Mojca Čepič [05974]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DZIOB, Daniel, GÓRSKA, Urszula, KOŁODZIEJ, Tomasz, ČEPIČ, Mojca. Physics competition to inspire learning and improve soft skills : a case of the chain experiment. International journal of technology and design education. 2021, vol. 31, issue , 34 str. (pdf), ilustr. ISSN 1573-1804. https://link.springer.com/article/10.1007/s10798-020-09620-y, DOI: 10.1007/s10798-020-09620-y. [COBISS.SI-ID 48687875]

 

 

Tjaša Filipčič [17010]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Tjaša, BOGATAJ, Špela, PAJEK, Jernej, PAJEK, Maja. Physical activity and quality of life in hemodialysis patients and healthy controls : a cross-sectional study. International journal of environmental research and public health. 2021, vol. 18, issue 4, 1 datoteka pdf (10 str.), tabele. ISSN 1660-4601. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1978, DOI: 10.3390/ijerph18041978. [COBISS.SI-ID 52373251]
financer: ARRS, Programi, P5-0147, Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov

 

Darja Kerec [22605]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEREC, Darja. "Prouti tvojemi bližnyemu krivo ne izvedocsi" : slika prekmurskega protestantizma v medijih v preteklosti. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 16, št. 32, str. 311-331, 467-469. ISSN 1408-8363. https://www.hippocampus.si/ISSN/2590-9754/32-2020/2590-9754.16(32)311-331.pdf. [COBISS.SI-ID 51442179]

 

Živa Kos [37402]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Živa, TAŠNER, Veronika. Demanding relations : sociological imagination, education, the usefulness of concepts and the world around us. Educar. 2021, vol. 57, no. 1, str. 261-274. ISSN 2014-8801. https://educar.uab.cat/article/view/v57-n1-kos-tasner/1144-pdf-en, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6594/, DOI: 10.5565/rev/educar.1144. [COBISS.SI-ID 49556227]

 

 

 

Matic Pavlič [38535]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIČ, Matic, STEPANOV, Arthur. Psiholingvistični vidiki procesiranja oziralnih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 4, str. 543-561, ilustr. ISSN 0350-6894. [COBISS.SI-ID 51052291]
financer: ARRS, Programi, J6-1805, SI, Izdelava standardiziranega testa sposobnosti razumevanja stavkov pri odraslih v slovenskem jeziku

 

 

Tanja Petrušič [39772]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BATEZ, Maja, PETRUŠIČ, Tanja, BOGATAJ, Špela, TRAJKOVIĆ, Nebojša. Effects of teaching program based on teaching games for understanding model on volleyball skills and enjoyment in secondary school students. Sustainability. 2021, vol. 13, iss. 2, str. 1-7. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su13020606. [COBISS.SI-ID 49906691]

 

Marjan Šimenc [12196]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMENC, Marjan. IPO essay : fairness, plurality, and freedom. Journal of didactics of philosophy. 2020, vol. 4, no. 4, str. 153-164. ISSN 2624-540X. https://www.philosophie.ch/blogartikel/literatur/zeitschriften/jdph, file:///C:/Users/Silva/Downloads/JDPh_2020_Volume_4_Number_3_IPO%20(2).pdf. [COBISS.SI-ID 49460483]

Veronika Tašner [31048]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Živa, TAŠNER, Veronika. Demanding relations : sociological imagination, education, the usefulness of concepts and the world around us. Educar. 2021, vol. 57, no. 1, str. 261-274. ISSN 2014-8801. https://educar.uab.cat/article/view/v57-n1-kos-tasner/1144-pdf-en, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6594/, DOI: 10.5565/rev/educar.1144. [COBISS.SI-ID 49556227]

 

Pavel Zgaga [05263]

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZGAGA, Pavel, FINK-HAFNER, Danica. Academic mobility, globalisation and cosmopolitanism : views from higher education academics and practitioners. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 2020, letn. 57, pos. št., str. 1216-1231, 1345. ISSN 0040-3598. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/akademska-mobilnost-globalizacija-in-kozmopolitizem-pogledi-znanstvenikov-in-praktikov-na-podro%C4%8Dju-visokega-%C5%A1olstvae4b7c2304f2c67bc8e26ff00008e8d04.pdf?sfvrsn=0. [COBISS.SI-ID 52168963]