COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSStanislav Avsec [25994]Osebna bibliografija za obdobje 2019-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RUPNIK, Denis, AVSEC, Stanislav. Effects of a transdisciplinary educational approach on studentsʼ technological literacy. Journal of Baltic science education. 2020, vol. 19, no. 1, str. 121-140, tabele, graf. prikaz. ISSN 2538-7138. http://www.scientiasocialis.lt/jbse/files/pdf/vol19/121-141.Rupnik_JBSE_Vol.19_No.1.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6170/, DOI: 10.33225/jbse/20.19.121. [COBISS.SI-ID 12798025]Vir: vzajemna baza podatkov COBIB.SI, 24. 2. 2020
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBojan Dekleva [06565]Osebna bibliografija za obdobje 2019-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠKRABAN, Juš, DEKLEVA, Bojan. Travmatske življenjske izkušnje in slišanje glasov = Traumatic life experiences and voice hearing. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 13, št. 3/4, str. 73-97. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 12796489]Vir: vzajemna baza podatkov COBIB.SI, 24. 2. 2020
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSTjaša Filipčič [17010]Osebna bibliografija za obdobje 2019-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. ŽGUR, Erna, FILIPČIČ, Tjaša. Trimesečna gibalna obravnava pri otrocih z avtističnimi motnjami za razvoj gibalnih sposobnosti. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jan. 2020, št. 56, str. 56-59, ilustr., tabeli, graf. prikaz. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12795977]Vir: vzajemna baza podatkov COBIB.SI, 24. 2. 2020
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJanez Jerman [12306]Osebna bibliografija za obdobje 2019-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PIRC, Špela, OGRIN, Maja, JERMAN, Janez. Metric characteristics of the Slovenian translation of the SWAL-QOL questionnaire = Merske lastnosti slovenskega prevoda vprašalnika SWAL-QOL. Informatica medica slovenica. 2019, letn. 24, št. 1/2, str. 1-6, ilustr. ISSN 1318-2129. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/24(1-2)/01.pdf. [COBISS.SI-ID 530061849]Vir: vzajemna baza podatkov COBIB.SI, 24. 2. 2020
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAmbrož Kregar [34443]Osebna bibliografija za obdobje 2019-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Predictive system-level modeling framework for transient operation and cathode platinum degradation of high temperature proton exchange membrane fuel cells. Applied energy. 2020, vol. 263, 17 f., ilustr. ISSN 0306-2619. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261920300593, DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114547. [COBISS.SI-ID 17037083]Vir: vzajemna baza podatkov COBIB.SI, 24. 2. 2020
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJanez Krek [16082]Osebna bibliografija za obdobje 2019-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez. Understanding the discourse of early childhood education in coming of age in Samoa. SAGE open. 2020, vol. 10, issue 1, str. 1-10. ISSN 2158-2440. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244020902083, DOI: 10.1177/2158244020902083. [COBISS.SI-ID 12784969]
financer: ARRS, Programi, P5-0126 (A), SI, Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanjuVir: vzajemna baza podatkov COBIB.SI, 24. 2. 2020
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDušan Repovš [07083]Osebna bibliografija za obdobje 2019-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Relaxation methods for optimal control problems. Bulletin of mathematical sciences. [v tisku] 2020, vol. , iss. , 18 str. ISSN 1664-3607. https://doi.org/10.1142/S1664360720500046, DOI: 10.1142/S1664360720500046. [COBISS.SI-ID 18921817]
2. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Positive solutions for nonlinear Neumann problems with singular terms and convection. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. [Print ed.]. [v tisku] 2020, vol. , 21 str. ISSN 0021-7824. https://doi.org/10.1016/j.matpur.2020.02.004, DOI: 10.1016/j.matpur.2020.02.004. [COBISS.SI-ID 18927193]
3. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, REPOVŠ, Dušan, VETRO, Calogero. Positive solutions for singular double phase problems. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. [v tisku] 2020, vol. , iss., 19 str. ISSN 0022-247X. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.123896, DOI: 10.1016/j.jmaa.2020.123896. [COBISS.SI-ID 18898521]
4. HAMDANI, Mohamed Karim, REPOVŠ, Dušan. Existence of solutions for systems arising in electromagnetism. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. June 2020, vol. 486, iss.2, art. 123898 [18 str.]. ISSN 0022-247X. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.123898, DOI: 10.1016/j.jmaa.2020.123898. [COBISS.SI-ID 18900057]Vir: vzajemna baza podatkov COBIB.SI, 24. 2. 2020
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSGregor Torkar [23553]Osebna bibliografija za obdobje 2019-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, FABIJAN, Tina, BOGNER, Franz X. Studentsʼ care for dogs, environmental attitudes, and behaviour. Sustainability. Feb. 2020, vol. 12, issue 4, 10 str. (pdf). ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1317, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6171/, DOI: 10.3390/su12041317. [COBISS.SI-ID 12799817]Vir: vzajemna baza podatkov COBIB.SI, 24. 2. 2020
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSErna Žgur [50973]Osebna bibliografija za obdobje 2019-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. ŽGUR, Erna, FILIPČIČ, Tjaša. Trimesečna gibalna obravnava pri otrocih z avtističnimi motnjami za razvoj gibalnih sposobnosti. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jan. 2020, št. 56, str. 56-59, ilustr., tabeli, graf. prikaz. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12795977]Vir: vzajemna baza podatkov COBIB.SI, 24. 2. 2020