i   RefSeek
Akademski spletni iskalnik za študente in raziskovalce. Najde ustrezne akademske rezultate iskanja iz spletnih strani, knjig, enciklopedij in revij.
  i   BASE
BASE je eden izmed najobsežnejših iskalnikov po akademskih spletnih virih v odprtem dostopu. Upravlja ga Bielefeld University Library.
Citatni indeksi
Citatne indekse uporabljamo kot vire za iskanje znanstvenih informacij in za evalvacijo znanstvenih entitet.  Dostop do zbirk Web of Science, Scopus in Ulrichsweb  izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.
  i   Web of Science
Servis Web of Science  omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI)  ter spletni dostop do Journal Citation reports s podatki o dejavnikih vpliva in drugih bibliometričnih kazalnikih za posamezne revije. Dostop  izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa. ? 
  i   Scopus
Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo od leta 2004 gradi založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier. Zajema članke v recenziranih in odprtodostopnih revijah, prispevke iz znanstvenih monografij in posvetovanj ter patente.  Dostop  izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.  ? 
 
  Google Scholar Metrics

Najbolj pogosto citirane revije iz razvojne psihologije

Web of ScienceGoogle Scholar
Primer

Sprotno obveščanje – indeksi citiranja
Nastavitev samodejnih obvestil po e-pošti ali naročanje na RSS omogoča sledenje lastnim objavam, objavam drugih raziskovalcev, številu citiranj, ki jih je delo prejelo in navedbam o najnovejših člankih izbranega raziskovalnega področja. Obvestilo dobimo takoj, ko se vsebina iskalne zahteve pojavi v novi publikaciji.

Web of Knowledge (Web of Science)
Scopus
Google Scholar
Kazalniki vpliva / Impact Factor

Faktor vpliva je merilo relativne pomembnosti knjige, revije, posameznega članka ali avtorja na področju znanosti.
 

Web of Science

WOS
 
 
Scopus

scopus
 
Google Scholar
Primer
JCR Journal Citation Reports
Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije.
Faktorji vpliva za področje razvojne psihologije (developmental psychology)
Faktorji vpliva za področje otrokov razvoj (child development)
Faktorji vpliva za področje psihologije otrok (child psychology) 
 
SNIP  Source Normalized Impact per Paper
Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva znanstvenih publikacij, ki jih pokriva baza podatkov Scopus, in sicer od leta 1999 naprej.
Faktorji vpliva za področje razvojne psihologije (developmental psychology)
Faktorji vpliva za področje otrokov razvoj (child development)
Faktorji vpliva za področje psihologije otroka (child psychology)

Web of Science

wos-avtor

Scopus  ? 

scopus-avtor

Google Scholar
Primer
 
Izračun Hirschevega indeksa (h-indeks) za posameznega avtorja lahko poiščemo v Sicris, Web of Science, Scopus in Google Scholar. Če ima posameznik h-indeks 6, pomeni, da je šest njegovih publikacij citiranih vsaj 6-krat.

Sicris

 

Web of Science

wos-hi

Scopus
Google Scholar
Primer
 Spremenjeno: 12. 1. 2021