Iskanje gradiva v Knjižnici UL PEF
Ključne besede: iskanje gradiva
Iskanje po katalogu knjižnice UL PEF
Iskanje po vzajemnem katalogu
Iskanje gradiva
Knjige in ostala gradiva v Knjižnici UL PEF iščemo s pomočjo Kataloga PEF.  
Da lahko gradivo poiščemo, potrebujemo oznako, kje je gradivo shranjeno. 
Oznaka je na dnu strani, v rubriki Status v izposoji, stolpec "Signatura - lokacija, inventarna št. ..." . Ta oznaka je enaka v katalogu in na nalepki na knjigi.
Desno od oznake je označeno ali je gradivo prosto ali ne.

Primeri oznak
Primeri različnih oznak:

 
Brez črk spredaj - knjiga je na policah na sredini knjižnice.

Samo v knjižnici, ni za izposojo na dom, gradivo dobite pri knjižničarjih.


Velika knjiga, police ob desni steni.


Knjiga je v skladišču in jo je potrebno naročiti ali rezervirati, izposoja naslednji dan.
Postavitev gradiva glede na velikost
Knjige so postavljene na policah po sredini knjižnice.
Velike knjige so postavljene posebej ob steni in so označene z II:

Razporeditev gradiva po policah
Za postavitev gradiva na knjižne police uporabljamo številko. Ta nam pove, v katero raziskovalno področje je gradivo uvrščeno. Pripravili smo tudi abecedni seznam.Vsebina je označena na stranici regala: 
Nadaljevanje abecede
Postavitev knjig sledi področjem in abecedi po regalih navpično:

Primeri nalepk na knjigahKnjige so razvrščene po abecedi besede, ki je na nalepki napisana z VELIKIMI črkami:

 


Knjiga je manjša in se nahaja pri številki 37.01 pri črki H.

Knjiga je velika, nahaja se pri številki 378, pri črki P.

Knjiga je manjša in se nahaja pri številki 376.1—056.34 pri črki S.
 Spremenjeno: 8. 6. 2016
Kontakt
Picture: Mitja V. Iskrić

Mitja V. Iskrić
Tehnični urednik
Tel: 01 5892 332