Tanja Gregorčič [52501]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SÁ-PINTO, Xana, REALDON, Giulia, TORKAR, Gregor, SOUSA, Bruno L., GEORGIOU, Martha, JEFFRIES, Alex, KORFIATIS, Konstantinos, PAOLUCCI, Silvia, PESSOA, Patrícia, ROCHA, Joana, GREGORČIČ, Tanja, et al. Development and validation of a framework for the assessment of school curricula on the presence of evolutionary concepts (FACE). Evolution : education and outreach. 2021, vol. 14, art. no. 3, 1 datoteka pdf (27 str.), tabele, graf. prikazi. ISSN 1936-6434. https://evolution-outreach.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12052-021-00142-2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6626. [COBISS.SI-ID 53890051]

 

 

Polona Gradišek [34958]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GRADIŠEK, Polona, POLAK, Alenka. Insights into learning and examination experience of higher education students during the Covid-19 pandemic. Sodobna pedagogika. 2021, vol. 72, št. posebna št., str. 286-307, ilustr., tabele. ISSN 0038-0474. https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=1826. [COBISS.SI-ID 53457155]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. GRADIŠEK, Polona. Samorazvijanje vrlin - pot do sebe in do dobrih odnosov z učenci = Developing characters strenghts - path to oneself and to good relations with students. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 52, št. 1/2, str. 12-17, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 55494915]

 

Karmen Javornik [52503]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, JAVORNIK, Karmen, LYHATZ, Sven, WÜNSCH, Kathleen, KOŠAK BABUDER, Milena. Učenje na daljavo učencev in dijakov s primanjkljaji na področju učenja matematike : primerjava rezultatov slovenskih in nemških mladostnikov. Bilten Bravo. jan. 2021, letn. 17, št. 33, str. 14-30, tabele. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 55924227]

 

Janez Jerman [12306]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez, TORKAR, Gregor. Preschool childrenʼs attitude toward some unpopular animals and formation of a positive attitude toward them through hands-on activities. Journal of biological education. 2021, vol. 55, issue , 19 str. (pdf), tabele, graf. prikazi. ISSN 2157-6009. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00219266.2021.1877779?src=, DOI: 10.1080/00219266.2021.1877779. [COBISS.SI-ID 53768707]

 

Mojca Juriševič [15380]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽERAK, Urška, PODLOGAR, Neža, LIŠIĆ, Amela, LAVRIH, Lana, FRICELJ, Nina, JURIŠEVIČ, Mojca. Značilnosti učne samoregulacije študentov pri študiju na daljavo med epidemijo covida-19. Sodobna pedagogika. 2021, vol. 72, posebna št., str. 234-251, tabele, graf, prikazi. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 53466627]

Marija Kavkler [11939]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, JAVORNIK, Karmen, LYHATZ, Sven, WÜNSCH, Kathleen, KOŠAK BABUDER, Milena. Učenje na daljavo učencev in dijakov s primanjkljaji na področju učenja matematike : primerjava rezultatov slovenskih in nemških mladostnikov. Bilten Bravo. jan. 2021, letn. 17, št. 33, str. 14-30, tabele. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 55924227]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. KAVKLER, Marija, ŠELIH, Alenka, KARLO, Alenka, KOLBL, Zofija, ROS, Špela, PERKO, Katja, PEČEK, Tjaša, HEBAR, Loreta. Vključevanje učencev z Downovim sindromom v osnovno šolo - primera dobre prakse = Inclusion of pupils with Down syndrome in primary school - good practice examples. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 52, št. 1/2, str. 56-62. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 55616259]

 

Marjanca Kos [14009]

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez, TORKAR, Gregor. Preschool childrenʼs attitude toward some unpopular animals and formation of a positive attitude toward them through hands-on activities. Journal of biological education. 2021, vol. 55, issue , 19 str. (pdf), tabele, graf. prikazi. ISSN 2157-6009. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00219266.2021.1877779?src=, DOI: 10.1080/00219266.2021.1877779. [COBISS.SI-ID 53768707]

 

Milena Košak Babuder [26199]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, JAVORNIK, Karmen, LYHATZ, Sven, WÜNSCH, Kathleen, KOŠAK BABUDER, Milena. Učenje na daljavo učencev in dijakov s primanjkljaji na področju učenja matematike : primerjava rezultatov slovenskih in nemških mladostnikov. Bilten Bravo. jan. 2021, letn. 17, št. 33, str. 14-30, tabele. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 55924227]

 

Karmen Mlinar [34168]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. MLINAR, Karmen. Razvijanje medkulturne občutljivosti učencev = Developing intercultural sensitivity among pupils. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 52, št. 1/2, str. 30-33. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 55553795]

 

Matic Pavlič [38535]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIČ, Matic. Sign order in Slovenian sign language transitive and ditransitive sentences. Studies in Polish Linguistics. 2020, vol. 15, issue 4, str. 199-220. ISSN 2300-5920. https://www.ejournals.eu/SPL/2020/Issue-4/art/18393/, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6630/, DOI: 10.4467/23005920SPL.20.009.13162. [COBISS.SI-ID 54329347]

 

Jerneja Pavlin [29708]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NOVLJAN, Maruša, PAVLIN, Jerneja. Experiences of Slovenian in-service primary school teachers and students of grades 4 and 5 with outdoor lessons in the subject science and technology. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2021, vol. , no. , 26 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 2232-2647. https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/919/451, DOI: 10.26529/cepsj.919. [COBISS.SI-ID 53502979]

 

 

Neža Podlogar [53868]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽERAK, Urška, PODLOGAR, Neža, LIŠIĆ, Amela, LAVRIH, Lana, FRICELJ, Nina, JURIŠEVIČ, Mojca. Značilnosti učne samoregulacije študentov pri študiju na daljavo med epidemijo covida-19. Sodobna pedagogika. 2021, vol. 72, posebna št., str. 234-251, tabele, graf, prikazi. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 53466627]

 

Uršula Podobnik [21677]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODOBNIK, Uršula, PETERNEL, Vilma, SELAN, Jurij. Drawing development of identical and non-identical twins : a case study of triplets. Heliyon. 2021, vol. 7, issue 3, 1 datoteka pdf (14 str.), ilustr., tabele. ISSN 2405-8440. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021005363#!, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6656/, DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e06431. [COBISS.SI-ID 55818243]

 

Alenka Polak [13907]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GRADIŠEK, Polona, POLAK, Alenka. Insights into learning and examination experience of higher education students during the Covid-19 pandemic. Sodobna pedagogika. 2021, vol. 72, št. posebna št., str. 286-307, ilustr., tabele. ISSN 0038-0474. https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=1826. [COBISS.SI-ID 53457155]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. POLAK, Alenka. Učitelji, ki so nas poučevali, kot dejavnik (zgled?) v procesu oblikovanja poklicne vloge učitelja = Teachers who taught us as a factor (role model) in the process of shaping the professional role of teacher. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 52, št. 1/2, str. 6-11, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 55505923]

 

 

Simona Prosen [25002]

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Jeza in strah učiteljev pri njihovem delu = Teachersʼ anger and fear when teaching. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 52, št. 1/2, str. 53-55. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 55561987]

Jurij Selan [28386]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODOBNIK, Uršula, PETERNEL, Vilma, SELAN, Jurij. Drawing development of identical and non-identical twins : a case study of triplets. Heliyon. 2021, vol. 7, issue 3, 1 datoteka pdf (14 str.), ilustr., tabele. ISSN 2405-8440. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021005363#!, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6656/, DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e06431. [COBISS.SI-ID 55818243]

 

Helena Smrtnik Vitulić [21600]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Jeza in strah učiteljev pri njihovem delu = Teachersʼ anger and fear when teaching. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 52, št. 1/2, str. 53-55. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 55561987]

 

Marjan Šimenc [12196]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMENC, Marjan. Vloga tehnologije v vzgoji in izobraževanju ter enake možnosti učencev v obdobju pandemije. Sodobna pedagogika. 2021, vol. 72, posebna št., str. 12-26. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 53475075]

Gregor Torkar [23553]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor. Effectiveness of digital and paper-based identification keys for plants with Slovenian pre-service teachers. European journal of educational research. 2021, vol. 10, issue 2, str. 619-627, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISSN 2165-8714. https://www.eu-jer.com/EU-JER_10_2_619.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6625, DOI: 10.12973/eu-jer.10.2.619. [COBISS.SI-ID 53970179]

2. SÁ-PINTO, Xana, REALDON, Giulia, TORKAR, Gregor, SOUSA, Bruno L., GEORGIOU, Martha, JEFFRIES, Alex, KORFIATIS, Konstantinos, PAOLUCCI, Silvia, PESSOA, Patrícia, ROCHA, Joana, GREGORČIČ, Tanja, et al. Development and validation of a framework for the assessment of school curricula on the presence of evolutionary concepts (FACE). Evolution : education and outreach. 2021, vol. 14, art. no. 3, 1 datoteka pdf (27 str.), tabele, graf. prikazi. ISSN 1936-6434. https://evolution-outreach.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12052-021-00142-2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6626. [COBISS.SI-ID 53890051]

3. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez, TORKAR, Gregor. Preschool childrenʼs attitude toward some unpopular animals and formation of a positive attitude toward them through hands-on activities. Journal of biological education. 2021, vol. 55, issue , 19 str. (pdf), tabele, graf. prikazi. ISSN 2157-6009. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00219266.2021.1877779?src=, DOI: 10.1080/00219266.2021.1877779. [COBISS.SI-ID 53768707]

 

Urška Žerak [39773]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽERAK, Urška, PODLOGAR, Neža, LIŠIĆ, Amela, LAVRIH, Lana, FRICELJ, Nina, JURIŠEVIČ, Mojca. Značilnosti učne samoregulacije študentov pri študiju na daljavo med epidemijo covida-19. Sodobna pedagogika. 2021, vol. 72, posebna št., str. 234-251, tabele, graf, prikazi. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 53466627]