Špela Cerar [36776]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CARVALHO, Carlos Vaz de, CERAR, Špela, RUGELJ, Jože, TSALAPATAS, Hariklia, HEIDMANN, Olivier. Addressing the gender gap in computer programming through the design and development of serious games. IEEE-RITA. 2020, vol. 15, no. 3, str. 242-251. ISSN 1932-8540. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9137391, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6429/. [COBISS.SI-ID 29232899]

 

Martina Erjavšek [36949]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN KOZINA, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. In-service home economics teachersʼ attitudes to the integration of sustainable topics in the home economics subject. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2020, vol. , no. , 20 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 2232-2647. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/614/386, DOI: 10.26529/cepsj.614. [COBISS.SI-ID 26131971]

 

 

Tanja Gnidovec [52501]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GNIDOVEC, Tanja, ŽEMLJA, Mojca, DOLENEC, Andreja, TORKAR, Gregor. Using augmented reality and the structure - behavior - function model to teach lower secondary school students about the human circulatory system. Journal of science education and technology. 2020, vol. 29, issue , 11 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1573-1839. https://link.springer.com/article/10.1007/s10956-020-09850-8, DOI: 10.1007/s10956-020-09850-8. [COBISS.SI-ID 27444739]

 

 

Sonja Jejčič [35839]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HEINZEL, Petr, SCHWARTZ, Pavol, LÖRINČÍK, Juraj, KOZA, Július, JEJČIČ, Sonja, KURIDZE, David. Signatures of helium continuum in cool flare loops observed by SDO/AIA. The Astrophysical journal. Letters. [Spletna izd.]. June 2020, vol. 896, issue 2, article id. l35, str. 1-7. ISSN 2041-8213. https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab9839/pdf, DOI: 10.3847/2041-8213/ab9839. [COBISS.SI-ID 26838531]

2. HEINZEL, Petr, ŠTĚPÁN, Jiři, BEMPORAD, Alessandro, JEJČIČ, Sonja, et al. On the possibility of detecting helium D3 line polarization with Metis. The Astrophysical journal. September 2020, vol. 900, issue 1, article id. 8, str. 1-8. ISSN 1538-4357. https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aba437/pdf, DOI: 10.3847/1538-4357/aba437. [COBISS.SI-ID 26909955]

 

Janez Jerman [12306]

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLOFUTAR, Špela, JERMAN, Janez, TORKAR, Gregor. Direct versus vicarious experiences for developing childrenʼs skills of observation in early science education. International journal of early years education. 2020, vol. 28, no. , str. 18 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1469-8463. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09669760.2020.1814214?needAccess=true, DOI: 10.1080/09669760.2020.1814214. [COBISS.SI-ID 27386371]

 

Alenka Kobolt [11940]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija, KORES-PLESNIČAR, Blanka, KOBOLT, Alenka, CILAR, Leona, DENNY, Margaret, DENIEFFE, Suzanne. Quality of life of alcohol-dependent adults : a mixed-methods study = Kakovost življenja odraslih, odvisnih od alkohola : raziskava mešanih metod. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 3, str. 204-213, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2985, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.2985, DOI: 10.14528/snr.2020.54.3.2985. [COBISS.SI-ID 29528067]

 

Urban Kordeš [18389]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. KORDEŠ, Urban. Who constructs a stimulus?. Constructivist Foundations. 2020, vol. 15, no. 3, str. 256-258. ISSN 1782-348X. https://constructivist.info/15/3/256. [COBISS.SI-ID 26054147]

 

 

Stojan Kostanjevec [18584]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN KOZINA, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. In-service home economics teachersʼ attitudes to the integration of sustainable topics in the home economics subject. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2020, vol. , no. , 20 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 2232-2647. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/614/386, DOI: 10.26529/cepsj.614. [COBISS.SI-ID 26131971]

 

 

Ambrož Kregar [34443]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREGAR, Ambrož, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Methodology for evaluation of contributions of Ostwald ripening and particle agglomeration to growth of catalyst particles in PEM fuel cells. Fuel cells. [Online ed.]. Aug. 2020, vol. 20, iss. 4, f. 487-498, ilustr. ISSN 1615-6854. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fuce.201900208, DOI: 10.1002/fuce.201900208. [COBISS.SI-ID 27359235]

 

 

Irena Lesar [19638]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESAR, Irena, MAJCEN, Ivana, PODLESEK, Anja. Stališča (bodočih) pedagoških delavcev kot temelj kakovostnega vključevanja otrok priseljencev. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, št. 52, str. 147-164, tabele. ISSN 0353-6777. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/8879/8013, DOI: 10.3986/dd.2020.2.09. [COBISS.SI-ID 25896451]

 

Francka Lovšin-Kozina [17085]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN KOZINA, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. In-service home economics teachersʼ attitudes to the integration of sustainable topics in the home economics subject. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2020, vol. , no. , 20 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 2232-2647. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/614/386, DOI: 10.26529/cepsj.614. [COBISS.SI-ID 26131971]

 

Simona Prosen [25002]

 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Vzgojiteljevo doživljanje in uravnavanje strahu = Preschool teachersʼ experience of fear and its regulation. Socialna pedagogika. jul. 2020, letn. 24, št. 1/2, str. 25-41, tabela. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 26351619]

 

Dušan Repovš [07083]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HAMDANI, Mohamed Karim, ZUO, Jiabin, CHUNG, N. T., REPOVŠ, Dušan. Multiplicity of solutions for a class of fractional ▫$p(x, \cdot)$▫-Kirchhoff-type problems without the Ambrosetti-Rabinowitz condition. Boundary value problems. Dec. 2020, vol. 2020, iss. 1, art. 150, str. 1-16. ISSN 1687-2770. https://doi.org/10.1186/s13661-020-01447-9, DOI: 10.1186/s13661-020-01447-9. [COBISS.SI-ID 28792835]

 

 

Barbara Rovšek [13366]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ROVŠEK, Barbara. Simple mechanical experiment on forced oscillations. Physics education. Online ed. 2020, vol. 55, no. 5, 8 str. (pdf), ilustr., graf. prikazi. ISSN 1361-6552. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ab9322/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6437/, DOI: 10.1088/1361-6552/ab9322. [COBISS.SI-ID 29498883]

 

Jože Rugelj [05808]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CARVALHO, Carlos Vaz de, CERAR, Špela, RUGELJ, Jože, TSALAPATAS, Hariklia, HEIDMANN, Olivier. Addressing the gender gap in computer programming through the design and development of serious games. IEEE-RITA. 2020, vol. 15, no. 3, str. 242-251. ISSN 1932-8540. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9137391, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6429/. [COBISS.SI-ID 29232899]

 

 

Jurij Selan [28386]

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELAN, Jurij. Kako govori likovni jezik? Analiza položajev in smeri v likovnih delih iz zbirke Narodne galerije Slovenije. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 2, str. 235-260, ilustr., tabele. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2020/09/ASHS_30-2020-2_SELAN.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2020.14. [COBISS.SI-ID 29424899]

Helena Smrtnik Vitulić [21600]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Vzgojiteljevo doživljanje in uravnavanje strahu = Preschool teachersʼ experience of fear and its regulation. Socialna pedagogika. jul. 2020, letn. 24, št. 1/2, str. 25-41, tabela. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 26351619]

 

 

Toma Strle [32198]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. STRLE, Toma. Does the task shape the mind or does the mind shape the task?. Constructivist Foundations. 2020, vol. 15, no. 3, str. 260-263. ISSN 1782-348X. https://constructivist.info/15/3/260. [COBISS.SI-ID 26052611]

 

Gregor Torkar [23553]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLOFUTAR, Špela, JERMAN, Janez, TORKAR, Gregor. Direct versus vicarious experiences for developing childrenʼs skills of observation in early science education. International journal of early years education. 2020, vol. 28, no. , str. 18 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1469-8463. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09669760.2020.1814214?needAccess=true, DOI: 10.1080/09669760.2020.1814214. [COBISS.SI-ID 27386371]

2. GNIDOVEC, Tanja, ŽEMLJA, Mojca, DOLENEC, Andreja, TORKAR, Gregor. Using augmented reality and the structure - behavior - function model to teach lower secondary school students about the human circulatory system. Journal of science education and technology. 2020, vol. 29, issue , 11 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1573-1839. https://link.springer.com/article/10.1007/s10956-020-09850-8, DOI: 10.1007/s10956-020-09850-8. [COBISS.SI-ID 27444739]

3. BEZELJAK, Petra, SCHEUCH, Martin, TORKAR, Gregor. Understanding of sustainability and education for sustainable development among pre-service biology teachers. Sustainability. 2020, vol. 12, issue 17, 16 str. (pdf), ilustr., tabele, graf. prikazi. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/17/6892, DOI: 10.3390/su12176892. [COBISS.SI-ID 27377411]

 

Erna Žgur [50973]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. DOBROVIČ, Nina, ŽGUR, Erna. Učinki terapevtskega psa na motivacijo otroka. Didakta. sep.-okt. 2020, letn. 30, št. 209, str. 13-17, ilustr. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 29251587]