Medknjižnična izposoja
Ključne besede: medknjižnična izposoja
Kontakt za naročanje
Kaj je medknjižnična izposoja
Medknjižnična izposoja je storitev, ki omogoča dostop do gradiva, ki ga naša knjižnica nima. Za vas si potrebno gradivo izposodimo iz drugih slovenskih knjižnic ali iz tujine. Naročamo vse vrste gradiva za študijske in raziskovalne namene (v izvirni obliki ali kot kopije). Knjige si za naročnika izposodimo za določen čas, članke in dele publikacij pa  posredujemo v obliki fotokopij ali v elektronski obliki.
Komu je storitev namenjena
Medknjižnično izposojo nudimo zaposlenim na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, zunanjim sodelavcem ter doktorskim študentom naše fakultete.
Naročanje gradiva
Naročila sprejemamo po elektronski pošti:
knjiznica@pef.uni-lj.si
mojca.debevc@pef.uni-lj.si
ali osebno v knjižnici.
Pri naročilu knjig navedite avtorja, naslov, leto izida ter založbo, pri naročilu člankov pa avtorja, naslov članka ter podatke o tem, kje je bil članek objavljen (naslov revije, leto, številka ter strani).
Naročamo le gradivo, ki ga dobaviteljice izposojajo na dom. Gradiva z omejitvami (za čitalnico, omejen dostop, nedostopno…) ne naročamo.
Stroški storitve
Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev. Stroški tovrstne izposoje gradiva in posredovanja dokumentov so odvisni od vrste storitve ter cenika dobavitelja naročenega gradiva. Najvišji skupni znesek storitev uporabe medknjižnične izposoje v posameznem koledarskem letu za zaposlenega delavca oz. raziskovalca na UL PeF določa Sklep kolegija dekana PeF z dne 29. 10. 2012.
Ceniki naših najpogostejših dobaviteljev
Cenik UL
izposoja knjige: 7,80 EUR
kopija  članka: 5,10 EUR
članek, poslan elektronsko: 4,10 EUR

Cenik NUK
izposoja knjige iz zbirke NUK:    6,00 EUR
posredovanje članka iz zbirke NUK: 5,00 EUR
naročilo knjige iz tujine preko NUK kot posrednika: 21,00–38,00 EUR
naročilo člankov iz tujine preko NUK kot posrednika: 9,00–25,00 EUR

Cenik Mestne knjižnice Ljubljana
izposoja knjige: 7,00 EUR
elektronsko posredovanje kopij gradiva: 3,00 EUR
Izposojevalni rok / Dobavni rok
Izposojevalni rok določi knjižnica, ki gradivo posodi. Lahko zaprosite tudi za podaljšanje roka izposoje, vendar morate to storiti vsaj en dan pred iztekom roka.
 
Dobavni roki :

iz slovenskih knjižnic:  2–3 dni
iz tujine: članki 3–10 dni, knjige: 7–21 dni
V izjemnih primerih se dobavni rok podaljša.
Pogoji izposoje
Ob prevzemu naročenega gradiva se zavežete:
- da boste gradivo uporabljali izključno v študijske namene in v skladu s predpisi o   
   avtorskem pravu,
- da gradiva ne boste posojali drugim osebam,
- da gradiva ne boste poškodovali ali izgubili,
- da boste gradivo vrnili v predpisanem roku.
Medknjižnična izposoja drugim knjižnicam
Prek medknjižnične izposoje posredujemo tudi gradivo iz naših knjižničnih zbirk. Če niste član Knjižnice Pedagoške fakultete v Ljubljani in bi potrebovali gradivo iz naših zbirk, se lahko obrnete na svojo splošno, visokošolsko ali specialno knjižnico. Želeno gradivo bomo v vašo knjižnico posredovali v čim krajšem času.
Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev, ki se obračunava po veljavnem ceniku knjižnice PeF:
 
izposoja enote knjižničnega gradiva: 7,80 EUR
kopija članka: 5,10 EUR
članek, poslan elektronsko: 4,10 EUR
Odgovorna oseba za medknjižnično izposojo
Debevc Mojca
mojca.debevc@pef.uni-lj.si
(01) 589 23 32
                                   Spremenjeno: 25. 10. 2019
Kontakt
Urednica vsebin:
Mojca Debevc