Športna vzgoja //
Raziskovalni vodič vsebuje vire s področja predšolske športne vzgoje in šolske športne vzgoje, motorike, dejavnosti na prostem, iger z žogo, zimskih aktivnosti, aktivnosti v naravi, plavanja, atletike, gimnastike, planinstva, plesa in vodnih aktivnosti. Dostop do naročenih tujih virov izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.
Izjema je SPORTDiscus with Full Text. Zbirka je za študente in zaposlene UL PEF dostopna le iz prostorov Fakultete za šport. Oddaljeni dostop ni omogočen.

Katalog | Specializirana zbirka SPORTDiscus with Full Text | Zbirke e-knjigRevije | Zbirke e-revij | Doktorske disertacije/visokošolska dela v odprtem dostopu in v DiKUL | Enciklopedije in slovarji | Zanimive povezave
Specializirana zbirka
SPORTDiscus with Full Text
Je vodilna zbirka na področju športa, medicine, sociologije, psihologije in drugih področij povezanih s športom. Zbirka je za študente in zaposlene UL PEF dostopna le iz prostorov Fakultete za šport. Oddaljeni dostop ni omogočen.
Citatni indeksi
  i   Web of Science
Servis Web of Science  omogoča dostop do multidisciplinarnih
bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) ter spletni dostop do Journal Citation Reports  s podatki o dejavnikih vpliva in drugih bibliometričnih kazalnikih za posamezne revije. Dostop izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa. ? 
  i   Scopus
Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo od leta 2004 gradi založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier. Zajema članke v recenziranih in odprtodostopnih revijah, prispevke iz znanstvenih monografij in posvetovanj ter patente.  Dostop  izven lokacije UL je omogočen študentom in zaposlenim na UL s storitvijo oddaljenega dostopa.  ? 
  Google Učenjak
Katalog
Knjige v tiskani obliki so za izposojo na voljo v knjižnici. Nahajajo se predvsem na policah z oznakami:
373.2.016:79 Športna vzgoja (predšolska vzgoja), 373.32.016:79 Športna vzgoja (osnovna šola), 793 Igre in razvredrilo, 793.3 Ples, 796 Šport, 796.3 Igre z žogo, 796.4 Atletika, gimnastika, 796.5 Popotništvo, hoja, gorništvo, 796.9 Zimski športi, 797 Vodni športi.

Ključne besede: športna vzgoja (physical education), športni dan, igra z žogo (ball game), motorika (motor activity), motorični razvoj (motor development), gibalna vzgoja (gesture education), dejavnosti na prostem (open air activity), zimski šport (winter sport), gimnastika (gymnastics), plavanje (swimming), atletika (athletics), planinstvo (mountaineering), ples (dance), vodni športi (water sport).

Knjige v naši knjižnici
Članki v naši knjižnici
Knjige v katalogu slovenskih knjižnic
Članki v katalogu slovenskih knjižnic
Specializirana zbirka SPORTDiscus with Full Text
SPORTDiscus with Full Text je zbirka namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področja športa in področij, tesno povezanih s športom. Omogoča dostop do polnih besedil nekaterih najbolj iskanih revij iz zbirke SPORTDiscus - brez embarga. Vsebuje celotna besedila člankov, objavljenih od leta 1985 naprej. Strokovna področja, ki jih zbirka pokriva, so: biomehanika, športna medicina, kineziologija, športna prehrana, fizioterapija, rehabilitacija, športna psihologija itn.
Zbirke e-knjig
  i   SPORTDiscus with Full Text
Je vodilna zbirka na področju športa, medicine, sociologije, psihologije in drugih področij povezanih s športom. Zbirka je za študente in zaposlene UL PEF dostopna le iz prostorov Fakultete za šport. Oddaljeni dostop ni omogočen.
  primer
  i   eBook Collection (EBSCOhost)
Zbirka omogoča dostop do e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine in tehnike.  ? 
  primer
  i   SpringerLink - Books
SpringerLink omogoča dostop do izbranih (zeleno obarvanih) naslovov e-knjig na UL.
  Primer: Physical ActivityAcross the Lifespan
  i   OECD iLibrary - Books
OECD iLibrary omogoča iskanje in branje celotnih besedil publikacij, ki jih izdaja OECD od leta 1998 naprej.
  Primer

E-knjige v DiKUL
V DiKUL lahko izvedemo iskanje po izbrani predmetni oznaki "physical education and training", naslovu: Mentoring in physical education ali avtorju: Carroll Bob
  Primer >>

 
Revije

Child Development
 

Dostop preko oddaljenega
dostopa UL.

Contemporary Educational Psychology
 

Dostop preko oddaljenega
​dostopa UL.

   
   

Contemporary Issues
in Early Childhood

 

Dostop preko oddaljenega
dostopa UL.

Croatian journal of education = Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje
 

 

   
   

Early Childhood
Research Quarterly

 

Dostop preko oddaljenega
dostopa UL.

Journal of Teaching
in Physical Education

 

Dostop le z lokacije UL PEF

   

Kako poiščete dodatne revije s področja športne vzgoje?

V Katalog e-revij v DiKUL  izberemo "iskanje revij" in vpišemo besedo sport ali leisure time ali physical education v iskalno okno, desno pa označimo besedo "vsebuje". Natančneje določimo rezultate z omejitvami na "Le recenzirane revije", lahko pa izberemo tudi vsebinsko oznako "Brskaj po področjih" in založnika "Brskaj po ponudnikih". 
Pri vsaki reviji se izpišejo pogoji dostopa.

Primer iskanja v Katalogu e-revij:


Primeri e-revij:

European Journal of Physical education
European Journal of Sport Science
European Physical Education Review 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
Journal of Teaching in Physical Education 
Physical Educatior
Quest
Research Quarterly for Exercise and Sport
Sport Education and Society

Dabar Digitalni akademski arhivi i repozitoriji 
Zbirke e-revij
  i   SPORTDiscus with Full Text
Je vodilna zbirka na področju športa, medicine, sociologije, psihologije in drugih področij povezanih s športom. Zbirka je za študente in zaposlene UL PEF dostopna le iz prostorov Fakultete za šport. Oddaljeni dostop ni omogočen.
  i   Academic Search Complete
Academic Search Complete je obsežna strokovna multidisciplinarna zbirka celotnih besedil z več tisoč periodičnimi publikacijami in recenziranimi revijami.
  i   ERIC
ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja.
  i   MEDLINE
Zbirka MEDLINE vsebuje najpomembnejše informacije o medicini, zdravstveni negi, zobozdravstvu, veterini, zdravstvenem sistemu, predklinični znanosti in drugem.
  i   Oxford Academic Journals
Zbirka založnika Oxford University Press pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja.
  i   Sage Journals Online
Sage Journals nudi iskanje po naslovih serijskih publikacij s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine.
  i   ScienceDirect
ScienceDirect vsebuje znanstvene in strokovne članke z vseh področij; poudarek je na naravoslovju in tehniki.
  i   SocINDEX with Full Text
Zbirka pokriva področje sociologije in vseh njenih poddisciplin ter sorodnih študijskih področij.
  i   SPOLIT
Zbirka bibliografskih podatkov z abstrakti člankov iz znanstvenih in strokovnih revij.
  i   Taylor & Francis Online
Revije so večinoma dostopne od 1997 naprej. Pokrivajo znanstvena in strokovna področja humanističnih in družboslovnih ved, naravoslovnih ved ter tehnike in tehnologije.
  i   Wiley Online Library
Dostopni so zeleno obarvani naslovi, označeni s simbolom elektronske ključavnice.

 
Doktorske disertacije/visokošolska dela v odprtem dostopu in v DiKUL
RUL   Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PEF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
DART  European Theses Portal
EThOS  Electronic theses online service
RUL  Repozitorij Univerze v Ljubljani
PeFprints  Repozitorij znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del PEF UL
DKUM  Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru
RUP Repozitorij Univerze na Primorskem
UNG Repozitorij Univerze v Novi Gorici
Dabar Digitalni akademski arhivi i repozitoriji 
Spremenjeno: 6. 9. 2023