Connected Papers - Semantic Scholar
Connected papers - Semantic Scholar je spletni iskalnik, ki omogoča iskanje najpomembnejših in najvplivnejših znanstvenih in strokovnih člankov  ter analizo njihove povezanosti v obliki grafov. Poleg analize citiranja pri iskanju upošteva še semantično analizo. Tako omogoča vpogled v odnose med publikacijami v okviru določene teme, nas usmeri v raziskovanje najbolj relevantnih publikacij ter seznani ne le s sorodnimi, temveč tudi manj znanimi dokumenti, ki so bili izdani na izbrano temo. V bazo je vključenih več sto milijonov publikacij z različnih znanstvenih področij.

                                  
DiKUL
Mrežnik NUK
nuk logo
Iskanje v Google Učenjaku
Poiščite v Google Učenjaku:
ISKANJE, PRIKAZ GRAFOV
V iskalno polje na naslovni strani vpišemo ključne besede izbrane teme in kliknemo »Build a graph«.

 
Prikaže se graf, ki prikazuje sorodna dela, povezana med seboj glede na izbrano temo. Dela so razvrščena po barvah glede na leto (legenda navedena pod grafom) in glede na podobnost (podobni članki imajo močne povezovalne črte in se združujejo). Velikost vozlišča zastopa število navedb.S klikom na določeno vozlišče se na desni strani prikaže članek, ki ga vozlišče zastopa. 
Izbrani članek lahko s klikom na naslov ali ikono »Paper details« pregledamo na portalu Semantic Scholar. Pri grafu je na desni strani naveden izvleček, število citiranj in število navedb med viri. 
Na levi strani grafa je seznam člankov, ki so prikazani v grafu. Na prvem mestu je naveden članek, ki smo ga izbrali v grafu.


 

Connected papers omogoča tudi iskanje po pomembnih seminarskih delih, ki so nastala v okviru izbrane teme in ki so jih najpogosteje citirali v delih, prikazanih v grafu. Do seznama teh del dostopamo s klikom na ikono »Prior works«.
S klikom na ikono »Derivative works« dostopamo do seznama nedavno objavljenih sorodnih del, ki so citirali dela v grafu.


 
Kontakt
Urednica vsebin:
Ksenija Rivo
Iskanje po vzajemnem katalogu
Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
OGLED ČLANKA NA PORTALU SEMANTIC SCHOLAR
S klikom na izbrani članek dostopamo do podatkov o članku na portalu Semantic Scholar, in sicer o citiranosti članka in o navedbah med viri v drugih publikacijah ter do podatkov o sorodnih člankih.Izbrani članek si lahko ogledamo na založniški strani,  shranimo v svoj račun, se naročimo na obveščanje ter citiramo v APA stilu.
 


 
Pri podatkih o citiranju Semantic Scholar nudi seznam publikacij, v katerih citirajo izbrani članek. Pri vsaki publikaciji, v kateri so citirali izbrani članek, so navedeni odstavki iz te publikacije in način citiranja. Prikazan je tudi graf citiranja izbranega članka glede na leto in povprečje citiranja članka v posameznem obdobju.


 
Publikacije v seznamu lahko razvrstimo po relevantnosti, vplivu in nedavnih člankih.
 


 
Poleg navedb o citiranosti lahko dostopamo tudi do sorodnih člankov tako, da kliknemo v meniju desno »Related papers«. V tem meniju si lahko ogledamo tudi izvleček in število citiranja tega članka.