Vodič za raziskovalce – osnovne informacije //
Vodič predstavlja izbor osnovnih informacij o raziskovalni dejavnosti. Namenjen je predvsem podiplomskim študentom in mladim raziskovalcem.
 Zakoni, predpisi, akti, financiranje, statistični indikatorji

Zakoni, predpisi, normativni akti, financiranje

Statistični indikatorji

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)
MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ARIS Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS
MF Ministrstvo za finance
Eurostat – Science,Techology and Innovation
OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
SURS Statistični urad Republike Slovenije
UIS UNESCO Institute for Statistics
 Raziskovalno delo na univerzah

Raziskovalno delo na univerzah v RS

Raziskovalno delo na univerzah v EU

Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Univerza v Novi Gorici
EMUNI Mednarodna Evro-sredozemska univerza s sedežem v RS
 
EUA European University Association
LERU League of European Research Universities

Raziskovalno delo na UL PEF

Raziskovalno delo na univerzah – svet

Raziskovanje in umetnost UL PEF
Sodelovanje z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem
AAU Association of American Universities
AEARU Azija
Group of Eight  Avstralija
RU11 Japonska
U15 Kanada

 

 Raziskovalni centri, inštituti, združenja in mobilnost

Raziskovalni centri, inštituti, združenja

Mobilnost

EERA  European Educational Research Association
International Educational Research Links (OECD)
SLODRE Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije
WERA World Education Research Organisation
CMEPIUS 
EURAXESS Slovenija
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
Program Erasmus Mundus  področje visokega šolstva EU
UNI LJ Priložnosti v tujini

 
 Razpisi in konference
 Koristne povezave

Koristne povezave RS

Koristne povezave EU

ARNES
ARIS
Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS
COBISS
SICRIS
SBRA Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju
SZF Slovenska znanstvena fundacija
URSIL Urad RS za intelektualno lastnino
USZS Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu
ZRC  SAZU Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Tromba Agencija za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti.
CORDIS Repozitorij in spletišče
COST Evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji
ERA Evropski raziskovalni prostor
ERC Evropski raziskovalni svet
ESF European Science Foundation
ESFRI Raziskovanje in razvoj- infrastruktura
Knjige
E-knjige
E-revije
Kontakt
Avtorica vsebin:
Alja Smole Gašparović

Urednica vsebin:
Andreja Grčar
Spremenjeno: 9. 10. 2023