Sonja Jejčič [35839]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ANTONUCCI, Ester, ROMOLI, Marco, ANDRETTA, Vincenzo, FINESCHI, Silvano, HEINZEL, Petr, JEJČIČ, Sonja, et al. Metis : the Solar Orbiter visible light and ultraviolet coronal imager. Astronomy & astrophysics. vol. 642, october 2020, a10, str. 1-41. ISSN 1432-0746. https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2020/10/aa35338-19.pdf, DOI: 10.1051/0004-6361/201935338. [COBISS.SI-ID 32365827]

 

Alenka Kobolt [11940]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija, KORES-PLESNIČAR, Blanka, KOBOLT, Alenka, CILAR, Leona, DENNY, Margaret, DENIEFFE, Suzanne. Quality of life of alcohol-dependent adults : a mixed-methods study = Kakovost življenja odraslih, odvisnih od alkohola : raziskava mešanih metod. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 3, str. 204-213, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2985, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.2985, DOI: 10.14528/snr.2020.54.3.2985. [COBISS.SI-ID 29528067]

 

Ambrož Kregar [34443]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRAVOS, Andraž, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. Hybrid methodology for efficient on the fly (re)parametrization of proton exchange membrane fuel cells electrochemical model for diagnostics and control applications. ECS transactions. 2020, vol. 98, no. 9, str. 13-24, ilustr. ISSN 1938-5862. https://iopscience.iop.org/article/10.1149/09809.0013ecst, DOI: 10.1149/09809.0013ecst. [COBISS.SI-ID 30901507]

 

 

Dušan Repovš [07083]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ISERNIA, Teresa, REPOVŠ, Dušan. Nodal solutions for double phase Kirchhoff problems with vanishing potentials. Asymptotic analysis. [v tisku] 2020, vol. , iss., 26 str. ISSN 0921-7134. https://doi.org/10.3233/ASY-201648, DOI: 10.3233/ASY-201648. [COBISS.SI-ID 33039619]

2. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Positive solutions for the Robin $p$-Laplacian plus an indefinite potential. Pure and applied functional analysis : an international journal. 2020, vol. 5, no. 15, str. 1217-1236. ISSN 2189-3756. http://www.ybook.co.jp/online2/oppafa/vol5/p1217.html. [COBISS.SI-ID 32039427]

 

Igor Saksida [12453]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Različnost doživljanj sveta v povojni mladinski poeziji. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2020, letn. 46, št. 107, str. 5-17. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 33010691]