Izobraževanje uporabnikov //
Vabilo: Iskanje virov in literature za diplomsko/magistrsko delo (29. in 30. 5. 2024)
Knjižnica UL PEF vabi na kratko izobraževanje Iskanje virov in literature za diplomsko/magistrsko delo (Cobiss+, DiKUL in citiranje po APA7).

Vsebina:
Literaturo iščemo v katalogu Cobiss+ (npr. tiskani viri) in DiKUL-u (e-viri). Na izobraževanju bomo ob prikazu primerov iskanja predstavili možnosti uporabe obeh iskalnikov. Ker je vsak uporabljen vir potrebno citirati, bomo predstavili še vodič Citiranje in navajanje virov po 7. verziji APA standardov.

1. termin: sreda, 29. 5. 2024, 11.15–12.00; (ZOOM)
2. termin: četrtek, 30. 5. 2024, 12.10–12.55 (Predavalnica 410)


Obvezna predhodna prijava na: knjiznica@pef.uni-lj.si

Prijavi se!

PDF Vabilo izobraževanje 2024-maj >>
Izobraževanje uporabnikov v Knjižnici UL PEF

V knjižnici izvajamo strokovno svetovanje, usposabljanje in izobraževanje uporabnikov za iskanje, vrednotenje ter uporabo informacijskih virov in informacij. Izvajamo tako individualna izobraževanja, kot tudi organizirana skupinska izobraževanja. Po dogovoru lahko izobraževanje pripravimo tudi v spletnem okolju (npr. Zoom, Teams ipd.). Izobraževanje prilagodimo posamezniku oz. skupini, predznanju in dogovorjenemu vsebinskemu področju. Vsa izobraževanja so za naše uporabnike brezplačna.

Predavatelje z UL PEF vabimo, da svojo željo po izvedbi izobraževanja za skupine študentov kadarkoli sporočite na knjiznica@pef.uni-lj.si

Študenti ste vabljeni, da se na individualno izobraževanje prijavite kadarkoli tekom leta. Prijavite se lahko na več načinov:

- osebno v knjižnici,
- po telefonu 01/5892-332 ali
- po elektronski pošti knjiznica@pef.uni-lj.si.

Pripravljenih imamo šest vsebin izobraževanj za skupine, ki so predstavljene v nadaljevanju:
1 Knjižnica UL PEF - voden ogled,
2 Uporaba COBISS+ in dLib za iskanje literature,
3 Predstavitev Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani - DiKUL za študente UL PEF,
4 Citiranje in navajanje virov po 7. verziji APA standardov,
5 Uporaba bralnikov in izposoja e-knjig preko BIBLOS-a in DiKUL-a,
6 Programa EndNote in Mendeley za citiranje in navajanje virov 

Po dogovoru pripravimo tudi dodatne vsebine za iskanje, vrednotenje ter uporabo informacijskih virov in informacij (npr. ERIC, Web of Science, Scopus, EBSCO, SprigerLink, Sage, JSTOR, Google Učenjak, PeFprints, Credo Online Reference Service, mCOBISS, aplikacije za iskanje in uporabo virov, BIBLOS, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib, Europeana ...).

Za mlade raziskovalce, doktorske študente, asistente, profesorje ter ostale predavatelje po dogovoru izvajamo individualna svetovanja prilagojena njihovim potrebam (npr. predstavitev informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji - SICRIS, predstavitev vodenja bibliografij za habilitacije na UL PEF, pomoč pri objavljanju v odprtem dostopu, pomoč pri pripravi raziskovalnih podatkov, pomoč pri iskanju revije za objavo ipd.). Za več informacij se obrnite na vodjo knjižnice. 
 

1 Knjižnica UL PEF – voden ogled


Izobraževanje zajema kratko predavanje o delovanju knjižnice in voden ogled knjižničnih prostorov. Osredotoča se na temeljno poslanstvo knjižnice: zagotavljanje, organizacija in posredovanje različnih informacijskih virov ter podpora uporabnikom pri njihovi uporabi za uresničevanje izobraževalnih, učnih in znanstvenoraziskovalnih ciljev matičnega visokošolskega zavoda in širše akademske skupnosti.

Trajanje: 30–45 min
Razpisani roki: oktober, po dogovoru

Izobraževanje je namenjeno predvsem študentom 1. letnikov in običajno poteka organizirano po študijskih smereh v prvih dveh tednih v oktobru.

Izobraževanje je namenjeno tudi vsem drugim uporabnikom (študenti, predavatelji, zaposleni) in ostalim obiskovalcem UL PEF.

Več ...
2 Uporaba COBISS+ in dLib.si za iskanje literature


COBISS+ je spletni knjižnični katalog, ki omogoča spletni dostop do številnih baz podatkov. Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Na izobraževanju predstavimo uporabo COBISS+ in dLib za iskanje literature, ki jo študenti UL PEF potrebujejo za pisanje seminarskih nalog in zaključnih del.

Trajanje: 60 min
Razpisani roki: oktober, november, januar, marec, april, maj, po dogovoru

Izobraževanje je namenjeno vsem uporabnikom knjižnice, še posebej pa študentom začetnih letnikov, ki še niso vešči uporabe COBISS+ in dLib.si.

Več ...
3 Predstavitev Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani - DiKUL za študente UL PEF


Do tujih plačljivih znanstvenih informacijskih virov (e-revije, e-knjige, e-informacijske zbirke) je študentom in zaposlenim na UL omogočen dostop preko portala DiKUL. Na izobraževanju predstavimo značilnosti in funkcionalnosti Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani – DiKUL. Prikažemo primere za iskanje, vrednotenje ter uporabo informacijskih virov, ki so dostopni vsem, ki imajo digitalno identiteto UL. Poudarek je na informacijskih virih, ki vsebujejo literaturo z naslednjih področij:  vzgoja in izobraževanje, pedagogika in andragogika, psihologija, kognitivna znanost, visoko šolstvo. 

Trajanje: 60 min 
Razpisani roki: oktober, november, januar, marec, april, maj, po dogovoru 

Izobraževanje je namenjeno vsem študentom in zaposlenim na UL PEF ter drugim zainteresiranim, ki potrebujejo znanstveno literaturo za pisanje seminarskih nalog, zaključnih del ali za raziskovalno in pedagoško delo.

Izobraževanje po potrebi izvedemo tudi v angleščini.
 
Več ...
4 Citiranje in navajanje virov po 7. verziji APA standardov


V znanstvenih krogih obstaja več načinov citiranja oz. navajanja literature. APA (American Psychological Association) je v priročniku Publication Manual of the American Psychological Association izdala navodila in priporočila za pisanje in oblikovanje pisnih izdelkov, ki jih poznamo kot APA standarde. Standardi se nanašajo na splošna vodila pri pisanju – na strukturo, način citiranja, jezikovno in oblikovno sestavo pisnih izdelkov, obliko tabel in slik. Na tem mestu se podrobneje posvečamo citiranju in navajanju virov. Predstavljamo navodila za citiranje med besedilom, navodila za navajanje virov v seznamu uporabljenih virov in literature na koncu dela z najbolj pogosto uporabljenimi primeri ter primere označevanja in številčenja tabel in slik.

Trajanje: 60 min
Razpisani roki: predlagani s strani knjižnice ali po dogovoru

Namenjeno je študentom prve in druge stopnje ter drugim zainteresiranim.

Več ...
5 Uporaba bralnikov in izposoja e-knjig preko BIBLOS-a in DiKUL-a


E-knjige postajajo vedno bolj priljubljen vir za študij in raziskovalno delo. Preko DiKUL-a si lahko študenti in raziskovalci, ki imate digitalno identiteto UL, izposodite več tisoč e-knjig s področji vzgoje in izobraževanja, pedagogike in andragogike, psihologije, visokega šolstva itd. Naša knjižnica omogoča tudi izposojo več kot 500 slovenskih e-knjig preko sistema Biblos. E-knjige si brezplačno naložite z računalniškim programom Adobe Digital Editions. Berete jih lahko na računalniku, pametni napravi ali na bralniku. V Knjižnici UL PEF izposojamo bralnike inkBOOK, Kobo in Sony. Na izobraževanju prikažemo, kako poteka postopek izposoje e-knjig in kako delujejo bralniki.


Trajanje: 45 min
Razpisani roki: november, marec, junij, po dogovoru 

Izobraževanje je namenjeno vsem študentom prve, druge in tretje stopnje,  zaposlenim na UL PEF in drugim zainteresiranim.

Zaželeno je, da udeleženci s seboj prinesejo svoj prenosni računalnik.

Več ...
6 Programa EndNote in Mendeley za citiranje in navajanje virov


EndNote in Mendeley sta dva najbolj pogosto uporabljena programa za upravljanje z referencami in citiranje. Uporabo še posebej priporočamo doktorskim študentom, mladim raziskovalcem in profesorjem, ki si želite poenostaviti upravljanje z bibliografskimi referencami pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil.
Uporabo priporočamo tudi študentom prve in druge stopnje, saj pišejo veliko seminarskih nalog. Prednost organiziranja referenc in dokumentov v EndNote ali Mendeley je namreč v tem, da si oblikujete lastno zbirko dokumentov, v kateri hitro ponovno najdete in uporabite željeni vir. Vire iz osebne zbirke z uporabo vtičnika zelo enostavno vstavljate v besedilo, ki ga pišete v Word-u. Pri tem program sam upošteva želeni način citiranja in navajanja virov in literature (npr. APA7). Enostavno je tudi spremeniti način citiranja in navedbo literature (npr. iz APA7 v Harvard, MLA, Chicago …).

Trajanje: 60 min
Razpisani roki: november, marec, maj, po dogovoru 

V prvi vrsti je izobraževanje namenjeno študentom tretje stopnje ter vsem raziskovalcem in profesorjem na UL PEF. Namenjeno je tudi študentom prve in druge stopnje ter drugim zainteresiranim.

Pred prijavo udeležencem priporočamo, da dobro poznajo delovanje COBISS, DiKUL in Word.

Več ...
Koledar izobraževanj
Prijava in kontakt
Prijavite se lahko na več načinov:
- osebno v knjižnici,
- po telefonu 01/5892-332 ali
- po elektronski pošti knjiznica@pef.uni-lj.si.

Za morebitna vprašanja se obrnite na knjiznica@pef.uni-lj.si
 E-učilnica
Knjižnica v Spletni učilnici PEF
(lahko uporabite tudi gumb "Prijavite se kot gost" brez gesla)

YouTube kanal Knjižnice PEF
Informacijska pismenost
Izhodišča informacijskega opismenjevanja so opredeljena v dokumetnih in stardardih ACRL.
 
Bilten Knjižnice UL PEF
                                   Spremenjeno: 5. 6. 2023